Napomnienia dla mojej wspólnoty - Ahmadiyya - Obiecany Mesjasz (as)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Napomnienia dla mojej wspólnoty

Napomnienia dla mojej wspólnoty – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

Czym właściwie jest argoancja?

„Napominam moją Jamaat (wspólnotą), aby unikała arogancji, ponieważ arogancja jest najbardziej wstrętna dla Boga, Pana Chwały. Być może nie w pełni zdajecie sobie sprawę, czym właściwie jest argoancja.

Dowiedzcie się więc tego ode mnie, w słowach moich bowiem mieszka duch Boży. Arogancki jest każdy, kto patrzy na swojego brata z góry, siebie uważając za bardziej uczonego, mądrzejszego i doskonalszego. Jest on arogancki, ponieważ – zamiast uważać Boga za Źródło wszelkiej mądrości i wiedzy – sam sobie to przypisuje.

Czyżby Bóg nie był w możności sprowadzić na niego pomieszania zmysłów, zaś bratu jego, uważanemu za gorszego, zapewnić wyższą wiedzę, mądrość i bystrość?

Podobnie arogancki jest także ten, kto patrzy na swojego brata z góry z powodu swojego bogactwa lub wyższej pozycji społecznej.

Jest on arogancki, gdyż zdaje się zapominać o tym, że to Bóg postawił go w takiej pozycji i obdarował bogactwem. Człowiek taki jest ślepy, gdyż nie zdaje sobie sprawy, że Bóg może zesłać na niego takie nieszczęścia, iż w jednej chwili znajdzie się on na samym dnie. Bóg może również obdarzyć bogactwem i powodzeniem jego brata, o którym sądzono dotychczas, jakoby wcale się nie liczył.

Arogancki jest też ten, kto dumny ze swojego zdrowia fizycznego, wyglądu, siły czy dzielności, pogardliwie wyśmiewa swego brata, dokucza mu, drwiąco go przezywa i- jakby tego było mało – rozważa głośno jego ułomności. Dzieje się tak, ponieważ człowiek ten nie jest świadom istnienia Boga posiadającego moc doświadczenia go w jednej chwili takimi ułomnościami, które mogą postawić go w sytuacji o wiele gorszej niż ta, będąca udziałem wyśmiewanego brata.” (Roohani Khazain Vol. 18: Nuzul Masih, s. 402)

Porzućcie taki rodzaj miłości, przez który wchodzicie w obręb gniewu Allaha

Trzeba wam zrozumienia dla innych, trzeba wam oczyszczenia, abyście dzięki temu choć w części posiedli przymioty wspólne z Duchem Świętym. Bez Ducha Świętego prawdziwa prawość jest nieosiągalna. Porzućcie na dobre niższe zwierzęce pragnienia i szukajcie przyjemności na ścieżce Allaha, choćby nawet była ona najwęższa i najtrudniejsza. Nie bądźcie rozmiłowani w ziemskich przyjemnościach, które oddalają was od Boga. Lepsze jest miłe Bogu cierpienie niż niemiła Bogu przyjemność. Lepsza jest miła Bogu klęska niż zwycięstwo, które Go nie zadawala. Porzućcie taki rodzaj miłości, przez który wchodzicie w obręb gniewu Allaha. Jeżeli zwrócicie się ku Niemu mając czyste serce, On we wszystkim was wspomoże i żaden nieprzyjaciel nie zdoła wam uczynić krzywdy. (Roohani Khazain Vol. 20: Al-Wasiyyat, s. 307)

Prawości

„Szata prawości” jest pojęciem zaczerpniętym ze Świętego Koranu. Wskazuje ona na to, że duchowe piękno i to co człowieka duchowo ozdabia można osiągnąć jedynie na drodze prawości. Prawość zaś oznacza, że człowiek powinien jak tylko może najlepiej wypełniać swoje obowiązki, mając na uwadze swoje zdolności iswoje przymierze wiary z Bogiem, oraz traktować to jako rzecz świętą. Powinien też z najwyższą uwagą baczyć na swoje obowiązki wobec bliźnich i wobec wszelkiego stworzenia Bożego, powierzonego mu z całym zaufaniem. Nawet w drobiazgach powinien on kroczyć ścieżką prawości, najlepiej jak tylko może. (Roohani Khazain Vol. 21: Braheen-e-Ahmadiyya, Pt. 5, s. 210)

Udostępnij