Kobiety z Włoch mają zaszczyt wirtualnego spotkania
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Nasirat i Ladżna z Włoch mają zaszczyt wirtualnego spotkania z Przywódcą Światowej Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

Kobiety z Włoch

Komunikat prasowy

24 grudnia 2022 r

W dniu 18 grudnia 2022 roku Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Kalif (Kalif),  Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zorganizował wirtualne spotkanie online z członkiniami  Nasirat-ul-Ahmadiyya  (wewnętrzna organizacja dziewcząt Ahmadiyya) i Ladżna Imaillah ( wewnętrzna organizacja kobiet Ahmadiyya) z Włoch.

Jego Świątobliwość przewodniczył spotkaniu z MTA Studios w Islamabadzie, Tilford, podczas gdy Nasirat dołączyły do spotkania wirtualnie z meczetu Bait-ul-Tauhiid w San Pietro In Casale, Bolonia, we Włoszech.

Po oficjalnej sesji, która rozpoczęła się recytacją Koranu, uczestniczki miały okazję zadać Jego Świątobliwości szereg pytań dotyczących ich wiary i współczesnych problemów.

Jedna z obecnych dziewcząt zapytała Jego Świątobliwość, jak powinna odpowiedzieć nauczycielce, która zapytała o hidżab.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Skromne chrześcijanki również podkreślają skromność. Powinnaś powiedzieć swojej nauczycielce, że hidżab jest oznaką skromności. Zakonnice we Włoszech, które są krajem katolickim, również zakrywają głowy. W dawnych czasach wszyscy tak robili i nawet teraz większość mniszek tak robi, nosi hidżab oraz luźny i długi płaszcz, który jest oznaką skromności. Strój Hadhrat Marii (pokój z nią) był skromny, zakrywała włosy i nosiła luźne ubrania. Powiedz swojej nauczycielce, że poważasz Marię i darzysz ją wielkim szacunkiem. Więc to, co robimy, jest zgodne z tym, co robiła Maria (pokój z nią) i dlatego też nosimy hidżab”.

Inny pytający zapytał, jak muzułmańscy uczniowie Ahmadi powinni reagować na tych, którzy fałszywie i niesprawiedliwie oczerniają błogosławiony charakter Świętego Proroka (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) i co powinni zrobić, gdy ich nauczyciele mówią nieprawdę o Świętym Proroku Muhammadzie (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Powinnyście zająć zdecydowane stanowisko, kiedy takie rzeczy się dzieją, obalając to, co mówią i mówiąc im, że to, co mówicie o Świętym Proroku, jest błędne. Powinnyście powiedzieć im o Świętym Proroku Muhammadzie (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) i prawdzie o jego szlachetnym charakterze. Opowiedziałem wiele faktów w tym względzie, kiedy mówiłem o życiu Towarzyszy Świętego Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim), więc powinnyście im opowiedzieć. Rzeczywiście, status Świętego Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) był znacznie wyższy niż status Towarzyszy (…) Fałszywa narracja o Świętym Proroku (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) została wymyślona przez orientalistów, dzięki którym wykuli oni swoje własną historię (…) Powinnyście przygotować wykład o życiu i charakterze Świętego Proroka (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim) i poprosić swoją instytucję oświatową, aby pozwoliła wam również zabrać głos. Studenci uniwersytetów powinni organizować seminaria na swoich uniwersytetach i informować ich o przesłaniu islamu. Możecie też zaprosić swoje koleżanki na seminarium i opowiedzieć im, jaki jest prawdziwy obraz islamu i jego prawdziwa historia oraz czym różni się on od zniekształconej wersji historii.’’

Jedna z uczestniczek powiedziała, że są muzułmanie Ahmadi, którzy recytują Święty Koran, ale także używają wulgarnego języka lub mówią w nierozważny sposób. Zapytała, co należy zrobić, aby powstrzymać takie zachowanie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Jeśli nie poprawią swojej moralności, to jaka jest korzyść z bycia muzułmanami Ahmadi? Oto co Obiecany Mesjasz (pokój z nim) powiedział: „Jeśli złożyliście moje Bai’at, to musicie stworzyć więź z Allahem Wszechmogącym i troszczyć się o siebie nawzajem. Jeśli nie troszczycie się o siebie nawzajem, to jaka jest korzyść z bycia muzułmaninem Ahmadi? Obiecany Mesjasz (pokój z nim) powiedział nawet: „Jeśli nie będziecie życzliwi wobec siebie nawzajem i nie dbacie o uczucia innych, jeśli nie służycie sobie nawzajem, to jaki jest sens przychodzenia na doroczne zgromadzenie (Dżalsa Salana) Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya? W rzeczywistości, z powodu niezadowolenia z niektórych muzułmanów Ahmadi, Obiecany Mesjasz (niech spoczywa w pokoju) odwołał Dżelsa Salana w pewnym roku w trakcie swojego życia. Więc ci ludzie, którzy robią to, co powiedziałaś, całkowicie się mylą. Należy im powiedzieć, że ich zachowanie jest złe. Nie przystoi muzułmaninowi Ahmadi zachowywać się w ten sposób. Poza tym, ich sprawa jest w rękach Allaha Wszechmogącego.” 

Pewna dziewczyna zapytała Jego Świątobliwość, jak mogą wzbudzić w swoich sercach miłość do Koranu i do czczenia Allaha Wszechmogącego.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Zawsze staraj się pamiętać o niezliczonych błogosławieństwach, którymi obdarzył nas Allah Wszechmogący. Allah Wszechmogący pobłogosławił nas, dał nam życie, a jako część Swojej łaskawości obdarzył nas tak wieloma dobrodziejstwami. Odpowiada również na nasze modlitwy, gdy prosimy Go o coś. Podarował nam księgę, która jest tak wspaniała – Święty Koran – która obejmuje wszystko, jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że możemy ją przeczytać. Dlatego też powinniśmy przeczytać jego tłumaczenie, aby je zrozumieć i poszerzyć swoją wiedzę. Wraz ze wzrostem twojego wieku powinnaś więcej czytać tłumaczenia Świętego Koranu oraz czytać jego komentarze, aby twoja miłość do niego mogła wzrosnąć. Podobnie módlcie się podczas codziennych modlitw, aby Wszechmogący Allah obdarzył was Swoją miłością i miłością pięciu codziennych modlitw. Kiedy rozwiniecie w sobie miłość do Allaha Wszechmogącego, będziecie Go również czcić, abyście mogły wyrazić Mu swoją wdzięczność. Kiedy zaczniesz kłaniać się, wtedy również będziesz mogła stać się Mu wdzięczna.”  

 

Udostępnij