Obiecany Mesjasz (as) - Kazania 2016 - Jummuah - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz (as) – Kazania 2016

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Dwa dni temu był 23 marca, który jest bardzo ważnym dniem dla Ahmadiyya Dżama’at. Jest to dzień, w którym spełniona została Boska obietnica dana Prorokowi (saw) i spełniło się jego proroctwo oraz rozpoczęła się druga faza renesansu islamu. Bóg dał Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) z Qadian pozwolenie na ogłoszenie tego, że był Obiecanym Mesjaszem i Mahdim. Miał ponownie przywrócić Jedność Boga za pomocą dowodów i rozumowania oraz udowodnić wyższość islamu nad wszystkimi innymi religiami oraz zakorzenić w sercach ludzkich miłość do ostatniego, niosącego prawo, Proroka (saw).

Jesteśmy zaiste fortunni, że należymy do Wspólnoty Obiecanego Mesjasza (as). W świetle znaczenia tego dnia, dwa dni temu, uczestnicząc w zjazdach, obchodziliśmy Dzień Obiecanego Mesjasza (as). Podczas gdy cele jego nadejścia zostały wyjaśnione na tych konwencjach, ludzie dziękowali również za umożliwienie im zaakceptowania Obiecanego Mesjasza (as), ponieważ mogli oni tym samym wykazać posłuszeństwo wobec dyspozycji Proroka (saw) i przekazać pozdrowienia Mesjaszowi (as).

Powinniśmy mieć świadomość, że, podczas gdy jest to radosne wydarzenie, że zaakceptowaliśmy Obiecanego Mesjasza (as), to również zwiększyły się nasze obowiązki, które musimy wypełnić. Jakie są to obowiązki? Dotyczą one rozgłaszania przyczyny, dla której miało miejsce pojawienie się Obiecanego Mesjasza (as). Czynienie tego umożliwi nam dołączenie do tych, którzy po zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as), mieli stworzyć nowe niebiosa i nową ziemię.

Jakie były cele przyjścia Obiecanego Mesjasza (as) i na ile je zrozumieliśmy, jak je praktykujemy i co robimy, aby je szerzyć?

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg powołał go, aby usunął złą wolę, która wdarła się pomiędzy Bogiem i człowiekiem oraz aby przywrócił związek pełen miłości w celu wyeliminowania wojen religijnych, aby ujawnił prawdy wiary, które pozostawały ukryte przed światem, aby przedstawił model duchowości, który był dotychczas obciążony egoistyczną, doczesną ciemnością, aby zilustrował Bożą moc, która przejawia się w ludziach poprzez praktykę, a nie tylko za pomocą słów, a przede wszystkim, aby ponownie zasadził drzewko świetlnej Jedności Boga wśród ludzi. Powiedział, że wszystko miało się spełnić poprzez Bożą moc. Teraz jest to zadaniem wyznawców Obiecanego Mesjasza (as), aby pokazać światu piękno żywej wiary islamu.

Wzbogacenie i wzmocnienie naszej więzi z Bogiem jest naszym wielkim obowiązkiem. Powinniśmy informować świat, że wraz z nadejściem Mesjasza (as), wojny religijne powinny dobiec końca oraz że teraz tylko prawdziwy i zagorzały wielbiciel Proroka (saw) może sprawić, że ummah stanie się jednością. W celu przedstawienia tych prawd musimy zademonstrować dobry wzór do naśladowania oraz model duchowości i usunąć egoizm oraz wyjaśnić światu, że Bóg nawet dziś przemawia do swego ludu. Musimy powiedzieć światu, że Bóg jest Jeden i że wszystko, oprócz Boga, na ziemi jest śmiertelne i zginie, a nasze przetrwanie uzależnione jest od połączenia z Nim.

Obiecany Mesjasz (as) napisał:

„Ten skromny człowiek wysłany został wyłącznie w celu przekazania stworzeniom Bożym, że spośród wszystkich wyznań obecnych w świecie, prawdziwą wiarą jest ta, która jest w zgodzie z Boską wolą, ta, która została przyniesiona przez Koran i że drzwiami, które otwierają dom zbawienia są słowa: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ „Nikt nie jest godzien czci oprócz Allaha, a Muhammad jest Jego Posłańcem.” (Essence of Islam, t. IV, str. 113)

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że celem jego przyjścia było tylko odrodzenie islamu. Dodał, aby ludzie nie myśleli, że przyniósł nowe prawo religijne (szariat) lub jakąkolwiek nową księgę. Kontynuował, że takie myśli są błędne i mylne. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że nie może nadejść żadne nowe prawo, ponieważ kwestia ta została sfinalizowana przez Proroka (saw), a Koran jest pieczęcią wszystkich ksiąg. Jednakże, prawdą było, że ​​błogosławieństwa Proroka (saw) i kierownictwo Koranu miały pozostać świeże w każdym wieku i to, że Bóg powołał Obiecanego Mesjasza (as) było dowodem tych błogosławieństw. Mówił o słabej i kruchej kondycji islamu, dla którego wsparcia i opieki posłał go Bóg zgodnie ze swą obietnicą: Zaprawdę, to My zesłaliśmy Napomnienie i najpewniej My jesteśmy jego Strażnikiem. (15:10). Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że kiedy islam potrzebował wsparcia i opieki, jeśli nie w chwili jego przyjścia? Dodał, że sytuacja w tym czasie była zbliżona do czasów bitwy pod Badr, o których Bóg stwierdza: Allah wszak pomógł wam już pod Badr, kiedy byliście słabi.(…) (3:124) Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że ten wers niesie proroctwo, że gdy w XIV wieku islam będzie w słabym stanie, zgodnie z Swą obietnicą, Bóg mu pomoże.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że istniały dwa cele jego przyjścia: aby zakorzenić w muzułmanach sprawiedliwość i czystość, dzięki czemu staną się prawdziwymi muzułmanami, takimi jak w konotacji słowa muzułmanin zechciał Bóg. Drugim celem nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) było usunięcie w chrześcijaństwie doktryny krzyża oraz usunięcie sztucznego boga, stworzonego przez chrześcijan, tak, aby świat mógł całkowicie nim zapomnieć i czcić tylko Jednego Prawdziwego Boga. Powiedział, że toksyny krzywdzących reakcji jego przeciwników, w świetle jego celów, miały ich zniszczyć w myśl stwierdzenia Boga: (…) Niechybnie Allah nie prowadzi tego, który przebiera miarę i jest wielkim kłamcą. (40:29). W ten sposób Bóg odpowiednio zajmuje się kłamcami, ale to, co dzieje się dla majestatu Boga i dla błogosławieństw Jego Proroka (saw), jest zabezpieczone przez aniołów. Jeśli ta misja byłaby kwestią tego świata/materialną, to Bóg zniszczyłby ją, jednakże pochodziła od Boga i dlatego chronili ją aniołowie. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nigdy nie stało się tak, że gdy prorok lub kalif Boży przyszedł na ten świat, to świat przyjął go bez tworzenia komplikacji.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg wysłał go, aby pokazał światu zapomniane i ukryte skarby i aby oczyścił je z błota oczernienia. Wzeszło Boskie poczucie honoru i Bóg zechciał przywrócić szacunek dla Koranu. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że przeciwnicy używali pióra, aby atakować islam, zatem, w takiej sytuacji, jeśli ktokolwiek używałby siły w celu obrony islamu, to przyniósłby mu tylko hańbę. Islam zabrania użycia siły bez ważnego powodu. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że wojny nie miały żadnych podstaw religijnych i toczyły ze względów materialnych, więc jak błędne byłoby odpowiadanie przeciwnikom z użyciem siły. Powiedział, że charakterystyka wojny uległa zmianie w związku z tym, ważne jest, aby najpierw użyć naszych serc i umysłów, oczyścić siebie oraz szczerze szukać pomocy i triumfu od Boga. Jeśli muzułmanie chcą odnieść sukces i triumf poprzez gadatliwość, to jest to nie możliwe. Bóg tego nie lubi. On lubi szczere, sprawiedliwe i czyste czyny, jak powiedziane jest: Zaprawdę, Allah jest z tymi, którzy są sprawiedliwi i którzy czynią dobro.(16:129)

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że ataki przeprowadzane w imię islamu, nie służą mu, ale wprowadzają go w niełaskę. Zabijanie niewinnych ludzi powoduje niezadowolenie Boga. Ci, którzy niedawno, w Belgii, w okrutnych atakach terrorystycznych, zabili dziesiątki niewinnych ludzi i ranili setki innych, nigdy nie osiągną zadowolenia Boga. Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił wyraźnie, że w tym wieku walka w imię religii jest zabroniona i przyciąga niezadowolenie Boga. Nikt nie może powiedzieć, że wiadomość o tym, że walka w sprawie religii jest zakazania, nie dotarła do wszystkich. Niechaj Bóg da zrozumienie tym, którzy są muzułmanami, ale popełniają zbrodnie. Niechaj zwrócą uwagę na głos Imama wieku i powstrzymają się od popełniania zbrodni i użyją prawdziwej broni tego wieku, która została przyznana Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że teraz nastała potrzeba korzystania z pióra, a nie z miecza (siły). Stwierdził, że nasi przeciwnicy zaatakowali prawdziwą wiarę islamu za pomocą różnych nauk. Powiedział, że to było dla niego inspiracją do wykorzystania swej zdolności twórczej na arenie tychże nauk i ukazania cudu duchowego męstwa islamu. Dodał, że jak byłoby to możliwe do wykonania bez łaski Boga, który pragnął, aby Jego wiara była broniona przez Obiecanego Mesjasza (as).

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że islam przyniósł realność. Kontynuował, że wierzy, że nawet, jeśli nie byłoby żadnych Ewangelii lub Koranu lub też innych pism proroków Boga, to Jedność Boga i tak byłaby wciąż udowodniona, ponieważ jej objawy/ślady znajdują się w ludzkiej naturze. Stwierdzenie, że Bóg miał syna sugerować ma, że Bóg jest śmiertelny, ponieważ syn jest spadkobiercą i kontynuatorem własnego rodu. Jeśli Jezus (as) jest synem Boga, to pojawiłoby się pytanie czy Bóg umrze? W skrócie, w tym kredo, chrześcijanie nie mieli szacunku dla Boga lub też dla jakichkolwiek ludzkich zdolności i posiadali przekonania, które nie niosą w sobie niebiańskiego światła. Islam wyróżnia to, że tak jak w innych wiekach tak i w tym posiada wyróżniające znaki. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg wysłał go, aby ukazał światu prawdziwość islamu. Dodał, że błogosławiony jest ten, kto przychodzi do niego w poszukiwaniu prawdy i błogosławiony jest ten, kto potem ją akceptuje.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Koran przedstawia ostateczną wiedzę o tym, że Jezus (as) zszedł z krzyża żywy. W ciągu tysiąca lat (poprzedzających Obiecanego Mesjasza (as), kiedy islam stał w obliczu wielu nieszczęść, to błędne kredo również pojawiło się pośród muzułmanów i twierdzili, że Jezus (as) został podniesiony do nieba żywym i że blisko Dnia Sądu Ostatecznego, zejdzie na ziemię. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg jednak posłał go w celu usunięcia tych błędnych przekonań, które wkradły się wśród muzułmanów i ukazania światu prawdziwości islamu. Dodał, że jego zadaniem było ukazanie realności kryjącej się za innymi fałszywymi religiami, w szczególności wyeliminowanie doktryny krzyża, która był przeszkodą dla duchowego rozwoju człowieka.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że nawet, jeśli odstawiłoby się na bok inne powody dla konieczności nadejścia Mesjasza, to, jeśli chodzi o podobieństwo islamu do mojżeszowego rozdziału, istniała potrzeba jego przyjścia. Jezus (as) nadszedł 1400 lat po Mojżeszu (as). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ten przykład, który prezentował było przykładem nadejścia kogoś, kto byłby odbiciem proroka Boga, jednak ci, którzy twierdzą, że Jezus (as) powróci we własnej osobie, powinni również przedstawić tego przykład, czego z pewnością nie mogą uczynić. A jeśli nie mogą przedstawić takiego przykładu to, dlaczego angażują się w nowomodne pomysły? Obiecany Mesjasz (as) dodał, że należy unikać takich pomysłów, ponieważ prowadzą one do ruiny. Żydzi ściągnęli na siebie gniew Boży, ponieważ odrzucili proroka Boga, a to dlatego, że uważali oni coś metaforycznego za prawdziwe. Podobna sytuacja występuje obecnie. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że choć dzisiejsi muzułmanie mają przykład wczesnych Żydów, to nadal nie rozumieją tej kwestii.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że istnieją cztery oznaki jego prawdziwości. Pierwszym z nich jest jego cudowna umiejętności językowa, jeśli chodzi o język arabski, drugą jest akceptacja jego niezliczonych modlitw, trzecim znakiem są jego proroctwa, a czwartym- ujawnione mu duchowe prawdy oraz znajomość Koranu.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Zostałem wysłany w taki sam sposób, jak ten, który został wysłany po Mojżeszu, i którego dusza została podniesiona do nieba po zniesieniu wszelkiego rodzaju prób za panowania Heroda.”

Kiedy drugi Kalimullah, który w rzeczywistości był pierwszym, i głową wszystkich proroków (saw), przyszedł, aby pouczyć faraonów, powiedziano o nim: Zaprawdę, wysłaliśmy do was Posłańca, który jest nad wami świadkiem, tak jak wysłaliśmy Posłańca do Faraona. (73:16). On także, będąc pierwszym Kalimullah, o znacznie wyższej randze niż wszyscy pozostali prorocy, miał Obiecanego Mesjasza (as), takiego jak pierwszy Mesjasz. Ten Obiecany Mesjasz (as), któremu zostały nadane uprawnienia, dyspozycje i charakterystyki syna Marii, zstąpił z nieba w czasie, który był taki jak czas pierwszego Mesjasza i, po mniej więcej tym samym okresie czasu, który przeminął pomiędzy Mesjaszem, synem Marii a pierwszym Kalimullah (arab. ten, z którym rozmawia Bóg), czyli w XIV wieku. Był duchowym przyjściem takim jak doskonałe przyjścia tych, którzy po swoim duchowym wzniesieniu się, przychodzą dla reformacji Bożych stworzeń. Pojawił się w czasie, który przypominał pod każdym względem czas przyjścia Jezusa syna Marii (as), po to, aby był to znak dla ludzi rozumnych. Każdy powinien dołożyć starań, aby nie spieszyć się w zaprzeczaniu mu. Ludzie materialni, ze swym ślepym przestrzeganiem starych pojęć, nie zaakceptują go. Jednak nadchodzi szybko czas, kiedy ich błąd stanie się oczywisty. Ostrzegający przyszedł na ten świat, a świat nie przyjął go jednak Bóg zaakceptuje go i szturmem ugruntuje jego prawdy.” (Essence of Islam, t. IV, s. 114-115)

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział: „W ostatnich dniach, w świetle dnia 23-go marca, Ahmadi wysyłali sobie telefonicznie (poprzez Whatsapp) wzajemne życzenia (Mubarak). Jeśli życzenia te przesyłane były z założeniem, że po zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as) dołączyliśmy do tych muzułmanów, którzy są właściwie prowadzeni i którzy są pomocnikami wiary, to z pewnością były uzasadnione i nie było w nich nic złego ani też żadnej szkodliwej innowacji.

Byłem zdumiony, że pewna osoba wysłała wiadomość, w formie listu, do tych ludzi, którzy wysyłali sobie wzajemne życzenia, upominając ich, że robiąc to, będą uwikłani w szkodliwe innowacje jak reszta muzułmanów. Jest to niesamowite, jak ta osoba, która, jak myślę, posiada wiedzę religijną i wie również jak działa administracja Dżama’at, powiedziała ludziom, że będą uwikłani w szkodliwe innowacje!

Reszta muzułmanów nie posiada błogosławieństwa Kalifatu, które Ahmadi mają dzięki zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as). Jeśli zaczyna rozwijać się coś złego lub jeśli pojawiają się jakieś szkodliwe innowacje to, gdy Kalifat jest prawowity i sprawiedliwy, to położy kres wszelkiemu złu. Należy również pamiętać, że nikt nie powinien mieć wątpliwości i zachować na uwadze hadis mówiący, że czyny są oceniane przez motywy. Osoba ta powinna była przedstawić swój argument pozostając w tyle tarczy Kalifatu. Nie próbujcie przekraczać śladów Kalifatu. Kto to zrobi, ten się poślizgnie. Powinno być to dobrze zapamiętane. Powinniśmy pozostać w jedności i należy dołożyć starań, aby nie narzucać na Dżama’at żadnych osobistych preferencji.

Podam przykład takich kwestii. Nie był to duży problem, ale jaki był punkt widzenia Obiecanego Mesjasza (as) na niektóre szkodliwe innowacje, które naśladowali muzułmanie! Obiecanego Mesjasza (as) zapytano o modlitwę Qada e Umri (Salat, który jest oferowany w Pożegnalny Piątek, aby nadrobić opuszczony poprzednio Salat). Odpowiedział:

„Jest to płocha sprawa jednak, pewnego razu pewien człowiek w czasie Hadhrat Ali (ra) ofiarował Salat nie na czas. Jakiś mężczyzna zapytał Hadhrat Ali (ra), dlaczego ten nie powstrzyma tego człowieka. Hadhrat Ali (ra) odpowiedział, że obawiał się, aby nie zakwalifikować się pod werset: Czy ty widziałeś tego, kto zabrania (96:10). Oczywiście, jeśli ktoś opuszcza Salat z myślą, że będzie oferować Qada e Umri, to nie ma on racji. Jednakże, jeśli oferuje go ze skruchą, to pozwól mu, dlaczego go powstrzymać? Wszakże modli się. Widzisz, ty również możesz zakwalifikować się pod powyższy werset, jeśli go powstrzymasz.’’

Zatem, tak ostrożni byli ci, którzy mieli prawo do przekazania edyktów, a ta osoba ostrzega ludzi, którzy wysyłają sobie nawzajem życzenia i przekazuje edykty. Jeśli miał on coś na myśli to powinien był on napisać do mnie. Jeśli coś musi być powstrzymane to, aby to uczynić, jest to obowiązkiem Kalifa czasu (poprzez administrację Dżama’at).

Niechaj Bóg dopomoże wszystkim nam zrozumieć cele nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) i dopomoże nam używać je w praktyce.

Ogłoszone zostały trzy modlitwy pogrzebowe.

Mehmooda Saadi sahiba zmarła 22 marca, w wieku 94 lat.

Nur ud Din Chiragh sahib zmarł w wieku 45 lat.

Syeda Mubaraka Begum sahiba zmarła 20 marca, w wieku 83 lat.

Udostępnij