Znamienici ludzie - Hadhrat Abu Bakr(ra) (01)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie – Hadhrat Abu Bakr(ra) (01)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TashahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że zacznie podkreślać życie Hadhrat Abu Bakra (ra).

Pochodzenie rodzinne Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) nazywał się Abdullah, a jego ojcem był Osman bin Amir. Jego synowskie imię brzmiało Abu Bakr i był również znany pod imionami Atiiq i Siddiq. Mówi się, że urodził się w 573 roku. Pochodził z plemienia Quraisz zwanego Taim bin Murrah. Przed islamem jego imię brzmiało Abdul Ka’bah, które Prorok (saw) później zmienił na Abdullah. Według narracji jego matka nazywała się Salamah bint Sakhr bint Aamir lub Lailah bint Sakhr.

Ojciec Hadhrat Abu Bakr (ra) wszedł do owczarni islamu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według drzewa genealogicznego Hadhrata Abu Bakra (ra) siedem pokoleń wstecz był spokrewniony z Prorokiem (sa). Podobnie drzewo genealogiczne jego matki również łączyło ich jako krewnych z Prorokiem (saw). Oboje rodzice Hadhrat Abu Bakr (ra) przyjęli islam. Jego ojciec nie przyjął islamu aż do podboju Mekki, kiedy to stracił wzrok. Podczas podboju Mekki Hadhrat Abu Bakr (ra) zabrał swojego ojca do Proroka (sa). Widząc go, Prorok (sa) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra)powinien był zostawić go w domu, a Prorok odwiedziłby go w jego domu. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że bardziej odpowiednie jest dla niego przyjście do Proroka (sa) niż pójście do niego Proroka (sa). Następnie Prorok (sa) położył rękę na piersi ojca Hadhrata Abu Bakra (ra) i zaprosił go do islamu, w którym to momencie ten to zaakceptował i wszedł do owczarni islamu.

Matka Hadhrata Abu Bakra(ra) przyjęła islam

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że matka (ra) Hadhrata Abu Bakra była jedną z najważniejszych osób, które zaakceptowały islam. W erze Dar-e-Arqam, kiedy muzułmanie nadal praktykowali potajemnie, pewnego dnia Hadhrat Abu Bakr (ra) zasugerował Prorokowi (sa), aby udali się do Świętego Meczetu. Tam, w obecności Proroka (saw), Hadhrat Abu Bakr (ra) wygłosił przemówienie zapraszające ludzi do islamu. W ten sposób, po Proroku (sa), Hadhrat Abu Bakr (ra) jako pierwszy publicznie przemawiał i zapraszał ludzi do islamu. Po tym niewierzący poważnie pobili Hadhrat Abu Bakra (ra), w wyniku czego jego twarz spuchła tak, że nie można było odróżnić nosa. Po zabraniu go ludzie byli pewni, że umrze z powodu odniesionych obrażeń. Nie był w stanie mówić, ale kiedy w końcu zaczął mówić pod koniec dnia, zapytał o Proroka (saw), ale nikt nie był w stanie mu odpowiedzieć. Hadhrat Abu Bakr (ra) poprosił swoją matkę, aby udała się do Umm Jamil i zapytała ją o Proroka (sa), ponieważ była muzułmanką, ale nie ujawniła tego publicznie. Matka Hadhrata Abu Bakra (ra) poszła i przyprowadziłą ze sobą Umm Jamil i poinformowała Hadhrata Abu Bakra (ra), że Prorok (sa) jest bezpieczny. Później Hadhrat Abu Bakr (ra)został zabrany do Proroka (saw) z pomocą swojej matki. Kiedy w obecności Proroka (sa) ogarnęły go emocje, a Prorok (sa) pocałował Hadhrat Abu Bakra (ra), Hadhrat Abu Bakr (ra) poprosił Proroka (saw) o modlitwę za jego matkę, na co Prorok(saw) zaprosił ją do przyjęcia islamu. Zaakceptowała zaproszenie Proroka (sa) i wstąpiła do owczarni islamu.

Tytuły Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był znany pod imionami Atiiq i Siddiq. Nazywano go Atiiq, ponieważ pewnego dnia Prorok (saw) powiedział mu, że został uratowany od ognia. W ten sposób stał się znany pod tym tytułem Atiiq, co oznacza osobę o doskonałych cechach. Atiiq oznacza również stary lub starożytny, a niektórzy twierdzą, że był znany pod tym tytułem, ponieważ zawsze posiadał doskonałe cechy i był jednym z pierwszych, którzy zaakceptowali islam.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był również znany jako Siddiq. Odnotowano, że otrzymał ten tytuł jeszcze przed islamem, ze względu na jego wysoki poziom uczciwości. Zapisane jest również, że gdy Prorok ( saw ) przekazywał mu jakieś wieści, to od razu to potwierdzał, dzięki czemu stał się znany pod tym tytułem. Na przykład, kiedy Prorokowi ( saw ) pokazano wizję nocnej podróży, w której podróżował we śnie do oddalonej o około 1300 kilometrów Jerozolimy, ludzie udali się do Hadhrat Abu Bakra (ra) i zapytali go, czy poświadcza to twierdzenie Proroka ( saw ) . Hadhrat Abu Bakr (ra)natychmiast to potwierdził i dlatego stał się znany jako Siddiq. W rzeczywistości jest zapisane, że anioł Gabriel poinformował Proroka (sa), że Hadhrat Abu Bakr (ra) poświadczy tę wizję Proroka (sa), ponieważ jest Siddiq.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był również znany jako Khalifatu Rasulillah (Następca Posłańca Allaha). Był to oczywiście tytuł nadany mu po śmierci Proroka (saw). Odnotowano również, że był znany jako Awwahun, co oznacza czułe serce. Innym nadanym mu tytułem był Amiirush Shakirin (Lider Wdzięcznych). Ten tytuł nadano mu za to, jak bardzo był wdzięczny. Kolejny tytuł nadał mu Bóg, którym był Thani Ithnain (Jeden z Dwóch). Było to w odniesieniu do tego, kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) był z Prorokiem (sa) w jaskini Hira. Kolejnym tytułem jest Sahibur Rasul (Towarzysz Posłańca). Odnosi się to również do tego, kiedy Prorok (saw) powiedział swojemu towarzyszowi w jaskini Hira, aby się nie martwił. Kiedy recytowano te wersety, Hadhrat Abu Bakr (ra) zaczął płakać i powiedział, że jest tym Towarzyszem, o którym mowa. Był również znany jako Adam-e-Thani (Drugi Adam), tytuł nadany mu przez Obiecanego Mesjasza (as). Hadhrat Abu Bakr (ra) jest również odnotowany w historii jako Khalilur Rasul (Przyjaciel Posłańca). Zapisano, że Prorok (saw) powiedział, że gdyby miał mieć Khalila(przyjaciel) spośród ludzi byłby to Hadhrat Abu Bakr (ra). Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił to stwierdzenie, kiedy powiedział, że oczywiście Hadhrat Abu Bakr (ra) był już przyjacielem Proroka (sa), ale Khalil odnosi się do stania się jednym w tym samym lub wchłanianie jednego w drugi. Jest to bliskość zarezerwowana dla relacji z Bogiem, której nie można dzielić z nikim. Tak więc, Prorok (sa) wyrażał, że jeśli coś mogłoby być możliwe z innymi ludźmi, to byłoby to z Hadhrat Abu Bakr (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział w odniesieniu do swojego tytułu Abu Bakr, że Bakr może odnosić się do młodego wielbłąda. Ponieważ miał pasję i był biegły w pielęgnacji wielbłądów, stał się znany jako Abu Bakr. Bakara odnosi się również do bycia szybkim i stał się znany jako ten, ponieważ był jednym z pierwszych, który zaakceptował islam. Był także w czołówce przykładów doskonałych cech.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był jasnej skóry i lekkiej budowy. Miał lekko zgięte plecy, lekko zapadnięte oczy i wysokie czoło.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeszcze przed przyjęciem islamu był uważany za osobę honorową. Był człowiekiem interesu i posiadał doskonałe obyczaje. Ludzie często przychodzili do niego po radę w różnych sprawach. Stał się znany jako jeden z najbardziej odnoszących sukcesy ludzi interesu w Arabii. Był jednym z najbardziej pobożnych ludzi i był niezwykle hojny. Był kochany przez wszystkich i dotrzymywał dobre towarzystwo. Zapisano, że miał ogromną wiedzę w interpretacji snów. Ibn Sirin mówi, że po Proroku (sa) Hadhrat Abu Bakr (ra) był najbardziej biegły w tym względzie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Mekkańczycy uważali Hadhrat Abu Bakr (ra) za najlepszego spośród nich i konsultowali się z nim w różnych sprawach. Był także członkiem Hilful Fudhul, grupy, która została utworzona, aby pomagać uciskanym, ciemiężonym i zawsze bronić sprawiedliwości. Była to ta sama grupa, do której należał również Prorok (saw).

Cnoty Hadhrat Abu Bakr (ra) przed nadejściem islamu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeszcze przed islamem Hadhrat Abu Bakr (ra) był przeciwny czczeniu bożków i nigdy nie kłaniał się żadnemu bożkowi. Był także niechętny spożywaniu alkoholu i nigdy go nie spożywał, nawet przed czasem islamu. Zapytany, dlaczego nigdy nie pił alkoholu, odpowiedział, że to dlatego, że pamiętał o swoim honorze i pobożności, a których nie może zachować osoba pijąca alkohol.

Jego Świątobliwość (ABA) powiedział w odniesieniu do przyjęcia islamu przez Hadhrat Abu Bakra(ra), że Hadhrat Abu Bakr (ra) dowiedział się, że mąż Khadidżah miał twierdzić, że jest prorokiem jak Mojżesz (as). Hadhrat Abu Bakr (ra) udał się do Proroka (saw) i zaakceptował go. Jest również odnotowane, że przed nadejściem Proroka (sa) Hadhrat Abu Bakr (ra) widział we śnie, że księżyc zstąpił do Mekki, nad którą rozpadł się, a jego kawałki rozsypały się po każdym domu, a potem wszystkie kawałki spadły mu na kolana. Kiedy zapytał o jego interpretację, powiedziano mu, że wkrótce nadejdzie oczekiwany posłaniec, a Hadhrat Abu Bakr(ra) będzie jego głównym wyznawcą.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał życie Hadhrat Abu Bakra (ra) w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij