Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Humanity First - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Humanity First

Międzynarodowa Konferencja Humanity First

Informacja Prasowa

Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya przemawia na pierwszej Międzynarodowej Konferencji Humanity First.

„Bądźcie zawsze gotowi, by ocierać łzy tych, którzy są w niedoli, rozpaczy lub krzywdzeni w jakikolwiek sposób.” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

31 października 2021 r. Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, V Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wygłosił inspirujące przemówienie na zakończenie Międzynarodowej Konferencji organizacji charytatywnej Humanity First.

To dwudniowe wydarzenie odbyło się w sobotę w meczecie Baitul Futuh w Londynie, a następnie w niedzielę w Islamabadzie w Tilford, którego tematem przewodnim było: „Zwalczanie ubóstwa poprzez wzmacnianie”.

W konferencji Humanity First obchodzącej Srebrny Jubileusz, opóźnionej o rok z powodu COVID-19, wzięło udział fizycznie lub wirtualnie ponad 1200 osób, w tym delegaci Humanity First i członkowie z ponad 60 krajów na całym świecie.

Podczas przemówienia przewodniego Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówił o celach Humanity First, nakreślając jego misję służenia potrzebującym.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad na początku wspomniał, że Humanity First International nie było w stanie zorganizować swojej konferencji w zeszłym roku i że w tym roku minęło 26 lat od jej powstania.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Minęło 26 lat od pierwszego formalnego zarejestrowania Humanity First, a dzięki Łasce Allaha, od samego początku, Humanity First nadal rozwijało się i prowadziło wiele wpływowych prac w wielu częściach świata. Służyło w takim czy innym charakterze w ponad sześćdziesięciu krajach, w tym w obu Amerykach, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i na Pacyfiku.

Jego Świątobliwość wspomniał o niektórych inicjatywach humanitarnych prowadzonych przez Humanity First na całym świecie, w tym dostarczaniu wody, edukacji oraz projektach dotyczących zrównoważonych umiejętności w krajach słabo rozwiniętych.

Jego Świątobliwość wspomniał również, że Humanity First zrobiło postępy i rozwinęło w ciągu ostatnich kilku lat tak bardzo, że teraz stało się instytucją uznawaną na całym świecie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

 „Dzięki łasce Allaha Humanity First jest obecnie bardzo dobrze ugruntowaną i szanowaną międzynarodową organizacją charytatywną. Rzeczywiście, Humanity First osiągnął teraz etap, w którym zewnętrzne organizacje pozarządowe lub podobne organizacje humanitarne starają się nawiązać współpracę oraz współpracować z nią, aby wypełniać własne zobowiązania i cele charytatywne”.

Podając jeden taki przykład, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W jednym kraju międzynarodowa organizacja pozarządowa, powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, wyraziła chęć i zamiar przekazania funduszy Humanity First w celu prowadzenia prac humanitarnych i projektów w jej imieniu. To pokazuje, że dzięki Łasce Allaha Humanity First zdobyło szacunek i zaufanie innych organizacji humanitarnych, w tym tych związanych z ONZ”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował: 

„Odzwierciedla to fakt, że Humanity First usilnie dążyła do wypełnienia tego szlachetnego celu, który Allah Wszechmogący nakazał nam realizować w Koranie – i który powinien być celem trwającym przez całe życie muzułmanina – służenie ludzkości i wypełnianie potrzeb tych, którzy borykają się z jakimikolwiek przeciwnościami losu i niedolą.

Jego Świątobliwość wyjaśnił, że cel ten jest nałożony na muzułmanów poprzez przykład Proroka Muhammada (saw).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Istnieją niezliczone tradycje i wypowiedzi Proroka (saw), które ilustrują, w jaki sposób spędził całe swoje życie służąc ludzkości i starając się zaszczepić tego samego ducha współczucia innym wśród swoich wyznawców. Z pewnością Prorok (niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim) był wiecznym źródłem miłosierdzia dla ludzkości, a swoimi błogosławionymi słowami oraz czynami świecił oświecającym i wiecznym światłem nad wspaniałymi naukami islamu oraz zademonstrował, że służenie ludzkości jest nieodłączną i prawdziwie fundamentalną część naszej wiary.

Rzucając światło na różne nauki islamu, które chronią prawa wszystkich ludzi w społeczeństwie, Jego Świątobliwość szczególnie wspomniał o prawach sąsiadów.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Islam uczy, że sąsiedzi mają wobec nich wielkie prawa. Muzułmanów nauczono, że muszą traktować swoich sąsiadów z łaską i współczuciem oraz być zawsze gotowi do pomocy w potrzebie i smutku (). Co więcej, definicja „sąsiada” w islamie jest niezwykle obszerna i dalekosiężna. Obejmuje nie tylko osoby mieszkające w pobliżu, ale także osoby mieszkające znacznie dalej, towarzyszy podróży, współpracowników, podwładnych i wiele innych.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„W rzeczywistości zakres naszych sąsiadów w islamie jest tak szeroki, że wszyscy członkowie społeczeństwa mogą być uważani za naszych sąsiadów, a zatem dążenie do pomocy wszystkim członkom ludzkości w przezwyciężeniu bólu i udręki jest religijnym obowiązkiem muzułmanina Ahmadi.

Jego Świątobliwość mówił także o potrzebie opieki i wspierania sierot, chorych i potrzebujących w społeczeństwie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Jest relacjonowane, że Prorok (saw) powiedział kiedyś: ,,Znajdziesz mnie wśród słabych i biednych. Z pewnością jesteś zaopatrywany i udzielana jest ci pomoc tylko dzięki wspieraniu słabych i potrzebujących”. 

Tutaj Prorok (saw) ogłasza, że ​​stoi ramię w ramię z tymi, którzy są słabi i bezbronni i że jeśli ktoś pragnie osiągnąć jego miłość i miłość Allaha, powinien starać się pomagać tym, którzy są bezradni oraz są ofiarami niepowodzenia i nieszczęścia.”

Mówiąc o postawie i nastawieniu, jakie należy mieć wobec pełnienia takiej służby dla ludzkości, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Nigdy nie pozwólcie, by jakakolwiek okazja do służenia tym, którzy są pogrążeni w ubóstwie lub cierpiącym, prześlizgnęła się przez wasze palce i nigdy, broń Boże, nie pozwólcie, aby w waszym umyśle pojawił się choćby ślad dumy, myśląc, że wyświadczasz takim ludziom przysługę. To raczej oni wyświadczają ci przysługę, ponieważ dają ci możliwość czerpania z zadowolenia Boga i zbierania Jego błogosławieństw zarówno w tym świecie, jak i w przyszłym.”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Zawsze głównym celem i pragnieniem każdego członka Humanity First powinno być służenie interesom najsłabszych członków społeczeństwa, a nie służenie własnemu interesowi w jakikolwiek sposób. Bądźcie pewni, że jeśli bezinteresownie służycie Stworzeniu Allaha i tylko dla Niego, to z pewnością On wynagrodzi was na tym świecie i w życiu ostatecznym.”

Jego Świątobliwość podkreślił, że inspiracja i dążenie do służenia ludzkości wywodzą się z nauk islamu i że muzułmanie Ahmadi nigdy nie powinni stronić od tej prawdy oraz faktycznie powinni wykorzystać to jako okazję do zaprezentowania tych błyszczących zasad islamu.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Gdziekolwiek Humanity First świadczy jakąkolwiek posługę lub gdziekolwiek zaprasza do darowizn, starajcie się, aby ludzie wiedzieli, że inspirujecie się pięknymi naukami islamu i że to wasza religia zobowiązuje was do służenia innym z empatią i duchem hojności.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wyjaśnił, że ten duch bezinteresownej służby, który emanuje z nauk islamu, został ucieleśniony we współczesnych czasach przez założyciela społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya, Obiecanego Mesjasza (as).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział: 

„Pewnego razu, mówiąc o wypełnianiu praw ludzkości, założyciel Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya (pokój z nim) powiedział: „Kochanie ludzkości i okazywanie współczucia innym jest ogromną formą czczenia Boga Wszechmogącego oraz wybitnym środkiem do osiągnięcia Jego zadowolenia i nagród”. 

Oświecając nas, jak służyć ludzkości, Obiecany Mesjasz (as) powiedział: „Allah Wszechmogący wielokrotnie nakazuje, aby bez względu na religię lub pochodzenie etniczne okazywać wszystkim ludziom miłość i współczucie.

Allah nakazuje nam karmić głodnych, uwolnić tych spętanych w niewoli, spłacić zaległości tych pogrążonych w długach, wziąć na siebie ciężary innych i naprawdę wypełniać obowiązki należne ludzkości.

Pod koniec swojego przemówienia Jego Świątobliwość powiedział Humanity First, aby spojrzeć w przyszłość i zapewnić jej dalszy rozwój.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Należyte, gorliwe dążenie do poprawy i dobrobytu ludzkości zależy od członków Humanity First. Nigdy nie odpoczywajcie spokojnie ani nie czujcie się usatysfakcjonowani tym, co wydarzyło się w przeszłości. Zamiast tego spójrzcie w przyszłość i zobaczcie, jak i gdzie możecie zwiększyć zakres waszej służby dla ludzkości. Waszym celem powinno być zawsze zapewnienie maksymalnej możliwej posługi przy jednoczesnym wykorzystaniu minimalnych możliwych zasobów.” 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Oczywiście cieszę się, że pracownicy i wolontariusze Humanity First na całym świecie służą z wielką gorliwością i determinacją oraz prawdziwym duchem służby i oddania. Modlę się, aby ten duch nigdy nie słabł, a jedynie wzrastał”.

Na zakończenie przemówienia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad modlił się:

„Obyście zawsze byli gotowi pomóc tym nienagannym duszom, które są ofiarami okoliczności w jakiej znaleźli się, przezwyciężyć ich smutek, desperację i ból serca. Obyście zawsze bronili praw słabych, potrzebujących i bezbronnych. 

Niech Allah umożliwi wam wszystkim odegranie roli w służeniu sprawie ludzkości i pomaganiu tym, którzy cierpią z powodu skrajnego ubóstwa i niedostatku, stanąć na własnych nogach. 

Niech Allah Wszechmogący pobłogosławi wysiłki Humanity First i niech ta organizacja nigdy nie cofnie się nawet o krok.

 Konferencja zakończyła się cichą modlitwą prowadzoną przez Jego Świątobliwość.

Przed przemówieniem Jego Świątobliwości, przewodniczący Humanity First International, Ahmad Yahya, przedstawił sprawozdanie z działalności Humanity First w ciągu ostatnich 26 lat. Niektóre z kluczowych kamieni milowych ostatnich 26 lat to:

  • W ramach programu „Wiedza dla Życia” działa ponad 69 szkół i 22 ośrodki szkoleniowe. Z placówek tych skorzystało 236 400 dzieci i 67 500 dorosłych.
  • W ramach programu „Woda dla życia” we współpracy z IAAAE powstało 4161 studni, pomp wodnych i elektrowni wspomaganych energią słoneczną, które obsłużyły ponad 4,5 miliona ludzi.
  • W ramach Inicjatywy Bezpieczeństwa Żywnościowego 3,2 mln osób skorzystało z bezpośredniej dystrybucji żywności, spiżarni żywności i banków żywności.
  • W ramach „Projektu Qurbani” podczas Iid-ul-Adha, tylko w ubiegłym roku mięso ofiarne zostało rozdane w 56 krajach wśród ponad 550 000 osób. Projekt Qurbani obsłużył 2,6 mln beneficjentów w ciągu ostatnich 8 lat.
  • W ramach Globalnego Programu Zdrowotnego Humanity First nadal działa 9 szpitali, klinik, obozów medycznych i projektów Gift of Sight (Prezent Wzroku). W ramach tego programu leczono prawie 568 000 pacjentów.
  • Program pomocy COVID w ramach projektu pomocy w przypadku klęsk żywiołowych pomógł ponad milionowi ludzi w 78 krajach i rozdał potrzebującym ponad 13,5 miliona posiłków.
  • W ciągu ostatnich 26 lat Humanity First dotarło do prawie 11,2 mln beneficjentów.

Pełen raport z tego spotkania można przeczytać tutaj:

https://www.alhakam.org/never-rest-easy-or-feel-satisfied-with-what-has-gone-in-the-past-rather-look-to-the-future-hazrat-khalifatul-masih-v-addresses-concluding-session-of-humanity-first-conference-2021/

Powiązane treści
Udostępnij