Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al-Khattab(ra) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Znamienici ludzie: Hadhrat Umar ibn al-Khattab(ra)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Umar (ra) oraz wskazówki Jego Świątobliwości (aba) dotyczące Ramadanu i ochrony potomstwa przed chorobami społeczeństwa.

Po wyrecytowaniu TashahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie kontynuował ukazywanie incydentów z życia Hadhrat Umara (ra).

Zaciekły przeciwnik akceptuje islam

Jego Świątobliwość (aba) cytuje Drugiego Kalifa (ra) w odniesieniu do incydentu z przyjęciem islamu przez Hadhrat Umara (ra). Napisał, że Hadhrat Umar (ra) był zagorzałym przeciwnikiem islamu, zanim go zaakceptował. Pewnego dnia zdecydował, że zabije jego założyciela. Dlatego pewnego dnia wyruszył do Proroka (sa) ze złymi intencjami. Jednak po drodze ktoś go zobaczył i poinformował, że jego własna siostra przyjęła islam. Dlatego Hadhrat Umar (ra) zawrócił i udał się do domu swojej siostry. Gdy dotarł do drzwi, usłyszał recytację Koranu. Zapukał, a jego szwagier otworzył drzwi. Hadhrat Umar (ra)zapytał, o to co słyszał, ale próbowali to ukryć. Z powodu swojego gniewu, Hadhrat Umar (ra) podniósł rękę, by uderzyć swojego szwagra, ale gdy uderzał, siostra Hadhrat Umar (ra) weszła między nich, a zatem przypadkowo również ją uderzył.

Widząc, że uderzył swoją siostrę, gniew Hadhrat Umara (ra) ostygł i poczuł wyrzuty sumienia. Następnie poprosił, aby zobaczyć, co jest recytowane. Jego siostra kazała mu najpierw wykonać ablucję, po czym zostały mu przedstawione wersety Koranu. Słysząc je, jego serce stopiło się i wyznał swoją wiarę w islam.

Hadhrat Umar (ra) zapytał następnie, gdzie jest Prorok (sa) i wyruszył w jego stronę. Po przybyciu, Towarzysze (ra) poradzili Prorokowi (sa), aby nie pozwolił mu wejść, ponieważ wiedzieli o jego opozycji. Jednak Prorok (sa) pozwolił mu wejść i zapytał, jak długo jeszcze będzie się im przeciwstawiał. Na tej podstawie Hadhrat Umar (ra) zadeklarował akceptację islamu. Słysząc to, Towarzysze (ra) głośno ogłosili Allahu Akbar! (Allah jest Wielki).

Muzułmanie maszerują do Ka’by

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej, że do tego czasu muzułmanie praktykowali swoją wiarę w tajemnicy z powodu sprzeciwu Mekki. Jednakże, po przyjęciu islamu przez Hadhrat Umar (ra), w końcu pomaszerowali do Ka’by, aby modlić się: z Hadhrat Umar (ra) po jednej stronie Proroka (sa) i Hadhrat Hamzah (ra) po drugiej stronie.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Drugiego Kalifa (ra), który powiedział, że po usłyszeniu faktu, że Hadhrat Umar (ra) przyjął islam, mekkańczycy byli wściekli i otoczyli jego dom. W rzeczywistości, z powodu ich złości, było bardzo możliwe, że go zaatakują. Jednak jeden z głównych przywódców Mekki oświadczył, że Hadhrat Umar (ra) jest pod jego ochroną. W ten sposób Hadhrat Umar (ra) został na razie uratowany przed jakimkolwiek zagrożeniem. Jednak kilka dni później Hadhrat Umar (ra) udał się do wodza i powiedział, że nie potrzebuje już swojej ochrony, a następnie bez strachu będzie chodził po ulicach Mekki.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował następnie Obiecanego Mesjasza (as) w odniesieniu do akceptacji islamu przez Hadhrat Umar (ra). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) zawarł pakt z Abu Jahlem, aby zabić Proroka (sa) i będzie go szukał, mając nadzieję, że znajdzie jego samego. Jednak nastąpiła tak wspaniała przemiana, w wyniku której ta sama osoba, która była zaprzysiężonym wrogiem Proroka (sa) islamu, później oddała swoje życie w imię islamu.

Wpływ Modlitw Proroka (sa) na Hadhrat Umara (ra)

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który przedstawił inny incydent, w którym pewnego wieczoru Hadhrat Umar (ra) dowiedział się, że Prorok (sa) modlił się samotnie w nocy w Ka’bah. Hadhrat Umar (ra) poszedł i kiedy znalazł modlącego się Proroka (sa). Kiedy usłyszał, jak intensywnie modli się, wywarło to na niego głęboki wpływ. Następnie, kiedy Prorok (sa) wstał i wyszedł, Hadhrat Umar (ra) poszedł za nim. Prorok (sa) poczuł za sobą czyjąś obecność, a kiedy odwrócił się, zobaczył podążającego za nim Hadhrat Umara(ra). Prorok (sa)powiedział mu, że nie opuści go w dzień ani w nocy. Hadhrat Umar (ra) usłyszał to i obawiał się, że Prorok (sa) może modlił się przeciwko niemu, więc powiedział, że nie będzie już go niepokoił. Obiecany Mesjasz (as) napisał, że Bóg umieścił w sercu Proroka (sa) w tamtym czasie to, że Bóg nie pozwoli Hadhrat Umarowi (ra) zmarnować się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wspomina trzy razy o incydencie podążania Hadhrat Umara (ra) za Prorokiem (sa) do Ka’by. Dlatego jest możliwe, że po tym incydencie Hadhrat Umar (ra) został ponownie podburzony przeciwko Prorokowi (sa) i uległ, a następnie miał miejsce incydent z jego siostrą i szwagrem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po przyjęciu islamu Hadhrat Umar (ra) pomyślał, że powinien udać się do największego przeciwnika islamu i poinformować go o zaakceptowaniu islamu. Dlatego udał się do Abu Jahl i poinformował go, że przyjął islam. Początkowo Abu Jahl był bardzo gościnny, ale kiedy usłyszał tę wiadomość, zamknął drzwi przed Hadhrat Umarem (ra) i przeklął go.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił inną narrację, w której Hadhrat Umar (ra) zapytał, kto z Quraisz mówi najwięcej i rozpowszechnia najwięcej rzeczy? Został skierowany do człowieka imieniem Dżamiil, więc powiedział mu, że przyjął islam. Słysząc to, Dżamiil udał się do Ka’by i oznajmił tłumowi obecnemu na Ka’bah, że Hadhrat Umar (ra) stał się Sabi (tak mekkańczycy nazywali muzułmanów). Hadhrat Umar (ra) głośno ogłosił, że nie stał się Sabi, a raczej stał się muzułmaninem i zaakceptował Jedynego Boga i Jego Posłańca (sa).

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił narrację, w której Towarzysz (ra) stwierdził, że nie mogli modlić się w Ka’bah, dopóki Hadhrat Umar (ra) nie przyjął islamu. W innej narracji Towarzysz (ra) stwierdził, że po zaakceptowaniu islamu przez Hadhrat Umara (ra) muzułmanie zyskali wielki szacunek.

Migracja Hadhrata Umara (ra) do Medyny

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Umar (ra) był jednym z czołowych imigrantów do Medyny wraz z dwudziestoma innymi. Opowiada się, że jego więź braterstwa została ustanowiona z Hadhrat Abu Bakr (ra) w Mekce, a jego więź braterstwa w Medynie została ustanowiona z Itbanem bin Malikiem.

Słowa Azanu objawione Hadhrat Umarowi (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego dnia Hadhrat Abdullah (ra) udał się do Proroka (sa) i poinformował go o swoim śnie, w którym widział słowa Azanu (wezwanie do modlitwy). Dlatego Prorok (sa) poinstruował go, aby udał się do Hadhrat Bilala (ra) i powiedział mu, aby wezwał Azan. Kiedy Hadhrat Umar (ra) usłyszał te słowa, udał się do Proroka (sa) i poinformował go, że on również widział te same słowa we śnie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal wymieniał wydarzenia z życia Hadhrat Umara (ra).

Obowiązki związane z Ramadanem i ratowaniem przyszłych pokoleń  

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzisiaj jest ostatni piątek tegorocznego Ramadanu. Jednakże to nie powinno ograniczać się tylko do tego. W rzeczywistości ten piątek powinien otworzyć przed nami nowe ścieżki w przyszłości, a cnotliwe nawyki, które wypracowaliśmy podczas Ramadanu, powinny być kontynuowane w przyszły Ramadan i powinny nasilać się. Jeśli tego nie zrobimy, przejście przez miesiąc Ramadan nie przyniesie żadnych korzyści.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w poprzednim kazaniu zwrócił uwagę na recytowanie Duruud (wysyłanie pozdrowień Prorokowi (sa)) i istighfar (proszenie Boga o przebaczenie). Jednak te modlitwy nie ograniczają się tylko do Ramadanu, ale powinny być recytowane nawet po nim.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w dzisiejszych czasach, w których panuje materializm, a nasze dzieci są narażone na działanie sił szatana, musimy modlić się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Musimy nawiązać silną więź z naszymi dziećmi, a także uczyć je o Bogu i wierze oraz umożliwić im osiągnięcie całkowitej pewności. Powinniśmy przywiązywać ich do wiary do tego stopnia, aby żadne z ich działań ani nawet myśli nie były sprzeczne z wolą i upodobaniem Boga. To najlepszy sposób na uratowanie przyszłych pokoleń. Jednak może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy sami osiągniemy całkowitą pewność. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy sami nawiążemy silną więź z Bogiem i będziemy przykładni w oddawaniu czci Bogu, tak jak powinien być prawdziwy wierzący. Musimy zrozumieć prawdziwy powód, dla którego przyjęliśmy Obiecanego Mesjasza(as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niemoralność i nieprzyzwoitość szerzą się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Za pomocą środków takich jak telewizja i Internet, choroby, które kiedyś znaleziono tylko poza domem, są dostępne w domach. Dlatego musimy być bardzo ostrożni i uważni, zwłaszcza w kontekście dzieci.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy zawsze pamiętać o ofiarach składanych przez starszych, którzy dali pierwszeństwo wierze i przeszli przez wielkie trudności ze względu na swoją wiarę. Nie wystarczy pochodzić z potomstwa bardzo pobożnej osoby, musimy raczej ustanowić własne cnotliwe uczynki i naprawić nasze słabości. Dużo modlimy się o ziemski sukces naszych dzieci, ale powinniśmy modlić się jeszcze bardziej o ich duchowy sukces. Wtedy nie tylko zostaniemy zbawieni, ale również nasze przyszłe pokolenia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tych ostatnich dniach Ramadanu powinniśmy modlić się, aby nasza wiara i wiara naszych dzieci były chronione, powinniśmy modlić się o ochronę przed dzisiejszymi siłami szatana i zawsze musimy pozostać prawdziwi w naszej wiarze i czczeniu oraz czynić sprawiedliwość w naszych modlitwach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy modlić się o Boże miłosierdzie dla świata, który pada ofiarą śmiertelnej pandemii koronawirusa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy również pamiętać o tych Ahmadi na całym świecie, którzy zmagają się z trudnościami z powodu swojej wiary. Szczególnie Ahmadi w Pakistanie powinni również skupić się na ofiarach finansowych. Jeśli to zrobimy, wszystkie spiski przeciwników zostaną udaremnione.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy recytować następujące modlitwy:

„O mój Panie! Wszystko Tobie służy! Panie mój, chroń mnie, pomóż mi i miej miłosierdzie nade mną.”

„O Allah! Uczynimy Cię tarczą przed wrogiem i szukamy Twojej ochrony przed ich złymi zamiarami.’’

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie wystarczy zwyczajnie powtarzanie tych modlitw, musimy raczej dbać o nie i zwracać na nie szczególną uwagę. Tylko wtedy takie modlitwy przyniosą nam korzyści. Powinniśmy starać się kontynuować standard naszych modlitw, które ustanowiliśmy podczas Ramadanu przez cały rok.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy modlić się, aby móc kontynuować te cnoty po Ramadanie. Powinniśmy również pamiętać, że rozszerzając zakres naszych modlitw, obejmując nimi również innych, otrzymamy jeszcze większe błogosławieństwo od Boga. Zwiększy to również nasze więzi braterstwa miłości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy również modlić się za muzułmańską Ummah (naród), który doprowadza siebie do ruiny, nie akceptując Imama tego wieku. Powinniśmy również modlić się za cały świat, aby był prowadzony i ocalony od Bożego gniewu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że naszym obowiązkiem jest nieustanna modlitwa, teraz, w czasie Ramadanu, a także po nim. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby każdemu dano taką możliwość.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij