PRAWDZIWA NATURA GOGA I MAGOGA - Obiecany Mesjasz (as)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
PRAWDZIWA NATURA GOGA I MAGOGA

PRAWDZIWA NATURA GOGA I MAGOGA – Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Gog i Magog to ludy, które prześcignęły wszystkie inne ludy w możliwościach zastosowania do różnych celów ognia i są pionierami w tej dziedzinie. Ich prawdziwe imiona (nota bene arabskie Jadżudż i Madżudż pochodzą od słowa adżidż – ogień, żar) wskazują, że we wszystkich ich wynalazkach, statkach, pociągach czy innych maszynach, źródłem energii miał być ogień. Ludy te miały też walczyć za pomocą broni palnej . Miały one przewyższać wszystkie inne narody na ziemi właśnie dzięki zatrudnieniu w swej służbie ognia. Dlatego nazywają się Jadżudż i Madżudż. Z całą oczywistością są to zatem narody europejskie, które w dziedzinie użycia ognia są tak zdolne, biegłe i wyróżniające się, że nie ma potrzeby szczegółowo tego opisywać. To właśnie do Europejczyków jako do Goga i Magoga odnoszą się stare pisma izraelskich proroków. Jest tam również wspomniana Moskwa, za pomocą nazwy stolicy starożytnej Rosji. Przeznaczone było też, że Obiecany Mesjasz pojawi się w wieku Goga i Magoga.” (Roohani Khazain Vol 14: Ayyamus Sulh, s. 424)

Udostępnij