Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra) (10)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra) (10)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowanie Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr(ra)

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że opowiada się, iż Hadhrat Abu Bakr (ra) widział sen w związku z podbojem Mekki.

Sen Hadhrat Abu Bakra (ra) o Mekce

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział Prorokowi (sa), że widział sen, w którym Prorok (sa) zbliżył się do Mekki, a pies podszedł do nich. Leżał na plecach i zaczęło z niego wypływać mleko. W związku z tym Prorok (saw) powiedział, że ich zło zostało usunięte, a dobrobyt był bliski i że mieszkańcy Mekki znajdą się pod jego opieką.

Muzułmanie wkraczają do Mekki w pokoju

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas podboju Mekki Prorok (saw) i muzułmanie przeszli przez Arafat. Kiedy Prorok (sa) ogłosił swoje zamiary pokoju i bezpieczeństwa, Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że Abu Sufyan szukał honoru. Tak więc Prorok (saw) powiedział, że każdy, kto wejdzie do domu Abu Sufiana, będzie chroniony. Następnie Prorok (saw) polecił zniszczyć bożka zwanego Hubal. Kiedy Abu Sufyanowi przypomniano, że to ten sam bożek, którego wielbił w dniu Uhud, odpowiedział, że gdyby istniał jakiś Bóg oprócz Boga Muhammada (sa), wtedy wydarzenia mające miejsce podczas podboju Mekki nie miałyby miejsca. Później Prorok (sa) usiadł w kącie Ka’by i otoczyli go ludzie. Hadhrat Abu Bakr (ra) stał na straży obok Proroka (sa).

Niewierni gromadzą się w Hunain

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po podboju Mekki inne plemiona w Arabii obawiały się, że one również zostaną przejęte przez Proroka (saw) i muzułmanów. W ten sposób zebrali się razem w miejscu w pobliżu Hunain. Kiedy Prorok (saw) dowiedział się o tym, wraz z armią 12 000 muzułmanów udał się do Doliny Hunain. Tam niewierzący ukryli się, a kiedy przybyli muzułmanie, wystrzelili w nich ze strzał. W wyniku czego byli muzułmanie, którzy nie pozostali, jednak Hadhrat Abu Bakr (ra) był jednym z tych, którzy zdecydowanie pozostał obok Proroka (sa). Nawet gdy liczba muzułmanów została poważnie uszczuplona, ​​do tego stopnia, że ​​pozostało tylko 12 muzułmanów, Hadhrat Abu Bakr (ra) chwycił lejce konia Proroka (sa) i poradził, aby być może nie powinni kontynuować, jednak Prorok (saw) polecił mu puścić wodze i odważnie ruszył naprzód. Ostatecznie muzułmanie w cudowny sposób pokonali wroga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po bitwie pod Hunain niektórzy niewierzący uciekli do Taif, aby tam schronić się. Tak więc, po powrocie z Hunain, Prorok (saw) i armia muzułmańska rozpoczęły oblężenie Taif. Istnieją różne narracje dotyczące tego, jak długo trwało oblężenie, od 10 do 40 dni. Prorok (sa) widział sen, który opowiedział Hadhrat Abu Bakr (ra). Opierając się na śnie, Hadhrat Abu Bakr (ra) zasugerował, że być może to, do czego przybyli, nie zostanie osiągnięte. Prorok (saw) zgodził się, a muzułmanie zostali później poinstruowani, aby powrócić.

Hadhrat Abu Bakr (ra) przewyższa wszystkich w swoich finansowych ofiarach

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) towarzyszył Prorokowi (sa) podczas bitwy pod Tabuk, kiedy to Prorok (sa) nadał mu flagę islamu. Na potrzeby tej bitwy, Prorok (saw) polecił muzułmanom dokonać finansowych poświęceń. Hadhrat Abu Bakr (ra) przyniósł wszystko, co posiadał, Prorokowi (sa). Kiedy Prorok (saw) zapytał go, czy zostawił coś w domu, Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że nie. Później Hadhrat Umar (ra)zwykł mawiać, że zamierzał złożyć większą ofiarę niż Hadhrat Abu Bakr (ra), więc przekazał połowę swojego bogactwa Prorokowi (sa). Jednak później dowiedział się, że Hadhrat Abu Bakr (ra) poświęcił wszystko, co posiadał. Tak więc Hadhrat Umar (ra) powiedział, że nigdy nie będzie w stanie przekroczyć poziomu Hadhrat Abu Bakra (ra).

Pewnego razu towarzysz natknął się na Proroka (sa), Hadhrata Abu Bakra (ra) i Hadhrata Umara (ra), którzy kopali grób po śmierci Hadhrata Abdullaha Dhul-Dijadaina. Prorok (sa) był w grobie, podczas gdy Hadhrat Abu Bakr (ra) i Hadhrat Umar (ra) opuszczali ciało w jego kierunku. Po pochówku Prorok (saw) modlił się za zmarłego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w 9 Hidżri, Prorok (sa) wyznaczył Hadhrat Abu Bakr (ra) na przywódcę konwoju, który ma odbyć pielgrzymkę. W ten sposób Abu Bakr (ra) wraz z 300 towarzyszami udał się do Mekki, aby odbyć pielgrzymkę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakr (ra) w przyszłych kazaniach.

Modlitwa pogrzebowa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe Amatul Latif Khurshid, która mieszkała w Kanadzie i był żoną nieżyjącego już szejka Khurshida Ahmada, zastępcy redaktora Al Fazl Rabwah. Pozostawiła trzech synów i dwie córki. Jeden z jej wnuków, Waqas Khurshid, jest misjonarzem w Stanach Zjednoczonych. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że cała rodzina jest bardzo wykształcona. Służyła Wspólnocie na różnych stanowiskach, w Qadian, Rabwah iw Kanadzie. Nauczyła wszystkie swoje dzieci, że jeśli kiedykolwiek zostanie powiedziane coś przeciwko Wspólnocie lub Kalifatowi, nigdy nie powinny tego słuchać, a nawet jeśli przyjdą to usłyszeć, nigdy nie powinny tego powtarzać. Posiadała ogromną wiedzę, a także udzieliła wielkiej pomocy rodzinom migrującym do Kanady. Bardzo kochała Kalifat i zalecała swoim dzieciom, aby zawsze modliły się za Kalifa. Była również w stanie nauczyć wiele dzieci poprawnej recytacji Koranu. Często opowiadała o historii Wspólnoty, ucząc w ten sposób nowe pokolenie jej historii. Nauczyła swoje potomstwo, jak chronić swoją wiarę, żyjąc w zachodnim społeczeństwie. Jego Świątobliwość(aba) powiedział, że ​​jest przykładem tego, jak wychowywać i chronić nasze przyszłe pokolenia żyjące na Zachodzie, jednocześnie chroniąc je przed jakimkolwiek kompleksem niższości. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah Wszechmogący obdarzył ją przebaczeniem i miłosierdziem oraz umożliwił jej potomstwu kontynuowanie jej cnotliwych cech.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij