Sahibzadi Amatul Quddoos Begum Sahiba: Prawdziwa sługa Allaha - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Sahibzadi Amatul Quddoos Begum Sahiba: Prawdziwa sługa Allaha

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie piątkowe wygłoszone w Masdżid Mubarak w Islamabadzie w Tilford, w Wielkiej Brytanii

Pobożne osoby, które starały się osiągnąć zadowolenie Allaha

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że prawem Boga Wszechmogącego jest to, że osoba, która przychodzi na ten świat, po spędzeniu pewnego czasu, musi również odejść. Szczęśliwi są jednak ci, którzy pozostawiają jedynie pozytywne wspomnienia, którzy okazali się pożyteczni dla innych, którzy praktycznie dali wiarze pierwszeństwo przed światem, którzy starali się postępować zgodnie z przykazaniami Boga i Jego Posłańca (saw), którzy starają się wypełnić cel przysięgi wierności Obiecanemu Mesjaszowi (as), którzy są prawdziwie lojalni wobec Kalifatu Ahmadiyya, który stara się pomóc ludzkości, wobec której wszyscy wypowiadają tylko komplementy. Według Proroka (saw) przeznaczeniem takich osób jest Raj.

Amatul Qudoos, córka doktora Mira Muhammada Ismaila

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wymieni kogoś, kto starał się żyć zgodnie z upodobaniem Boga Wszechmogącego. Jest to szanowna Amatul Qudoos, która była córką doktora Mir Muhammada Ismaila (ra) i żoną zmarłego Sahibzady Mirzy Waseema Ahmada, a zatem synową Drugiego Kalifa (ra). Mieszkała w Qadian, ale odwiedzała swoje córki w Rabwah, gdzie zmarła. „Zaprawdę do Allaha należymy i do Niego powrócimy”.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jej Nikah (islamskie ogłoszenie małżeństwa) zostało ogłoszone przez Drugiego Kalifa (ra). Na prośbę żony doktora Mira Muhammada Islamila (ra), Drugi Kalif (ra) wziął udział w rukhsati jako przedstawiciel ze strony rodziny panny młodej, a nie w imieniu syna. Allah Wszechmogący obdarzył ją trzema córkami i synem. Jej córka Amatul Aleem pełni funkcję Krajowej Pzewodniczącej Pomocniczej Organizacji Kobiet Ahmadiyya w Pakistanie.

Wielkie ofiary w służbie jej wiary

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kilka dni po ślubie, gdy Mirza Waseem Ahmad przygotowywał dokumenty potrzebne do zabrania żony z powrotem do Qadian, Drugi Kalif (ra) poinformował, że proces będzie nadal w toku, jednakże w międzyczasie Mirza Waseem Ahmad powinien natychmiast powrócić do Qadian, ponieważ powinien tam przebywać członek rodziny Obiecanego Mesjasza (as) i powinien dać przykład poświęcenia. Amatul Qudoos również dała przykład poświęcenia na polecenie Drugiego Kalifa (ra), ponieważ nie miała pojęcia, kiedy zakończy się proces jej udania się do Qadian lub kiedy warunki między Indiami a Pakistanem pozwolą jej na wyjazd.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że rok później wyruszyła do Qadian. Drugi Kalif (ra) poradził jej, że gdy już się tam znajdzie, powinna zamieszkać w domu Umm Nasir, gdzie Obiecany Mesjasz (as) spędził dużo czasu. Będąc już w Qadian, Amatul Qudoos Sahiba odegrała kluczową rolę w organizowaniu kobiet w Qadian.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po migracji do Londynu Czwarty Kalif (rh) stwierdził, że należy opracować szeroko zakrojony plan szerzenia przesłania Islamu Ahmadiyyat, a w celu wykonania tych zadań planowano utworzenie dwóch nowych ośrodków: jednego w Londynie i jednego w Niemczech. Kobiety w Ladżna posłuchały tego wezwania i jako ówczesna przewodnicząca Krajowa Organizacji Pomocniczej Kobiet Ahmadiyya w Indiach napisała, że ​​kobiety w Qadian złożyły w tej sprawie wielkie ofiary finansowe, a także sama ofiarowała całą swoją biżuterię. Później Czwarty Kalif (rh) wspomniał o tych ofiarach i bardzo je docenił. Kiedy Czwarty Kalif (rh)odwiedził Qadian, ponownie wspomniał o wielkich poświęceniach finansowych poniesionych przez kobiety z Qadian.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wysyłając ją do Qadian, Drugi Kalif (ra) powierzył jej zadanie zjednoczenia tamtejszych kobiet. Pełniła różne funkcje, w tym była Przewodniczącą Pomocniczej Organizacji Kobiet Ahmadiyya. Ciężko pracowała, aby zorganizować różne działy, które musiały zostać zjednoczone, zwłaszcza po podziale. Komunikowała się z nimi za pomocą listów, a następnie odwiedzała różne regiony.

Nauczanie Świętego Koranu, gościnność i zadowolenie w życiu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uczyła Koranu ponad dwieście osób. Nawoływała do kochania kalifatu, przedstawiając różne wydarzenia. Wykazywała się także niezwykłym poziomem gościnności. Była oddaną żoną, która zawsze wspierała i nigdy niczego nie żądała, zadowalając się tym, co miała. Jej córka opowiada, że ​​po śmierci męża widziała we śnie, że odbywa ostatnią podróż w życiu, jednak potem zobaczyła we śnie Trzeciego Kalifa (rh), który mówił jej, że nie otrzymała jeszcze wizy. Dzięki łasce Allaha Wszechmogącego żyła potem długo.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ostatnim okresie swojego życia straciła wzrok, ale nadal prowadziła szczęśliwe życie i nigdy się nie skarżyła. Ilekroć pytano ją, jak się czuje, zawsze odpowiadała: „Wszelka chwała należy się Allahowi”. Ilekroć ówczesny Kalif zwracał się z apelem, pierwszymi ofiarującymi finansowo ze strony Qadian byli Sahibzada Mirza Waseem i Amatul Qudoos. Zawsze brała udział w radosnych wydarzeniach innych osób lub odwiedzała ich w chwilach smutku, nawet jeśli oznaczało to robienie tego pomimo złego stanu zdrowia. Uczyła młode dziewczyny szyć. Stworzyła środowisko wspólnego życia w harmonii.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ​​nakazała swoim dzieciom, aby modliły się jak najwcześniej. Wychowała także różne inne dziewczyny, dobrze je wychowując, ucząc je Koranu, a następnie ułatwiając ich małżeństwa. W trudnych czasach w Qadian, ilekroć dziewczyna wychodziła za mąż, dawała im swoją biżuterię i mówiła, że ​​mogą ją nosić tak długo, jak im się podoba, zanim ją zwrócą, a następnie pożyczała ją innej dziewczynie wychodzącej za mąż. Dlatego wiele osób skorzystało w ten sposób z jej biżuterii. Ludzie również zostawiali u niej swoje depozyty, a kiedy przychodzili, aby je odzyskać, prosiła ich, aby upewnili się, że wszystko jest na miejscu i nienaruszone.

Wpajanie szlachetnych cech u dziewcząt

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uczyła wiele dziewcząt podstaw pracy w domu. Wiele osób podkreślało, jak ważne było to szkolenie, które umożliwiło im bezproblemową integrację z teściami. Mówiła, że ​​to błogosławieństwo Allaha, że ​​mogła mieszkać w Qadian, ale modliła się, aby mieć wspaniały i wzniosły dom w Raju. Uczyła dziewczęta różnych przedmiotów, począwszy od literatury i gramatyki, a nawet prawoznawstwa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pościła tak długo, jak pozwalało jej zdrowie, a podczas Ramadanu regularnie chodziła do meczetu na modlitwy Tarałih. Przygotowała pokój dla Czwartego Kalifa (rh), kiedy odwiedził Qadian. Podobnie, gdy Jego Świątobliwość (aba) odwiedził Qadian w 2005 roku, sama przygotowała pokój i nalegała, aby codziennie gotowała dla Jego Świątobliwości (aba) przynajmniej jeden posiłek.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że od najmłodszych lat wpajała swoim dzieciom cechy i sposoby gościnności. Podobnie jej mąż miał różne powiązania z urzędnikami rządowymi, którzy odwiedzali ich dom, a ona także uczyła ich żony na temat Wspólnoty Ahmadiyya. Osoby te pozostawiły nawet swoje depozyty u niej ze względu na jej wiarygodność.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasie choroby, kiedy córki przywiozły ją do Rabwah i pojawiła się potrzeba dłuższego pobytu w celu dbania o zdrowie, powiedziała, że ​​nie pozostanie dłużej, dopóki nie otrzyma pozwolenia od Jego Świątobliwości (aba). Napisała do Jego Świątobliwości (aba), który udzielił jej pozwolenia na pozostanie w Rabwah tak długo, jak będzie tego potrzebowała.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzieci w Qadian czule nazywają ją „babcią”. Kiedy jej wnuk, który przygotowuje się do zostania misjonarzem, poprosił ją o wskazówki, odpowiedziała, że ​​wszelkie wskazówki, których potrzebował, otrzyma poprzez słowa Kalifa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wiele osób modliło się na jej pogrzebie, w tym wielu nie-Ahmadi. Było oczywiste, jak bardzo kochała mieszkańców Qadian i jak bardzo mieszkańcy Qadian kochali ją. Wielu mieszkańców Qadian pisało do Jego Świątobliwości (aba), że byli przez nią wychowywani tak, jakby była ich własną matką.

Jego Świątobliwość modlił się, aby Allah podniósł jej pozycję.

Muhammad Arszad Ahmed

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie także prowadził modlitwę pogrzebową Muhammada Arshada Ahmediego z Wielkiej Brytanii. W wieku 15 lat przeniósł się do Wielkiej Brytanii z Nairobi. Był żonaty z Amatul Baseer. Pozostawił żonę, dwóch synów i córkę. Był mocno związany ze Wspólnotą i pełnił różne funkcje. Przez 20 lat pełnił funkcję Krajowego Sekretarza ds. Publikacji w Wielkiej Brytanii. Napisał książkę stanowiącą odpowiedź na Salmana Rushdiego. Darzył wielką miłością Proroka (saw) i Obiecanego Mesjasza (as). Jego pasją było propagowanie przesłania islamu. Regularnie zanosił swoje modlitwy. Czwarty Kalif (rh) powiedział kiedyś, że rzadko widywał ludzi tak lojalnych jak Arshad Ahmedi. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że on także uważa go za pokornego i oddanego Kalifatowi. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia oraz umożliwił jego dzieciom kontynuowanie dziedzictwa jego cnót.

Ahmad Jamala

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że odbędzie się także modlitwa pogrzebowa zaocznie za Ahmada Jamala, który niedawno zmarł w USA. Przysiągł wierność na dłoń Drugiego Kalifa (ra). Był bardzo pokorny i żywił głęboką miłość do Wspólnoty i Kalifatu. Regularnie słuchał piątkowego kazania i robił notatki. Pomimo tego, że mieszkał daleko od meczetu i pomimo złego stanu zdrowia, regularnie uczęszczał na modlitwę piątkową. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia oraz przyjął jego modlitwy na rzecz jego córki, która nie jest Ahmadi.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij