Wskazówki w sprawach politycznych - 16 złotych zasad rządzenia
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Wskazówki w sprawach politycznych

Wskazówki w sprawach politycznych

Drugą ważną kwestią wobec, której stajemy obecnie, to określenie formy rządu dla danego państwa czy rejonu. I tu również główne zasady islamu są tak odpowiednie, przemyślane i elastyczne, że ich prawda i możliwości praktyczne same rzucają się w oczy. Nikt temu zaprzeczyć nie może, że jakąś formę rządu można dopiero wtedy określić jako odpowiednią czy nie odpowiednią, gdy się ją zastosuje w danych warunkach. Błędem byłoby mniemać, że jakiś poszczególny system polityczny może zaspokoić potrzeby wszystkich ludów we wszystkich czasach.

Dlatego islam nie wyróżnia jednej specyficznej formy rządu, nie wskazuje, ani formy demokratycznej, ani socjalistycznej, nie poleca monarchii czy dyktatury. Zamiast rozważać nad metodami ustanawiania rządów, islam głosi specyficzną zasadę kierowania sprawami politycznymi i rządowymi. Zakłada warunek, aby niezależnie od formy odpowiedzialność rządów wypełniana była zawsze w sposób sprawiedliwy, ludzki, z zachowaniem podstawowych praw człowieka. Zatem w islamie nieco inaczej brzmi definicja demokracji, to jest pierwsza jej część. Zamiast bowiem akceptowanej formuły „rząd ludu”, islam podkreśla, że niezależnie od formy rządu powinno się mówić „dla ludu”.

Gdy więc wymienia się demokrację między innymi formami rządu, to główny nacisk kładzie się na jej jakość. Podkreśla się, że nie może to być pozorna demokracja, ale wybierający swoich rządzących powinni być ludzkimi kompetentnymi, pragnącymi z całą uczciwością wybrać tych tylko, którzy rzeczywiście mają odpowiednie kwalifikacje i staną na wysokości zadania.

Zaznacza to Koran mówiąc:

,,Zaprawdę Allah nakazuje , aby zaufać tym, którzy są do tego przeznaczeni i abyście gdy sprawujecie sądy wśród ludzi sądzili sprawiedliwie (Koran 4:59).

I wówczas jakikolwiek rząd zostanie ustanowiony jest rządzić obowiązany sprawiedliwie bez jakiejkolwiek dyskryminacji rasy, koloru skóry. czy wierzeń. Teraz krótko podsumuję przepisy wynikające z podstawowych zasad zawartych w Koranie odnośnie wszelkich systemów rządzenia.

16 złotych zasad rządzenia

 1. Rząd zobowiązany jest chronić honor, życie i mienie swojej ludności (Koran 4:59).
 2. Rządzący musi postępować zawsze sprawiedliwie w stosunku do jednostek i ludów (Koran 4:59).
 3. Sprawy narodowe należy rozwiązywać przez konsultację (Koran 42:39 ).
 4. Rząd musi dbać o zaspakajanie podstawowych potrzeb człowieka, to znaczy ma zapewnić mu żywność, odzież i mieszkanie (Koran 20:119-120 ).
 5. Ludziom należy zapewnić spokojne i bezpieczne życie oraz och10nę ich życia, mienia i godności (Koran 2:206 ).
 6. System ekonomiczny powinien być sprawiedliwy i dobrze zorganizowany (Koran 2:206 ).
 7. Należy zorganizować opiekę zdrowotną ( Koran 2:206 ).
 8. Należy zagwarantować całkowitą wolność religijną (Koran 2:257).
 9. Zwyciężony naród musi być traktowany sprawiedliwie ( Koran 5:9).
 10. Jeńcom wojennym należy okazywać litość ( Koran 8:68 ).
 11. Sojusze i umowy muszą być zawsze dotrzymywane (Koran 47:5 ).
 12. Nie wolno na słabszych wymuszać niesprawiedliwych traktatów (Koran 47:5).
 13. Muzułmanie zobowiązani są do posłuszeństwa rządzącej władzy. Wyjątek stanowią tu przypadki, gdy rząd kategorycznie przeciwstawia się i nie dopuszcza do wykonania obowiązków religijnych (Koran 4:60).
 14. Jeżeli wystąpią kontrowersje w stosunku do rządzącego, powinny one zostać rozwiązane i uzgodnione w myśl zasad wyjaśnionych w Koranie i przez Proroka. W żadnym wypadku nie wolno dać się ponosić względom osobistym (Koran 4:60).
 15. Ludzie mają wspomagać władze przez popieranie projektów mających na celu zwiększenie ogólnego dobrobytu. Nie wolno propagować ani wspierać ruchów negujących współpracę (Koran 5:3). Jednocześnie rządy zobowiązane są wspomagać pożyteczne przedsięwzięcia, bądź indywidualne, bądź kolektywne i nie przeszkadzać takim usiłowaniom.
 16. Potężnemu państwu nie wolno stosować jakiejkolwiek formy agresji w stosunku do innego państwa. Do broni wolno się uciekać tylko w celach samoobrony. (Koran 20:132).

Czytaj