DZIESIĘĆ WARUNKÓW BAI‘AT - Wprowadzenie Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Dziesięć warunków Bai'at

Wprowadzenie do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya według Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmad z Qadian – Obiecany Mesjasz i Mahdi (pokój z nim) Osoba wstępująca do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya uroczyście przysięga: Dziesięć warunków Bai’at

Warunek I

On/ona wejdzie w więź braterstwa z tym pokornym sługą Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa wobec mnie we wszystkim, co dobre ze względu na Boga oraz pozostanie wiernym temu aż do dnia jego/jej śmierci. On/ona wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie można znaleźć w innych ziemskich związkach i relacjach wymagających wytężonej obowiązkowości.

Warunek II

Wprowadzany uroczyście obiecuje, że on/ona będzie powstrzymywał/a się od szirk [przypisywanie Bogu partnerów] aż do dnia jego/jej śmierci.

Warunek III

On/ona będzie trzymać się z dala od fałszu, nierządu/ cudzołóstwa, winy oka, rozpusty, trwonienia, okrucieństwa, nieuczciwości, niezgody i buntu; oraz że on/ona nie pozwolą być poniesionym przez namiętności, jakkolwiek mogą one być silne.

Warunek IV

Nie będzie on/ona pod wpływem jakiegokolwiek impulsu powodował w żaden sposób krzywdy, ogólnie biorąc, stworzeniom Boga, a w szczególności muzułmanom, zarówno przez swój język, ręce ani żadne inne sposoby.

Warunek V

On/ona pozostaje wierny Bogu we wszystkich okolicznościach życia, w smutku i radości, w nieszczęściu i dobrobycie, w stanie błogości i próby. Powinien/powinna pozostać we wszystkich sytuacjach pogodzony/pogodzona z dekretem Boga i być gotowym/gotową stawić czoła wszelkiego rodzaju upokorzeniom i cierpieniom na Jego drodze oraz nigdy nie odwrócić się od Niego w ataku jakiegokolwiek nieszczęścia. Przeciwnie, on/ona powinien/powinna kroczyć dalej do przodu.

Warunek VI

On/ona będzie powstrzymywał/powstrzymywała się od nieislamskich zwyczajów i lubieżnych skłonności oraz całkowicie podporządkuję się autorytetowi Świętego Koranu. On/ona uczyni Słowo Boże i wypowiedzi Proroka Muhammada(saw) swoimi przewodnimi zasadami w każdym aspekcie jego/jej życia.

Warunek VII

On/ona całkowicie zrezygnuje z dumy i zarozumiałości i przejdzie całe swoje życie w pokorze, pogodzie ducha, wyrozumiałości i łagodności.

Warunek VIII

On/ona będzie uważał wiarę, honor wiary oraz sprawę islamu za droższe niż jego/jej życie, bogactwo, honor, dzieci i wszystkich bliskich.

Warunek IX

On/ona odda się służbie stworzeniom Boga tylko ze względu na Niego.  Podejmie starania na rzecz dobroczynności dla ludzkość według najlepszych jego/jej możliwości i mocy danej jemu/jej przez Boga.

Warunek X

On/ona wejdzie w więź braterstwa z tym pokornym sługą Bożym[Obiecanym Mesjaszem], zobowiązując się do posłuszeństwa wobec mnie we wszystkim, co dobre ze względu na Boga oraz pozostanie wiernym temu aż do dnia jego/jej śmierci. On/ona wykaże tak wysokie oddanie w przestrzeganiu tej więzi, jakiego nie można znaleźć w innych ziemskich związkach i relacjach wymagających wytężonej obowiązkowości.

 (Ishtihar Takmil-e-Tabligh, 12 stycznia, 1889)

(إعلان „تكميل التبليغ” في كانون الثاني / يناير 1889م – مجموعة الإعلانات ج 1 ص 189-190) Dziesięć warunków Bai’at


Czytaj

Po angielsku

Udostępnij