Islam Ahmadiyya w Polsce - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Ahmadiyya w Polsce

O Islam Ahmadiyya w Polsce

Światowa Wspólnota Muzułmańska Ahmadiyya – Ahmadiyya Dżamaa’t [arab. wspólnota] w islamie – została zarejestrowana w Polsce, dnia 3 grudnia 1990r.  pod nazwą ,,Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya’’.

Na podstawie 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 29, poz. 155) oraz Dz. U. Nr 46, poz. 249, Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya (SMA) zostało wpisane do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych do działu A poz. 50 z zasięgiem działania na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od tego momentu Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya posiada status związku relgijnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 1991 Stowarzyszenie zakupiło dom wolnostojący wraz z działką przy ul. Dymnej 17, w dzielnicy Włochy w Warszawie. Dom został adaptowany na Dom Misyjny i pomieszczenia meczetu. Do dnia dzisiejszego jest siedzbą SMA .

Ahmadiyya w Polsce
Foto. Foto. Siedziba Stowarzyszenie przy ul. Dymnej 17 w Warszawie

Historia Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce sięga okresu międzywojennego. W roku 1937 do Warszawy przyjechał z Węgier, wraz z dwoma współpracownikami obywatelstwa węgierskiego, pierwszy misjonarz Ayyaz Khan. Przybył on na bezpośrednie polecenie duchowego przywódcy Światowej Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Drugiego Następcy Obiecanego Mesjasza (kalifa), Jego Świątobliwości Mirzy Bashir-ud-Din Mahmuda Ahmada (ra).

Powodem wysłania do Polski misjonarza była osobista wizyta w 1937 roku, w centralnej siedzibie Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, w Qadian w Indiach, Naczelnego Mufti Polski, dr Jakuba Szynkiewicza, głowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Celem wizyty była chęć  zainteresować Drugiego Kalifa budową meczetu w Warszawie i pozyskania funduszów na ten cel. Drugi Kalif, J. Świątob. Mirzy Bashir-ud-Din Mahmuda Ahmada (ra) przeznaczył pewną kwotę na budowę meczetu w Warszawie oraz wydelegował do Polski, pracującego już od dwóch lat na Węgrzech, Ayyaz Khana.

Siedzibą Wspólnoty w Polsce był wówczas wynajęty przez misjonarza Ayaz Khana, budynek przy ul.Telefonicznej 18/2, 01-486 w Warszawie.   Wspólnota poczyniła wszystkie niezbędne formalności w celu  wpisania Stowarzyszenia do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych, pod nazwą ,,Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej”.


foto. Oficjalna rządowa wizyta w Polsce Muhammada Zafrullaha Khana –  Ministra Komunikacji Indii Brytyjskich. Powitanie na lotnisku Okęcie. Widoczni, radca MSZ Adam Kurnatowski, Muhammad Zafrullah Khan ( muzułmanin Ahmadi), Ayyaz Khan ( misjonarz Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce). Data wydarzenia: 1937-08-15, w Warszawie na Okięciu.


foto. Przyjęcie u pana Fruzińskiego. Widoczni od lewej: NN, NN, NN, prezes Kryczyński, Ayaz Khan  (misjonarz Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce), Muhammad Zafrullah Khan(Minister Komunikacji Indii Brytyjskich, muzułmanin Ahmadi), Serbinowska, Czen Czik Czek.
Data wydarzenia: 1937-08-15


Opis obrazu: Przyjęcie u pana Fruzińskiego. Widoczni od lewej: Ayaz Khan (misjonarz Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce), Muhammad Zafrullah Khan(Minister Komunikacji Indii Brytyjskich, muzułmanin Ahmadi), Serbinowska, Czen Czik Czek.
Data wydarzenia:1937-08-15

Muhammad Zafrullah Khan jako Ministr SZ Pakistanu z JFK prezydent USA

Wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił realizację tego celu. Działania wojenne zmusiły misjonarza Ayyaza Khana do opuszczenia Warszawy i ewakuacji z Polski. Wraz z wojskiem, przedstawicielami rządu, ambasadorami i innymi, udał się do Budapesztu. Swoją działalność misyjną kontynuował w stolicy Węgier.

Wznowienie działalności Stowarzyszenia stało się możliwe dopiero po upadku komunizmu w Polsce, w roku 1990. W tym roku przyjechał do Warszawy kolejny misjonarz, Hamid Karim Mahmud, który dokończył przerwane działania swojego poprzednika, dotyczące zalegalizowania działalności Stowarzyszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  SMA uzyskało status Muzułmańskiego Związku Wyznaniowego w roku 1990. Swoją działalność kontynuował przez kolejne 16 lat, do roku 2006.

W roku 2007 duchowy przywódca Światowej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba), zdecydowała o zmianie misjonarza w Polsce, mianując na to stanowisko, obywatela Niemiec, Munira Munawara Ahmada.

Zdjęcia historyczne pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego,

Udostępnij