PRZYSZŁOŚĆ AHMADIYYA - OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Przyszłość Ahmadiyya

Przyszłość Ahmadiyya – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

PRZYSZŁOŚĆ AHMADIYYA

„Oświadczam niewzruszenie i z całym przekonaniem, że racja jest po mojej stronie, i że dzięki łasce Allaha okażę się zwycięzcą w tej walce. Kiedy patrzę w przyszłość, widzę cały świat wypełniony w końcu moją prawdą. Już niebawem usłyszę pieśń zwycięstwa. A będzie tak dlatego, że głosowi mojemu wtóruje jeszcze jeden Głos, a dłoni mojej dodaje sił jeszcze jedna Dłoń. Świat tego nie dostrzega, lecz ja to widzę. Rozbrzmiewa we mnie duch niebiański, wypełniający życiem każde moje słowo. Niebiańskie poruszenie ukształtowało w garści prochu postać, której ruchy są teraz z nieba powodowane. Wszyscy ci, dla których nie są jeszcze zamknięte drzwi żalu za grzechy, dostrzegą niebawem, że nie działam z własnej woli. Cóż mogą oni zobaczyć oczami niezdolnymi do rozpoznania człowieka prawdy? Czy można uważać za żywego kogoś, kto nie jest świadomy tego Niebiańskiego wołania?” (Roohani Khazain Vol. 3: Izalah Auham, Pt. 2, s. 403)

Możecie być pewni, że drzewo to Bożą Ręką zostało zasadzone. On nigdy nie dopuści, aby się zmarnowało. Nie będzie zadowolony dopóki nie ujrzy go w pełnym rozkwicie. Będzie doglądał, aby miało ono dość wody i zbuduje wokoło ogrodzenie ochronne. W ten sposób Bóg obdarzy moich zwolenników niezwykłym rozwojem i powodzeniem. Czy zostawiliście jakieś kamienie nieporuszone? Gdyby to wszystko było dziełem człowieka, drzewo to dawno już zostałoby ścięte i powalone, i ślad nawet nie pozostałby po nim.” (Roohani Khazain Vol. 11: Anjaam-e-Atham, s. 64)

OSTATECZNE ZWYCIĘSTWO

„Ludzie na tym świecie byliby skłonni sądzić, że to chrześcijaństwo mogłoby być tą religią, która ostatecznie rozprzestrzeni się na całym świecie, lub że to buddyzm w końcu zyska przewagę. Przypuszczenia te są jednak z całą pewnością niesłuszne. Pamiętać trzeba, że nic nie stanie się na ziemi, o ile nie było to wolą Nieba. A to właśnie Bóg Niebios objawił mi, że religią, która ostatecznie podbije serca ludzi będzie islam.” (Roohani Khazain Vol. 21: Braheen-e-Ahmadiyya, Pt. 5, s. 427) 36

Udostępnij