Kazanie Iid ul Fitr 2022:  Świętowanie prawdziwego i trwałego Iid – Iid Proroka (saw). - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Kazanie Iid ul Fitr 2022:  Świętowanie prawdziwego i trwałego Iid – Iid Proroka (saw).

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

2 maja, 2022 r.

Streszczenie Kazania wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujący werset:

,,Czcijcie Allaha i nikogo Mu nie przypisujcie, okazujcie dobroć rodzicom, bliskim, sierotom, potrzebującym oraz sąsiadowi, który jest krewnym, jak i sąsiadowi, który jest człowiekiem obcym, towarzyszowi u waszego boku i podróżnemu. Okazujcie dobroć tym, których posiada wasza prawa ręka. Zaprawdę, Allah nie miłuje butnych i dumnych’’. ( Koran, 4:37 )

Iid to dzień zwiększonego kultu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg umożliwił nam dzisiaj świętowanie Iid. Jednak Iid dla prawdziwie wierzącego to nie tylko noszenie ładnych ubrań, dobre jedzenie, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi lub myślenie, że jest się wolnym od odpowiedzialności po odprawieniu modlitwy Iid i porzucenie pozostałych modlitw z całego dnia. W rzeczywistości są tacy, którzy nawet nie odmawiają modlitwy Iid i po prostu biorą udział w innych obchodach Iid. Należy pamiętać, że Iid to dzień wzmożonego kultu. Tam, gdzie zwykle obowiązkowych jest pięć modlitw dziennie, w Iid jest ich sześć. Dlatego Iid ma szczególne znaczenie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Ahmadi w Pakistanie, szczególnie i ogólnie na całym świecie, mogą być uwolnieni od ograniczeń, które utrudniają im chodzenie do meczetu. Jednak w normalnych okolicznościach konieczne jest odmówienie modlitwy Iid.

Wypełnianie praw Boga i stworzenia podczas Iid

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Iid to nie tylko dzień zwyczajowych obchodów lub zgromadzeń, ale jest to raczej dzień zwiększonej uwagi na obowiązki powierzone nam przez Boga, w tym nasze modlitwy i nasze obowiązki wobec bliźnich. W dniu Iid powinniśmy przysiąc, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić prawa Boga i Jego stworzenia. Jeśli w Iid przyrzekniemy, że wypełnimy te zobowiązania, to osiągniemy cel Ramadanu i celebrujemy Iid.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w wersetach, które wyrecytował, Bóg zwrócił naszą uwagę na wypełnianie pewnych praw, a ich zaniechanie prowadzi do arogancji. Prorok (saw) powiedział, że ten, kto jest arogancki, nie zostanie wpuszczony do nieba. Prorok (saw) powiedział, że noszenie ładnych ubrań nie jest arogancją, bo Bóg jest piękny i kocha piękno. Arogancja polega na tym, że patrzy się na innych z pogardą i źle ich traktuje. Dlatego noszenie ładnych ubrań w Iid podoba się Allahowi, ale te rzeczy nie powinny być środkiem do arogancji, ponieważ jest to nieprzyjemne dla Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że naszym obowiązkiem jest wielbienie Boga, ale to nie przynosi korzyści Bogu, tak naprawdę to my z tego korzystamy. Bóg mówi w Koranie:

,,(…) Zaiste, Modlitwa powstrzymuje człowieka przed nieprzyzwoitością i jawnym złem, pamiętanie zaś o Allahu jest rzeczywiście cnotą największą. Allah wie, co czynicie.’’ ( Koran, 29:46 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu ktoś poprosił Proroka (saw), aby doradził mu coś, co pozwoliłoby mu wejść do raju i uratować go od ognia piekielnego. Odpowiedział, że powinien czcić Boga, płacić Zakat i być miłym dla rodziny. W ten sposób Bóg obdarza na tym świecie i daje dobrą nowinę o Życiu Ostatecznym. W innej narracji jest powiedziane, że ten, kto odmawia modlitwy w nocy dwóch Iid, jego serce otrzyma życie wieczne. To niesamowita nagroda za oddawanie czci Bogu.

Znaczenie dalszego oddawania czci Bogu w meczetach

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie powinni zapełniać meczety na modlitwę, a jeśli nie mogą iść do meczetu, to przynajmniej powinni ofiarować modlitwy w zgromadzeniu w domu. Nie powinniśmy uważać zakończenia Ramadanu i nadejścia Iid za wymówkę, by w jakikolwiek sposób zmniejszyć nasze kult. To uwielbienie umożliwi nam zbieranie błogosławieństw Bożych na tym świecie i w Życiu Ostatecznym.

Traktowanie innych z życzliwością

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po zwróceniu uwagi na swoje prawa, Bóg zwraca uwagę na nasze prawa do swojego stworzenia, z których niektóre zostały wymienione w wersecie zacytowanym na początku. Po łasce Bożej nad nami, największa łaska nad nami jest ze strony naszych rodziców. Przysługa, której nigdy nie można spłacić. Dlatego mówi się nam, abyśmy zawsze traktowali ich z życzliwością w każdych okolicznościach. Potem jest przykazanie życzliwości dla rodziny. Prorok (saw) powiedział, że jeśli ktoś chce osiągnąć dobrobyt, długie życie i być czule wspominanym, to powinien traktować swoją rodzinę z życzliwością. Szczególnie na Iid ci, którzy mają szczęście, powinni włączyć swoją rodzinę, która nie jest aż tak fortunna w szczęściu Iid. Nawet jeśli w zamian nie otrzymają pozytywnej odpowiedzi, powinni nadal okazywać życzliwość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że innym przykazaniem jest życzliwość dla sierot i potrzebujących. Prorok (saw) powiedział, że on i osoba opiekująca się sierotą będą razem w Raju jak dwa palce, co wskazał trzymając dwa palce razem. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprzez Dżama’at są różne sposoby udzielania pomocy sierotom i potrzebującym.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje również przykazanie dobroci dla bliźniego. Gdyby to proste przykazanie zostało przyjęte, można by wykorzenić większość światowej wrogości. To może rozwinąć miłość i harmonię w społeczeństwie, niezależnie od tego, czy nasi sąsiedzi są religijni czy niereligijni. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są też tacy, którzy są milsi dla swoich niereligijnych sąsiadów niż dla Ahmadi. Powinniśmy skorzystać z okazji Iid i usunąć wszelką wrogość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że islam nakazuje także życzliwość ludziom, z którymi pracuje się i tym, którzy pracują pod nimi, tym, którzy są słabi i mają mniej szczęścia. Zasadniczo islam obejmuje wszystkie prawa, które mogą przysługiwać innym.

Przestrzeganie sprawiedliwości, aby stworzyć piękne społeczeństwo

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Koran również nakazuje przestrzeganie sprawiedliwości. Jest powiedziane w Koranie:

„O wy, którzy wierzycie! Bądźcie surowi w przestrzeganiu sprawiedliwości i bądźcie świadkami dla Allaha, nawet gdyby było to wbrew wam samym lub przeciwko waszym rodzicom lub krewnym. Bez względu na to czy człowiek, przeciwko któremu daje się świadectwo, jest bogaty czy biedny. Allah bardziej zważa na nich obu niźli ty. Dlatego nie gońcie za swymi niskimi pobudkami, abyście mogli postępować sprawiedliwie. Lecz jeśli będziecie ukrywać lub unikać prawdy, wtedy wiedzcie, że Allah jest Świadom tego, co czynicie.” ( Koran, 4:136 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wdrożenie takich nauk może przynieść piękne społeczeństwo oraz ustanowić niebo na ziemi, a to jest prawdziwe Iid.

Prawdziwy wierzący powinien starać się upewnić, że nie pozostawił przestrzegania żadnych należnych mu praw. W rzeczywistości powinni szukać praw, które mogą spełnić. To w istocie jest Iid. Takie Iid nie jest ograniczone do jednego dnia, ale może stać się wiecznym Iid.

Prawdziwe przesłanie islamu może uratować świat

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie powinniśmy skupiać się na własnym szczęściu na Iid, ale powinniśmy modlić się za świat.

Nasz świat zmierza ku zniszczeniu, ponieważ prawa należne innym nie są wypełniane i nie ustanawia się prawdziwej sprawiedliwości. Gdyby przestrzegano należnych praw i ustanowiono sprawiedliwość, nie bylibyśmy świadkami zniszczenia Iraku, Syrii, Libii, Jemenu, Afganistanu czy Ukrainy. Dlatego przestrzeganie tych praw i szerzenie prawdziwego przesłania islamu może pomóc ocalić świat. Obecnie świat jest nastawiony na zniszczenie i są zaślepieni pragnieniem skorzystania ze swojej światowej władzy. Muszą zdać sobie sprawę, że nie pokazuje to ich siły, a jedynie prowadzi świat ku destrukcji, co z pewnością będzie ostatecznym rezultatem, zwłaszcza w przypadku wojny nuklearnej. Dlatego Ahmadi są odpowiedzialni za zwrócenie uwagi na wypełnianie praw Boga i Jego stworzenia. Tylko to może nas uratować, a nie moc tego świata.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zamiast bezużytecznie spędzać czas w mediach społecznościowych, powinniśmy poświęcić czas na zwrócenie uwagi świata na realizację tych praw. Dlatego, ustanawiając pokój i harmonię w naszych domach i społeczeństwach, będziemy także ratować świat przed zniszczeniem. Świat można zbawić tylko przez rozpoznanie Boga. Aby to zrobić, musimy najpierw zreformować się. To w istocie jest prawdziwe Iid.

Nasze Iid musi być Iid Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) odczytał streszczenie przemówienia wygłoszonego przez Drugiego Kalifa (ra) z okazji Iid w sprawie szerzenia prawdziwego przesłania islamu. Powiedział, że nasze Iid musi być Iid Proroka (saw), ponieważ żadne Iid poza tym nie może być IidDlatego nasze Iid powinno zawierać Proroka (saw) poprzez szerzenie przesłania Koranu i islamu. Tego samego ducha należy zaszczepić także przyszłym pokoleniom. Nie powinniśmy spocząć, dopóki sztandar islamu i Proroka (saw) nie zostanie podniesiony na całym świecie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy mogli być świadkami takiego Iid.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w cichej modlitwie powinniśmy pamiętać o uwięzionych, rodzinach męczenników, ofiarach finansowych, osobach poświęcających życie i misjonarzach. Niech Allah zaakceptuje nasze skromne wysiłki i obyśmy wkrótce byli świadkami zwycięstwa islamu oraz Proroka (saw) na świecie.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij