Religia uniwersalna - Cechy Isamu - Książka na temat Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Religia Uniwersalna

Już pierwsza stronica Świętego Koranu chwali Pana, który jest Opiekunem wszystkich światów, a jego ostatni werset nakłania do modlitwy do Pana ludzkości. Tak więc zarówno pierwsze, jak i ostatnie słowa Świętego Koranu odnoszą się do całego świata, a nie wyłącznie do Boga Arabów albo muzułmanów. Zaprawdę nikt Świętym Prorokiem Islamu nie zwrócił się do całej ludzkości i żadna Księga przed Świętym Koranem nie była adresowana do całego świata. Islam jest religia uniwersalna

Religia uniwersalna

Po raz pierwszy ogłoszone to jest w Koranie słowami

Wysłaliśmy Cię jedynie jako nosiciela radosnych wieści, nauczyciela całej ludzkości, ale większość ludzi nie wie o tym „(Koran 34:29 ).

I wtedy rzekł:

,,O ludzkości, zaprawdę jestem wysłannikiem do was wszystkich„(Koran 7:159).

I gdy Koran nazywa siebie

posłaniem dla całego świata„(Koran 81:28),

rozumie to jako „kierownictwo”, z którym związany jest rzeczywisty rozwój i postęp ludzkości. Koran wielokrotnie zwano „weryfikatorem” innych Ksiąg i muzułmanom zaleca się., aby wierzyli we wszystkich innych proroków w taki sposób, w jaki wierzą we własnego Proroka.

Wiara we wszystkich innych proroków

W naszej wierze nie wolno robić różnicy pomiędzy którymkolwiek z nich, a tym bardziej uznawać jednych, a odrzucać drugich.

Koran mówi:

,,Prorok uwierzył w to, co Bóg zesłał… i wszyscy uwierzyli w Boga Jego aniołów, święte księgi, Jego posłańców, ja między nimi nie czynię różnicy… „(Koran 2:286).

Może warto zbadać, czy uniwersalizm sam w sobie jest rysem pożądanym i dlaczego islam kładzie na niego tak wielki nacisk.

Od kiedy islam przyniósł posłannictwo jedności wśród ludzkości, tempo pochodu ku takiej jedności trwale zwiększa się w każdej dziedzinie. Przykładem tego pochodu w naszych czasach jest ustanowienie różnorodnych międzynarodowych ciał i federacji. Są to rzeczywiście kamienie milowe na długiej i uciążliwej drodze ku zjednoczeniu całej ludzkości. A więc tak ostro odczuwana przez współczesnego człowieka postępu potrzeba została już spełniona przez zasianie ziarna przyszłego jej rozwoju w posłannictwie islamu 1400 lat temu. Oczywiście dzisiaj szybki rozwój środków komunikacyjnych nadał impuls nowy do marszu ku jedności między ludami i narodami.


Czytaj