Czy Ahmadiyya Khilafat jest dyktaturą? (Prawda objawiona) | Odcinek 4
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Czy Ahmadiyya Khilafat jest dyktaturą? (Prawda objawiona) | Odcinek 4 | Napisy

Obiecany Mesjasz (as) zmarł 26 maja 1908 roku po krótkiej chorobie. Kilka lat przed śmiercią wydał broszurę „Wola”, w której ofiarował swojej wspólnocie pociechę, że po jego odejściu Bóg pomoże im drugą manifestacją swojej mocy. Tak jak to się stało po śmierci Proroka Muhammada (saw), kiedy Bóg powołał Hadhrata Abu Bakra (ra) jako jego drugą manifestację, aby zebrać muzułmanów. W ten sposób Hadhrat Hakim Maulvi Nooruddin (ra) został podniesiony jako druga manifestacja po Obiecanym Mesjaszu (as) i został wybrany pierwszym Kalifem ruchu pod Bożym kierownictwem

Czy Kalifat Ahmadiyya jest dyktaturą? Czy może w tym kalifacie jest coś więcej, niż na pierwszy rzut oka?

Udostępnij