Tylko taqła może rozwinąć w nas prawdziwą istotę Madżlis Ansarullah
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Tylko taqła może rozwinąć w nas prawdziwą istotę Madżlis Ansarullah: Hadhrat Khalifatul Masih V zwraca się do Madżlis Ansarullah UK Idżtima.

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza
Tylko taqła może rozwinąć w nas prawdziwą istotę Madżlis Ansarullah

Tylko taqła może rozwinąć w nas prawdziwą istotę Madżlis Ansarullah: Hadhrat Khalifatul Masih V zwraca się do Madżlis Ansarullah UK Idżtima.

Po przemówieniu w Ladżna Imaillah UK  Idżtima  wcześniej w niedzielę, 18 września 2022, Hadhrat Amirul Mominiin, Khalifatul Masih V, niech Allah wzmocni jego rękę, uświetnił sesję końcową Madżlis Ansarullah UK  Idżtima .

Około 16:15 czasu BST, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih  V aa przybył do Madżlis Ansarullah UK  Idżtima gah . Po przybyciu Hudhur aa zaprosił Abdusa Sami Abid Sahiba do wyrecytowania części Koranu – Sury Al-e-Imran, wersety 104-105 – oraz Bockarie Tommy Kallon Sahiba do przedstawienia jego angielskiego tłumaczenia.

Hudhur aa następnie stanął do przysięgi Madżlis Ansarullah, wszyscy obecni wstali i powtórzyli za nim.

Po złożeniu przysięgi Umar Sharif Sahib został poproszony o wyrecytowanie wiersza w języku urdu napisanym przez Obiecanego Mesjasza as, na temat wyższości islamu i błogosławieństw Proroka Muhammada sa, po czym przedstawiono również tłumaczenie na język angielski.

Sadr Madżlis Ansarullah UK, dr Choudhry Ijaz Sahib został zaproszony do przedstawienia raportu Idżtima. Poinformował, że ostatnia pełna Idżtima  Ansarullah UK odbyła się w 2019 roku, a tematem tegorocznej  Idżtima  było „Błogosławieństwa Kalifatu”. Całkowita frekwencja w tym roku wyniosła 4098, z 3606 Ansarami i 492 gośćmi, w porównaniu do frekwencji 3117 w 2019 roku. Następnie podkreślił niektóre z wyjątkowych aspektów tegorocznej imprezy.  Następnie Hudhurowi aa została pokazana prezentacja wideo.

Następnie Alam-e-Inami  została ogłoszona i przyznana przez Hudhur aa  najlepszemu  Madżlisowi  roku, Madżlis Hartlepool.

Około 16:45 czasu BST Hudhur aa  stanął na podium, aby wygłosić przemówienie końcowe tegorocznej  Idżtima .

Po wyrecytowaniu taszahud  i  ta’ałuz , Hudhur aa  powiedział, że chwilę temu Hudhur aa  wygłosił przemówienie do Ladżna w Wielkiej Brytanii i powiedział, że te słowa nie są przeznaczone wyłącznie dla Ladżna, ale także dla mężczyzn. W Koranie było wiele instrukcji zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Hudhur aa powiedział, że przedstawił przykłady w tym zakresie – na przykład prawdomówność.

Błędem było to, że niektórzy, że gdy udzielano im porad lub wskazówek, nie uważali się za adresatów, ale innych. Tacy ludzie nie przeprowadzali introspekcji i nie zastanawiali się nad swoim stanem rzeczy. Musieliśmy zawsze patrzeć na siebie i sprawdzać, czy spełniamy kryteria niezbędne do osiągnięcia pobożności – powiedział Hudhur aa .

Jeśli w jakimkolwiek momencie Khalifatul Masih poradził pewnej grupie Ahmadi, aby coś zrobili lub powstrzymali się od czegoś, wszyscy muszą spojrzeć na siebie i zastanowić, czy i im brakuje takiej rady.

Cokolwiek Hudhur aa powiedział Ladżnie wcześniej w swoim przemówieniu, Ansarullah również musiał uważać się za adresatów tego. Osoba, która osiągnęła wiek Ansarullah, tj. wiek pełnej dojrzałości, musi pamiętać, że za każdym razem, gdy udzielano rady na platformie Dżamaat, wszyscy muszą uważać się za odbiorców, aby zapewnić sobie świetlaną, pozytywną przyszłość.

Hudhur aa powiedział, że Obiecany Mesjasz as udzielał rad członkom Dżamaatu. Członkowie Ansarullah byli zwykle w wieku pełnej dojrzałości, więc muszą zadać sobie pytanie, jaką korzyść przynieśli innym i jaki przykład dali. Obiecany Mesjasz as   powiedział kiedyś, że członkami jego Dżamaat byli ci, którzy wykazywali znakomite postępowanie. Madżlis Ansarullah powinien być ciałem w Dżamaat, które przedstawia najlepszy przykład. Dopiero wtedy można było zostać członkiem prawdziwego Ansar – pomocników.

Przy niezliczonych okazjach Obiecany Mesjaszas  nawoływał swoich wyznawców do kroczenia ścieżką  taqła .

Allah powiedział w Koranie:

„Zaprawdę, Allah jest z tymi, którzy są sprawiedliwi i którzy czynią dobro”. (Sura al-Nahl, 16: 129)

Dlatego każdy z nas musiał zastanowić się, jaki poziom taqła  posiadał. Kiedy twierdzimy, że jesteśmy spośród Ansarullah, pomocników Allaha, musimy pamiętać, że Allah nie potrzebował naszej pomocy. To dzięki swojej łaskawości umożliwił nam osiągnięcie rangi, dzięki której moglibyśmy być uznawani za „Ansarullah”, ale będą to tylko ci, którzy posiadali  taqła  – prawdziwy strach przed Bogiem i świadomość istnienia oraz obecności Allaha, powiedział Hudhur .

Tylko z łaski Allaha oddychamy i możemy żyć tym życiem. Inaczej bylibyśmy niczym bez Niego. Dlatego musimy upewnić się, że zawsze byliśmy świadomi faktu, że Allah zawsze obserwuje każdy nasz czyn. Bez tego nasze  bai’at  jest puste.

Hudhur aa  powiedział, że Obiecany Mesjasz (as), jak  kiedyś powiedział, że  taqła  jest istotnym znakiem rozpoznawczym członków Dżamaat, jako że należeli oni do  Dżamaat  Wyznaczonego przez Allaha. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy pomocnikami Allaha, to musieliśmy wypracować to twierdzenie i postępować zgodnie z tym. Ale jeśli nasze serca całkowicie podporządkowały się światu i materializmowi, to było to sprzeczne z naszym twierdzeniem.

Musieliśmy zadać sobie pytanie, jakimi jesteśmy Ansarullahem. Obiecany Mesjasz as powiedział kiedyś, że członkowie jego Dżamaat powinni uważać się za sadzonki, które miały wyrosnąć na owocne drzewa.

Wyraził również pragnienie, aby członkowie Dżamaat nigdy nie byli dwulicowi w swoich twierdzeniach i postępowaniu. Musimy upewnić się, że zjednoczyliśmy się z naszym żądaniem, a następnie staliśmy się tymi, którzy przybliżają ludzi do Boga poprzez Jego Dżamaat.

Obiecany Mesjasz as  tak obszernie objaśnił ten temat, że pokazało to, jak wysoki musi być standard członków jego Dżamaat. Kiedyś powiedział, że zawsze musimy dokonywać introspekcji i sprawdzać, ile  taqła  osiągnęliśmy Standardem tego był Koran. Innym standardem tego było lekceważenie doczesności i pozwolenie Allahowi, aby stał się czyimś Opiekunem.

„(…) A jeśli kto boi się Allaha, wówczas On odnajdzie dla niego drogę wyjścia.

I zaopatrzy go stąd, skąd ten się nie spodziewa (…).’’ (Sura al-Talaq, 65: 3–4)

Ktokolwiek boi się Allaha, Allah utoruje mu drogi do dobrobytu, które były poza jego pojmowaniem. Hudhur aa powiedział, że to był punkt do refleksji, że kiedy ludzie osiągają taki wiek, zaczynają niepokoić się, martwić się o swoje dzieci oraz o to, jak je utrzymają. Ludzie znajdują wymówki, aby spełniać różne pragnienia. Czasami są dopuszczalne, a czasami nie. Byli tacy, nawet wśród nas, którzy unikali podatków. Trzeba być uczciwym i szczerym, a nie oszukańczym. Jest jednak wielu Ahmadi, którzy okazali zaufanie całkowicie i wyłącznie Allahowi, do tego stopnia, że ​​Allah stał się ich Żywicielem oraz zaopatrzył ich w środki i zaopatrzenie.

Hudhur aa powiedział, że Obiecany Mesjasz as powiedział, że kłamstwo w każdym razie, bez względu na to, jak bardzo jest się zdesperowanym, jest błędne. Musimy zaufać Allahowi i polegać tylko na Nim. Nie wolno uważać Allaha za słabego. Trzeba mocno wierzyć, że jest Wszechmocny.

„(…) A jeśli kto pokłada zaufanie w Allahu, wówczas On jemu wystarczy.” (Sura al-Talaq, rozdział 65: 4)

Dlatego konieczne jest zaufanie tylko do Allaha, a bez taqła jest to niemożliwe. W tym celu musimy osiągnąć najwyższe stopnie taqła. Jeśli naprawdę doprowadzimy do takiej przemiany w nas, że utrzymujemy naszą wiarę ponad wszelkimi innymi ziemskimi obiektami, to to oznacza taqła.

Nasz Bóg jest życzliwym Bogiem, który poprowadzi nas na właściwą drogę. Dlatego musimy upewnić się, że podążamy jego drogą i przyjęliśmy taqła  w naszym życiu. To zrodzi w nas prawdziwą esencję „Ansarullah”.

Na końcu Hudhur aa poprowadził wszystkich w cichej modlitwie.

Hudhur aa następnie ogłosił, że całkowita frekwencja Ladżna Imaillah UK wyniosła 6830, około 17:15 czasu BST.

(Raport przygotowany przez Al Hakam)

Udostępnij