Ramadan: trening dla wierzących - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan: trening dla wierzących

Przewodnik Obiecanego Mesjasz(as) dla utrzymania Ducha Ramadanu

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że nadszedł Ramadan i wierzący zrobili wszystko, aby zebrać jego błogosławieństwa. Teraz za dwa lub trzy dni zakończy się.

Koniec Ramadanu nie oznacza końca odpowiedzialności

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że prawdziwie wierzący zawsze pamięta, że ​​wraz z zakończeniem Ramadanu nie zwalniamy się z naszych obowiązków. W rzeczywistości nadejście Ramadanu miało zwrócić naszą uwagę na wypełnianie naszych obowiązków i stopień ich wypełniania. Chociaż miesiąc postu w Ramadanie może kończyć się, jest to początek wznoszenia wypełniania naszych obowiązków na nowe wyżyny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli nie będziemy pamiętać o tym, jak dalej wypełniać nasze obowiązki i odpowiedzialność po Ramadanie, to nie doświadczymy Ramadanu w sposób nauczany przez Proroka (saw). Mówi się, że Prorok (saw) powiedział kiedyś, że dwa piątki lub dwa Ramadany stają się środkiem pokuty za grzechy popełnione w międzyczasie, o ile dana osoba powstrzymuje się od popełniania ciężkich grzechów.

Należy pamiętać, że nieszukanie pokuty za swoje winy i grzechy również podpada pod wielkie grzechy, stąd prośba o przebaczenie jest sprawą najwyższej wagi. Jeśli nie spędzimy w ten sposób reszty roku, nie odniesiemy korzyści z Ramadanu w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Ofiarowanie modlitwy nie jest ograniczone do żadnego miesiąca

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że mamy szczęście, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił nam sprawy i nauczył nas wypełniania praw Boga i Jego stworzenia. Zasadniczo dał nam wskazówki, jak żyć naszym życiem, a jeśli będziemy postępować zgodnie z tą wskazówką, będziemy kroczyć ścieżkami wzrostu cnoty i prawości. Ścieżka, która prowadzi z jednego Ramadanu do następnego. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas miesiąca Ramadanu nasza uwaga poświęcana obowiązkowym modlitwom wzrasta. Ofiarowanie obowiązkowych modlitw nie ogranicza się jednak do Ramadanu.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że porzucenie modlitwy jest równoznaczne z niewiarą i obcowaniem z Bogiem. Prorok (saw) powiedział, że w Dniu Zmartwychwstania pierwsze pytanie, jakie zostanie zadane ludziom, dotyczy ich modlitwy. Dlatego tak ważne jest ofiarowywanie modlitwy, coś, co nie ogranicza się jedynie do miesiąca Ramadan.

Osiąganie przyjemności w modlitwie 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, w jaki sposób możemy naprawdę skorzystać z modlitwy. Takiej modlitwy, która wzmaga miłość do Boga. Powinniśmy nieustannie dążyć do osiągnięcia tego pożytku i przyjemności w modlitwie. Nie powinno być tak, że kiedy dotkną nas jakieś ziemskie trudności, kładziemy nasze dywaniki modlitewne lub idziemy do meczetów i żarliwie modlimy się przez pewien czas. Taka modlitwa nie może przynieść żadnej korzyści, ani zwykła modlitwa podczas Ramadanu nie może przynieść korzyści.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że niektórzy uważają modlitwę za podatek należny królowi. Uważają, że jest to coś, do czego są zmuszeni. Jednak rzeczywistość jest taka, że ​​modlitwa jest dla nich samych. Modlitwa w rzeczywistości jest sprawą miłości. Kiedy człowiek rozwija miłość do Boga i wielbienie Go, wtedy może naprawdę skorzystać i znaleźć przyjemność w modlitwie. Jednak powodem, dla którego ludzie nie są w stanie tego ustalić, jest to, że modlitwa stała się jedynie rytuałem pozbawionym jakichkolwiek prawdziwych emocji. Ofiarowanie jej jako takiej nie może sprawić żadnej przyjemności w modlitwie. Podczas gdy rzeczywistość jest taka, że ​​Bóg obdarzył ludzi zdolnościami znajdowania przyjemności we wszystkim, łącznie z modlitwą. Tak więc modlitwa nie jest podatkiem, raczej czymś, w czym ktoś może znaleźć większą przyjemność niż cokolwiek innego. Nieszczęśliwy jest ten, kto nie znajduje przyjemności w modlitwie.

Dlaczego ludzie modlą się bez koncentracji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że powodem, dla którego ludzie modlą się bez koncentracji, jest to, że nie są świadomi dobrodziejstw i przyjemności płynącej z modlitwy. Zamiast tego, słysząc wezwanie do modlitwy, są tacy, którzy niechętnie idą modlić tylko po to, by pokazać innym. Dzieje się tak dlatego, że nigdy nie widzieli przebłysku ani nie zasmakowali w przyjemności, jaką można znaleźć w modlitwie. Ci, którzy znajdują więcej przyjemności i pociechy w pozostawaniu we śnie, gdy nadchodzi czas na modlitwę, są nieświadomi prawdziwej przyjemności i pociechy, jakie można znaleźć w modlitwie. Dlatego też powinniśmy modlić się, aby doświadczyć przyjemności w modlitwie.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił podany przez Obiecanego Mesjasza (as) przykład pijaka. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że pijak poszukuje przyjemności odurzenia i w ten sposób pije dalej, aż osiągnie swój cel. W modlitwie jest rodzaj duchowego upojenia i przyjemności, ale trzeba modlić się, aby to znaleźć i osiągnąć.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są tacy, którzy modlą się, ale wciąż popełniają wady i zło. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że tacy ludzie odmawiają puste modlitwy tylko z przyzwyczajenia i rytuału. Prawdziwa modlitwa usuwa zło, dlatego nie tylko należy modlić się o swoje ziemskie potrzeby, ale także o osiągnięcie cnoty i duchowego postępu. Tak jak ktoś nieustannie zabiega o lekarstwo na swoją dolegliwość, tak też należy nieustannie modlić się o usunięcie swoich słabości i osiągnięcie duchowego postępu.

Znaczenie błagania podczas modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że prawdziwą esencją kultu jest modlitwa. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że musimy modlić się tak, jak Prorok (sa) ofiarowywał modlitwę, czyli modlić się we własnym języku po odmówieniu przepisanych recytacji i modlitw. W dzisiejszych czasach ludzie zrujnowali modlitwę, pospiesznie ofiarowują modlitwę, a potem siedzą i podnoszą ręce w modlitwie. Jednak prawdziwą esencją Salat jest modlitwa. Nie może być tak, że modli się tylko po zakończeniu modlitwy. Jaka korzyść może być z tego, że ktoś stoi przed królem, ale nic nie mówi, a gdy tylko opuszcza jego oblicze, zaczyna prosić o swoje potrzeby. Dlatego nasze modlitwy i błagania powinny odbywać się podczas samego Salat.

Nie odmawiaj modlitwy w pośpiechu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że sposób, w jaki Prorok (saw) nauczył nas modlić się, jest następujący. Kiedyś Prorok (saw) nauczył osobę, jak należy modlić się. Prorok (saw) powiedział, że należy wielbić Boga, rozpoczynając modlitwę, następnie odmówić  Surę al-Fatihah , a następnie kolejną część Koranu, a następnie należy się pokłonić całkowicie i przez odpowiednią ilość czasu, bez pośpiechu. Następnie należy wstać, a następnie pokłonić się w zadowalający sposób, usiąść całkowicie, nie w pośpiechu, a następnie ponownie pokłonić się prawidłowo i całkowicie. Tak więc Prorok (saw) nauczał, że modlitwę należy odmawiać z wielką starannością i uwagą, a nie w pośpiechu.

Łączenie jednego Ramadanu z następnym na sposób Koranu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że innym sposobem połączenia jednego Ramadanu z następnym jest skupienie się na recytacji Koranu. Obiecany Mesjasz (sa) powiedział, że słowo „Koran” zawiera w sobie wielkie proroctwo, które mówi, że tylko ta Księga jest warta przeczytania i że nadejdzie czas, w którym jeszcze ważniejsze stanie się trzymanie się tego czytając tę ​​Księgę. W rzeczywistości byłby to czas, w którym wszystkie inne księgi powinny zostać porzucone, a jedyną Księgą, którą należy recytować i rozważać, byłby Koran w celu wyeliminowania zła ze świata. Tak więc Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ta Wspólnota powinna całkowicie poświęcić się Koranowi i jego studiowaniu, ponieważ na tym polega nasze zwycięstwo i żadna ciemność nie może stawić czoła jego światłu.

Zachowanie wiary we wszystkich okolicznościach 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że aby kontynuować cnotę, Obiecany Mesjasz (as) radził zachować wiarę we wszystkich okolicznościach. Są tacy, którzy akceptują islam, ale całkowicie pogrążają się w doczesnej pracy i biznesie. Nie oznacza to, że nie można wykonywać ziemskiej pracy. Towarzysze również prowadzili interesy i odnosili duże sukcesy, jednak robili to zachowując wiarę. Dlatego nie należy całkowicie pogrążać się w doczesnej pracy. Są też ludzie, którzy nieustannie troszczą się o wiarę, która jest najlepszym rodzajem pracy, jak mówi Koran.

„O wy, którzy wierzycie! Czy mam wskazać wami taki rodzaj handlu, który wybawi was od bolesnej kary?’’( Koran, 61:11 )

Dlatego najlepszym rodzajem pracy jest dzieło wiary, które powinno mieć pierwszeństwo przed wszystkim innym. Oczywiście można też modlić się o sukces w świecie, ale w taki sposób, aby nie odbywał się on kosztem wiary, nie pozwalając szatanowi zwyciężyć.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że aby utrzymać ducha Ramadanu przez cały rok, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ludzie muszą nadal być życzliwi i wyrozumiali dla innych. Są tacy, którzy widzą w innych słabości i w rezultacie zaczynają na nich patrzeć z pogardą. Jednak w rzeczywistości powinni modlić się za takich ludzi, być dla nich uprzejmi i starać się im pomóc, a nie rozwijać dla nich pogardę. Zamiast tego powinni ukryć ich wady i spróbować im pomóc. 

Prawdziwa społeczność powstaje, gdy ludzie są dla siebie życzliwi i zakrywają nawzajem swoje wady. Ta życzliwość we wspólnocie powinna być większa niż miłość między prawdziwymi braćmi.

Piękne braterstwo między Towarzyszami ustanowione przez Proroka (saw)nie mogło zostać osiągnięte, nawet gdyby wydano góry bogactwa. To jest to samo braterstwo, które Obiecany Mesjasz(as) chciał ustanowić w tej Wspólnocie .

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że w naszej Wspólnocie nie potrzebujemy takich ludzi, którzy są na tyle silni, by przenosić góry, bo to nie jest prawdziwa siła.

 Prawdziwa siła to zdolność do rozwijania swojego stanu moralnego. Trzeba mieć moc kontrolowania gniewu i wrogości.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nie chciał, aby ktokolwiek z jego społeczności spoglądał na siebie z góry i uważał się za ważniejszych od innych. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że osoby sprawujące urząd powinny być szczególnie ostrożne, aby rozmawiać ze wszystkimi w bardzo uprzejmy i delikatny sposób. Dlatego nikt nie powinien być postrzegany jako gorszy od kogokolwiek innego. Bóg Wszechmogący stwierdza:

,,Zaprawdę, najbardziej czcigodnym spośród was w oczach Allaha jest ten, który jest wśród was najbardziej sprawiedliwy.” (  Koran, 49:14 )

Pozostać zjednoczeni i okazywać miłość do Boga Wszechmogącego

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ten sposób jednym ze sposobów utrzymywania ducha Ramadanu jest okazywanie sobie życzliwości i eliminowanie wzajemnej wrogości. Obiecany Mesjasz (as) nauczał, że musimy być zjednoczeni i jest to jeden z powodów, dla których stajemy razem w modlitwie. Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że tylko w świetle okoliczności panujących na świecie stoimy między sobą w modlitwie. Jednak, w miarę jak świat wraca do normy, tak samo zmieni się sposób, w jaki stajemy do modlitwy, ponieważ normalnym sposobem modlitwy zbiorowej jest stanie ramię w ramię.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że aby ustanowić Jedność Boga na ziemi, musimy to zrozumieć, a żeby to zrozumieć, musimy to okazywać, a także naszą miłość do Niego. Samo stwierdzenie, że coś jest słodkie, nie czyni tego słodkim, raczej trzeba to uczynić słodkim. Dlatego słowom muszą towarzyszyć czyny. Dlatego nie tylko nasze słowa, ale nasze czyny powinny również wyrażać naszą miłość do Boga i Jego Jedności. Podobnie jak Abraham (as), należy być przygotowanym do złożenia jakiejkolwiek ofiary, pozostać zdecydowanym bez względu na nieszczęścia i trudności, które ich spotykają i pozostać wiernym swojemu oddaniu Bogu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że każdego dnia powinniśmy dążyć do zbliżenia się do Boga poprzez modlitwę, recytację Koranu, wzajemne wypełnianie swoich praw i dążenie do ustanowienia Jedności Boga. W rzeczywistości tym rzeczywistym celem jest ustanowienie Jedności Boga, która była ostatecznym celem (as) przyjścia Obiecanego Mesjasza (as). Jeśli tego nie rozumiemy, to nasza przysięga wierności nie przynosi nam żadnej korzyści. Nie można osiągnąć sukcesu w życiu, dopóki nie osiągnie się miłości Bożej i nie można osiągnąć miłości Boga, dopóki nie zastosuje się do nauk i praktyk ustanowionych przez Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy dokonać w nas czystej reformacji. Musimy utrzymać lekcje, których nauczyliśmy się podczas Ramadanu i kontynuować je przez cały rok. Jeśli będziemy postępować zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Obiecanego Mesjasza (as), staniemy się tymi, którzy spełnią cel naszej przysięgi wierności wobec Niego.

Apel o modlitwę

Jego Świątobliwość (aba) wezwał wszystkich do modlitwy za świat. Niech kraje, które wzniecają do siebie wrogość, dostrzegą rozsądek i ustaną w swoich poczynaniach, gdy świat zmierza ku zagładzie. Mogą to zrobić tylko wtedy, gdy rozpoznają swojego Stwórcę.

Jego Świątobliwość (aba) wezwał wszystkich do modlitwy za więźniów Ahmadi na całym świecie, w Pakistanie, Afganistanie, Algierii i innych miejscach. Niech Allah poprawi ich warunki.

Modlitwa pogrzebowa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwę pogrzebową następującego zmarłego członka:

Abdul Baqi Arszad

Abdul Baqi Arshad, który służył jako przewodniczący Al-Shirkatul Islamiyyah UK. Zmarł 27 kwietnia. Był prawnukiem Hadhrat Mian Charagh Din (ra), towarzysza Obiecanego Mesjasza (as). Przez pewien czas mieszkał w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógł służyć Ahmadi, którzy podróżowali w celu wykonania Umrah i Hadżdż. Za swoją wiarę został również uwięziony w Arabii Saudyjskiej. Zaoferowano mu wolność, gdyby wyrzekł się wiary, ale odmówił. Służył społeczności w Wielkiej Brytanii na różnych stanowiskach, w tym jako sekretarz ds. własności i wiceprzewodniczący krajowy (Amir). Pozostawił dwóch synów i dwie córki. Był bardzo bezinteresowny i był przywódcą, który pracował z wielką pokorą. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że pracował doskonale do swoich ostatnich dni. Był całkowicie posłuszny Kalifatowi i przestrzegał wszelkich instrukcji otrzymanych od Kalifa. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go miłosierdziem i przebaczeniem oraz zachował oddanie jego potomstwa dla Wspólnoty.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij