Znamienici ludzie - Hadhrat Abu Bakr(ra) (02)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie – Hadhrat Abu Bakr(ra) (02)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) kontynuował podkreślanie wydarzeń z życia Hadhrata Abu Bakra (ra).

Akceptacja islamu przez Hadhrat Abu Bakra(ra) 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wcześniej wspominał o incydentach związanych z akceptacją islamu przez Hadhrat Abu Bakra(ra). Zapisano, że pewnego razu, przed nadejściem Proroka (sa), Hadhrat Abu Bakr (ra) udał się do Jemenu, gdzie spotkał starszego uczonego. Uczony ten był w stanie dokładnie określić pochodzenie (ra) Hadhrat Abu Bakr i historię rodziny. Uczony poinformował go wtedy, że pojawi się prorok i będzie mu towarzyszyć ktoś młody i ktoś starszy. Jednym ze znaków starszej osoby, która miała pomóc temu prorokowi, było to, że miałby znamię na brzuchu, a kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) uniósł szatę, starszy uczony zobaczył czarny ślad na brzuchu. Powiedział, że z pewnością był tą starszą osobą, która miała asystować nadchodzącemu prorokowi. Następnie poradził mu, aby nigdy nie porzucał prawdy. Dopiero po tym Hadhrat Abu Bakr (ra) dowiedział się o twierdzeniu Proroka (sa) i ludzie przyszli do niego, prosząc o jego opinię. Hadhrat Abu Bakr (ra) następnie udał się na spotkanie z Prorokiem (sa) i zapytał go o jego twierdzenie oraz jaki ma dowód. Prorok (saw) poinformował go, że wie o starszym mężczyźnie, którego spotkał w Jemenie. Kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) zapytał, skąd o tym wiedział, Prorok (sa) powiedział, że został poinformowany przez tego samego anioła, który zstąpił na proroków.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w innej narracji jest zapisane, że kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) udał się do Proroka (sa) i usłyszał jego twierdzenie, Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że nigdy nie widział Proroka (sa) kłamiącego, szanował zobowiązania i był życzliwy dla swojej rodziny. Następnie poprosił Proroka (saw), aby wyciągnął rękę, by móc złożyć mu przysięgę wierności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w innej narracji zanotowano, że Hadhrat Abu Bakr (ra) zapytał Proroka (saw), czy twierdzi, że aniołowie zstąpili na niego. W odpowiedzi Prorok (saw) zaczął przedstawiać wyjaśnienia opisujące to, czego doświadczył, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Hadhrat Abu Bakr (ra) poprosił o nieprzekazywanie wyjaśnień, zamiast tego chciał prostej odpowiedzi czy Prorok (sa) twierdził, że aniołowie zstąpili na niego. Prorok (sa) odpowiedział twierdząco, na co Hadhrat Abu Bakr (ra) go zaakceptował. Hadhrat Abu Bakr (ra)powiedział, że nie chce wyjaśnienia, ponieważ chciał zaakceptować na podstawie tego, czego był świadkiem, a nie na podstawie jakichś dowodów.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrata Mirza Bashiruddina Mahmada Ahmada (ra), który pisze, że Hadhrat Abu Bakr (ra) zaakceptował Proroka (sa) opierając się na jednej przesłance. To był fakt, że znał Proroka (saw) od dzieciństwa i nigdy nie kłamał, nigdy nie był łobuzerski, ani nigdy nie wypowiadał niczego ohydnego. Tak więc Hadhrat Abu Bakr (ra) wiedział, że nigdy nie będzie kłamał. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że jeśli Prorok (saw) nigdy nie kłamał na temat ludzi, to dlaczego miałby kłamać na temat Boga? To w rzeczywistości jest dowodem prawdziwości Proroka (saw) danej mu przez Boga, który pouczył Proroka (saw) mówiąc:

,,(…) Naprawdę żyłem między wami na długo przedtem. Czyż zatem nie rozumiecie?’’

(Koran, 10:17)

Przyjmując cechy Siddiq

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Prorok (sa) nazwał Hadhrat Abu Bakr (ra) Siddiq z powodu tego, co posiadał w swoim sercu. Tak więc, jeśli ktokolwiek, w jakiejkolwiek epoce, chce zostać Siddiq, musi przyjąć cechy Hadhrat Abu Bakr (ra). Przykładem tych cech jest to, że słysząc o twierdzeniu Proroka (saw) o proroctwie, powiedział, że jeśli to jest jego twierdzenie, to musi być prawdą. Nie musiał widzieć żadnego cudu, ponieważ znał cechy Proroka (saw) i po prostu na tej podstawie wiedział, że cokolwiek mówi, musi być prawdą. Następnie, po spotkaniu z Prorokiem(sa) i pytając o jego twierdzenie, powiedział, że był pierwszym, który mu poświadczył.

Pierwszy mężczyzna, który zaakceptował Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wśród historyków istnieją różne opinie co do tego, kto był pierwszym mężczyzną, który przyjął Proroka (saw). Hadhrat Abu Bakr (ra), Hadhrat Ali (ra) lub Hadhrat Zaid bin Harithah (ra). Mówi się, że pierwszym dorosłym mężczyzną, który przyjął Proroka (sa) był Hadhrat Abu Bakr (ra), pierwszym dzieckiem był Hadhrat Ali (ra), a pierwszym uwolnionym niewolnikiem do przyjęcia był Hadhrat Zaid bin Harithah (ra). Jego Świątobliwość (aba) zacytował Hadhrata Mirza Baszir Ahmada (ra), który powiedział, że prostym rozwiązaniem tej dyskusji jest fakt, że zarówno Hadhrat Ali (ra) i Hadhrat Zaid bin Harithah (ra) byli członkami rodziny Proroka (sa) i żyli z nim jak jego własne dzieci oraz jako tacy automatycznie zaakceptowaliby to, co powiedział Prorok (saw). Dlatego Hadhrat Abu Bakr (ra) był pierwszym, który sam zaakceptował Proroka (saw).

Szerzenie wiary przez Hadhrat Abu Bakra(ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że było wielu, którzy przyjęli islam poprzez propagowanie Hadhrat Abu Bakra(ra), tacy jak Hadhrat Uthman (ra), Hadhrat Zubair bin al-Awwam (ra), Hadhrat Abdur Rahman bin Auf (ra), Hadhrat Sa’d bin Abi Waqas i Hadhrat Talha bin Ubaidullah (ra). Byli to Towarzysze, którzy mieli znaleźć się wśród dziesięciu Towarzyszy, którzy otrzymali radosną nowinę o Raju.

Obrona Proroka(saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wraz z Prorokiem (sa) Hadhrat Abu Bakr (ra) również musiał stawić czoła wielkim trudnościom z powodu przyjęcia islamu. Zapisano, że pewnego razu, gdy Prorok (saw) modlił się przy Kaՙbie, przyszedł niewierzący i zaczął go dusić. Kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) to zobaczył, rzucił się do przodu i odepchnął niewierzącego od Proroka (sa). Hadhrat Abu Bakr (ra) zapytał go, czy zabiłby kogoś tylko za to, że powiedział, że jego Panem jest Allah? Innym razem, gdy niewierzący otoczyli Proroka (saw), Hadhrat Abu Bakr (ra)zadał im to samo pytanie; czy zabiliby kogoś tylko za to, że powiedział, że jego Panem jest Allah? Po tym, niewierzący zwrócili uwagę na Hadhrat Abu Bakr (ra) i zaatakowali go.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że raz Hadhrat Ali (ra) zapytał ludzi, kto jest najodważniejszym człowiekiem. Ludzie odpowiedzieli, że to Hadhrat Ali (ra). Hadhrat Ali (ra) powiedział, że w rzeczywistości najdzielniejszą osobą był Hadhrat Abu Bakr (ra), ponieważ przebywał z Prorokiem (saw), w dniu bitwy pod Badr i żaden niewierzący nie odważył się zbliżyć do Proroka, ponieważ najpierw musieliby przejść przez Hadhrat Abu Bakra (ra).

Uwolnienie niewolników

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) przyjął islam, miał 40 000 dirhamów, dzięki którym uwolnił siedmiu niewolników. Obejmowało to Hadhrat Bilala (ra), który był torturowany po przyjęciu islamu. Widząc to, Hadhrat Abu Bakr (ra) kupił wolność Hadhrat Bilala (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakr a(ra) w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij