Wydarzenia z życia Hadhrata Uthmana | Właściwie kierowani Kalifowie
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Uthman (ra) (03)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia z życia Hadhrata Uthmana

Po wyrecytowaniu Tashahhud, Ta’ałłuz Sura Al- Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal przedstawiał wydarzenia z życia Hadhrata Uthmana (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zostało zapisane, że kiedy Prorok (saw) wyruszył na bitwę o Dhatur-Riqa, wyznaczył Hadhrat Uthmana (ra) na Amira Medyny w zastępstwie za siebie.

Incydent podczas podboju Mekki

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że z okazji podboju Mekki, Prorok (saw) przebaczył wszystkim, z wyjątkiem czterech osób. Jednym z nich był Ikrima bin Abi Jahl, który uciekł, zanim zdążyli go złapać muzułmanie, jednak później wrócił i przyjął nauki Proroka(saw). Była jeszcze jedna osoba o imieniu Abdullah bin Abi Sarh, która się ukrywała. Kiedy Prorok(saw) przyjmował od ludzi przysięgę wierności, Abdullah wyszedł. Hadhrat Uthman (ra) poprosił Proroka (saw) w imieniu Abdullaha, aby mu wybaczył i przyjął jego przysięgę wierności. Początkowo Prorok (saw) odmówił, ale potem zgodził się i przyjął jego przysięgę wierności. W odniesieniu do tego incydentu Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje relacja, w której stwierdza się, że Prorok (saw) zapytał później, dlaczego jego Towarzysze nie zabili Abdullaha bin Abi Sarha, kiedy początkowo odmówił przyjęcia przysięgi wierności. Jego Świątobliwość (aba) dodał, że z innych relacji i komentarzy zostało udowodnione, że Prorok (saw) w rzeczywistości nigdy tego nie powiedział.

Przyjęcie islamu przez Hadhrat Ikrima (ra)

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił historię o przyjęciu islamu przez Hadhrat Ikrimę. Historyczne relacje mówią, że Ikrima uciekł w kierunku oceanu, a jego żona podążyła za nim. Miał właśnie zamiar wsiąść na statek albo już wsiadł, kiedy przyszła do niego i powiedziała, że ​​szukała dla niego bezpieczeństwa i że powinien wrócić i przyjąć islam. Dlatego Ikrima wrócił do Mekki, udał się do Proroka (saw) i przyjął islam. Potem Prorok (saw) powiedział Ikrimie, że da mu wszystko, czego zechce. Ikrima poprosił, aby Prorok (saw) modlił się o wybaczenie dla niego za całą wrogość, jaką miał wobec Proroka.

Fakt, że Hadhrat Ikrima (ra) przyjął islam był również spełnieniem proroctwa, które Prorok (saw) zobaczył we śnie. Kiedyś zobaczył, że znajduje się w pięknym ogrodzie, gdzie zauważył gałąź oblepioną daktylami. Prorok (saw) zapytał, dla kogo to jest – powiedziano mu, że to dla Abu Jahla. Początkowo zaniepokoiło to Proroka (saw), gdyś powiedziano, że ogrody są obiecane tylko dla wierzących. Jednak później, kiedy Hadhrat Ikrima bin Abi Jahl (ra) przyjął islam, Prorok (saw) zrozumiał, że ten sen dotyczył niego.

Wielka ofiara Hadhrat Uthmana (ra) podczas bitwy pod Tabuk

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasie bitwy pod Tabuk Hadhrat Uthman (ra) wielce się zasłużył. Prorok (saw) zaapelował o pomoc finansową w przygotowaniu do bitwy. Kiedy Prorok (saw) wystąpił z tym apelem, Hadhrat Uthman (ra) zaofiarował sto wielbłądów. Następnie Prorok(saw) złożył kolejny apel, po którym Hadhrat Uthman(ra) zaofiarował kolejne sto wielbłądów. Następnie Prorok (saw) ponowił apel po raz trzeci, na który Hadhrat Uthman(ra) ofiarował kolejne sto wielbłądów. Zapisano również, że Hadhrat Uthman(ra) podarował Prorokowi(saw) dziesięć tysięcy dinarów. Następnie Prorok(saw) modlił się za niego i powiedział, że cokolwiek Hadhrat Uthman(ra) uczyni odtąd, otrzyma przebaczenie. Jest zapisane, że Prorok(saw) modlił się, aby Allah był zadowolony z Hadhrat Uthmana (ra), tak jak on był z niego zadowolony. Jego Świątobliwość (aba) przedstawił jeszcze kilka relacji, które podały różne opisy wszystkich rzeczy, które Hadhrat Uthman(ra) ofiarował w celu przygotowania do tej bitwy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest również zapisane, że Prorok (saw) powiedział, że Hadhrat Uthman(ra) kupił kawałek nieba. Rzeczywiście zapisano, że Prorok(saw) powiedział to Hadhrat Uthmanowi (ra) przy kilku okazjach.

Proroctwo dotyczące Kalifatu Hadhrat Uthmana (ra)

Jego Świątobliwość(aba) zrelacjonował, że Prorok(saw) powiedział Hadhrat Uthmanowi (ra), że otrzyma płaszcz do noszenia, ale będą tacy, którzy powiedzą mu, żeby go zdjął. Jednak wszyscy, którzy powiedzą mu, żeby go zdjął, będą hipokrytami. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ten sposób przepowiedziano, że ci, którzy później sprzeciwią się się Hadhratowi Uthmanowi (ra) i wywołają zamieszanie, są hipokrytami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr(ra) darzył Hadhrat Uthmana(ra) wielkim szacunkiem. Bardzo mu ufał, często konsultował się z nim w ważnych sprawach i uważał, że jego rady są pełne mądrości.

Ofiary Hadhrat Uthmana (ra) przyjęte w niebiosach

Jego Świątobliwość(aba) powiedział, że pewnego razu podczas kalifatu Hadhrat Abu Bakra (ra) była susza. Pewnego dnia ludzie udali się do Hadhrat Abu Bakra (ra), który powiedział im, żeby się nie martwili i że tego wieczoru znajdą spokój. Tego samego dnia Hadhrat Uthman(ra) wrócił ze swoją karawaną handlową z Syrii, niosąc pszenicę i zboża. Po jego powrocie ludzie udali się do jego domu i poprosili go, aby sprzedał pszenicę i zboże, które przywiózł, aby można je było rozdzielić między biednych. Hadhrat Uthman (ra) zapytał, ile dadzą mu zysku. Powiedzieli, że dadzą mu o jeden lub dwa dirhamy więcej niż to kosztuje. Hadhrat Uthman (ra) powiedział, że był ktoś, kto oferował mu więcej. Zapytali, kto zaoferował mu wyższą cenę, na co Hadhrat Uthman (ra) odpowiedział, że to Allah oferuje mu więcej. Następnie dał im pszenicę i ziarno jako jałmużnę, aby można było je rozdzielić między ubogich.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że później tej nocy Hadhrat Ibn Abbas (ra) widział we śnie Proroka (saw) śpieszącego się. Hadhrat Ibn Abbas (ra) zapytał, dlaczego spieszy się. We śnie Prorok (saw) odpowiedział, że Hadhrat Uthman (ra) dał jałmużnę, która została przyjęta przez niebiosa, a Allah zaaranżował jego małżeństwo w niebie i wszyscy zostali zaproszeni.

Wybór Hadhrata Uthmana (ra) na Kalifa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po ataku na Hadhrat Umara (ra) ludzie prosili go o wyznaczenie następcy, jednak on tego nie zrobił. Zamiast tego pewnego dnia ogłosił, że jeśli umrze, powinno zebrać się sześć osób, które wybiorą następnego Kalifa. W ten sposób wyznaczył tych ludzi, z których Prorok (saw) był zadowolony. Byli to Ali bin Abi Talib (ra), Zubair bin Awwam (ra), Abdur Rahman bin Auf (ra), Uthman bin Affan (ra), Talha Ibn Abd Allah bin Ubaidillah (ra), Sa’da bin Abi Waqqas (ra). Hadhrat Umar (ra) również nakreślił, jak powinny przebiegać wybory. Jego Świątobliwość (aba) następnie wyszczególnił, że Hadhrat Uthman (ra) został wybrany na kolejnego Kalifa. Jego Świątobliwość (aba) odczytał również pierwsze przemówienie wygłoszone przez Hadhrata Uthmana (ra) jako Kalifa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal przytaczał wydarzenia z życia Hadhrat Uthmana (ra).

Apel o modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) ponownie zaapelował o modlitwy za wszystkich Ahmadi mieszkających w Pakistanie, aby Allah mógł złagodzić ich sytuację i zamienić te ciemne dni w światło.


Czytaj

Udostępnij