Hadhrat Khalifatul Masih V wygłasza przemówienie, rozważając błogosławieństwa Allaha dla Dżamaat - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hadhrat Khalifatul Masih V wygłasza przemówienie, rozważając błogosławieństwa Allaha dla Dżamaat

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

29 lipca 2023 r

Hadiiqatul Mahdi, 29 lipca 2023 r.: około godziny 16:10, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih Vaa przybył na główny jarsa gah. Następnie sesja rozpoczęła się recytacją Świętego Koranu, wygłoszoną przez Alhaj Rashid Khattab Sahib, a następnie jego tłumaczeniem na urdu z Tafsir-e-Saghir, przedstawionym przez Hafiza Ejaza Ahmada Sahiba:

وَ مَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰہِ الۡکَذِبَ وَ ہُوَ ی ُدۡعٰۤی اِلَی الۡاِسۡلَامِ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الظّٰلِم ِیۡنَ – یُرِیۡدُوۡنَ لِیُطۡفِـُٔوۡا نُوۡرَ اللّٰہِ بِاَفۡوَاہِہِمۡ و َ اللّٰہُ مُتِمُّ نُوۡرِہٖ وَ لَوۡ کَرِہَ الۡکٰفِرُوۡنَ – ہُوَ الَّذِ یۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَہٗ بِالۡہُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ وَ لَوۡ کَرِہَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ – یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ہَلۡ اَدُلُّکُمۡ عَلٰی تِجَارَۃٍ تُنۡجِیۡکُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِیۡمٍ – تُؤۡمِنُوۡنَ ب اللّٰہِ بِاَمۡ وَالِکُمۡ وَ اَنۡفُسِکُمۡ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ ت َعۡلَمُوۡنَ –

,, Kto bowiem czyni większe zło niż ten, który wymyśla kłamstwo przeciwko Allahowi, podczas gdy zachęcany jest do przyjęcia islamu? Allah nie prowadzi ludzi czyniących zło.

Oni chcą zgasić Światło Allaha podmuchem z ich ust, lecz Allah uczyni swe światło doskonałym, bez względu na to, jak bardzo mogłoby się ono nie podobać niewiernym.

On jest Tym, który wysłał swojego Posłańca z przewodnictwem i Religią prawdy, aby uczynić, iż zwycięży nad wszystkimi religiami, bez względu na to, jak bardzo mogłaby się ona nie podobać tym, którzy przypisują Allahowi partnerów.

O wy, którzy wierzycie! Czy mam wskazać wam taki rodzaj handlu, który wybawi was od bolesnej kary?

Abyście wierzyli w Allaha i Jego Posłańca i starali się dla sprawy Allaha waszym bogactwem i waszymi osobami. Tak jest dla was lepiej, gdybyście tylko wiedzieli.’’

(Sura as-Saff, 61:8-12)

Następnie kilku kupletów z „Munajaat awr Tabligh-e-Haqq”, wierszów w urdu o Obiecanym Mesjaszu, przedstawionych przez Umara Sharif Sahiba.

Następnie Hadhrat Amirul Mominiin aa wszedł na podium i przekazał wszystkim swoje pozdrowienie. Następnie wyrecytował taszahhudta’ałłuz, surę al-Fatihah i wygłosił inspirujące wiarę przemówienie, którego krótkie podsumowanie jest następujące:

Hudhur powiedział, że zwykle wspomina deszcz błogosławieństw Allaha dla Dżamaat w tym przemówieniu w Dżalsa Salana. Wspomni dzisiaj o niektórych z tych błogosławieństw.

Powstanie nowych oddziałów [dżamaat]:

Hudhur aa ogłosił, że w ubiegłym roku powstało 329 nowych Dżamaatów, a w 1016 nowych miejscach zasadzono w nich roślinę Ahmadiyyat. Kongo Kinszasa ma najwięcej pod tym względem. Były też inne miejsca, w których zakładano małe Dżamaaty. Istnieją również pewne incydenty związane z tymi nowymi Dżamaatami.

Misjonarz z Gwinei Bissau twierdzi, że na pewnym obszarze spotykają się z ostrym sprzeciwem. Szef tego obszaru przybył do Dżalsa Salana i będąc świadkiem Dżamaat i jego nauk, powiedział: „Byłem także przeciwnikiem Ahmadiyyat. Jednak dzisiaj, w wyniku zobaczenia kalifa, oświadczam, że twój Dżamaat jest prawdziwy”. Następnie przyjął Ahmadiyyat wraz z 400 innymi osobami i na tym obszarze powstały trzy Dżamaaty.

Pod tym względem jest wiele innych podobnych zdarzeń.

Zakładanie nowych meczetów

Jeśli chodzi o meczety, nastąpił wzrost o 185 meczetów muzułmańskich Ahmadiyya, w tym 125 nowo założonych meczetów; reszta została nabyta. Najwięcej nowych meczetów miała Ghana. Potem było wiele innych krajów. W Pakistanie rząd uniemożliwia nam nawet modlenie się w meczetach, a nawet niszczy nasze meczety, ale w innych krajach na całym świecie Allah pozwala nam budować meczety i szerzyć przesłanie islamu.

W Afryce Środkowej przyjechał muzułmanin niebędący Ahmadi i zaczął fotografować nasz meczet. Powiedziano mu, że został zbudowany przez Społeczność Muzułmańską Ahmadiyya i że kosztował 5 milionów w lokalnej walucie. Był zdumiony i powiedział, że jest piękny oraz że ich duchowni nie mogą nawet zbudować takiego meczetu za 10 milionów w ramach obecnej inflacji.

Istnieje również wiele inspirujących wiarę incydentów związanych z budową meczetów. Hudhur aa powiedział, że spotykamy się również ze sprzeciwem w odniesieniu do budowy meczetów. Jednak Wywyższony Allah zawsze błogosławił nas swoją ogromną łaską i rozwiązywał związane z tym problemy.

Ustanowienie domów misyjnych i ośrodków tabligh:

Hudhur aa ogłosił, że powstały 124 nowe domy misyjne Dżamaat w Afryce, Europie i na innych kontynentach.

Prasa Raqiim:

Według raportu Raqiim Press, opublikowali wiele książek, w tym Święty Koran, w tym  tłumaczenie na  urdu autorstwa Hadhrat Mir Muhammad Ishaq as. Jego wydanie jest przyjazne dla użytkownika, łatwe do odczytania i oferowane w przystępnej cenie.

Łalakat-e-Tasnif:

Łalakat-e-Tasnif UK donosi, że Święty Koran został przetłumaczony przez Dżamaat na 76 języków. Niektóre tłumaczenia są gotowe do druku. Pięć ksiąg Obiecanego Mesjasza zostało przetłumaczonych na język angielski od czasu ostatniej Dżalsa Salana w Wielkiej Brytanii. Podobnie jest wiele innych książek, które są tłumaczone. Wszystkie te książki są dostępne w księgarni i zostały dobrze wydrukowane i oferowane w rozsądnej cenie. W odniesieniu do układu Świętego Koranu, o którym właśnie wspomniano, wykonali również znakomitą pracę: na każdej stronie werset kończy się w tym samym miejscu, tj. na końcu każdej strony. Nasz dział publikacji w Indiach wykonuje również wiele prac związanych z publikacją.

Wielu nie-Ahmadi kupuje również nasze tłumaczenia Świętego Koranu. W Mali przyjechał policjant niebędący Ahmadi, wziął kopię francuskiego tłumaczenia Koranu Dżamaat i powiedział, że kupi jeszcze 10 i umieści je w miejscowym meczecie dla dobra wszystkich. Powiedział, że to najlepsze tłumaczenie Koranu na język francuski.

Jeśli chodzi o księgi Obiecanego Mesjasza as, wszystkie zostały przetłumaczone na arabski i również opublikowane. W sumie 82 księgi Obiecanego Mesjasza zostały przetłumaczone na język niemiecki; Tylko w tym roku 10. Księgi Obiecanego Mesjasza zostały również przetłumaczone na różne inne główne języki Indii.

Ludzie nie tylko dają pozytywne opinie, ale także akceptują islam w wyniku czytania tych książek. Pewien belgijski profesor pochodzenia chrześcijańskiego nie wierzył w Jezusa as jako boga. Wyszedł, aby znaleźć Żywego Boga i otrzymał księgi Obiecanego Mesjasza as. Regularnie słuchał kazań aa Hudhura i ostatecznie złożył bai’at.

Łalakat-e-Ishaat (Publikacje):

Według Łalakat-e-Ishaat opublikowano 5,89 miliona egzemplarzy różnych książek i broszur itp. W 47 językach. 124 periodyki i czasopisma są również wydawane przez różne Dżamaaty i organizacje pomocnicze na całym świecie. Są one publikowane w 26 różnych językach. Istnieje też ich długa lista.

Łalakat-e-Ishaat (Tarseel):

Według raportu Łalakat-e-Ishaat (Tarseel), ponad 166 000 książek zostało wysłanych do 45 krajów w 24 językach. W różnych krajach bezpłatnie rozprowadzono książki i broszury obejmujące 884 różne tematy w ilości przekraczającej 9,9 miliona. Dzięki temu przesłanie islamu dotarło do ponad 1,5 miliona osób na całym świecie.

Wystawy, stoiska z książkami i targi książki:

Poprzez wystawy, stoiska z książkami i targi książki wykonuje się wiele dobrej pracy. Według aktualnego raportu odbyło się 9166 wystaw, dzięki którym dotarto do ponad 420 000 osób. 1774 przekłady Świętego Koranu były swobodnie rozprowadzane. Zorganizowano ponad 8500 stoisk z książkami i kiermaszy książek, przez które dotarto do 1,7 osób.

Z tymi wysiłkami wiąże się również wiele natchnionych wiarą wydarzeń, dotyczących ludzi, na których stoiska i literatura Dżamaat pozytywnie wpłynęły.

Biblioteki

Mamy ponad 600 bibliotek regionalnych i centralnych. Książki są do nich wysyłane z Londynu i Qadian.

Łalakat Tamil-o-Tanfidh

Łalakat Tamil-o-Tanfidh donosi, że wiele książek Obiecanego Mesjasza as przetłumaczonych na różne języki regionu, którym opiekują się.

Arabskie Biuro:

W jego ramach w ubiegłym roku wydano 178 książek i broszur. Przygotowali także Malfudhat w języku arabskim, gotowy do druku. Wiele książek Hadhrat Musleh-e-Maud ra jest tłumaczonych i przygotowywanych. Potem jest wiele innych książek.

Następnie Hudhur aa opowiedział kilka incydentów z udziałem wielu Arabów, na których wpłynęła literatura i tabligh Dżamaat.

Jedna pani powiedziała, że ​​dowiedziała się o Ahmadiyyat za pośrednictwem MTA. Modliła się i zobaczyła sen, w którym widziała mężczyznę, którego nie rozpoznawała. Później przełączała kanały telewizyjne i widziała tego samego mężczyznę.  Był nim Hadhrat Khalifatul Masih IV rh.

Rosyjskie biuro:

Pod rosyjskim biurkiem ukończono tłumaczenia Świętego Koranu, a także liczne księgi Obiecanego Mesjasza, które są na końcowym etapie rewizji. Niektóre z mniejszych książek Hadhrat Khalifatula Masiha i wiele innych zostało przez nich przetłumaczonych. Wiele z ich tłumaczeń zostało przesłanych na ich stronę internetową, a wiele tysięcy zasubskrybowało ich kanały w mediach społecznościowych, które zawierają dużo treści. Istnieje osobna strona internetowa w języku kirgiskim.

Biuro Bangla

Hudhur aa powiedział, że Biuro Bangla również prowadzi wiele programów. Przetłumaczyli Święty Koran, książki Obiecanego Mesjasza aa, a także inne książki na język bengalski. Dla MTA przygotowano wiele godzin programów Bangla. Przetłumaczyli wiele książek. Musieli jednak przyspieszyć swoją pracę.

Francuskie biuro

Hudhur aa powiedział, że Biuro Francuskie tłumaczy również książki i przygotowuje francuskie programy, wprowadzając w ten sposób islam Ahmadiyyat na świat.

Tureckie Biuro

Tureckie Biuro przetłumaczyło wiele książek Obiecanego Mesjasza as. Prezentują programy na MTA.

Chińskie Biuro

Tłumaczą książki na chiński. Ostatnio przetłumaczyli książkę Hadhrat Ch.  Zafrulli Khana ra o statusie kobiet. Pracują także nad wieloma innymi książkami.

Suahili biuro

Prowadzą również prace tłumaczeniowe nad MTA i przygotowują literaturę.

Indonezyjskie Biuro

Prowadzą również prace tłumaczeniowe nad MTA i przygotowują literaturę.

Hiszpańskie biuro

Wykonują dobrą robotę. Przetłumaczyli różne książki Obiecanego Mesjasza as na język hiszpański. Regularnie tłumaczą wykłady Hudhuraaa itp. na hiszpański.

Perskie biuro

Biuro to powstało tutaj i zajmuje się tłumaczeniami różnych książek.

Dystrybucja ulotek

W 107 krajach rozprowadzono ponad 11 milionów ulotek, za ich pośrednictwem przesłanie Islamu Ahmadiyyat dotarło do ponad 18 milionów ludzi. Uczestniczyły w tym kraje na całym świecie i wiąże się z tym wiele inspirujących dla wiary historii.

Misjonarz z Nigerii relacjonuje, że podczas rozdawania ulotek przyszedł do nas mężczyzna, a był to piątek. Mężczyzna po wysłuchaniu piątkowego kazania powiedział, że nie może jeszcze wierzyć w Ahmadiyyat. Dostał książki do studiowania i przyjął Ahmadiyyat.

W Wielkiej Brytanii żydowski profesor ekonomii przyjął Ahmadiyyat po przedstawieniu mu ulotki.

Review of Religions

Obiecany Mesjasz ustanowił to czasopismo. Ukazuje się od 121 lat. W tym roku wydano ponad 200 000 egzemplarzy. Obecnie jest publikowane w wielu językach. Dzięki łasce Allaha zyskało uznanie na całym świecie.

Międzynarodowy Al Fazl

W 2019 roku Hudhur aa przekształcił Al Fazl w publikację wydawaną dwa razy w tygodniu, a obecnie jest to gazeta codzienna Dżamaat. Mają też Al Fazl dla dzieci i numery specjalne. W Pakistanie jest to zakazane. Za pośrednictwem mediów społecznościowych w ciągu roku dotarli do milionów ludzi.

Al-Hakam

Al Hakam publikuje co tydzień. Jest również dostępny online i jest wysyłany do różnych bibliotek. Dzięki łasce Allaha robi stałe postępy.

Międzynarodowe Biuro Tłumaczeń

Jest tłumaczeniem komentarza Shaiha al-Bukhari. Przygotowuje też wiele innych książek.

Machzan-e-Tasałiir

Mają 1,3 miliona fotografii i przedmiotów. W tym roku nastąpił wzrost o 801 pozycji.

Łaqf-e-Nau

Całkowita liczba łaqifiin-e-nau wynosi 80 600, wśród nich jest 47 000 chłopców i 33 000 dziewcząt, czyli mniej więcej tyle samo. Regularnie składanych jest więcej próśb i wniosków. Tych, którzy ukończyli 15 lat, jest już ponad 39 tysięcy.

Centrum Archiwum i Badań Ahmadiyya (AARC)

Zadaniem AARC jest ochrona tabarrukat Obiecanego Mesjasza oraz Khulafa. Niektóre przedmioty związane z Hadhrat Khalifatul Masih I ra zostały pozyskane z Dżammu i zakonserwowane. Uzyskano i zabezpieczono różne stare gazety i fotografie Hadhrat Musleh-e-Mauda ra. Nawiązali również kontakt z różnymi uniwersytetami i wprowadzają je w archiwum Ahmadiyya oraz zachęcają do badania Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya. Wykonują też różnego rodzaju innych prac.

IT

Centralny Departament Informatyki również wykonuje dobrą robotę. Ghulam Qadir Shaheed IT Research Institute został przez nich założony w Ghanie i Nigerii. Pomagają również różnym departamentom centralnym.

Biuro prasowe i medialne

Wykonują dobrą robotę i są związani z różnymi mediami, co zaowocowało wprowadzeniem Dżamaat. W ciągu roku odwiedzili również placówki oświatowe, a także oprowadzili media w wielu innych krajach świata.

Witryna Alislamu

Wiele książek Dżamaat jest dalej skomputeryzowanych i przesyłanych, a liczne aplikacje są opracowywane i ulepszane. Wiele innych funkcji i ofert serwisu jest ulepszanych. Ich praca jest wykonywana głównie przez wolontariuszy.

MTA

W MTA pracuje 506 osób, z których większość to wolontariusze. W sumie jest osiem kanałów, które działają 24 godziny na dobę. W ciągu roku powstało również wiele nowych studiów MTA w różnych krajach. Co więcej, MTA6 Asia i MTA7 Asia również zaczęły przesyłać strumieniowo. MTA jest również dostępne w jakości HD w Wielkiej Brytanii i Europie.

MTA Africa rozwija się na wielu frontach. MTA Africa ma obecnie łącznie 12 oddziałów. Ludzie akceptują Ahmadiyyat także oglądając MTA.

Stacje radiowe Ahmadiyya

W tej chwili stacje radiowe Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya mają numer 25. Za pośrednictwem tych stacji dzieje się dużo pracy związanej z tablighem lub propagacją. Istnieją również stacje radiowe w języku arabskim, tureckim i niemieckim, które działają z Niemiec. W tym roku zasięg Radia Voice of Islam UK został rozszerzony. Jest bardzo dobrze odbierany. Poprzez radia Ahmadiyya odbywa się również wiele bai’at.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Architektów i Inżynierów Ahmadiyya (IAAAE)

Wykonują dobrą pracę dzięki łasce Allaha.

AMJ

Oni też wykonują różnego rodzaju dobrą pracę.

Centralny Dział Prawny

Przez cały rok dawali doskonałe rady w różnych sprawach.

Plan Nusrata Jehana

W 13 krajach afrykańskich w ramach tego programu działa 37 szpitali i klinik. Tutaj, w Wielkiej Brytanii, powstała rada Nusrat Jehan, która wykonuje dobrą robotę. Prowadzą także setki szkół.

Humanity First

Humanity First została zarejestrowana w 29 krajach. Teraz w ramach Humanity First powstają także szpitale. Tak więc nie tylko zapewniają pomoc w nagłych wypadkach, ale także regularne usługi. Prowadzą spacery charytatywne. Nawiązywany jest również kontakt z więźniami w celu ich poprawy, tabligh i dobrego samopoczucia.

Kontakt z nowymi Ahmadi

Skontaktowano się z tysiącami nowych Ahmadi na całym świecie, aby włączyć ich do głównego nurtu. Przeprowadzono dla nich ponad 41 000 duchowych szkoleń i kursów tarbiyat w różnych dżamaatach świata.

Bai’at

Hudhur aa opowiedział o licznych wydarzeniach ludzi, którzy przyjęli Obiecanego Mesjasza as i wstąpili do owczarni Ahmadiyyat. Hudhur aa ogłosił, że w ciągu roku Allah umożliwił 217 168 duszom przyjęcie islamu Ahmadiyyat. Najwięcej bai’at złożono w Nigerii. Hudhur powiedział, że istnieje niezliczona ilość inspirujących wiarę incydentów z tym związanych, ale nie można ich wszystkich opowiedzieć w tej chwili z powodu braku czasu.

Hudhur aa modlił się, aby Wszechmogący Allah, który nadal zsyła Swoje błogosławieństwa na Wspólnotę Ahmadiyya, wiecznie wspierał tę łaskę i abyśmy zawsze byli odbiorcami Jego Bożych łask. Obyśmy nigdy nie popełnili żadnego czynu, który mógłby w jakikolwiek sposób wywołać niezadowolenie Wywyższonego Allaha. Amin.

Następnie Hudhur aa przekazał wszystkim salaam i sesja dobiegła końca.

Powiązane treści
Udostępnij