Istota wypowiadania błogosławieństw dla Proroka(saw) - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Istota wypowiadania błogosławieństw dla Proroka(saw)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju. (33:57)

Ten werset wyjaśnia, że Bóg i Jego aniołowie wysyłają błogosławieństwa i pozdrowienia na Proroka. Tak więc ci, którzy stosują różne taktyki, aby ograniczyć lub zmniejszyć postęp tego Proroka, nigdy nie osiągną sukcesu. Tym, którzy czynią zarzuty wobec niego i ośmieszają go, przypuszczalnie może się udać. Ich spiski nie mogą, w jakikolwiek sposób, zaszkodzić temu umiłowanemu przez Boga. Dzięki łasce Boga osiąganie celu, dla którego został zesłany Prorok, będzie kontynuowane. Zaiste, do osiągnięcia tego celu i otwarcia nowych dróg do rozprzestrzeniania pięknych nauk islamu, Bóg posłał w tym wieku prawdziwego i żarliwego wielbiciela Proroka(saw).

Prorok został wysłany przez Boga do wszystkich narodów po wsze czasy i dlatego Bóg, poprzez swoją łaskę, udogadnia mu sposoby i środki. Przeciwnicy Proroka nie odnieśli sukcesu w przeszłości i nie odniosą go też teraz. To jest dekret Boga i prawdziwy muzułmanin nie powinien wcale obawiać się o to. Jednakże prawdziwi muzułmanie powinni mieć świadomość przekazanego im zadania, którym jest obfite wypowiadanie Duruud (pozdrowienia i błogosławieństwa) dla Proroka(saw), aby go wywyższyć tak jak robi to Bóg i Jego aniołowie. Aby dołączyć do tych, którzy popierają dzieła Proroka(saw) i wraz z Bogiem i Jego aniołami wypowiadać Duruud dla Proroka(saw), ludzie nazywający siebie muzułmaninem, zaatakowali niedawno biura publikacji we Francji i zabili 12 osób. Było o tym krótko wspomniane w ostatnim Piątkowym Kazaniu i Ahmadi byli namawiani do wypowiadania Duruud. Islam nie zatriumfuje za pomocą morderstw i chaosu. Ten cel uda się osiągnąć przez wypowiadanie Duruud dla Proroka(saw). Wspomniano również, że [publikacja ta] może źle zareagować na ten atak i było to do przewidzenia. Ponownie wydrukowali karykatury, które znowu nas zraniły. Doprawdy, zraniły one każdego prawdziwego muzułmanina. Cokolwiek ta publikacja, zwana Charlie Hebdo, zrobiła kilka lat temu, zostało zapomniane, ale akt tych tak zwanych muzułmanów przypomniał to jeszcze raz. W przeszłości wielu zachodnich przywódców skrytykowało tą publikację, a wiele rządów nie zezwoliło na produkowanie tego, co Charlie Hebdo drukowało. Jednak po zeszłotygodniowych atakach wielu przywódców poparło tą publikację i różne źródła pomogły jej milionami dolarów. Jej regularny nakład wynosił 60 000 i była o krok od zamknięcia. Jednak, dzięki ludziom zwanym muzułmanami, publikacja ta wydaje obecnie pięć milionów egzemplarzy. Ludzie oceniają, że otrzymała ona nowe życie kolejnych dziesięciu do dwunastu lat, podczas gdy przed tym mogła nie przetrwać nawet sześciu miesięcy.

Ci, którzy zaatakowali biura tego czasopisma nie tylko podsycili krzywdzący obraz nauk islamu, ale także wskrzesili martwego wroga. Jeśli tylko organizacje muzułmańskie, które dopuszczają się zbrodni w imię islamu, zrozumiały, że tylko nauczanie islamu poprzez miłość przyprowadzi ludzi prędzej do jego owczarni. Ludzie materialistyczni są ślepi na wiarę. Pomijając samego Proroka(saw), drwią z Boga. Jeśli odpowiemy ignorancją na ignorancję to będziemy popełniać jeszcze większą ignorancję. Bóg nakazuje, aby usunąć się z takich sytuacji. Utrzymywanie kontaktów z takimi osobami lub zgadzanie się z nimi sprawia, że stajemy się grzeszni, ale jeśli zareagujemy na ich niewłaściwe działania niewłaściwymi działaniami i w wyniku tego oni poniżą naszego Proroka(saw), to też sprawia, że mamy udział w ich grzechu. Prawdziwi muzułmanie powinni unikać takich praktyk i zostawić wszystko Bogu, Który stwierdził, że kiedy wszyscy powrócą do Niego, będą ponosić konsekwencje takich działań. W tym wieku wróg islamu szkodzi islamowi i Prorokowi(saw) nie siłą, ale takimi drobnymi sztuczkami. Dzięki stwierdzeniu, że Bóg i Jego aniołowie posyłają błogosławieństwa Prorokowi(saw), wyjaśniona jest zasada, że te sztuczki nie mogą, nawet w najmniejszym stopniu, zaszkodzić jego statusowi. Zamiast reagować z podobną ignorancją, prawdziwi muzułmanie wypowiadają błogosławieństwa i pozdrowienia dla Proroka(saw).

Ludzie, którzy nie myślą wiele o tego typu wulgarnych publikacjach, wspierają je obecnie w imię wolności słowa. Istnieją jednak pewni rzetelni ludzie, którzy nie lubią wulgarnych opisów i uznali odpowiedzialnym zarząd magazynu. Współzałożyciel Charlie Hebdo, Henri Roussel, powiedział, że zdjęcia opublikowane przez magazyn były prowokacyjne i jej redaktor doprowadził ten zespół do śmierci. Powiedział, że było to sprzeczne z ich podstawową myślą przewodnią.

Papież również przekazał bardzo dobry komentarz. Powiedział, że wolność słowa ma swoje granice i religie powinny być traktowane z szacunkiem, a nie obrażane i wyśmiewane. Aby zilustrować swój punkt papież powiedział, że jego bliski przyjaciel, który czuwa nad organizacją jego wizyt, mógłby spodziewać się ciosu, gdyby wyrażał się źle o matce papieża. Doprawdy, papież dał bardzo realistyczny oświadczenie. Muzułmanie powinni wykazać zrozumienie i nie reagować niewłaściwie.

Największy wpływ na całym świecie mają media i odgrywają rolę w nagłaśnianiu danej sytuacji, a także jej szerzeniu. Po tym incydencie, po raz pierwszy, media zwróciły się do nas i zapytały, jaka jest opina Dżama’at Ahmadiyya, tutaj w Wielkiej Brytanii, a także w innych miejscach. Powiedzieliśmy im, że był to akt nie zgodny z naukami islamu i wyraziliśmy nasze ubolewanie, ale utrzymaliśmy opinię, że wolność słowa powinna mieć granice, ponieważ w przeciwnym razie ci, którzy rozpalają uczucia innych osób, są odpowiedzialni. Tutaj, w Wielkiej Brytanii członkowie Dżama’at pojawili się w Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC Leeds i London Live, a w USA w Fox TV i CNN. Gazety kanadyjskie również przedstawiły nasze poglądy tak samo jak zrobiły to media w Grecji, Irlandii, Francji i różne gazety w USA. Aby pokazać prawdziwą postawę islamu przeprowadzono wiele wywiadów w studiach telewizyjnych. Tutaj, Amiir Sahib oraz Imam Sahib Atta ul Rashid wzięli udział w wywiadach telewizyjnych. W USA, Kanadzie i Francji nasi przedstawiciele pojawił się w telewizji, a gazety opublikowały artykuły napisane przez Ahmadi. Wszędzie nasze zespoły wywiązały się dobrze ze swych obowiązków. Kanadyjski dziennikarz napisał, że co może być powodem, że, mimo, że Ahmadiyyat jest małą sektą w islamie, to reprezentowana jest ona szeroko w mediach i przekazuje prawdziwe nauki islamu. Doprawdy, jest to dekretem Boga, że Dżama’at prawdziwego i gorliwego wyznawcy Proroka(saw) ma przekazywać światu prawdziwe nauki islamu. Jest to naszym obowiązkiem i każdy Ahmadi powinien przekazywać informację w zakresie swojej strefy, o tym, że błędne reakcje będą tylko produkować zaburzenia i globalna sytuacja będzie się zaogniać i rozprzestrzeniać. Ludzie nie powinni być sprowokowani przez niewłaściwe akcje.

Ahmadis muszą odnosić się do: (…)O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju. Prawdziwi wierzący powinni dokładać wszelkich starań, aby tego przestrzegać. W miarę pogłębiania wiedzy, osiąga się zrozumienie i mądrość. Jest to również nauczaniem islamu, aby dążyć do osiągnięcia wiedzy. Kiedy zostaje osiągnięta wiedza o przestrzeganiu przykazań Bożych to praktyka również poprawia się.

W Ahadith, korzyści wymawiania Duruud, wymienione są na podstawie różnych narracji:

Prorok powiedział: ,,Ten, kto posyła najwięcej błogosławieństw dla mnie, będzie najbliżej mnie W Dniu Sądu Ostatecznego.’’

Powiedział też: ,,W Dniu Sądu Ostatecznego, w każdej strasznej fazie tego Dnia, ta osoba będzie najbliżej mnie, która posyłała dla mnie najwięcej błogosławieństw w świecie doczesnym.’’

Prorok powiedział, że Duruud Boga i Jego aniołów są dla niego wystarczające. Praktyka wypowiadania Duruud jest tylko okazją daną przez Boga dla prawdziwie wierzących do gromadzenia dla siebie zasług.

Pewnego razu, w obecności Proroka(saw), przyszedł człowiek i zaoferował Salat, a następnie modlił się słowami: „Boże, wybacz mi i zmiłuj się nade mną.” Prorok (saw) powiedział mu, że postępował on trochę pośpiesznie. Powinien zamiast uwielbiać i chwalić Boga, najpierw wypowiadać Duruud dla Proroka(saw), a następnie błagać Boga.

Prorok powiedział, że podczas słuchania głosu muezina wzywającego do modlitwy, powtarzaj jego słowa, a następnie wypowiadaj dla niego Duruud. Osoba, która wypowiada Duruud otrzymuje od Boga dziesięciokrotne błogosławieństwa.

Prorok powiedział również: ,, Starajcie o status mediatora dla mnie gdyż jest to pozycja spośród rang Raju i będzie ona przyznawana tylko jednemu słudze Bożemu i mam nadzieję, że będę tą osobą. Wstawiennictwo będzie halal dla tego, kto będzie starał się o status mediatora dla mnie.’’

Hadhrat Umer (ra) powiedział, że modlitwa jest zawieszona między ziemią i niebem. Dopóki nie jest wypowiadane Duruud dla Proroka(saw), żadna część modlitwy nie idzie w górę.

Obiecany Mesjasz (as) położył duży nacisk na wykonywanie Duruud. Doradzając jednemu z jego wyznawców powiedział, aby ten pozostał skoncentrowany w wykonywaniu Duruud i poszukiwał błogosławieństw dla Proroka(saw) ze szczerością i wnikliwością, z jakimi człowiek poszukuje błogosławieństw dla drogiej mu osoby.

Poszukujcie tych błogosławieństw z wielką pokorą i szczerością w modlitwie. Módlcie się za Proroka(saw) z duchem prawdziwej przyjaźni i miłości. Szukajcie błogosławieństw dla Proroka(saw) ze szczerym sercem i duszą, które tkwią w Duruud. Jest to oznaką osobistej miłości, gdy człowiek nigdy się nie męczy i nie zniechęca oraz wykonuje Duruud bez zaangażowania własnych interesów, a recytuje go tylko w celu osiągnięcia Bożych błogosławieństw dla Proroka(saw).

Obiecany Mesjasz (as) powiedział również, że choć Prorok (saw) nie potrzebuje niczyich modlitw, to powód wykonywania Duruud jest bardzo głęboki. Osoba, która poszukuje błogosławieństw dla innego człowieka, z powodu osobistej miłości, otrzymuje część tych błogosławieństw. Dobrodziejstwa przyznane osobie, dla której proszono, udzielane są również osobie ubiegającej się o te błogosławieństwa. A ponieważ dobrodziejstwa Boga dla Proroka(saw) są nieograniczone, każdy, kto wykonuje dla niego Duruud wynikające z miłości, staje się celem niezmierzonych błogosławieństw. Widzimy jednak bardzo niewiele przypadków takiej duchowej gorliwości i miłości.

Obiecany Mesjasz (as) napisał:

„Zwróćcie uwagę na szczerość i wierność naszego Proroka(saw), w jaki sposób poradził sobie z wszelkiego rodzaju złem. Znosił wszelkiego rodzaju trudności i pozostawał optymistyczny. To właśnie dzięki tej szczerości i wierności Bóg Wywyższony pobłogosławił go i stwierdził: Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka(saw), a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwo dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju.

Werset ten wyraźnie pokazuje, że takie były praktyki Proroka(saw), że Allah Wywyższony nie użył specjalnego słowa, aby je wy wychwalić ani też zdyskredytować cechy Proroka(saw). Słowa znalazłby się, ale nie były one użyte. Nigdy tego rodzaju werset nie był wykorzystany na chwałę innego proroka. Tak, więc jego dusza była tak szczera i czysta, a jego praktyki były tak cenione w oczach Boga, że nakazał On, aby przez resztę czasu ludzie wykonywali Duruud dla Proroka(saw) w drodze wdzięczności.” (Raport Dżelsa Salana, s. 50-51, Tafsiir, Obiecany Mesjasz, tom III, str. 730)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

,,Aby zwiększyć i odnowić miłość do Proroka(saw) stało się niezbędne aby recytować Duruud w każdym Salat.”

Powiedział też:

Duruud jest doskonałym źródłem osiągnięcia wytrwałości. Recytujcie Duruud obficie, ale nie ze zwykłego przyzwyczajenia lub jako rytuał, ale mając na uwadze łaski i dobrodziejstwa Proroka(saw). Recytujcie go, aby podnieść pozycję Proroka(saw) oraz za jego sukces. W wyniku tego osiągniecie słodki i wyśmienity owoc akceptacji modlitwy.”

Obiecany Mesjasz (as) powiedział również:

„Jakże błogosławiona jest ta era, że tylko za Swej łaski, Bóg Wywyższony pobłogosławił cel objawienia wielkości Proroka(saw) podczas tych burzliwych dni. Poprzez Dżama’at Ahmadiyya Allah ustanowił triumf islamu. Chciałbym zapytać tych ludzi, którzy mają w swoich sercach miłosierdzie, szacunek i poważanie dla islamu, czy mogą powiedzieć czy był gorszy czas niż ten teraz, kiedy miejsce ma tego rodzaju nadużycie i brak szacunku dla Proroka(saw) oraz obluźnianie Koranu? Jestem zatem głęboko zasmucony i przygnębiony kondycją muzułmanów, a czasami czuję niepokój z żalu, że nie ma w nich nawet tyle wrażliwości, aby wyczuć tę hańbę. Czyż Allah Wywyższony nie miał uznania dla Proroka(saw), aby nie ustanowić Boskiej misji w tym okresie nadużyć, aby uciszyć tych przeciwników islamu i aby rozprzestrzenić jego wielkość i czystość na świecie. W przypadku, gdy Bóg Wywyższony i Jego aniołowie wypowiadają błogosławieństwa i pozdrowienia na Proroka(saw), jak ważne jest, aby manifestować te pozdrowienia w czasie tych nadużyć i Bóg Wywyższony zamanifestował to w postaci tej misji.”(Malfudhat, t.3, s. 8-9, nowe wydanie; The Blessed Model of the Holy Prophet and the Caricatures, s. 85-86)

Pisząc do jednego ze swoich wyznawców, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, aby być głęboko świadomym tego, aby każde działanie było wolne od bycia rytuałem oraz wolne od bycia siłą przyzwyczajenia i zamiast tego, aby było wykonane z tryskającą z serca miłością. Na przykład Duruud nie powinno być recytowany w taki sposób jak robią papugi, a jak ludzie zazwyczaj go recytują. Tacy ludzie nie są szczerzy wobec Proroka(saw) ani też nie poszukają dla niego błogosławieństw od Boga. Powinno być to natomiast wiarą/kredo człowieka, że kiedy recytuje Duruud, to miłość do Proroka(saw) osiąga taki poziom, gdzie serce człowieka nawet nie sugeruje, aby kiedykolwiek osiągnęło ten sam stopień miłości do innej osoby. Taka wiara/kredo może być ustanowione poprzez bycie przygotowanym na znoszenie wszystkich możliwych trudności z prostotą serca, dla miłości do Proroka(saw), tak samo jak ci, którzy w przeszłości kochali Proroka(saw), przetrwali trudności z miłości do niego. Serce nie powinno obawiać się znoszenia żadnych możliwych trudności i człowiek nie powinien mieć takiej samej miłości jak do Proroka(saw), do żadnego innego stworzenia. Gdy ta wiara/kredo jest ustanowione, to Duruud powinien być recytowany w celu błagania o pełne błogosławieństwa Boże dla Proroka(saw). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że powinno to być przeprowadzane w najwyższym skupieniu i koncentracji, tak, jak, gdy człowiek modli się w skupieniu w obliczu trudności. Zaiste człowiek powinien recytować Duruud z jeszcze większą pokorą i czułością. Zadnie to nie powinno mieć żadnego elementu osobistego spełnienia. Duruud należy recytować wyłącznie dla wypowiadania pozdrowień i błagania o błogosławieństwa dla Proroka(saw) oraz po to, aby jego wielkość oświetliła ten świat i życie ostateczne. Wyjaśniając, jak rozpoznać, że człowiek osiągnął wymagane skupienie i koncentrację podczas wypowiadania Duruud, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jednym ze znaków jest to, że człowiek często płacze w trakcie wypowiadania tej modlitwy i czuje jej wpływ wewnątrz siebie i przeżywa stan pomiędzy jawą i snem.

Pisząc do jednego ze swoich wyznawców Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

,,Pozostawaj zaangażowany w modlitwę Tahażżud i powszechnie wymawiane modlitwy. W modlitwie Tahażżud zawartych jest wiele błogosławieństw. Bezczynność jest bezwartościowa. Bezczynna i niefrasobliwa [osoba] nie może zakończyć żadnego zadania. Bóg Wszechmogący mówi: A jeśli chodzi o tych, którzy dążą do spotkania z Nami- tych niechybnie poprowadzimy Naszymi drogami(…) (29:70) Preferowanym Duruud jest to, które zostało wypowiedziany przez błogosławione usta Proroka(saw) i brzmi on:

Pobłogosław o Boże, Muhammadowi i jego ludowi jak pobłogosławiłeś Abrahamowi i jego ludowi. Tyś jest zaprawdę godny chwały, Wspaniały.

Wynieś o Boże, Mohammada i jego lud jak wyniosłeś Abrahama i jego lud. Tyś jest zaprawdę godny chwały, Wspaniały.

 

Słowa wypowiedziane przez pobożną osobę z pewnością mają w sobie wiele błogosławieństw. Powinno być to zrozumiałe, jak błogosławione są słowa wypowiedziane przez kogoś, kto jest wodzem sprawiedliwych i dowódcą proroków. W skrócie mówiąc, ze wszystkich wersji Duruud, powyższe jest najbardziej błogosławione. Jest to śpiew dla tej skromnej osoby i jest ważne, aby nie ograniczyć jej do żadnej liczby. Duruud powinno być recytowane ze szczerością, miłością i pokorą tak długo, aż człowiek rozwinie w sobie stan dobroci i poczuje się zachwycony, zainspirowany oraz osiągnie głębokie poczucie przekonania i wnikliwości.” (Maktubat e Ahmadiyya t. I, s. 17 – 18; The Blessed Model of the Holy Prophet and the Caricatures, s. 79-80)

Hadhrat Musleh Maud (ra) przekazał następujący punkt widzenia na temat wypowiadania Duruud, którą Hudhur bardzo lubi:

„Kiedy modlimy się za innych, to w pewien sposób nasza modlitwa staje się również źródłem podniesienia naszej pozycji. Podczas gdy nasza recytacja Duruud podnosi pozycję Proroka(saw) to także podnosi ona naszą pozycję i błogosławieństwa, które docierają do Proroka(saw), za jego pośrednictwem, docierają również do nas. Na przykład, gdy coś znajduje się na sicie, to przechodzi przez nie, a następnie przechodzi w dół. Podobnie Bóg uczynił Proroka(saw) sitem dla ummah. Najpierw Bóg udziela błogosławieństwa jemu, a potem, za jego pośrednictwem, te błogosławieństwa docierają do nas. Jako wynik naszych recytacji Duruud, Bóg podnosi status Proroka(saw) i na pewno również mówi On Prorokowi, że ten dar jest od takiego czy takiego wierzącego. To inspiruje Proroka(saw) do modlitwy za nas, a ze względu na jego modlitwę Bóg daje nam miarę Swoich błogosławieństw.

Osobiście, gdy idę do grobu Obiecanego Mesjasza (as) to mój sposób na modlitwę jest taki, że najpierw modlę się za Proroka(saw) i po tym- za Obiecanego Mesjasza (as). I modlę się: o Boże, nie mam nic, co mógłbym przekazać jako dar dla tych świętych osób. Cokolwiek mam, nie przyniesie im korzyści. Ty Boże masz wszystko, więc modlę się i błagam Cię, zrób mi przysługę i daj im w Raju taki prezent, jakiego nie otrzymali nigdy przedtem. Na to oni na pewno zapytają Allaha, od kogo jest ten podarunek? Kiedy Allah poinformuje ich, kto przesłał ten prezent wtedy oni modlą się za tą osobę i pozycja takiej osoby jest podniesiona. Dowodzi tego Koran i Ahadith- nie można zaprzeczyć, że modlitwy są z pewnością korzystne dla zmarłego.’’

Koran mówi: (…) odpowiedz pozdrowieniem lepszym(…) (4:87) i zwraca naszą uwagę, że gdy ktoś daje nam prezent to odwzajemnij się lepszym prezentem lub przynajmniej podobnym. Według tego wersetu Koranu, gdy modlimy się za Proroka(saw) lub Obiecanego Mesjasza (as) i wypowiadamy dla nich Duruud oraz pozdrowienia, to w wyniku naszej modlitwy i w naszym imieniu Bóg przekazuje im dar. My nie wiemy, jakie są dobrodziejstwa Raju, ale Bóg jest ich w pełni świadomy. Kiedy modlimy się- o Boże! Obdarz Proroka(saw) darem, którego nie otrzymał on nigdy przedtem- to dar ten na pewno dany jest mu przez Boga i jest on również poinformowany, kto jest darczyńcą. Jest to niemożliwe, że wiedząc o tym, Prorok nic nie robi i nie modli się za osobę, która wysłała prezent! Dusza Proroka(saw) kłania się przed Bogiem mówiąc: Boże, daj im w naszym imieniu dobrą rekompensatę. Tak więc, według (…) odpowiedz pozdrowieniem lepszym(…) (4:87) ta modlitwa zostanie zwrócona do osoby wypowiadającej Duruud i będzie źródłem podniesienia jej pozycji. To jest sposób, poprzez który, nie popełniając żadnego bałwochwalstwa, możemy uzyskać korzyści na płaszczyźnie osobistej, a także na społecznym/ krajowym poziomie.”

 

Hudhur wyjaśnił również różnice pomiędzy dwoma częściami Duruud. W pierwszej części recytowane są słowa اللھم صلی علی (Pobłogosław o Boże…). Według leksykonu صلی oznacza szacunek i wyraża następujące: O Allahu, wznieś imię Proroka(saw) w tym świecie i daj jego przesłaniu sukces i triumf. Daj mu wielkość poprzez permanencje i uwiecznij jego szariat. Zapewnij mu wielkość w życiu ostatecznym akceptując jego wstawiennictwo za jego ummah, powiększ ich nagrody i zrekompensuj rozlicznie.

W drugiej części recytowane są słowa اللھم بارک علی (Wynieś o Boże…). Oznaczają one: O Allahu, ustanów szacunek, wielkość, chwałę i świętość, jakie Ty przeznaczyłeś dla Proroka(saw) i przyznaj im wieczność.

Podsumowując, modlitwa ta اللھم صلی علی jest wypowiadana za triumf i utrwalanie szariatu Proroka(saw) oraz zapewnienie otrzymania, za jego wstawiennictwem, dobrodziejstw dla jego ummah.

Modlitwa اللھم بارک علی jest za to, aby jego honor, wielkość, chwała i świętość trwały poprzez wieczność.

Niechaj Bóg dopomoże nam recytować Duruud z prawdziwym jego znaczeniem i abyśmy, ze względu na to, byli w stanie osiągnąć bliskości Boga oraz zwiększyć naszą miłość do Proroka(saw) oraz zawsze poszerzali nasze zdolności w szerzeniu jego szariatu. Zgodnie z jego naukami obyśmy zawsze odgrywali pozytywną rolę w usuwania nieładu w świecie! Niechaj Bóg zawsze nam w tym dopomaga!

Hudhur ogłosił dwa pogrzeby:

Maulałi Abdul Qadir Dehlvi Sahib, derwisz z Qadian oraz Mubaraka Begum Sahiba, żony derwisz z Qadian, Bashir Ahmad Sahib Hafizabadi.

Udostępnij