Misja Obiecanego Mesjasza - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Misja Obiecanego Mesjasza

Misja Obiecanego Mesjasza – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

Oto człowiek, który ukochał Posłańca Bożego

„Ujrzałem we śnie ludzi, którzy szukali Odnowiciela. Jeden z nich podszedł bliżej i wskazując na mnie rzekł: „Oto człowiek, który ukochał Posłańca Bożego.” Ludzie ci chcieli przez to powiedzieć, że zasadniczym przymiotem jaki przeznaczony Odnowiciel musi posiadać, jest miłość do Świętego Proroka, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha. Według tych ludzi, z całą pewnością ja spełniam ten warunek.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya , przyp. s. 598)

Świat nie może mnie uznać, gdyż nie należę do tego świata

„Świat nie może mnie uznać, gdyż nie należę do tego świata. Ci jednak, którym dana jest świadomość innej rzeczywistości, przyjmują mnie i nadal będą to czynić. Kto mnie odrzuca, odrzuca Tego, który mnie posłał, ten zaś kto łączy się ze mną, łączy się z Tym, w imieniu którego przybywam. Niosę pochodnię oświecającą tych, którzy zbliżają się do mnie, ten zaś, kto pełen zwątpienia i podejrzeń oddala się, pozostanie w ciemności. Jestem niezwyciężoną twierdzą dzisiejszego czasu: kto wejdzie w moje mury, ten chroniony będzie przed złodziejami, rabusiami i dziką zwierzyną.” (Roohani Khazain Vol. 3: Fatah Islam, s. 34)

„Wzywam na świadka Boga Wszechmogącego, w ręku którego życie moje, że w porównaniu z każdą inną duszą, On obdarował mnie daleko większą możliwością rozumienia głębszej mądrości Świętego Koranu. Gdyby którykolwiek z tych Maulvich (tradycyjnych muzułmańskich uczonych), którzy odrzucili moje wielokrotne wyzwanie, spróbował zaćmić mnie w dziedzinie przedstawiania Świętego Koranu, wtedy Bóg z całą pewnością udaremniłby jego próby i ukazałby jego niewiedzę. Rozumienie Koranu, którym zostałem obdarzony, jest przeto Znakiem Allaha pełnego Chwały i jestem pełen ufności w łaskę Allaha, że świat pozna niebawem prawdziwość mojego twierdzenia.” (Roohani Khazain Vol. 12: Siraj-ul-Muneer, s. 41)

Jest ze mną Pan Szlachetny – Misja Obiecanego Mesjasza

„Nie jestem sam. Jest ze mną Pan Szlachetny. Nikt nie może mi być bliższy niż On. Tylko dzięki Jego łasce zostałem obdarowany miłującą duszą, pragnącą wciąż, w obliczu cierpienia, służyć Jego sprawie – powinienem przeto odpłacić gorliwością i wiernością, dobrą służbą sprawie wiary i doprowadzić wielkie duchowe wyprawy islamskie do zwycięstwa. To On wyznaczył mnie, abym wszystko to uczynił i nikt nie może mnie od tego zwolnić.” (Roohani Khazain Vol. 5:Ayena–e-Kamalat-e-lslam, s. 35)

„Dla człowieka prawego powinno być wystarczające dostrzeżenie, że Bóg zesłał na moje ciało i moją duszę tak wiele wewnętrznych i zewnętrznych darów, iż nie sposób ich zliczyć. Byłem młody, kiedy ogłosiłem, że jestem odbiorcą Boskiego objawienia. Teraz zestarzałem się. Ponad dwadzieścia lat minęło od chwili, kiedy ogłosiłem swoją misję. Odeszło już wielu przyjaciół młodszych ode mnie, lecz On obdarzył mnie wiekiem dojrzałym. Pozostał On moim Przewodnikiem i On jeden wystarcza, aby wybawić mnie od wszelkiego kłopotu. Powiedzcie, czy takie są przymioty tych, którzy dają Allahowi fałszywe świadectwo?” (Roohani Khazain Vol 11: Anjam-eAtham, s. 50)

Nikt nigdy nie zstąpi z nieba

„Zapamiętajcie sobie dobrze, że nikt nigdy nie zstąpi z nieba. Wszyscy nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj żyją, kiedyś umrą i żaden z nich nie zobaczy nigdy Jezusa syna Marii zstępującego z nieba, dzieci tych ludzi także umrą iżadne z nich nie zobaczy zstępującego z nieba Jezusa, również i trzecie pokolenie umrze nie ujrzawszy przybywającego z nieba Jezusa syna Marii. W umysłach ich nastąpi za sprawą Boga wielkie zamieszanie i przyznają wtedy, że przeminął już okres dominacji Krzyża, że zmienił się zupełnie sposób życia, ale syn Marii nie zstąpił z nieba. I wtedy najmądrzejsi z nich porzucą tę wiarę i nie miną trzy wieki od teraz, kiedy ci, którzy oczekują przyjścia Jezusa syna Marii-muzułmanie czy chrześcijanie całkowicie porzucą przekonanie o możliwości zstępowania z nieba. I zwycięży tylko jedna religia na całym świecie i będzie tylko jeden Przewodnik religijny. Przybyłem po to jedynie, aby swoją dłonią zasiać ziarno.

Będzie ono rozwijać się i kwitnąć i nikt nie może tego powstrzymać.” (Roohani Khazain Vol. 20: Tazkiratush Shahadatain, s. 67)

Udostępnij