CELE ZAŁOŻENIA WSPÓLNOTY - Ahmadiyya - Obiecany Mesjasz (as)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Cele założenia wspólnoty

Cele założenia wspólnoty – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

Jesteście ziarnem rzuconym w ziemię ręką samego Boga

„Niech wam nawet przez myśl nie przejdzie, że Bóg pozwoli, aby wasz wysiłek się zmarnował – jesteście ziarnem rzuconym w ziemię ręką samego Boga. I tak – zapewnia Bóg – ziarno zakiełkuje, rozwinie się i wypuści pędy we wszystkich kierunkach aż stanie się potężnym drzewem. Błogosławiony niech będzie ten, który ufa Słowu Bożemu – nie powinien człowiek taki obawiać się prób interwencji. Pamiętajcie, że przyjście tych prób jest sprawą zasadniczą, na ich drodze bowiem rozróżni Allah, którzy z was są szczerzy w swym przymierzu z Bai’at, a którzy nie. Kto w obliczu próby zbłądzi, Bogu tym bynajmniej nie zaszkodzi, jednakże jego zły los zaprowadzi go ostatecznie do piekła.

Oby nie był się urodził. Jeśli zaś chodzi o tych, którzy trwają do końca niezależnie od tego, ile przeszkód napotkali i ile razy przeżywali wstrząsy, tych którzy byli przedmiotem drwin i pośmiewiskiem narodów, i których świat będzie traktował z najwyższą pogardą – oni są tymi, którzy wyłonią się w końcu jako zwycięzcy, a bramy błogosławieństw będą szeroko otwarte, aby ich powitać. Bóg pouczył mnie, kiedy mówił do mnie, abym wyjaśnił idącym w moje ślady, że ci spośród ludzi, którzy uwierzyli, a wiara ich nie ma śladu ziemskich motywów i nie jest skalana tchórzostwem ani hipokryzją, są w posiadaniu wiary, która nigdy nie zbłądzi i przyjmie wymagania posłuszeństwa na każdym poziomie. Tacy ludzie są najdrożsi Bogu. To o nich Bóg mówi, że idą ścieżką prawdy.” (Roohani Khazain Vol 20: Al-Wasiyyat, s. 309)

Mocno trzymajcie się prawdy i prawdzie nieście świadectwo

„Nie zabijajcie prawdy, uparcie trzymając się niesprawiedliwości. Przyjmujcie prawdę, choćby nawet pochodziła od dziecka. Podobnie, kiedy uznacie, że wasz przeciwnik ma rację, porzućcie swoją jałową argumentację. Mocno trzymajcie się prawdy i prawdzie nieście świadectwo. Pamiętajcie Boże ostrzeżenie: Znaczy to: Wystrzegającie się okropności fałszywych bogów i trzymajcie się z dala od kłamstwa, które jest czymś nie mniej grzesznym niż bałwochwalstwo. Wszystko co odwraca was od właściwego celu jest fałszywym bogiem na waszej drodze. Nieście świadectwo prawdzie, nawet gdyby było to przeciwko waszym rodzicom, rodzeństwu czy przyjaciołom. Niech wrogość do kogokolwiek nie przeszkadza wam w szerzeniu sprawiedliwości. Nie bądźcie chciwi we wzajemnym trakowaniu się, nie chowajcie urazy, nie bądźcie zazdrośni i niech serca wasze nie będą zimne.

Nauki Świętego Koranu można podzielić na dwie główne teorie. Pierwsza dotyczy Jedności Boga, miłości i posłuszeństwa Bogu oraz wysławia Jego imię. Druga mówi o miłości bliźniego i o życzliwym traktowaniu swoich bliskich.” (Roohani Khazain Vol. 3: lzala-e–Auham, Pt 2, s. 550)

„Trwajcie w prawdzie i trzymajcie się jej mocno. On widzi, co jest w waszych sercach. Czy człowiek może Go zwieść? Czy może się udać jakikolwiek podstęp przeciwko Niemu?” (Roohani Khazain Vol. 3: Izala-e-Auham, Pt. 2, s. 549)

Bądźcie jednością na podobieństwo braci zrodzonych z jednej matki

„Jeżeli chcecie, aby Bóg w niebie był z was zadowolony, zjednoczcie się i bądźcie jednością na podobieństwo braci zrodzonych z jednej matki. Szlachetniejszy od innych jest ten, kto wybacza bliźniemu jego winy, kto zaś jest zawzięty, nie wybaczając innym – ten już został osądzony. Z człowiekiem takim łączy mnie niewiele. Żyjcie w obawie, że możecie być wyklęci przez Boga. On jest święty i jest zazdrosnym Strażnikiem honoru swoich ukochanych. Niegodziwiec nie osiągnie Jego bliskości, nie zbliży się do Niego człowiek arogancki, tyran ani też ktoś, kto nadużywa zaufania innych. Nie zbliżą się do Boga ci, którzy nie są gotowi poświęcić wszystkiego za honor Jego imienia, którzy w przyjemnościach tego świata upadli na poziom psów, mrówek i sępów, którym żyje się wygodnie w bogactwie świata. Oko bezwstydne odsunięte jest od Niego, serce nieczyste nie zna Go. Kto zaś cierpi z Jego powodu, uratowany będzie od ognia piekielnego.

Kto dla Niego dziś płacze, ostatecznie radował się będzie, a kto dla Niego zrywa ze światem, spotka Go. Bądźcie z całego serca przyjaciółmi Allaha, szczerze iz rosnącym zapałem zbliżając się do Niego. Bądźcie życzliwi dla tych, którzy są od was zależni, dla waszych żon i dla waszych mniej szczęśliwych braci – tak abyście w niebie sami dostąpili życzliwości. Obyście prawdziwie do  Niego należeli, tak aby On mógł do was należeć.” (Roohani Khazain Vol. 19: Kashti-e-Nuh, ss. 12-13)

Przechodzicie teraz okres wielkiej próby

„O przyjaciele, którzy zawarliście ze mną przymierze, oby Bóg umożliwił mi i wam dokonywanie czynów, które Jego zadowolą. Dzisiaj jest was niewielu i traktowani jesteście z lekceważeniem. Przechodzicie teraz okres wielkiej próby. Zgodnie z ustalonym przez Siebie porządkiem rzeczy, zdecydował Bóg już przed wiekami, że ze wszystkich stron czynione bądą starania, abyście stracili odwagę. Będziecie nękani na różne sposoby ibędziecie musieli znosić wszelkie przykre słowa. Każdy kto przysporzy wam nieszczęścia – czy to czynem czy słowem – będzie przekonany, że czyni to w służbie islamu.

Będziecie poddawani próbom pochodzącym z nieba i będziecie mogli się sprawdzić w każdy możliwy sposób. Słuchajcie przeto: Wasza droga do zwycięstwa nie leży w samej logice, o ile chcielibyście ją zastosować – nie powinniście odpowiadać szyderstwem na szyderstwo, obrazą na obrazę. Postępując w ten sposób, skamieniałyby wasze serca i wtedy nie pozostałoby wam nic prócz pustych słów, na które Bóg patrzy z odrazą i niechęcią. Dlatego nie czyńcie nic w taki sposób, który sprowadziłby na was przekleństwo podwójne przekleństwo Boga i ludzi.” (Roohani Khazain Vol. 3: Izala-e-Auham, ss. 546-547)

Cele założenia wspólnoty

Słuchajcie wy wszyscy, którzy uważacie siebie za należących do mojej wspólnoty. Za takich będziecie uważani także w niebie, lecz tylko wtedy, gdy prawdziwie kroczyć będziecie ścieżką prawości. Dlatego módlcie się pięć razy w ciągu dnia, przejęci takim lękiem i świadomością obecności Bożej, jakbyście Go oglądali na własne oczy. Wypełniajcie wymagania Allaha poszcząc w oznaczonym czasie w Jego imię. Każdy z was, kto spełnia określone warunki, winien płacić Zakat. Podobnie każdy, kogo nie zwalniają od tego jakieś szczególne powody, winien odbyć pielgrzymkę. Czyńcie dobro w najlepszy sposób, zło zaś odrzućcie z odrazą. Pamiętajcie, że Bóg nigdy nie przyjmuje żadnego czynu, który nie ma w sobie prawości.

Dobrym zaś czynem jest tylko to, co posiada swe korzenie w bojaźni Bożej. Żaden czyn, w którym te korzenie są nietknięte, nie idzie na marne. Nieuniknione jest, abyście przechodzili różne próby bólu i nieszczęścia, podobnie jak przechodzili je wierni przed wami. Bądźcie ostrożni, byście się nie potknęli. Dopóki trwają wasze związki z niebem, świat nie może was skrzywdzić.

Jeżeli kiedykolwiek popadniecie w nieszczęście, będzie ono spowodowane raczej przez was samych niż przez waszych wrogów. Jeżeli nawet na tej ziemi utracicie wszelki honor, Bóg obdarzy was wiecznym honorem w niebie. Nie opuszczajcie Go tedy. Cierpienie musi być waszym udziałem i wiele waszych dążeń nie zostanie spełnionych. Niech jednak serca wasze nie będą zimne – to po prostu Bóg sprawdza, czy jesteście wytrwali w Jego sprawie. Jeżeli pragniecie być wysławiani nawet przez anioły w niebie, przyjmijcie cierpienia na ścieżce Allaha z modlitwą i pogodą ducha. Wysłuchajcie złorzeczeń z wdzięcznością i pomimo zawodu nie zrywajcie waszej więzi z Bogiem. Jesteście najważniejszymi wśród powołanych przez Boga, niech więc czyny wasze sięgają w swej pobożności doskonałości najwyższej.” (Roohani Khazain Vol. 19: Kashti Nuh, s. 17)

Udostępnij