Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (30) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (30)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował podkreślanie wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra) i armii, które wysłał w kierunku Syrii w celu zatrzymania wroga.

Armia wysłana do Syrii pod dowództwem Hadhrat Amra bin Aasa (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czwarta armia, którą wysłał, była pod dowództwem Hadhrata Amra bin Aasa (ra). Widząc, że Hadhrat Amr (ra) odegrał kluczową rolę w stłumieniu powstałego buntu, Hadhrat Abu Bakr (ra) dał mu możliwość pozostania w Chuza’ah lub udania się do Syrii, aby pomóc wzmocnić muzułmanów. Hadhrat Amr (ra) odpowiedział, że jest strzałą ze względu na islam, a Hadhrat Abu Bakr (ra) powinien go wystrzelić w dowolnym kierunku, który uzna za najlepszy. Hadhrat Abu Bakr (ra) ostatecznie zdecydował się wysłać go do Syrii. Stąd Hadhrat Amr (ra) udał się do Medyny, aby utworzyć armię. Hadhrat Abu Bakr (ra) polecił mu rozbić obóz poza Medyną, aby ludzie mogli się do niego przyłączyć.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przed odesłaniem go Hadhrat Abu Bakr (ra) dał pewne wskazówki Hadhrat Amr bin Aasowi (ra) , mówiąc, że powinien słuchać opinii starszych członków, którzy mu towarzyszyli, ponieważ nie było nie wiadomo, czyja rada może okazać się środkiem do sukcesu. Odnotowano, że armia Hadhrata Amra (ra) liczyła od sześciu do siedmiu tysięcy i wyruszyła w kierunku Palestyny. Hadhrat Amr (ra) utworzył batalion tysiąca muzułmanów, aby iść naprzód i walczyć z armią syryjską, co zrobili i odnieśli zwycięstwo. Kiedy wrócili z kilkoma więźniami, Hadhrat Amr (ra) przesłuchał ich i dowiedział się, że Syryjczycy planują atak na nich. Stąd Hadhrat Amr(ra) przygotował swoją armię i kiedy Syryjczycy zaatakowali, byli w stanie ich powstrzymać i całkowicie zniszczyć ich armię, wyrządzając im wiele szkód.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po wysłaniu tych armii Hadhrat Abu Bakr (ra) wziął oddech i był pewien, że Allah Wszechmogący zapewni muzułmanom zwycięstwo nad Syryjczykami poprzez te armie. Był zadowolony, ponieważ armie te składały się z tysiąca Muhadżiriin (migrantów) i Ansar (mieszkańców Medyny), którzy udowodnili swoją lojalność i niezłomne oddanie, w tym z niektóych z tych, którzy brali udział w bitwie pod Badr.

Próby Herakliusza podżegania przeciwko muzułmanom

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Herakliusz dowiedział się o przygotowaniach i postępach muzułmanów, zebrał różnych wodzów i podburzył ich żarliwymi przemówieniami do zwalczania i wojowania z armiami muzułmańskimi. Po podżeganiu Palestyńczyków Herakliusz podróżował i namawiał ludzi do walki z muzułmanami w podobny sposób. Istnieją inne narracje, które odnotowują, że początkowo Herakliusz powiedział, że powinni zawrzeć traktaty pokojowe z muzułmanami, jednak jego ludzie nie zgadzali się z tym, więc zebrał ich i zabrał do Homs, gdzie zaczął tworzyć armię. Zamierzał sformować taką samą liczbę armii, jaką mieli muzułmanie, aby walczyć z każdą z nich.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Ubaidah (ra) słyszał, że Herakliusz utworzył dużą armię do walki z jego siłami w Antakyi. Dlatego Hadhrat Abu Ubaidah (ra) napisał do Hadhrata Abu Bakra (ra), aby szukać wskazówek co do dalszych kroków. Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że pomimo dużej liczby Rzymian w Antakyi, przeznaczeniem ich jest przegranie, a przeznaczeniem muzułmanów jest zwycięstwo. Był pewny siebie, ponieważ armia muzułmańska kochała śmierć tak samo jak armia wroga kochała życie. Hadhrat Abu Bakr (ra) również poinformował go, że wyśle ​​posiłki, więc nie ma się czym martwić.

 Przypomnienie Hadhrat Abu Bakra(ra), aby zaufać Allahowi

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Amr bin Aas (ra) również napisał list do Hadhrata Abu Bakra (ra). Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że zwycięstwa, które zostały przyznane Prorokowi (saw) nie wynikały z jego większej liczby. W rzeczywistości podczas bitwy pod Uhud muzułmanie mieli tylko jednego konia, na którym jechał Prorok (saw)  . Jednak pomimo ograniczonej liczby i środków, Bóg pomógł muzułmanom i zapewnił im zwycięstwa. Przypomniał Hadhrat Amr (ra), że największymi wyznawcami Boga są ci, którzy gardzą nieposłuszeństwem. Dlatego powinien pozostać posłuszny Bogu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Yazid bin Sufyan (ra) również napisał list do Hadhrata Abu Bakr (ra), na który odpowiedział, że Bóg obiecał zwycięstwo muzułmanom pomimo ich niewielkiej liczby. Zapewnił go również, że wysyła dalsze posiłki, aby nie czuł potrzeby większej liczby żołnierzy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) zebrał wojska pod dowództwem Hadhrat Hashima bin Utbaha (ra), którego zamierza wysłać, aby wzmocnić muzułmanów. Wygłosił przemówienie, aby ich zachęcić, a gdy armia liczyła tysiąc, odesłał ich. Hadhrat Abu Bakr (ra) poradził Hadhrat Hashim (ra), aby wszelkie trudy, jakie znosili podczas tej wędrówki, przełożyłyby się na ekwiwalent dobrych uczynków z ich strony. Hadhrat Hashim (ra) albo powiedział, że będzie kontynuował walkę aż do śmierci, albo że chciał kontynuować walkę i stać się męczennikiem.

Pragnienie udziału w bitwie przez Hadhrat Bilala(ra) 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) przygotowywał kolejną armię i postanowił uczynić Hadhrat Sa’iid bin Amira (ra) jej przywódcą. Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował Hadhrat Bilala (ra), aby wydał oświadczenie i zebrał ludzi w celu utworzenia armii. Hadhrat Bilal (ra) poprosił Hadhrata Abu Bakra (ra), aby pozwolił mu być częścią tej armii, ponieważ uwolnił go po to, by mógł służyć. Hadhrat Bilal (ra) powiedział, że jeśli Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostanie z nim, jednak Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że nie chce powstrzymywać Hadhrat Bilala (ra) przed jego pragnieniem dżihadu. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że mogą się ponownie nie spotkać aż do czasu Życia po Śmierci, więc zachęcił go do kontynuowania dobrych uczynków tak długo, jak długo pozostanie przy życiu i otrzyma za to wspaniałą nagrodę. W ten sposób Hadhrat Bilal (ra) dołączył do Hadhrat Sa’iid (ra) i jego armia wyruszyła.

Armia wysłana pod przywództwem Hadhrata Hamzah bin Abi Bakr Hamdani (ra) 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod przywództwem Hadhrata Hamzah bin Abi Bakr Hamdani (ra) została utworzona kolejna armia, która liczyła 1 tysiąc. Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował go, aby dołączył do jednej z armii, które zostały już rozmieszczone. Dlatego dołączył do Hadhrat Abu Ubaidah (ra). W związku z tym armie nadal będą przybywać do Medyny, a Hadhrat Abu Bakr (ra) wyśle ​​je, aby pomogły wzmocnić armie muzułmańskie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ostatecznie Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował również Hadhrata Khalida bin Łalida (ra), który był w Iraku, aby poprowadził siły w Syrii. Hadhrat Abu Bakr (ra) napisał do Hadhrat Abu Ubaidah (ra), informując go, że teraz wyznaczył Hadhrata Khalida bin Łalida (ra) na dowodzenie całością sił muzułmańskich, ze względu na jego szanowaną sprawność wojenną. Po przybyciu Hadhrata Khalida bin Łalida (ra) wszyscy muzułmanie zebrali się w Busrze i rozpoczęli oblężenie, w wyniku którego ludzie zgodzili się na warunki Dżizyah w zamian za bezpieczeństwo i pokój.

W Ajnadayn dochodzi do zaciętej bitwy z Rzymianami

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy miały miejsce wydarzenia Ajnadayn. Po zwycięstwie pod Busrą Hadhrat Abu Ubaidah (ra) wyruszył w kierunku Palestyny, aby pomóc Hadhrat Amrowi (ra). Chciał spotkać armię muzułmańską, jednak Rzymianie podążali za nim i próbowali nakłonić go do walki. Kiedy Rzymianie usłyszeli o przybyciu większej liczby muzułmanów, udali się do Ajnadayn. Następnie Hadhrat Amr (ra) spotkał się z armiami muzułmańskimi, po czym muzułmanie udali się do Ajnadayn i utworzyli swoje szeregi przed Rzymianami. W drodze z Damaszku do Ajnadayn, Hadhrat Abu Ubaidah (ra)został zaatakowany od tyłu przez wojska z Damaszku. Walczył dzielnie przeciwko nim, a usłyszawszy o tym, Hadhrat Khalid (ra) również powrócił, aby pomóc mu pokonać wroga. W międzyczasie więcej rzymskich sił zebrało się w Ajnadayn, a Hadhrat Khalid (ra) polecił również wszystkim muzułmanom zebrać się w Ajnadayn.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Rzymianie proponowali wręczenie muzułmanom prezentów w postaci ubrań, aby ich uniknąć, ponieważ widzieli, że muzułmanie są biedni i bez środków. Hadhrat Khalid bin Łalid (ra) obraził się i stanowczo odmówił, mówiąc, że wytępią Rzymian. Hadhrat Khalid (ra) zorganizował muzułmańskie szeregi i ostatecznie wywiązała się zacięta bitwa. Rzymianie ponieśli klęskę, więc wysłali posłańca do Hadhrata Khalida (ra) w celu omówienia warunków pokoju. Początkowo Rzymianie robili to planując tajny atak. Jednak posłaniec, którego wysłali, powiedział Hadhrat Khalidowi (ra) o tym planie. Stąd, gdy Hadhrat Khalid (ra) poszedł porozmawiać z Cesarzem Rzymskim, pochwycili go rzymscy żołnierze. Ponieważ jednak muzułmanie byli na to przygotowani, kiedy to usłyszeli, podeszli i zaatakowali, co spowodowało śmierć Cesarza Rzymskiego. W tej bitwie wzięło udział około 100 000 Rzymian i 30 000 muzułmanów. Zginęło 30 000 Rzymian, a po porażce wielu innych uciekło do różnych miast. Hadhrat Khalid (ra) wysłał list do Hadhrata Abu Bakr a(ra) informując go o tym zwycięstwie, po którym Hadhrat Abu Bakr (ra) wyraził wielkie szczęście i radość.

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił w odniesieniu do czasu tej bitwy, że były dwie bitwy pod Ajnadayn. Raz w epoce Hadhrat Abu Bakra (ra) w 13 AH, a innym razem w erze Hadhrat Umara (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował opowiadanie o tych wydarzeniach w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez Review of Religions.

Udostępnij