Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (40) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (40)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

 Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował prezentację cytatów Obiecanego Mesjasza (as) o Hadhrat Abu Bakr (ra).

Hadhrat Abu Bakr (ra) – szczyt prawdomówności i pobożności

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) i Hadhrat Umar (ra) byli przywódcami karawany, która wspinała się na wielkie wyżyny ze względu na Boga i zapraszali ludzi wszędzie do islamu. Obie epoki kalifatu przyniosły wielkie zwycięstwa i wyczyny. Obaj stanęli w obliczu niezgody i gróźb, jednak to dzięki prawdomówności Hadhrat Abu Bakr (ra) Bóg pomógł islamowi w tak burzliwych czasach. Ten sam Bóg, który pomógł Prorokowi (saw) pomógł Hadhrat Abu Bakrowi (ra). Cechy Hadhrat Abu Bakra (ra) lśnią jasno jak gwiazda. Ci, którzy zaprzeczają wielkości Hadhrat Abu Bakr (ra) są kłamcami.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że osoba Hadhrata Abu Bakra (ra) była kumulacją bojaźni Bożej, miłości i całkowitego oddania się Bogu. Był u szczytu prawdomówności i pobożności. Poświęcił wszystko, co miał, nie skupiając się na pozostawieniu wielkiego bogactwa dla swojego potomstwa. Wziął ze świata tylko tyle, ile było konieczne, a resztę poświęcił Prorokowi (saw) i jego wierze.

Człowiek zanurzony w miłości i oddaniu

Jego Świątobliwość (aba) nadal cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) modlił się z wielkim zapałem i całkowicie poświęcił się oddaniu Bogu. Pogrążał się w błaganiu, kłaniając się i płakał, recytując Święty Koran. Jego natura była najbliższa naturze Świętego Proroka (saw) i dlatego był pierwszy, który go zaakceptował. W rzeczywistości posiadał różne cechy podobne do tych, które posiadali inni prorocy. Nie znajdujemy bezpośredniej wzmianki o jakimkolwiek Towarzyszu w Świętym Koranie z całą pewnością, poza Hadhrat Abu Bakrem (ra).

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), że Hadhrat Abu Bakr (ra) był tak blisko związany ze Świętym Prorokiem (sa) i naśladował go tak blisko, że żadne miecze nie mogły ich rozdzielić. Prawda, lojalność, niezłomność i pobożność były zakorzenione w jego istocie. Nawet gdyby cały świat stał się odstępcą, nie troszczyłby się o nich ani się nie wahał, ale raczej szedłby naprzód. W ten sposób po prorokach Bóg wymienia prawdomównych, jak stwierdza w Świętym Koranie:

(…) tych, których Allah obsypał swymi błogosławieństwami – Proroków, Pradomównych, Męczenników i Sprawiedliwych. A są oni wspaniałym towarzystwem.” (4:70)

Ten, który najbardziej zasługuje na tytuł Siddiq

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie ma innego Towarzysza niż Hadhrat Abu Bakr (ra), któremu nadano tytuł Siddiq – Prawdomówny.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że podczas swojej choroby Prorok (sa) wyznaczył Hadhrata Abu Bakra (ra) do prowadzenia modlitw. Powiedział również, że poza drzwiami Hadhrat Abu Bakra (ra) wszystkie inne drzwi do meczetu powinny być zamknięte, ponieważ nie było nikogo, kto obdarzyłby go większą łaską niż Hadhrat Abu Bakr (ra). Ibn Khuldun relacjonuje, że później Hadhrat Abu Bakr (ra) udał się do Proroka (saw), pocałował go w czoło i powiedział, że Bóg nigdy nie spowoduje, że umrze dwa razy. Zapisano, że po śmierci Hadhrata Abu Bakra (ra), był niesiony na tym samym łożu co Prorok (saw) i został pochowany obok Proroka (sa) w taki sposób, że jego głowa była zrównana z ramionami Proroka (sa).

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że w całym swoim rozważaniu, badaniach i studiach odkrył z wielką pewnością, że Hadhrat Abu Bakr (ra) z pewnością był Siddiqem. Uznał go za imama wszystkich imamów i latarnią dla wiary i muzułmanów. Obiecany Mesjasz (as) został uczyniony pośród czcigodnych ludzi i dzięki łasce Bożej został Reformatorem i Obiecanym Mesjaszem (as) tego wieku, a stało się to wyłącznie dzięki światłu Świętego Proroka (sa) i jego szanownych Towarzyszy. Nie było nikogo bliższego Prorokowi (sa) niż Hadhrat Abu Bakr (ra). Był ze Świętym Prorokiem (saw) w jaskini i jest z nim teraz, pochowany obok jego grobu. Tak więc należy rozpoznać i zrozumieć rangę Hadhrat Abu Bakra (ra), ponieważ gdyby nie on, islam mógłby zostać wykorzeniony. Jednak pozostał niezłomny w służbie islamu, utrzymywał go przy życiu i pomagał ratować ludzi. Wykorzenił burze opozycji i niezgody oraz walczył z wielkimi mocarstwami w celu ochrony i zachowania islamu.

Ten, który zawsze trzymał się boku Świętego Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) nadal cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ludzie powinni zawsze pamiętać o przykładzie Hadhrata Abu Bakra (ra). Świat nigdy nie widział przykładu prawdziwej przyjaźni, takiej jak Hadhrat Abu Bakr (ra), który pozostał po stronie Proroka (sa) bez względu na rozdzierającą opozycję i udrękę, jaką znosił. To ludzie z prawdziwą wiarą są przy nas w trudnych chwilach. To właśnie w trudnych czasach ujawnia się prawdziwa struktura ludzi posiadających wiarę. Fakt, że Prorok (saw) wybrał Hadhrat Abu Bakra (ra) na bycie jego najbliższym towarzyszem i towarzyszenie mu, zwłaszcza w najtrudniejszych okolicznościach, jest wielką pieczęcią i świadectwem Hadhrat Abu Bakra (ra) jako Siddiq. Prorok patrzy przez pryzmat przewodnictwa otrzymanego od Boga, więc to Bóg wyjaśnił Prorokowi (sa), że najlepszym Towarzyszem, który może towarzyszyć Prorokowi (sa) jest Hadhrat Abu Bakr (ra) i dlatego był tym, który pozostał przy Proroku (saw), nawet gdy byli w Jaskini Thaur. To tam Prorok (saw) powiedział mu: „nie bój się, bo Bóg jest z nami”, włączając ich oboje w „nas”. To była ufność, jaką pokładał w Bogu. Podczas gdy przeciwnicy znajdowali się tuż przy wejściu do jaskini, Prorok (saw) mógł jedynie wskazać [ruchem ręki] Hadhrat Abu Bakrowi (ra), jednak ufał Bogu tak bardzo, że rozmawiał ze swoim najbardziej oddanym Towarzyszem i zapewnił go, że nie ma się czym martwić. To samo zaufanie zaszczepione w Hadhrat Abu Bakr (ra) pozwoliło mu stanąć przed muzułmanami po śmierci Proroka (saw) i zapewnić ich, że Muhammad (sa) był tylko Posłańcem, a wszyscy będący przed nim posłańcy również zmarli.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił dalsze cytaty z pism Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jeśli ktoś zapyta, dlaczego to Hadhrat Abu Bakr (ra) został wybrany przez Boga do zainicjowania instytucji kalifatu, to powinien wiedzieć, że Hadhrat Abu Bakr (ra) (ra) był tym, który zaakceptował Proroka (saw), gdy był sam i pozostał przy nim, kiedy został wyrzucony z własnego domu pośród szyderstw i tortur. Uczestniczył w Dżihadzie, dla którego poniósł również wielkie ofiary finansowe oraz dokonał ogromnych i niezrównanych poświęceń na rzecz islamu. Bóg nie pozwala, aby jakikolwiek akt cnoty pozostał bez nagrody, a sztandar Hadhrat Abu Bakr (ra) był taki, że Bóg wyniósł go do rangi kalifa.

Sprzeciwianie się rebeliom i niezgodom, przed którymi stał islam

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że po śmierci Proroka (sa) wielu stało się apostatami, jednak to poprzez Hadhrat Abu Bakr (ra) Bóg zapewnił, że islam pozostał i w ten sposób został ponownie ustanowiony i potwierdzony w świecie. Wyzwaniu temu stawił czoła nikt inny jak Hadhrat Abu Bakr (ra).

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił kolejne cytaty Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg obiecał w Koranie ustanowienie kalifatu, który zmieni stan strachu wierzących w pokój i bezpieczeństwo. Nie było większego przejawu tej obietnicy niż Hadhrat Abu Bakr (ra), ponieważ było oczywiste, że muzułmanie byli w stanie wielkiego strachu po śmierci Proroka (saw), ale był to Hadhrat Abu Bakr (ra) który położył kres buntom, niezgodom i powstaniom. Płakał i walczył na rzecz islamu, aż wiara została mocno zakorzeniona, a wszelkie groźby i fałszywe twierdzenia zostały wykorzenione. W ten sposób Boża obietnica ustanowienia kalifatu została w pełni wypełniona w osobie Hadhrat Abu Bakra (ra).

Cień i odbicie Świętego Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był jak cień Świętego Proroka (sa) w jego moralności i miał nieustanny związek ze Świętym Prorokiem (sa). W ten sposób osiągnął takie wyżyny, których inni nie mogą osiągnąć przez całe życie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że był to Hadhrat Abu Bakr (ra), który całkowicie poświęcił się Bogu i Jego Posłańcowi (sa).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na tym kończy się jego seria kazań na temat Towarzyszy, którzy brali udział w bitwie pod Badr. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości może przedstawić dalsze szczegóły, które wyszły na jaw później, dotyczące niektórych towarzyszy, o których wspomniał wcześniej w serii, w przeciwnym razie szczegóły te zostaną dodane, gdy ta seria kazań zostanie opublikowana.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah Wszechmogący pozwolił nam podążać śladami tych Towarzyszy. Niech będą naszymi gwiazdami przewodnimi i obyśmy starali się naśladować standardy, które osiągnęli.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij