Wizyta w Japonii - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wizyta w Japonii

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po przywitaniu wszystkich Assalamu Alaikum wa Rahmatullah (niechaj pokój i miłosierdzie Allaha będzie z wami) i daniu świadectwa absolutnej jedności Allaha oraz daniu świadectwa, że Muhammad (saw) jest Jego Posłańcem i sługą, i po proszeniu Boga o ochronę przed szatanem, Hudhur (aqdas) (niechaj Allah udzieli mu Swej Potężnej Pomocy) wyrecytował Sura Al-Fatiha, a następnie powiedział, że jak wiadomo odwiedził on ostatnio Japonię, aby zainaugurować otwarcie pierwszego meczetu. Jeśli przyjrzymy się warunkom w Japonii, to wybudowanie tego meczetu wydawałoby się bardzo trudne. Nasz prawnik, który jest Japończykiem, spotkał się z Hudhurem, aby mu pogratulować, ale również wyraził zdziwienie i zastanawiał się, jak to się stało, że dostaliśmy pozwolenie, aby wybudować ten meczet na tym obszarze.

Prawnik ten powiedział, że zaiste walczył w tej sprawie, ale nie miał żadnych oczekiwań, że odniesie sukces. To dlatego, w pewnym momencie, powiedział odpowiednim ludziom w Dżama’at, że byłoby dla nich lepiej, aby zrezygnowali z tego pomysłu. Prawnik ten dodał jednak, że ufność członków Dżama’at wobec Boga jest dziwna. Odpowiedzieli, aby prawnik kontynuował swoją pracę i InszAllah miejsce na budowę meczetu zostanie przyznane. Powiedział również, że dla niego ten meczet jest cudem, znakiem i niesamowitą rzeczą.

Jest to doprawdy łaska Potężnego Boga dla Dżama’at, którą obdarza On nas cały czas, a w rezultacie tego nasza wiara w Niego wzrasta.

Na każde zadanie istnieje czas wyznaczony przez Wszechmogącego Boga i kiedy ten czas nadchodzi, za łaską Potężnego Boga, praca zostaje wykonana. Gdy Wszechmogący Bóg postanowił, że ten meczet powinien być skonstruowany, dopomógł On nam go zbudować pomimo wszystkich przeszkód i tak powstał pierwszy ośrodek dla szerzenia przesłania islamu w Japonii. Nie ma wątpliwości, że jeden meczet lub ośrodek nie jest w stanie spełnić potrzeb do szerzenia orędzia islamu w całym kraju, ale jest pewne, że przynajmniej mamy fundament dla rozprzestrzeniania prawdziwych nauk islamu w tym kraju.

Hudhur powiedział, że zaprezentuje kilka opinii niektórych ludzi z Japonii, które ilustrują, w jaki sposób Japończycy reagują na prawdziwe nauki islamu przedstawiane przez Dżama’at Ahmadiyya. I tak miało stać się za pośrednictwem prawdziwego sługi Proroka Muhammada (saw).

Tak więc Obiecany Mesjasz (as) wyraził silne pragnienie rozprzestrzeniania orędzia islamu reszcie świata, a także zobligował siebie samego do osiągnięcia tego celu. W odniesieniu do Japonii, stwierdził również, że dla tego narodu powinna być napisana książka. Pragnął, aby jak najbardziej zdolnemu i posługującym się biegle językiem Japończykowi zapłacono tysiąc rupii, aby przetłumaczył tą książkę, a potem, aby wydrukowano i rozpowszechniono 10 000 egzemplarzy tej pozycji. Obiecany Mesjasz (as) dodał też, że pobożne dusze w Japonii przyjmą Ahmadiyyat.

Allhamdulillah, oprócz Koranu, przygotowywana, dostępna i dystrybuowana jest literatura w tysiącach egzemplarzy. A teraz, za pomocą tego meczetu, Bóg otworzył drogi, którymi dziesiątki milionów ludzi otrzymają orędzie islamu, co było pragnieniem Obiecanego Mesjasza (as).

Miejscowym ludziom przekazano nauki islamu i zmienili swoje zdanie na ten temat. Zauważyli i otwarcie wyrazili swoje uczucia, mówiąc, że poprzez uczestnictwo w otwarciu meczetu, nauczyli się prawdziwych nauk islamu i ich fałszywe wyobrażenia na ten temat zostały usunięte.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że jeśli chce się zaprezentować islam to najlepszym sposobem jest budowa meczetu. Ludzie będą się do niego skłaniać. Widzimy, że tak dzieje się wszędzie, także w Japonii. Człowiek jest zdumiony, gdy widzi jak poprzez udział w inauguracji meczetu zmieniają się poglądy ludzi.

W piątek do meczetu przybyło wiele osób. Najpierw odbyło się otwarcie. Potem goście usłyszeli kazanie i byli świadkami modlitwy. Obecnych było 49-50 japońskich gości o różnych wyznaniach, urzędników państwowych, profesorów.

Hudhur przekazał wrażenia obecnych:

Dyrektor do Spraw Publicznych z Kościoła Jezusa Chrystusa: „Mamy nadzieję, że meczet ten będzie służyć, jako pomost pomiędzy islamem i Japończykami”.

Kapłan: „Jako buddysta poczułem się naprawdę miło mogąc wejść do meczetu. Myśleliśmy, że nie-muzułmanie i buddyści nie mają prawa wchodzić do meczetu, a tutaj nie tylko byliśmy serdecznie powitani, ale będąc świadkami modlitwy i kazania byliśmy bardzo zadowoleni, a nasza opinia na temat islamu zmieniła się.”

Poseł Parlamentu Miasta: „Witamy ten meczet w naszym regionie i mamy nadzieję, że zgodzie z postawą Dżama’at Ahmadiyya, meczet ten stanie się centrum dla tych, którzy kochają ludzkość i którzy kochają służyć ludzkości.”

Poseł (przebył 1000 km, aby dotrzeć na tą uroczystość): „Kiedy zobaczyłem ten piękny meczet, moje zmęczenie zniknęło. Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya zdobyła wielką renomę dzięki swej służbie humanitarnej w czasie trzęsień ziemi i mamy nadzieję, że ten meczet spowoduje, iż to dobre imię Dżama’at rozsławi się na cały obszar.”

Profesor Uniwersytetu: „Było to bardzo ważne, aby w Japonii wybudować meczet Ahmadiyya. Istniała tego wielka potrzeba. Rola Dżama’at Ahmadiyya w przekazywaniu światu pięknych nauk islamu jest bardzo widoczna. Mamy nadzieję, że dzięki temu meczetowi wiedza o Dżama’at rozniesie się dalej i prawdziwy pokój oraz bezpieczeństwo będą szerzyć się na świecie.”

Dżama’at w Japonii jest mały, ale wielu gości z różnych krajów przybyło, aby wziąć udział w tym przyjęciu. Było ich tylu ilu lokalnych członków. Obecnych było wiele narodowości. Dżama’at w Japonii wywiązał się bardzo dobrze z obowiązków dotyczących gościnności.

W sobotę, w zewnętrznej strefie meczetu, odbyło się przyjęcie. Przybyło na nią 109 Japońskich gości oraz osiem osób nie będących Ahmadi. Wśród gości tych byli politycy, dyrektorzy turystyki międzynarodowej, profesorowie i członkowie innych zawodów. Ich opinie były następujące:

Kapłan: „Przywódca Wspólnoty Ahmadiyya przybył w odpowiednim czasie, kiedy to przeżywamy smutek po wydarzeniach we Francji. Strach, który był w nas w związku z islamem, został wyeliminowany poprzez prosty i piękny sposób, w jaki opisał on prawdziwe nauki islamu.”

Prawnik: „To jest najlepszy dzień w moim życiu. Wszystko, co powiedział Imam Wspólnoty Ahmadiyya, było oparte na prawdzie. Gdy wspomniał o potrzebie pokoju i łagodności, wspomniał również o potrzebie rozprzestrzeniania sprawiedliwości, co jest także bardzo potrzebne i bardzo dobrze to usłyszeć.”

Student: „Mój dom oraz rodzina są związani z buddyzmem, a mój dom jest świątynią. Zawsze bardzo interesowałem się islamem, ale nigdy nie miałem okazji porozmawiać z muzułmaninem. Przeczytałem literaturę, jaka była dostępna, ale dopiero uczestnictwo w tej ceremonii otwarcia i wysłuchanie Imama Dżama’at Ahmadiyya ukazały mi prawdziwy obraz islamu i w moim życiu otworzył się nowy rozdział.”

Pewna kobieta: „Pragnę podziękować za zaproszenie do udziału w tak wielkim wydarzeniu. Wielką radością jest posiadanie w mieście tak pięknego meczetu. Jestem studentką i studiuję różne religie. Po wzięciu udziału w tej ceremonii, uznałam, że nasze zrozumienie islamu jest bardzo ograniczone i dlatego mamy wiele przesądów. Przemówienie Imam Wspólnoty Ahmadiyya jest potrzebą chwili. Nauczyłam się z niego dużo na temat islamu. My ludzie z Japonii nie wiemy zbyt wiele na temat tej religii. Na ogół boimy się islamu, ale dzisiejsza prezentacja pokazała, czego islam naprawdę nauczy. Poprzez udział w tym wydarzeniu odkryłam także, że jedynie poprzez czytanie książek na temat islamu oraz studiowanie jego historii nie będziemy w stanie odkryć prawdziwego oblicza tej religii. Dzieje się tak, dlatego, że większość książek, które czytamy, napisane są przez zachodnich orientalistów. Tak więc w przyszłości organizowanych powinno być o wiele więcej takich uroczystości. Po zakończeniu budowy tego meczetu wierzę, że podobne wydarzenie będą miały znowu miejsce. Udało mi się spotkać z Imamem Dżama’at Ahmadiyya i na jego twarzy widziałam wyraz miłości i pokoju.”

Inny japoński gość: „Biorąc udział w tym wydarzeniu i słuchając wypowiedzi Imama Dżama’at Ahmadiyya, byłam w stanie pomyśleć o pokoju na świecie. Jestem szczerze wdzięczna za to, że miałam możliwość skorzystała z tej okazji. Imam Dżama’at Ahmadiyya mówił o pokoju i uświadamiał świat o ukrytych niebezpieczeństwach. Usunął także nasze obawy związane z tym, że muzułmanie chcą przejąć władzę nad światem. Powtórzę ponownie, że powinniśmy połączyć się z nimi i pracować na rzecz pokoju. Jest to naszym obowiązkiem, aby poznać i bardziej zrozumieć islam.”

Japoński przyjaciel, który jest nauczycielem w pobliskiej szkole: „Mogę powiedzieć uczniom, że ci ludzie zawsze przychodzili nam z pomocą w trudnych czasach. Teraz, po tym wydarzeniu mogę powiedzieć dzieciom w mojej szkole, że to nie są niebezpieczni ludzie, ponieważ miałem szansę spotkać Imama Dżama’at Ahmadiyya oraz wielu ludzi pochodzących z różnych krajów. Imam Dżama’at Ahmadiyya przedstawił nauki islamu w bardzo łatwy sposób. Wszystko, co mówił, było łatwe do zrozumienia. Kalif wyjaśnił prawdziwe nauki islamu prostymi słowami.”

Inny gość: „Słuchając przemowy Imama Dżama’at Ahmadiyya, zdałem sobie sprawę, że powinniśmy naprawdę zrozumieć podstawy islamu. Japonia jest wyspą i ludzie w Japonii są odcięci od reszty świata, dlatego nie zdają sobie sprawy z nauczań innych ludzi. Nie wiedzą o islamie nic innego jak tylko to, co słyszą w wiadomościach związanych z terroryzmem. Mam nadzieję, że przybycie Imama Dżama’at Ahmadiyya i budowa tego meczetu będzie źródłem zmiany opinii na temat islamu.”

Kolejny japoński przyjaciel: „Mieszkam w pobliżu meczetu. Byłem bardzo zadowolony z udziału w tym wydarzeniu i możliwości nauki o islamie. Pragnę uczestniczyć w wydarzeniach w meczecie ponownie, aby dowiedzieć się o islamie.”

Inny japoński przyjaciel: „Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w tego typu wydarzeniu. Poprzez udział w dzisiejszym przyjęciu i wysłuchaniu Kalifa Dżama’at Ahmadiyya, po raz pierwszy uświadomiłem sobie, jakie są cele budowy meczetu.”

Japoński lekarz, który jest chirurgiem ortopedycznym i który spotkał się z Hudhurem oraz od trzech lat współpracuje ze wspólnotą, (choć nie jest Ahmadi) podczas prac humanitarnych: „Osoby innych wyznań, jak szintoizmu, buddyzmu, itp. powinny nie mieć żadnych trudności w przyjęciu islamu przedstawionego przez Imama Dżama’at Ahmadiyya.”

Kolejny japoński przyjaciel: „Islam oznacza pokój i wzajemne bezpieczeństwo. Te słowa Imama Dżama’at Ahmadiyya pozostawiły w moim sercu głęboki ślad.”

Student z wymiany z Brazylii: „To była bardzo ciekawa przemowa. W Brazylii nigdy nie byłem świadkiem takiego zdarzenia wśród muzułmanów. Podczas słuchania wykładu Khalifatula Masiha nauczyłem się wiele na temat islamu. Wzruszyłem się w trakcie tego przemówienia. Nie ma wątpliwości, że słowa Imama Dżama’at Ahmadiyya mogą zmienić serca. Powiedział nam, że islam nie uczy przemocy. Słuchając go jest oczywiste, że media malują obraz islamu, który nie jest poprawny.”

Japonka będąca gościem: „Myślę, że jest to dzień, który zmienił moje życie. Imam Dżama’at Ahmadiyya zmienił zupełnie moje postrzeganie islamu i muzułmanów. Powiedział, że nie jest to era dżihadu mieczem, ale że jest to era dżihadu miłością. Przemowa Imama Dżama’at Ahmadiyya miała na mnie głęboki wpływ. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy ludzie powinni tu przyjechać, zobaczyć ten meczet i dowiedzieć się o islamie od Ahmadi.

Inna Japonka: „Brałam udział w poprzedniej otwarciu. Brałam udział również w tym wydarzeniu, ale pozostało wiele pytań jednak dziś Imam Dżama’at Ahmadiyya odpowiedział na nie wszystkie. Teraz, w moim sercu, nie ma strachu przed islamem. Dzisiaj dowiedziałam się również, że islam nie jest zagrożeniem dla świata, lecz, zaiste, może nas wszystkich zjednoczyć.”

Japońska nauczycielka: „Spotkałem Khalifa przed jego przemową (przybyła ona z dużą liczbą ze swoich uczniów w wieku 15 do 18 lat oraz z kilkoma nauczycielami). Na tym spotkaniu i podczas swojego wykładu Kalif odpowiedział na wszystkie moje pytania. Teraz mocno wierzę, że islam jest religią pokoju. Przybyłam tutaj z moimi studentami. Wcześniej bali się islamu, ale po wysłuchaniu wykładu Imam Dżama’at Ahmadiyya oraz po rozmowie z nim, zmienili swoje poglądy. Zaiste, byli bardzo zdziwieni słysząc tą przemowę i zaczęli czuć się bardzo bezpiecznie w meczecie. Pragnę, aby to połączenie pomiędzy Ahmadi i Japończykami wzrastało.”

Nauczycielce tej towarzyszył student, który powiedział, że przemówienie Hudhura było orędziem pokoju. Dodał, że myśli, że teraz, poprzez ten meczet, usunięta zostanie przepaść istniejąca pomiędzy muzułmanami i innymi ludźmi, a islam zacznie rozprzestrzeniać się w Japonii.

Dzięki łasce Boga, wiele osób usłyszało o Ahmadiyyat na dużą skalę, również poprzez media. Hudhur udzielił wywiadów w trzech miastach i jeden w Tokio. Jeden z kanałów telewizyjnych centralnej Japonii, który przeprowadził wywiad z Hudhurem jest oglądany przez 10 milionów widzów. Inna agencja informacyjna również przedstawiła przebieg tego wydarzenia. Przeprowadzony był też wywiad z religijną gazetą, która ma ponad 300 000 czytelników. Jest to jedyna religijna gazeta Japonii. Jest to tygodnik. Wywiad ten miał zostać opublikowany w tym tygodniu, a więc prawdopodobnie został już wydrukowany.

W Tokio, dziennikarz, który przeprowadził wywiad z Hudhurem powiedział, że wydrukuje go w tym tygodniu. Gazeta ta wychodzi w nakładzie ponad ośmiu milionów.

Pięć kanałów telewizyjnych oraz przedstawiciele różnych gazet zrelacjonowali obchody otwarcia meczetu. Jedna ze stacji telewizyjnych relacjonująca to zdarzenie, podała, że dziś został zainaugurowany największy meczet w Japonii. Kanał ten przeznaczył 6 minut na pokrycie tego wydarzenia. Liczba ich widzów to ponad 12 mln. Przekazali, że Imam Dżama’at Ahmadiyya, który przybył do Japonii z Londynu, powiedział, że ci, którzy angażują się w terroryzm nie mają związku z islamem i że meczet jest miejscem kultu dla muzułmanów, a także jest światłem pokoju dla wszystkich. Stanowczo i otwarcie potępił ataki terrorystyczne w Paryżu. Tenże kanał telewizyjny przeprowadził również wywiad z Hudhurem i pokazał jego urywki na antenie.

Inny kanał o ponad 12,5 milionowej widzowni wyemitował te wiadomości pięć razy w ciągu dnia i skomentował, że największy meczet Japonii została zainaugurowany dziś w mieście Tsushima. Dodali, że nastąpiło to po atakach terrorystycznych w Paryżu i że Imam Dżama’at Ahmadiyya przybył tutaj w tym celu z Londynu. Podczas relacji pokazali sceny z piątkowego kazania i inauguracji meczetu.

Kanał TBS również transmitował te wiadomości. Jest to popularny kanał telewizyjny o ponad 10 milionowej oglądalności. Powiedzieli, że minął tylko tydzień od czasu ataków w Paryżu i że w Japonii dzisiaj miała miejsce inauguracja największego meczetu. Dodali też, że społeczność, która wybudowała ten meczet i ich Kalif ogłosili, że ataki w Paryżu są niezgodne z islamem i nieludzkie. Kanał ten pokazał również sceny z inauguracji meczetu, a także wizerunek Obiecanego Mesjasza (as).  Wiadomości te transmitowane były trzy razy w ciągu dnia.

Inny kanał informacyjny z ponad 10 milionową widownią powiedział, że nasz meczet został otwarty po wydarzeniach w Paryżu, kiedy negatywny obraz islamu jeszcze bardziej się nasilił. Stwierdzili, że meczet ten został wybudowany przez Dżama’at Ahmadiyya i że jest największym meczetem w Japonii. Imam Dżama’at Ahmadiyya oświadczył, że ataki w Paryżu były nieislamskie i dodał, że ten meczet odrzuca wszelkie akty przemocy i że meczet ten jest oznaką pokoju i każdy jest w nim mile widziany. Pokazali także sceny z inauguracji, kazanie piątkowe oraz wrażenia różnych ludzi. Wiadomości te transmitowane były w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Telewizja Nagoya, której oglądalność sięga ponad 12,5 milionów ogłosiła, że w Tsushima, w Japonii zbudowany i oddany do użytku został największy meczet. Uczestnicy tego wydarzenia powiedzieli, że podczas, gdy ich serca są zadowolone z budowy tego meczetu to zarazem są zasmucone z powodu utraty życia niewinnych ludzi w Paryżu. Podczas tej uroczystości oferowane były modlitwy o pokój i bezpieczeństwo na świecie. Wyświetlone również zostały sceny z inauguracji. Wiadomości te transmitowane były dwa razy w ciągu dnia.

Gazeta, która jest drukowana dziennie w nakładzie 11,2 mln, i mówi się, że jest ona największą gazetą w tym kraju, napisała w nagłówku, że prawdziwe nauki islamu można zobaczyć w nowym meczecie. W raporcie stwierdzono, że nasz meczet został zbudowany przez 200-stu członków Dżama’at Ahmadiyya i że około 500 osób z różnych części świata wzięło udział w piątkowym kazaniu przywódcy duchowego światowej Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya. Powiedział, że ataki w Paryżu były zbrodnią przeciwko ludzkości i potępił sprawców tej przemocy oraz skierowawszy się do członków swojej społeczności, wezwał ich, aby wzięli na siebie odpowiedzialność za przekazywanie mieszkańcom Japonii prawdziwego przesłania islamu. Ofiarowane zostały modlitwy również modlitwy za ofiary zamachów w Paryżu. Różne strony internetowe także doniosły o tych wydarzeniach. Gazety opisały również nasze wysiłki humanitarne w związku z trzęsieniami ziemi i powodziami. Kolejna agencja informacyjna, o szerokim zasięgu, doniosła o inauguracji naszego meczetu. Wszystkie te strony internetowe czytane są przy przeszło 15 milionów ludzi.

Inna gazeta, wydawana dziennie w nakładzie większym niż 8 mln kopii, opublikowała wiadomości mówiące, że „naszą wiarą jest promowanie harmonii”. Następnie napisano w niej dalej, że w mieście Tsushima, w Japonii powstało centrum edukacji i szkoleń Dżama’at Ahmadiyya, czyli nasz meczet. Meczet ten ma cztery minarety, jedną kopułę i jest to największy meczet w Japonii. Pięćset osób jednocześnie może zaoferować w nim swoje modlitwy. Na drugim piętrze meczetu mieszczą się biura, itp. Drzwi tego meczetu są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wiary i narodowości. To jest Dżama’at, którego nauki oparte są na kompletnym pokoju oraz miłości dla wszystkich i są one aktywnie stosowane w służbie ludzkości. Widoczne to było podczas trzęsień ziemi, które miały miejsce w Japonii. Ta wiadomość była również rozpowszechniana przez różne inne strony internetowe, a ogólna liczba ludzi, którzy odwiedzili te strony to przeszło 7, 5 mln osób.

Obecna tam była również agencja informacyjna, która dostarcza wiadomości do 75-ciu różnych placówek mających zasięg 6,5 mln ludzi. Ich nagłówki mówiły, że jest to największy meczet w Japonii i że jego społeczność pragnie pokoju. Następnie autor napisał, że rosnąca społeczność islamska zainaugurowała meczet w mieście Tsushima. Według informacji z Dżama’at 500 osób może zaoferować modlitwy w tym meczecie, a tym samym jest to największy meczet w Japonii. Imam społeczności Ahmadiyya, który przybył tutaj z Wielkiej Brytanii potępił ataki w Paryżu i powiedział, że były one haniebnym i nieludzkim aktem, który przyciągnął niezadowolenie Wszechmocnego Boga. Dodał dalej, że nie potrzebujemy miecza, aby wynieść w górę nauki islamu, ale co musimy zrobić, to zreformować złe skłonności w każdym z nas. Imam Dżama’at Ahmadiayya w bardzo skuteczny sposób potępił terroryzm.

Inna gazeta napisała, że największy meczet w Japonii został zainaugurowany przez lidera społeczności Ahmadiyya, który potępił terroryzm i powiedział, że szerzenie islamu siłą jest fałszywą ideą. Przelewnie niewinnej krwi i powodowanie strachu przyciąga gniew i niezadowolenie Boga.

Ze względu na inaugurację meczetu w Japonii, za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, gazet, internetu, przesłanie islamu Wspólnoty Ahmadiyya dotarło do ponad 52 mln ludzi.

Poprzez budowę meczetu doświadczymy ratunku i pomocy Boga w szerzeniu na świecie prawdziwych nauk islamu Wspólnoty Ahmadiyya.

Z drugiej strony, Mullah prześcigają się we wrogości. Obiecany Mesjasz (as) powiedział na ten temat:

„Wierzę, że nawet, jeśli w Japonii zostanie wydana przeze mnie książka na temat islamu to klerycy ci dotrą tam, aby się mi przeciwstawić, ale tylko to się stanie, co jest wolą Boga i co On pozwoli, aby się stało.”

W 2013 roku w Japonii przeciwstawił się Hudhurowi (aqdas) pakistański duchowny. Powiedział, że była to misją jego ojca, aby iść tam gdzie idą Qadiani i przeciwstawiać się im. Podczas swej podróży w 2013 roku kleryk ten powiedział, że Ahmadi są tak szczerzy w swej przynależności do swojego Dżama’at, że poświęcają swoje życie, honor i czas dla jego dobra. A potem dodał, że z powodu Hudhura oraz z powodu działań Dżama’at Ahmadiyya, będzie przybywał do Japonii co roku i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zakończyć misję Khatm-e-Nubuwat swojego ojca. Tak więc to są ich wysiłki. Niechaj Allah odwróci wszystkie złe sztuczki wroga z powrotem w jego stronę. To, co zostało wspomniane powyżej nie jest na temat bieżących wydarzeń, a raczej dotyczy wizyty w 2013 roku, kiedy to powiedzieli, że zwrócą się do rządu japońskiego z prośbą, że ponieważ Dżama’at Ahmadiyya jest organizacją nie-muzułmańską, to powinien mieć zakaz istnienia w Japonii. To jest istota ich mądrości.

To był opis wydarzeń w Nagoya. W Tokio też odbyło się przyjęcie, na którą przybyło 63 dygnitarzy. W wydarzeniu tym wziął udział naczelny duchowny buddystów, a także kanclerz uniwersytetu, poeta i wiele innych osobistości z różnych środowisk.

Kanclerz Uniwersytetu powiedział, że myślał o tym, co przekaże im Hudhur. Kanclerz ten dodał dalej, że Hudhur, w 20 minut, powiedział zgromadzeniu o różnych kwestiach z przeszłości i przyszłości na podstawie prawdy i faktów. Stwierdził też, że Hudhur ostrzegł zgromadzonych o stratach w przypadku przyszłych wojen oraz w tak krótkim czasie, wyjaśnił prawdziwe nauki islamu. Podsumowując kanclerz ten stwierdził, że wykład Hudhura powinien być rozpowszechniony w całej Japonii w języku angielskim i japońskim.

Główny reporter gazety powiedział: „Jeśli Dżama’at Ahmadiyya nie stanęłoby przed nami, za pośrednictwem swoich usług dla ludzkości, bylibyśmy pozbawieni ujrzenia tej ​​pięknej twarzy islamu.”

Przyjaciel Dżama’at powiedział, że to przemówienie Kalifa otworzyło oczy i uświadomiło ludziom takie kwestie, o których nigdy wcześniej nawet by nie pomyśleli. Żyjąc w pokoju i bezpieczeństwie ludzie nie mogą nawet wyobrazić sobie wszystkich, wspomnianych w przemowie, zagrożeń i tego jak niszczycielska może być wojna i jak przerażające mogą być ataki atomowe. Tego wszystkiego dowiedzieli się dziś.

Następnie ktoś inny powiedział, że wykład Khalifatula Masih II (ra), potępiający ataki atomowe na Japonię, był czymś niezwykłym. To sprawia, że ​​stanowisko Dżama’at Ahmadiyya w sprawie pokoju jest bardzo jasne. Odnosi się to do wykładu Hadhrat Khalifatula Masih II (ra), którym posłużył się Hudhur przytaczając jego słowa, że jest to naszym religijnym i moralnym obowiązkiem, aby oświadczyć światu, że nie uznajemy tego rodzaju rozlewu krwi (zrzucenie bomby atomowej na Japonię) za zgodne z prawem, niezależnie od tego czy rządom podoba się nasze stanowisko czy też nie.

Buddyjski kapłan powiedział, że jest buddystą, ale po wysłuchaniu wypowiedzi Imama Dżama’at Ahmadiyya jego oczy napełniły się łzami. Po spotkaniu z Hudhurem modlił się z Ahmadi i przesiadywał w sali zalany łzami. Kapłan ten spotkał się z Hudhurem również w 2013 roku i wtedy też znajomy zaproponował temu buddyście, aby ten modlił się do Boga, o pokazanie mu Swej Istoty. Kapłan ten odpowiedział, że nawet nie wierzy w Boga, więc jak ma się do Niego modlić. Ale dziś ten sam buddyjski kapłan, kiedy spotkał Hudhura jeszcze raz w tym roku, modlił się z nami i siedział tam zapłakany.

Japoński przyjaciel powiedział, że dowiedział się dziś, że ci ludzie, którzy utożsamiają islam z daesh, są w błędzie. Stwierdził, że Kalif Dżama’at dał nam dziś orędzie pokoju. Człowiek ten dodał, że dzisiejszy świat porusza się przeciwko potrzebom pokoju i że on zgadza się z wypowiedzią Imama Dżama’at Ahmadiyya, że musimy pracować nad zmianami. Wysiłki czynione, aby bombardować miejsca są bezpodstawne i tylko zagrażają życiu niewinnych ludzi.

Następnie pewna Japonka powiedziała, że ​​myślała, że islam jest niezwykle niebezpieczną religią, ale dziś, po wysłuchaniu wykładu Imama Dżama’at Ahmadiyya zdała sobie sprawę, że w rzeczywistości islam jest jak najbardziej spokojną wiara, co jest dla niej bardzo zaskakujące. Stwierdziła, że kiedy Imam Dżama’at Ahmadiyya wspomniał o 70-tej rocznicy zrzucenia bomb atomowych na Japonię, stało się jasne, że zdaje sobie on sprawę z wydarzeń na świecie. Dodała, że miłość, jaką Kalifa ma dla ludzi jest jak najbardziej godna pochwały.

Japoński przyjaciel stwierdził, że dzisiejsze przemówienie świadczy o tym, że islam-Ahmadiyyat jest bardzo potężną kochającą pokój religią. Dodał, że większość ludzi w Japonii uważa, że ​​islam jest złą religią, ale on jest świadkiem, że Kalif Wspólnoty Ahmadiyya jest uosobieniem pokoju. Zakończył dodając, że Kalifa doradził, że błędy popełnione 70 lat nie powinny być powtórzone, a wszystko, co powiedział, było oparte na prawdzie.

Następny gość wyrażając swoje uczucia stwierdził, że słuchając dzisiaj  Imama Dżama’at Ahmadiyya dowiedział się, że istnieje wielka różnica pomiędzy ISIS a prawdziwymi muzułmanami. Jakiekolwiek lęki i obawy, które istniały wcześniej w jego sercu, zostały usunięte. Wspominał również, że zgadza się z Hudhurem, że idziemy w kierunku trzeciej wojny światowej i że Hudhur miał rację mówiąc, że naszą odpowiedzialnością jest zrobienie wszystkiego, aby powstrzymać tę wojnę.

Pewna Japonka stwierdziła, że wiele osób łączy z islamem wszystko, co złe, jednak dzisiaj dowiedziała się, że islam jest zupełnym tego przeciwieństwem. Islam jest religią, która promuje pokój. Dodała, że nie jest w takim wieku, aby wiedzieć wiele o II wojnie światowej, ale za miłość, z jaką Imam Dżama’at Ahmadiyya mówił o Japończykach, pragnęła go pochwalić.

Inna osoba powiedziała, że przesłanie Imama Wspólnoty Ahmadiyya jest o wielkim znaczeniu dla nas wszystkich. Mówiło ono, że broń tych czasów jest znacznie bardziej niebezpieczna i bardziej śmiertelna niż wcześniej. Co Kalif powiedział, to to, że nie jest to czas, aby nastawiać się wrogo w stosunku do drugiego człowieka, ale jest to czas, aby promować miłość i ustanowić jedność między sobą. Osoba ta dodała, że Kalif zwrócił szczególnie uwagę Japończyków, na ich obowiązki, ponieważ to oni wiedzą, jakiego rodzaju zniszczenia przynosi wojna. Kalifa powiedział, że Japonia powinna zawsze mieć przed sobą swoją historię i znaleźć się wśród tych, którzy są pierwsi w powstrzymywaniu i zapobieganiu wszelkiego rodzaju zaburzeniom.

Inny przyjaciel powiedział, że musimy zaprosić ludzi z Japonii do nauk pokoju. Kontynuował dalej, że normalnie tutaj nie ma okazji spotkać muzułmanów, więc czuł się dumny, że ​​dziś mógł spotkać duchowego lidera muzułmanów. Stwierdził, że kiedyś myślał, że wojna z pewnością nadejdzie pewnością, ale teraz uważa, że możemy zapobiec temu wydarzeniu. Jednak, aby tak się stało musimy działać na podstawie opinii Kalifa. Następnie dodał, że może powiedzieć bez wahania, że ​​nauczanie islamu, jakie prezentuje Kalif jest lepsze dla mieszkańców tego kraju.

Pewien dziennikarz skomentował, że jest to orędzie pokoju. Powiedział, że zgadza się z Hudhurem i szanuje jego uczucia wobec Japonii. Dodał, że to, co przekazał Hudhur jest potrzebą tego czasu. Docenił również ból Hudhura z powodu ataków atomowych na Japonię. Wiele innych osób również wyraziło swoje uczucia.

Japoński przyjaciel, który jest muzułmaninem powiedział, że jako taki nigdy nie słyszał podobnych nauk. Był bardzo zadowolony, że Kalifa omawiał rzeczy z Koranu i wspominając te kwestie opierał się na tej Księdze jak na fundamencie. Człowiek ten dodał, że nigdy nie myślał o trzeciej wojnie światowej, ale teraz zdał sobie sprawę, że jest to istotne zagrożenie.

Prezes firmy samochodowej powiedział, że wszystko, o czym wspomniał Hudhur jest istotne dla dzisiejszych potrzeb całego świata.

Z jednej strony ludzie, którzy słyszą naszą wiadomość mówią, że islam w rzeczywistości jest religią pokoju, a z drugiej strony niektórzy z naszych zachodnich polityków powtarzają, że w naukach islamu jest cień ekstremizmu i to dlatego muzułmanie są skłonni do przemocy. Jednak nie myślą oni, jaki procent muzułmanów popiera tych ekstremistów. Mówiąc takie rzeczy, że nauki islamu zawierają ekstremizm, ci politycy, czy są z Wielkiej Brytanii czy też z innych miejsc, będą w ten sposób nawet pokojowych muzułmanów kwalifikować przeciwko sobie. To natomiast spowoduje niepokój i niezgodę. Tak więc zachodni politycy, którzy są zdania, że ​​islam zawiera nauki ekstremistyczne, powinni zastanowić się, pomyśleć i nie wypowiadać się bez należytego rozważenia tej kwestii. Ci Ahmadi, którzy mają kontakt z takimi politykami, powinni poinformować ich oraz starać się wyjaśnić im, że w tym momencie w związku z potrzebą pokoju na świecie, ważne jest to abyśmy wszyscy wypowiadali się z mądrością i zrozumieniem oraz nie czynili stwierdzeń, które przyczynią się do rozprzestrzenienie niepokoju na świecie. Niechaj Allah da im mądrość.

Dzięki łasce Potężnego Boga, inauguracja meczetu przyniosła bardzo pozytywne wyniki. Niechaj Allah pobłogosławi Dżama’at w Japonii rozszerzeniem tego wprowadzenia, które tutaj nastąpiło. Niechaj Allah umożliwi Dżama’at szerzenie orędzia islamu Ahmadiyyat tak szybko, jak to tylko możliwe, zgodnie z życzeniem Obiecanego Mesjasza (as).

Jak Hudhur już wspomniał, duchowni, zwłaszcza ci w Pakistanie, są pełni złości i pretensji wyrażając to wszędzie i przez cały czas. Są bardzo zawistni, gdy są świadkami naszego sukcesu. Jeden ze skrajnych aktów przemocy nastąpił niedawno w Jehlum. Fabryka płyt wiórowych, którą posiadał Ahmadi, została podpalona. Podpalacze chcieli, aby właściciel i pracownicy fabryki spalili się żywcem. Ale dzięki Bogu, przestępcy ci nie odnieśli sukcesu w tym nikczemnym czynie. Niemniej jednak poniesione zostały straty finansowe. Ludzie ci myślą, że poprzez takie działania zakończą istnienie Ahmadiyyat lub zdystansują Ahmadi do ich wiary. O takich ludziach, którzy używają ognia w ten sposób, Allah jasno mówi w Koranie, że jeśli nie odpokutują, to kara piekła będzie ich przeznaczeniem.

Jeśli chodzi o Ahmadi, w tak trudnych okolicznościach, ich wiara zwiększa się, a nie zmniejsza. W 1974 roku, ludzie ci zapalili ogień i próbowali przetestować Ahmadi, ale ponieśli całkowitą klęskę. Wszystkie ich pragnienia pozostały niespełnione. Ci, którzy chcieli widzieć błagających Ahmadi, sami błagali. To jest sposób, w jaki Potężny Bóg traktował członków Dżama’at Ahmadiyya. Te próby nie mogą zachwiać naszej wiary. Zaiste tylko ją wzmacniają. Jeśli występują jakieś straty finansowe to Allah je uzupełnia. Istnieje niezliczona liczba Ahmadi, którzy przeszli przez takie próby i Allah Wywyższony obdarzył ich ogromnie. Jeśli właściciele w/w fabryki ponieśli straty finansowe, to te również będą uzupełnione.

Ta fabryka płyt wiórowych należała do Sahibzada Mirza Munir Ahmad Sahiba, syna Hadhrat Mirza Bashir Ahmad Sahib (ra). Następnie, po jego odejściu, jego dzieci stały się jej właścicielami. Hudhur powiedział, że cieszy się, że, jak to powinno być w przypadku wierzącego, w przypadku wystąpienia takiej straty, języki właścicieli wyraziły jedynie wyrazy wdzięczności Bogu. Wszechmogący Allah zachował przy życiu wszystkich ich Ahmadi pracowników, a także zabezpieczył życie i honor wszystkich kobiet i dzieci. Mirza Naseer Ahmad Tariq Sahib jest najstarszym synem Mirza Munir Ahmad Sahib i zarządza fabryką oraz w niej mieszka. Jego syn również pracuje w tejże fabryce. Syn ten godzinę wcześniej wyjechał do Lahore na leczenie jego żony i dlatego nie był obecny, gdy miał miejsce atak. Jednakże Mirza Naseer Ahmad Sahib i jego żona byli obecni w fabryce. Atak rozpoczął się włamaniem do ich domu, który następnie został podpalony. Jednak Allah chciał, aby zostali ocaleni. Pojawiła się policja jednak nie zatrzymała działań napastników. Rodzina wyprowadzona została tylnymi drzwiami, a następnie przez dżunglę dotarła do bezpiecznego miejsca.

Podobnie wielu pracowników Ahmadi uciekło do dżungli i ukryło się tam, po czym zostało ostatecznie znalezionych przez Khuddam i doprowadzonych do bezpiecznego miejsca. Oficer ochrony (o imieniu Qamar Ahmad) jednej z bram został aresztowany i osadzony w więzieniu. Zostało mu postawione bardzo poważne oskarżenie. Niechaj Allah zabezpieczy jego uwolnienie. Niechaj Allah również pobłogosławi tym wymierzającym sprawiedliwość, aby działali sprawiedliwie. Mirza Naseer sahib osadzony był w areszcie domowym, ale został zwolniony po tym jak dał gwarancję, że stawi się na wezwanie. Innymi słowy kryminaliści mieli daną pełną swobodę, a ci, którzy ponieśli straty zostali potraktowani jak przestępcy.

Mirza Naseer Ahmad Sahib jest również Amiirem dystryktu Jhelum. Ze sposobu, w jaki potoczył się ten atak, wydaje się, że wydarzenie to było zaplanowane. Wygląda na to, że myśleli, że jeśli zdobędą Amiira to reszta pracowników fabryki po prostu ucieknie. Ludzie w fabryce, nie zdawali sobie sprawy z tego, co się działo do tego stopnia, że było im nawet trudno ocalić życie i uciec. Napastnicy zebrali się w tysiącach uzbrojeni w buldożery i wszystkie elementy niezbędne do postawienia fabryki w ogniu. Policja i inne organy ścigania pojawił się bardzo późno, kiedy pożar był już dalece posunięty. W każdym razie to jest ich zasługą, że uratowali właściciela, kilka innych pracowników i doprowadzili ich do bezpiecznego miejsca.

Hudhur otrzymał list od żony Mirza Naseera Ahmad Sahib, która również zwykła mieszkać w fabryce, mówiący, że poszła odwiedzić żonę Qamar Ahmad Sahib, który został aresztowany i oskarżony o bezczeszczenie Koranu- to bardzo poważne oskarżenie. Mówi, że kiedy zobaczyła tą kobietę to była całkowicie zdumiona widząc, że ta jest uśmiechnięta i całkowicie zadowolona, tak jakby nic się nie stało, podczas gdy jej mąż został oskarżony o bardzo poważne przestępstwo. Niechaj Wszechmogący Allah zwiększy cierpliwość i odwagę żony Qamar Sahiba i da wrogom posmakować kary za ich występki.

Hudhur dodał, że postawa cierpliwości i zadowolenia, jaką pokazali Mirza Naseer Sahib i jego żona oraz ich dzieci są również warte wzmianki. Obawiał się, aby w takich okolicznościach nie wypłynęły z ich ust słowa niewdzięczności. Ale z listu jego synowej i syna oraz z rozmowy Hudhura z Mirza Naseera Ahmad Sahib, a także z listów, które Hudhur otrzymał od ich bliskich, jest oczywiste, że są w pełni zadowoleni z dekretu Allaha. Niechaj Allah im to wynagrodzi. Hudhur dodał, że z racji swojego pokrewieństwa z Obiecanym Mesjaszem (as), dobrze, że pokazali taką przykładową cierpliwość i odwagę.

Tak jak Hudhur wspominał już wcześniej bogactwo przychodzi i odchodzi. Bóg, który zaopatrzył wcześniej, zaopatrzy i teraz, a może nawet w większej mierze. Niechaj Allah również uwolni ich wszystkich od fałszywych oskarżeń wytoczonych przeciwko nim. A zwłaszcza, niechaj Bóg oswobodzi Qamar Sahiba, który było osobą zarządzającą bezpieczeństwem przy bramie, a który oskarżony jest o poważne przestępstwo zbezczeszczenia Koranu, podczas gdy kto inny, aniżeli Ahmadi, wie lepiej o poczuciu szacunku dla Koranu.

Hudhur kontynuował dalej, że jedna dobra rzecz, jaka się wydarzyła to to, że niektórzy nie-Ahmadi również podnieśli głosy przeciwko temu atakowi. Kwestia ta była również omówiona w jednym z programów telewizyjnych, w którym uczestniczyli także lokalni politycy. Prezenterzy opowiedzieli się przeciwko temu atakowi, a uczestnicy programu dodali, że będą szukać winowajców i sprawiedliwości.

Po spaleniu fabryki, tłum ten zaatakował dwa z naszych Dżma’at i meczety. Jeden z meczetów został zamknięty. Najpierw meczet ten został zaatakowany przez maulvi. Wynieśli z tego meczetu maty modlitewne i podpalili je, po czym umyli meczet i ofiarowali w nim modlitwy. Wtedy policja i organy ścigania przejęły ten meczet, zamknęły oraz zapieczętowały go. Więc choć meczet ten nie jest w ich posiadaniu to te dwa Dżama’at są nadal w znacznym niebezpieczeństwie. Niechaj Allah chroni Ahmadi w tych obszarach.

Niechaj Allah sprawi, aby w Pakistanie zwyciężyła sprawiedliwość. Niechaj Allah również zapewni utrzymanie pracownikom, którzy teraz są bezrobotni. Amen!

Wszelka chwała należy się Allahowi. Wychwalamy Go, błagamy Go o pomoc i prosimy Go o ochronę, Jemu się zwierzamy, ufamy Jemu Samemu i w Nim szukamy ochrony przed złem. Tego, Kogo On prowadzi po właściwej ścieżce, tego nikt nie jest w stanie wprowadzić w błąd. On jest Jedyny i nie ma partnera. Dajemy świadectwo, że Muhammad (saw) jest Jego sługą i Posłańcem. O słudzy Boga! Niechaj Allah będzie dla was Miłosierny. Zaprawdę, Allah nakazuje wam działać sprawiedliwie. Zakazuje On zła, które odnosi się do was samych i zła, które ma wpływ na innych. On ostrzega was przed byciem niepomnymi. Pamiętaj o Allahu; On też będzie pamiętał o tobie. Wołaj do Niego, a On odpowie na twe wołanie. Zaprawdę, rozpamiętywanie Boga jest najwyższą cnotą.

Udostępnij