Hadhrat Khalifatul Masih V wzywa kobiety Ahmadi do naśladowania Towarzyszek Proroka Muhammada – przemówienie dla Ladżna na Dżelsa w Wielkiej Brytanii 2023 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hadhrat Khalifatul Masih V wzywa kobiety Ahmadi do naśladowania Towarzyszek Proroka Muhammada – przemówienie dla Ladżna na Dżelsa w Wielkiej Brytanii 2023

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

29 lipca 2023 r

 Hadiiqatul Mahdi, 29 lipca 2023 r.: Hadhrat Khalifatul Masih V aa przybył do namiotu Ladżna, aby wygłosić swoją przemowę.

Aby rozpocząć formalną sesję, Hadhrat Amirul Mominiin aa wezwał Hibbat-ul-Rahman al-Jabi Sahiba, aby wyrecytowała fragment Świętego Koranu: Sura al-Hadid, 57:21-24. Tłumaczenie z urdu zostało odczytane przez Qurranat-ul-Ain Sahiba. Arabska qasiidah napisana przez Obiecanego Mesjasza as pochwała Świętego Proroka Muhammada została następnie zaprezentowana przez Baraa Rashad Odeh Sahiba, a następnie jej tłumaczenie na urdu dokonane przez Durr-e-Ajam Ahmad Sahiba. Następnie Kashifa Qamar Sahiba wyrecytowała wiersz w języku urdu napisany przez Hadhrata Musleh-e-Mauda ra.

Następnie Hadhrat Amirul Mominiin aa wezwał sekretarza Umur-e-Talibaat, aby ogłosić nazwiska tych studentek Ladżna, które osiągnęły wysokie akademickie stopnie w swoich badaniach.

Następnie Hudhur aa wszedł na podium, aby wygłosić swoje przemówienie. Po taszahhudta’ałłuz i Sura al-Fatiha. Hudhur aa ogłosił, że wybrał różne przykłady i wydarzenia z życia Towarzyszek Świętego Proroka saw, z których Ladżna mogły czerpać wspaniałe przykłady.

Hudhur powiedział, że tych incydentów było tak wiele, że nie można ich wszystkich opisać. Te przykłady pokazują miłość tych Towarzyszek do Allaha, islamu i Proroka saw, jak również ich wspaniałe przykłady poświęcenia, miłosierdzia, a nawet wychowania swoich dzieci.

Hudhur powiedział, że przed islamem te kobiety kochały świat. Jednakże po przyjęciu islamu poświęciły wszystko dla miłości do Allaha i Jego Posłańca saw. Jakie były przykłady ich kultu? Jaki był ich stan?

Hadhrat Hamna ra Bint Jahash przekazał, że kiedy Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) wszedł do meczetu, zobaczył linę przywiązaną między dwoma filarami. Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) zapytał, jaki jest cel tych lin. Poinformowano go, że Hamna ra Bint Jahash używa tych lin jako wsparcia, gdy zmęczy się podczas wielbienia. Prorok powiedział, że powinna oddawać cześć tylko na miarę swoich sił i jeśli jest zmęczona, powinna usiąść. Prorok powiedział, że należy modlić się, gdy posiada się energię, a jeśli jest się zmęczonym, powinno się usiąść i modlić się. (Sunan Abi Dawud, Kitab at-tattawu’, Bab an-nu’as fi s-salah, hadis nr 1312)

Dowiadujemy się z tego, że Prorok (saw) podkreślał wagę oddawania czci, ale z zachowaniem równowagi, po której można by konsekwentnie kontynuować oddawanie czci w przyszłości bez zmęczenia.

Pewnego razu Hadhrat Aisza ra przebywała z kobietą i po zobaczeniu jej Prorok sa zapytał, kim ona jest. Hadhrat Aisza ra wyjaśniła i powiedziała, że ​​modliła się całą noc bez spania. Na to Prorok powiedział, że należy robić tylko to, do czego się jest zdolnym oraz że Allah nigdy nie męczy się, ale ludzie tak. Prorok powiedział również, że najlepsze uczynki to te, które wykonuje się regularnie.

Hadhrat Abdullah bin Abbas ra opowiedział o swojej matce, mówiąc, że uwielbiała przestrzegać postów i pościła w każdy poniedziałek i czwartek.

Hadhrat Maymuna ra bint Harith przekazał, że kiedyś Prorok saw rozdzielał łupy wojenne wśród muhadżirunów. Hadhrat Zainab ra bint Jahsh powiedziała coś, za co Hadhrat Umar ra ją zganił. Z tego powodu Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział Hadhrat Umarowi, aby oddalił się.

Omawiane poniżej Towarzyszki również posiadały wielką miłość do Świętego Proroka saw. Pewnego razu Hadhrat Musleh-e-Maud ra powiedział, że podczas bitwy pod Uhud, kiedy rozeszła się fałszywa wieść, że Święty Prorok saw zmarł, wtedy muzułmańskie kobiety zaczęły biec w kierunku pola bitwy.  Wśród nich była kobieta, której ciągle mówiono, że jej bliscy krewni zginęli, w tym jej ojciec, mąż, itp. podczas bitwy. Jednak za każdym razem, gdy jej to mówiono, pytała, jak się czuje Prorok! W wielkiej udręce i bólu pytała: „Co uczynił Prorok?” Hadhrat Musleh-e-Maud ra powiedział, że te słowa zmartwienia z pewnością wykrzyknęła kobieta, ponieważ żaden mężczyzna nie mógłby ich wypowiedzieć.

Innym zdarzeniem dotyczącym starszej kobiety jest to, że kiedy Prorok (saw) powrócił z bitwy pod Uhud, dzieci i kobiety wyszły z miasta Medyna, aby powitać go z powrotem. Wielbłąda Proroka saw prowadził Hadhrat Saad bin Muad ra, który dumnie szedł na przedzie. Następnie spotkał swoją starszą matkę, która przybyła z Medyny na spotkanie z Prorokiem saw. Jeden z jej synów zginął pod Uhud. Jej oczy osłabły i z zapałem próbowała znaleźć Świętego Proroka. Hadhrat Saad bin Muaz ra pomyślał, że gdyby jego matka dowiedziała się o śmierci syna, nie byłaby w stanie znieść tego bólu. Myślał, że Prorok saw powinien ją pocieszyć, więc wskazał to Prorokowi sa i powiedział: „O Proroku, moja matka”. Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) poinformował ją o śmierci syna. W odpowiedzi kobiecie udało się znaleźć kierunek Proroka saw i zbliżając się i patrząc w jego twarz, powiedziała:

„O Proroku saw, kiedy ujrzałam cię całego i zdrowego, wiedz, że zjadłam ból śmierci mojego syna!”

To była wielka miłość i poświęcenie, jakie Towarzyszki miały dla Świętego Proroka saw. Hadhrat Anas ra opowiada, że ​​Hadhrat Umm-e-Sulaim ra, ciotka Świętego Proroka saw, położyła dla Proroka saw skórzaną skórę, na której miał spać. Pewnego razu, kiedy Prorok saw spał na niej, Hadhrat Umme Sulaim ra, z miłości i czci dla Proroka saw, zebrała jego włos oraz pot i zmieszała je z perfumami. Pewnego razu Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) zapytał ją, co robi, na co odpowiedziała, że ​​zbiera to na błogosławieństwo dla swoich dzieci. Prorok saw odpowiedział, mówiąc: „Postąpiłaś słusznie”.

Hadhrat Zainab  Bint Abi Salma ra powiedziała, że ​​udała się do domu Hadhrat Umme Habiby ra, kiedy zmarł jej ojciec, Hadhrat Abu Sufyan ra. Hadhrat Umme Habiba ra poprosiła o coś pachnącego i natarła tym inną kobietę, a potem siebie. Hadhrat Zainab  Bint Abi Salma ra powiedziała, że ​​nie musi tego robić. Prorok jednak powiedział, że kobieta nie może być w żałobie dłużej niż trzy dni (poza śmiercią męża) i dlatego używała perfum.

Hadhrat Fatima ra Bint Qais powiedział, że Prorok saw wysłał jej propozycję małżeństwa z Hadhrat Usamą ra Bin Zaidem, jego sługą. Słyszała, jak Święty Prorok powiedział, że ten, kto kocha Proroka, powinien również kochać Usamę. Kiedy Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) zapytał ją o tę propozycję, odpowiedziała, że ​​decyzja należy całkowicie do Proroka saw i że wypełni ją w całkowitym posłuszeństwie.

Pewnego razu Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) powiedział Towarzyszowi ansari, aby wydał swoją córkę (za mąż). Towarzysz powiedział: „Dobrze, o Proroku saw!” Prorok saw odpowiedział, że propozycja nie była dla niego samego, ale dla innego Towarzysza służącego: Hadhrat Julaibeeb ra. Towarzysz Ansari wysłał tę propozycję matce, która początkowo chciała ją przyjąć, myśląc, że to sam Prorok chciał poślubić jej córkę, ale kiedy dowiedziała się, że propozycja była przeznaczona dla Julaibeeb ra, natychmiast to odrzuciła, myśląc, że to poniżej jej poziomu. Dziewczyna, dla której złożono tę propozycję, usłyszała tę rozmowę i powiedziała swoim rodzicom, że zastosuje się do wszystkiego, co powie Prorok i nigdy tego nie odrzuci. Mówi się, że w bitwie pod Uhud jej mąż poniósł męczeńską śmierć. Prorok saw szczególnie modlił się za nią i jest powiedziane, że stała się jedną z najbogatszych kobiet medyny.

Hadhrat Khadidża ra również dokonała wielkich ofiar. Hadhrat Aisza ra przekazała, że ​​Prorok saw zawsze pamiętał i mówił o Hadhrat Khadidża ra i nigdy tego nie zaniedbał. Pewnego razu Hadhrat Aisza ra zapytała Proroka saw, dlaczego zawsze mówi o starej kobiecie, skoro Prorok saw otrzymał po niej lepsze żony. Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) w gniewie odpowiedział, że nie dano mu żadnej żony większej od niej, ponieważ wierzyła w niego, jak nikt inny, wspierała go, a także urodziła mu dzieci.

Kiedy Hadhrat Khadidżah ra przyjęła wiarę, nie mogła wiedzieć o błogosławieństwach, jakie Allah Wszechmogący przeznaczył dla niej w wyniku tej wiary. Rzeczywiście, poświęciła całe swoje bogactwo w służbie islamu i Posłańca Allaha. Znosiła biedę i trudności, mimo że była najbogatszą kobietą w Mekce, poświęcając swoje życie sprawie. Przez trzy kolejne lata wspierała i znosiła takie próby wraz z mężem w Shi’b Abi Talib, gdzie byli zmuszeni żyć w odosobnieniu. Jednak Allah pobłogosławił jej ofiary do tego stopnia, że ​​nawet dzisiaj cieszy się ona wielkim szacunkiem w muzułmańskim świecie.

Co więcej, Allah zaszczepił w sercu Proroka Muhammada taką miłość do niej, że podczas bitwy pod Badr, kiedy jeńcem wojennym był jej zięć, Abu al-’As, Hadhrat Zainab ra, która nadal była w Mekce w tym czasie wysłała swój naszyjnik jako okup za niego. Ten naszyjnik był tym samym, który Hadhrat Khadidżah ra dała swojej córce jako część jej posagu. Kiedy Prorok saw zobaczył ten naszyjnik, przypomniała mu się Hadhrat Khadidżah ra i łzy napłynęły mu do oczu. Następnie powiedział do swoich Towarzyszy: „Jeśli chcecie, niech ta pamiątka po Khadidży pozostanie przy jej córce”. ( Tafsir-e-Kabeer , tom 7)

Hadhrat Aisza ra również poniosła wielkie ofiary finansowe i istnieje wiele narracji, które to potwierdzają. Hadhrat Abdullah ibn az-Zubair ra powiedział, że nie widział nikogo bardziej hojnego niż Hadhrat Aisza ra. Przekazał również, że pewnego razu niektóre żony Proroka zapytały go, kto spotka się z nim pierwszy (po śmierci). Prorok saw odpowiedział, mówiąc, że ta, której ręce były najdłuższe. Słysząc to, zaczęły mierzyć rozmiar swoich dłoni, a ręka ra Hadhrat Saudy była najdłuższa. Jednak później zdały sobie sprawę, że oznacza to, że żona, która dała najwięcej jałmużny, spotka się z nim pierwsza i dlatego Hadhrat Zainab ra zmarła jako pierwsza po śmierci Proroka saw.

Hudhur aa powiedział, że jest wiele kobiet Ahmadi, które również nie dbają o swoje pieniądze i biżuterię oraz otwarcie i dobrowolnie oddają je na rzecz Allaha.

Mówiąc o okrucieństwie wobec kobiet Towarzyszek, Hudhur aba podał przykład rodziny Hadhrat Yasir ra. Pewnego razu Prorok saw przechodził obok nich i zobaczył, jak są prześladowani, na co Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) powiedział: „Cierpliwości, rodzino Jasira!”. Jakiś czas później Abu Dżahl zabił ra ojca Hadhrata Jasira, a następnie dźgnął włócznią jego matkę, Hadhrat Sumaiyya ra, co doprowadziło do jej męczeńskiej śmierci.

Hadhrat Musleh-e-Maud ra powiedział, że kiedy nadeszły wieści, że wielkie i potężne Cesarstwo Rzymskie zamierza zaatakować Proroka saw i muzułmanów, była to poważna i niebezpieczna sytuacja. Prorok powiedział, żeby zamiast atakować muzułmanów w ich mieście, muzułmanie powinni wyjść i zaatakować Rzymian. Prorok powiedział, że wszyscy pobożni ludzie powinni wyjść z nimi do walki. Po tym jak Prorok wyruszył, pewien Towarzysz, który wyjechał z powodu pracy, wrócił do domu w Medynie i chciał okazać uczucie swojej żonie po powrocie z podróży, ale jego żona odepchnęła go i powiedziała: ,,wstydzę się, że Prorok walczy, a ty tu jesteś?” Towarzysz zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i natychmiast wyruszył do walki. Nie chodziło o to, że ta Towarzyszka nie kochała swego męża. Raczej zdała sobie sprawę, że ochrona Proroka saw i islamu była o wiele ważniejsza niż jej miłość do męża.

Kiedy Hadhrat Umme Shareek ra przyjęła islam, członkowie jej politeistycznej rodziny schwytali ją i bardzo torturowali przez trzy dni. Następnie kazali jej porzucić islam. Jednak nie mogła ich właściwie usłyszeć z powodu ogromnych tortur, jakie jej zadano. Opowiedziała, że ​​słyszała, jak mówili jej, by odrzuciła Tauhid, a w odpowiedzi powiedziała, że ​​nigdy nie opuści Tauhid i jest gotowa za to umrzeć.

Hadhrat Abu Bakr ra minął kiedyś muzułmańską niewolnicę, który była prześladowana przez Hadhrat Umara (kiedy jeszcze nie przyjął islamu). W tamtym czasie Hadhrat Umar ra powiedział jej, że robi sobie przerwy w biciu jej tylko dlatego, że jest zmęczony, inaczej by się nie zatrzymał. W odpowiedzi Hadhrat Abu Bakr ra zapłacił za jej wolność i ją wykupił.

Hadhrat Zinnirah ra ar-Rumiyyah była jedną z pierwszych muzułmanek i na samym początku przyjęła islam. Bałwochwalcy dopuszczali się wobec niej okrucieństw. Była niewolnicą Banu Makhzum. Abu Dżahl ją prześladował. Zapisano, że była niewolnicą Banu Abd al-Dar. Kiedy przyjęła islam, straciła wzrok. Na to bałwochwalcy powiedzieli, że Lat i Uzza spowodowali, że Zinnirah ra straciła wzrok, ponieważ ich odrzuciła. Na to Zinnirah ra powiedziała: „Lat i Uzza nawet nie wiedzą, kto ich czci, jak mogliby odebrać mi wzrok, skoro sami nic nie widzą. To jest z niebios i to z rozkazu Allaha straciłam wzrok. Mój Pan ma moc, abym mogła znowu widzieć.”

To była jej odpowiedź dla niewierzących. Następnego ranka, kiedy obudziła się, Allah Wszechmogący przywrócił jej wzrok i znów mogła widzieć. Na to Quraisz powiedzieli: „To z powodu czarów Muhammada”. Kiedy Hadhrat Abu Bakr ra zobaczył zadawany jej ból i cierpienie, wykupił ją i uwolnił.

Podczas bitwy pod Qadisiyya[Irak], w czasach Hadhrat Umara ra, Chosroes sprowadził słonie na pole bitwy, aby odstraszyć wielbłądy. Spowodowało to wielkie straty dla muzułmanów. Dzień przed najbardziej zaciekłym dniem bitwy Hadhrat Khansa zabrała swoich czterech synów na pole bitwy i wysłała ich, by walczyli w muzułmańskiej armii, nawet na śmierć. Później, w odosobnieniu modliła się do Allaha o bezpieczny powrót jej synów, a Allah wysłuchał jej modlitwy.

Hudhur aa mówił również o narracji, w której towarzysząca jej matka zachęcała swoje dziecko, aby nie dzieliło się żadnymi sekretami, które przekazał im Święty Prorok (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim). Hudhur powiedział, że wszyscy Ahmadi również powinni się nad tym zastanowić i nie ujawniać sekretów innych.

Hadhrat Khalifatul Masih aa powiedział, że wszyscy Ahmadi muszą starać się podążać za tymi wspaniałymi Towarzyszkami i ich przykładem.

Hudhur aa powiedział, że chociaż wiele kobiet Ahmadi poświęca w tej epoce dużo pieniędzy na rzecz Allaha. Te kobiety, które są zamożne finansowo, powinny zwrócić szczególną uwagę na poświęcenie swojego bogactwa na sposób Allaha. Jeśli ich mężowie im to uniemożliwią, powinny wyraźnie powiedzieć, że w sprawach religijnych nie będą ich słuchać.

Hudhur aa powiedział, że w dzisiejszych czasach to Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya również ma zaszczyt poświęcić swoje życie, co było również zasługą wychowania, jakie dawały dzieciom matki Ahmadi. Hudhur aa powiedział, że jest wiele matek Ahmadi, które piszą do niego i oświadczają, że są również gotowe na poświęcenie swoich dzieci na sposób Allaha. Hudhur aa powiedział, że matki Ahmadi powinny wpajać swoim dzieciom taką wiedzę religijną, aby zawsze dawały pierwszeństwo wierze we wszystkich sytuacjach.

Hudhur aa modlił się, aby wszystkie kobiety Ahmadi osiągnęły te wielki wyżyny i powiedział, że dzięki doskonaleniu kobiet, mężczyźni również będą prowadzeni.

Na koniec Hudhur aa poprowadził wszystkich w cichej modlitwie, po której członkinie Ladżna wyrecytowały w chórze różne wiersze.

Powiązane treści
Udostępnij