Ofiara finansowa i Łaqf-e-Dżadid 2021 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Ofiara finansowa i Łaqf-e-Dżadid 2021

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz Sury Al- Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujący werset Koranu:

,,Kim jest ten, kto użyczy Allachowi godziwej pożyczki, aby On mógł ją dla niego pomnożyć? Allach zaś bierze i powiększa, i do Niego będziecie musieli powrócić.’’ [Koran, 2:246]

Znaczenie godziwej pożyczki

Jego Świątobliwość (aba) powiedział następnie, że werset ten wspomina o udzieleniu Allahowi pożyczki, jednak nie oznacza to, że nie daj Boże, Bóg potrzebuje naszego doczesnego bogactwa. Inne znaczenie słowa qarz (pożyczka) oznacza również dobrą lub złą rekompensatę. Tak więc w tym kontekście werset oznacza: „Kto jest tym który wydaje na drodze Allaha, aby On mógł mu to wynagrodzić”.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Koranie wspomina się w wielu przypadkach o ofiarach finansowych. Rzeczywiście, wydawanie pieniędzy na drodze wiary lub wydawanie na doskonalenie dzieł Bożych jest tożsame z wydawaniem pieniędzy na rzecz Allaha. A cokolwiek zostanie wydane na sprawę Allaha, nigdy nie pójdzie na marne, jest to raczej rodzaj pożyczki, którą Allah zwraca wielokrotnie. Tak więc, Bóg nie potrzebuje żadnego doczesnego bogactwa, raczej, kiedy używa słowa „pożyczka”, odnosi się do wydawania na Swoją sprawę, aby mógł potem wynagradzać ludzi różnorodnymi błogosławieństwami.

Ponadto Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że używając słów „dobra pożyczka”, Bóg odnosi się do tego, co ktoś wydaje i poświęca z własnej chęci oraz woli, a potem Bóg wielokrotnie mu to zwraca. Stąd słowo pożyczka oznacza, że gdy ktoś wyda cokolwiek na sprawę Boga, ten potem otrzyma w zamian więcej od tego, co wcześniej ofiarował. Pożyczki muszą zostać zwrócone. Ta koncepcja jest dalej wyjaśniona w innym wersecie Koranu, w którym Bóg Wszechmogący stwierdza, że ​​należy odebrać nagrodę nawet za uczynienie dobra tak małego jak atom. Dlatego to w ramach rekompensaty za dobre uczynki Bóg nagradza człowieka, stąd metafora pożyczki.

Przykłady ofiar finansowych muzułmanów Ahmadi

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chodzi o ofiary finansowe, nikt na świecie nie ma większego doświadczenia niż Ahmadi. Ich ofiary służą jedynie osiągnięciu przyjemności Boga. Ahmadi nie składają ofiary, mając na uwadze, że Bóg obdarzy ich większym bogactwem doczesnym, raczej robią to wyłącznie ze względu na Boga. Są nawet tacy, którzy borykają się z napiętymi warunkami finansowymi, a mimo to składają ofiary finansowe, ufając, że Bóg zatroszczy się o nich i zadba o ich potrzeby.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi kilka przykładów tych, którzy skorzystali z tej Bożej obietnicy, którzy składali ofiary wyłącznie ze względu na Boga, niektórzy nawet nie zastanawiali się, jak wyżywić siebie i swoje dzieci, jednak Bóg Wszechmogący wziął ich sprawy w swoje ręce i nagrodził ich wielokrotnie. Przykłady tych, którzy szukają przyjemności w Bogu, można znaleźć tylko w społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił różne wydarzenia z całego świata. Jeden taki incydent miał miejsce w Gwinei, w Konakry. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po wygłoszeniu zeszłorocznego kazania piątkowego o Łaqf-e-Dżadid jedna osoba poszła do Misjonarza i dała mu wszystkie pieniądze, jakie miała w kieszeni. Misjonarz powiedział jej, że powinna przynajmniej zatrzymać część kwoty przy sobie na podróż do domu. Osoba odpowiedziała, mówiąc, że w Kazaniu Piątkowym Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie można mieć w sercach zarówno miłości do Boga, jak i umiłowania do bogactwa, dlatego pragnął czerpać korzyści z miłości do Boga. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to prawdziwy duch nie tylko ofiary, ale i uwagi, z jaką należy słuchać Kazań Piątkowych. Przykładem tego jest ta osoba.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił przykład kobiety z Francji, która ​​od dłuższego czasu szukała dobrej i stabilnej pracy. Niemniej jednak zaoferowała swój wkład w Łaqf-e-Dżadid. Mówi, że zaledwie dziesięć minut po zaoferowaniu kwoty na  Łaqf-e-Dżadid otrzymała telefon od dużej firmy, która zaproponowała jej pracę.

Jego Świątobliwość (aba) zauważył, że czasami ludzie zastanawiają się, dlaczego takie przypadki bycia nagradzanymi nie występują u nich. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że każdy powinien prosić o przebaczenie i analizować siebie, aby zobaczyć, czy ich intencje w czasie składania ofiar finansowych miały na celu wyłącznie osiągnięcie zadowolenia Boga. Kiedy z takim zamiarem dokonuje się ofiar finansowych, Bóg zawsze wynagradza w taki czy inny sposób. Jeśli nie natychmiast, to w późniejszym czasie, który On uzna za stosowne.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił przykłady poświęcenia młodych studentów w Sierra Leone, zwłaszcza po tym, jak Jego Świątobliwość (aba) zachęcił wspólnotę w Sierra Leone w zeszłym roku, mówiąc, że mają  wielki potencjał. W ten sposób Jego Świątobliwość (aba) przedstawił przykłady, takie jak młoda dziewczyna, która ofiarowała pięćdziesiąt tysięcy leonów prosząc, aby Jego Świątobliwość (aba) został poproszony o modlitwę za nią. Było również dwoje młodych ludzi, którzy podjęli jakąś pracę, tylko po to, by móc wnieść zdobytą kwotę jako wkład finansowy. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to prawdziwa miłość i szacunek dla Kalifatu i są to przykłady tych, którzy słuchają wezwania swojego Kalifa. Chociaż być może nigdy go nie spotkali, to przodują w działaniu zgodnie ze słowami i instrukcjami Kalifa.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił przykład osoby z Tanzanii, której przypomniano o składkach finansowych na Łaqf-e-Dżadid przed końcem roku. Jednak w tym czasie nie miała ani pracy, ani pieniędzy. Jednak powiedziała, że jej imię powinno być zapisane wśród tych, którzy złożyli pełne zobowiązanie. Zaledwie dwa dni później, osoba ta uzyskała pracę jako kierowca i już po pierwszym dniu pracy była w stanie z łatwością spłacić całe swoje zobowiązanie wobec Łaqf-e-Dżadid.

Jego Świątobliwość (aba) przytoczył inny przykład z Tanzanii z regionu Iringa, przedstawiający osobę, która zaoferowała 600 000 szylingów dla Łaqf-e-Dżadid. Jednak w tym czasie, ta osoba, znajdowała się w napiętej sytuacji finansowej, dlatego napisała list do Jego Świątobliwości (aba),   prosząc o modlitwy, aby mogła wypełnić swoje zobowiązanie.

Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że ludzie nie tylko piszą do niego w sprawach osobistych, ale także piszą do niego z prośbą o modlitwy, aby mogli składać ofiary finansowe. Ta osoba powiedziała, że ​​po napisaniu tego listu odczuła spokój, że w przyszłości nadejdą jakieś środki. Zaledwie dzień później osoba ponownie nawiązała kontakt ze starym kolegą ze szkoły i rozmawiali o możliwości zatrudnienia. W rezultacie osoba ta otrzymała kontrakt na 6 milionów szylingów, dzięki któremu mogła natychmiast wypełnić swoje zobowiązanie. W ten sposób Bóg dał jej dziesięć razy więcej niż obiecała.

Jego Świątobliwość (aba) podał przykład kobiety z Australii, która po przeprowadzce do swojego domu nie miała nawet dość pieniędzy, aby go odpowiednio umeblować, ponieważ jej sytuacja finansowa nie była zbyt dobra, a czynsz, który musiała zapłacić za dom był również bardzo wysoki. Jednakże, gdy rok podatkowy Łaqf-e-Dżadid kończył się, zaoferowała kwotę, którą wcześniej obiecała, pokładając całkowite zaufanie w Bogu. Niedługo później jej pracodawca dał jej premię, którą, jak powiedział, otrzymała tylko ona i nikt inny. Kwota ta była dwukrotnie wyższa niż zaoferowana na Łaqf-e-Dżadid.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił przykład dziesięcioletniego chłopca z Indii, który zaoszczędził sporo pieniędzy. Postanowił przekazać tę kwotę Łaqf-e-Dżadid. Został zapytany o to, że normalnie, gdy dzieci oszczędzają pieniądze, używają ich do kupienia czegoś dla siebie, dlaczego zdecydował się dać to Łaqf-e-Dżadid? Młody chłopiec odpowiedział, że tak uczynił, ponieważ tak nakazuje nam Bóg, Jego Posłaniec (saw) i jego Kalifowie. Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że jeśli taka jest mentalność naszych dzieci, to jaką krzywdę mogą nam wyrządzić przeciwnicy Ahmadiyya?

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił wiele innych przykładów ofiar finansowych z całego świata oraz sposobu, w jaki Bóg Wszechmogący „zwraca pożyczki”. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ta Wspólnota mogła zawsze składać takie ofiary i widzieć takie błogosławieństwa Boga Wszechmogącego.

Ogłoszenie nowego roku  Łaqf-e-Dżadid i Raport Łaqf-e-Dżadid 2020.    

Jego Świątobliwość (aba) ogłosił rozpoczęcie nowego roku  Łaqf-e-Dżadid.

Sześćdziesiąty trzeci rok Łaqf-e-Dżadid dobiegł końca w dniu 31 grudnia 2020, a teraz sześćdziesiąty czwarty rok rozpoczął się.

Dzięki łasce Allaha w ubiegłym roku w ramach Łaqf-e-Dżadid zebrano 10,53 miliona funtówco stanowi wzrost o 887 000 funtów w porównaniu z rokiem poprzednim. Jego Świątobliwość (aba) podkreślił wzrost i wysiłki podejmowane przez różne kraje.

Kolejność krajów pod względem poboru to Wielka Brytania, Niemcy, Pakistan, Kanada, USA, Indie, Australia, kraj z Bliskiego Wschodu, Indonezja i Ghana. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że całkowita liczba uczestników, którzy złożyli ofiary finansowe na rzecz Łaqf-e-Dżadid, wynosi 1 452 000.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się za wszystkich, którzy złożyli ofiary finansowe.

Apel o modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) ponownie zaapelował o modlitwę za wszystkich Ahmadi w Pakistanie, którzy nadal borykają się z trudnościami, a także za Ahmadi w Algierii, zwłaszcza tych, którzy zostali niesłusznie uwięzieni. Jego Świątobliwość (aba) nalegał, aby Ahmadi skupili się na ofiarowywaniu obowiązkowych modlitw i dawaniu jałmużny.

Jego Świątobliwość (aba) wezwał również do modlitwy za ogólny stan rzeczy na całym świecie, który wciąż się pogarsza. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Bóg okazał miłosierdzie całej ludzkości.

Streszczenie Kazania zostało przygotowane przez The Review of Religions.


Czytaj

Udostępnij