Zrozumienie prawdziwej istoty Dnia Kalifatu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Zrozumienie prawdziwej istoty Dnia Kalifatu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Spełnienie Bożej Obietnicy

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że w tym dniu organizujemy spotkania upamiętniające Dzień Kalifatu, ale dlaczego? Ważne jest, aby zawsze mieć na uwadze odpowiedź na to pytanie. Ten dzień po raz pierwszy rozpoczął się 27 maja 1908 r., kiedy, wypełniając Swoją obietnicę, Bóg ustanowił Kalifat w Muzułmańskiej Społeczności Ahmadiyya. Obiecany Mesjasz (as) już od jakiegoś czasu informował Wspólnotę, że zbliża się jego czas odejścia, jednak w tym samym czasie dawał radosną nowinę, że Bóg obiecał sukces tej Wspólnoty, która będzie prowadzona przez system Kalifatu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (sa) powiedział swoim Towarzyszom, że pozostanie wśród nich tak długo, jak zechce Bóg, a po jego śmierci zostanie ustanowiony Kalifat według nakazów proroctwa. Ci kalifowie byliby całkowicie podporządkowani Prorokowi (saw), a potem ten Kalifat zakończy się, kiedy tylko Bóg zechce. Następnie nastąpi tyrania monarchiczna, a po jej zakończeniu nastąpi monarchiczny despotyzm. Prorok (saw) przepowiedział, kiedy to wszystko będzie miało miejsce w muzułmańskiej Ummah, kiedy Bóg objawi swoje miłosierdzie i ponownie ustanowi Kalifat na podstawie nakazów proroctwa. Następnie Prorok (saw) milczał.

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że to proroctwo Proroka (sa) o zakończeniu okrucieństwa dotyczyło tych, którzy przyjęli Obiecanego Mesjasza (as) i postępowali zgodnie z jego naukami. Jeśli ludzie nie skorzystają z możliwości danej im przez Boga, to z pewnością rezultatem jest to, co obserwuje się dzisiaj z resztą świata muzułmańskiego. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił wszystkim przyjęcie Prawdziwego Sługi Proroka (sa).

Kalifat, który pozostanie do końca czasów

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że fakt, iż Prorok (sa) milczał po wzmiance o drugim ustanowieniu Kalifatu na zasadach proroctwa, pokazuje, że ta druga manifestacja i system Kalifatu utrzyma się przez długi czas. Są tacy, którzy sądzą, że milczenie Proroka (sa) później wskazywało, że ten Kalifat zakończy się wkrótce po czasie (as) Obiecanego Mesjasza (as). Jednak sam Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że ta instytucja Kalifatu pozostanie i będzie trwać.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że zgodnie z Bożą obietnicą, która została mu opublikowana w jego książce  Barahin-e-Ahmadiyya , druga manifestacja po nim – Kalifat – pozostanie do końca czasów, bowiem Bóg będzie mianował ludzi dla zabezpieczenia i rozwoju tej Wspólnoty i Kalifatu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ci z nas, którzy zawsze pozostawali przywiązani do Kalifatu, mają szczęście, a nieszczęśliwi są ci, którzy chcą ograniczyć Kalifat-e-Ahmadijja do określonego okresu czasu. Tacy ludzie doświadczą tylko porażki.

Drugi Manifestacja Kontynuacji Zadania Proroka

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jest pierwszym objawieniem zesłanym przez Boga i że po nim będą inne służące jako wypełnienie drugiej manifestacji w odrodzeniu islamu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ten sposób obietnice dane przez Boga Obiecanemu Mesjaszowi (as) dotyczące ustanowienia Kalifatu i sukcesu tej Wspólnoty z pewnością wypełnią się. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że zgodnie z Bożym dekretem, Jego wybrani zawsze zwyciężają, jak stwierdza w Koranie:

„Allah postanowił: ,,Najpewniej Ja zwyciężę, Ja i Moi Posłańcy”.  Zaprawdę, Allah jest Potężny, Silny” ( 58:22 )

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że prorokom polecono przedstawiać Boga ludowi, aby mogli siać nasiona, ale nasiona te nie rosną w pełni w czasach proroków. Raczej następuje po nich druga manifestacja, która czuwa nad wypełnieniem ich misji. Dlatego też instytucja Kalifatu ustanowiona po Obiecanym Mesjaszu (as) służy temu samemu celowi. W takiej sytuacji, Bóg zaszczepia w sercach ludzi szczególną więź i miłość do Kalifatu. W rzeczywistości ta więź i miłość zadomowiły się nawet w sercach nowych Ahmadi. To wszystko jest możliwe tylko dzięki błogosławieństwu Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w historii odnajdujemy, iż szczerość i lojalność okazywana w czasie wyboru Pierwszego Kalifa (ra) jest wyraźną oznaką Bożej pomocy. Chociaż była bardzo mała liczba hipokrytów, którzy pragnęli wzniecić nieporządek, nie byli oni w stanie nawet podnieść głowy. Podobnie byli i tacy, którzy usiłowali wprowadzić zamęt w czasie wyboru Drugiego Kalifa (ra). Jednak świat zobaczył potem, jak szybko Wspólnota rozprzestrzeniła się, zakładając domy misyjne, publikując literaturę itp. Następnie, za czasów Trzeciego Kalifa (prawa), pomimo wielkiego sprzeciwu ze strony rządu, Wspólnota nadal rozprzestrzeniała się. Czasy Czwartego Kalifa (prawe) ujrzały nowe drogi rozprzestrzeniania się islamu i chociaż byli tacy, którzy starali się mu przeszkodzić, Wspólnota rozwijała się tylko o wiele bardziej. Jeśli to nie były spełnienie Bożej obietnicy, to czym były? Następnie podczas piątego kalifatu widzieliśmy ogromny postęp dokonany przez… MTA z ustanowieniem nowych kanałów w większej liczbie języków, sięgających dalej niż kiedykolwiek wcześniej, w wyniku czego przesłanie prawdziwego islamu jest przekazywane tym, którzy nigdy o nim nie słyszeli.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział to studiując historię Ahmadiyyat. Przekonujemy się, że sam Bóg poprowadzi ludzi do przyjęcia Obiecanego Mesjasza (as). To było następnie kontynuowane do pierwszego kalifatu, drugiego kalifatu, trzeciego kalifatu, czwartego kalifatu, a teraz piątego kalifatu. Wszystko to dzięki obietnicom złożonym przez Boga Obiecanemu Mesjaszowi (as). Istnieją niezliczone przypadki cudownych sposobów, w jakie ludzie są kierowani ku islamowi Ahmadiyyat, tak że pomocna dłoń Boga jest ewidentnie wyraźna.

Cudowne drogi, którymi Allah prowadzi ku prawdziwemu islamowi

Jego Świątobliwość (aba) opowiedział o różnych wydarzeniach o tym, jak ludzie zostali w cudowny sposób naprowadzeni na przyjęcie islamu Ahmadiyyat. Na przykład chrześcijanin w Gwinei Bissau widział sen, w którym mężczyzna w turbanie wygłaszał przemówienie do tłumu ludzi. Widział ten sam sen trzy razy, ale nie mógł rozpoznać, kto to był. Jakiś czas później był w pobliskim mieście i widział Ahmadi oglądających piątkowe kazanie w MTA. Zapytał, kto to jest i został poinformowany, że to kalif. Później modlił się z Ahmadi, a następnie ogłosił, że akceptuje Ahmadiyyat, ponieważ ten człowiek, którego widział w MTA, był tą samą osobą, którą widział we śnie i zwracał się do ludzi w ten sam sposób. W ten sposób Bóg prowadzi ludzi, nawet jeśli mieszkają w odległych miejscach. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektórzy mogą zapytać, dlaczego takie incydenty im nie przydarzają się. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są to błogosławieństwa Allaha i konieczne jest również, aby być szczerym i czystym z natury.

Jego Świątobliwość (aba) przekazał, że Ahmadi w Kongo-Kinszasie wyszli, aby propagować przesłanie islamu Ahmadiyyat, ale spotkali się z wielkim sprzeciwem. Jakiś czas później jeden z ludzi, który wniósł sprzeciw, zadzwonił do domu misyjnego i powiedział, że chciałby przyjąć Ahmadiyyat wraz z całą swoją rodziną. Zapytany, co spowodowało tę zmianę zdania, wyjaśnił, że jego żona natknęła się na kanał MTA i nalegała, aby usiadł z nią i oglądał Jego Świątobliwość (aba) wygłaszającego kazanie. Chociaż osoba ta była na czele sprzeciwu wobec Ahmadiyyat, po wysłuchaniu kazania Jego Świątobliwości (aba), został oświecony co do prawdy i zdecydował się przyjąć Ahmadiyyat. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ten sposób sam Bóg czuwa nad wypełnieniem swojej obietnicy o sukcesie i zwycięstwie tej Wspólnoty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są to sposoby, jakimi Bóg udziela Społeczności szczerych i lojalnych ludzi i będzie się to działo nadal dzięki łasce Allaha. To jest coś, czego ludzie tego świata nie mogą zrozumieć. Dopóki ludzie pozostaną wiernie przywiązani do Kalifatu, będą zbierać błogosławieństwa Boga. Jednak, aby to osiągnąć, należy zawsze pamiętać o naszych działaniach i upewnić się, że są one zgodne z przykazaniami Boga i służą osiągnięciu przyjemności Boga Wszechmogącego. Jak wyjaśnia Obiecany Mesjasz (as), Bóg wspomniał o spełnianiu dobrych uczynków wraz ze wzmianką o wierze. Dlatego musimy zawsze pamiętać o tych rzeczach, abyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w obfitych błogosławieństwach obiecanych przez Boga Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że każdy Ahmadi musi mieć więź szczerości i lojalności z Kalifatem, co z kolei umożliwi im wypełnienie celu złożonej przysięgi wierności. To w istocie jest prawdziwym celem upamiętniania Dnia Kalifatu.

Coroczne spotkania w Ghanie i Gambii

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzień dzisiejszy wyznacza początek dwudniowej Dżalsa Salana, która odbywa się w Ghanie. Główna strona Dżalsa znajduje się w Bustan-e-Ahmad, gdzie znajduje się 119 stron satelitarnych, do których ludzie dołączają za pośrednictwem łącza wideo. Jego Świątobliwość (aba) modlił się o powodzenie tej Dżalsa i o to, aby ci ludzie mogli nadal wzrastać w szczerości i lojalności. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Gambii również rozpoczyna się dzisiaj Dżalsa Salana i modlił się o jej sukces.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij