Ramadan i Duruud - Ostatnia Aszra: wzmocnij Modlitwę i skruchę z Duruud
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ostatnia Aszra Ramadanu: wzmocnij Modlitwę i skruchę z Duruud

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.
– Ramadan i Duruud

Ramadan i Duruud – miesiąc modlitwy, wzywania i błagania o błogosławieństwa dla Proroka (saw) oraz szukanie przebaczenia

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha w tych dniach przechodzimy przez błogosławiony miesiąc Ramadan i za kilka dni wkraczamy w ostatnie dziesięć dni Ramadanu.

Prorok (saw) powiedział, że ostatnie dziesięć dni Ramadanu to osiągnięcie zbawienia od piekła. Dlatego, musimy zwracać szczególną uwagę na nasze modlitwy, zwłaszcza podczas ostatnich dziesięciu dni Ramadanu, abyśmy mogli osiągnąć radość Boga Wszechmogącego i zostać uratowani od ognia piekielnego.

Standard modlitwy Proroka (saw) podczas Ramadanu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że stanu modlitw Proroka (saw) podczas ostatnich dziesięciu dni Ramadanu nie można nawet opisać słowami. Jeśli chodzi o stan jego modlitw w miesiącu Ramadan, Hadhrat Aiszah (ra) opowiada, że ​​w swoich modlitwach starał się bardziej niż kiedykolwiek.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) jest dla nas idealnym wzorem i musimy spróbować ustanowić te same standardy ustanowione przez niego. Wtedy Allah Wszechmogący będzie z nas zadowolony i wtedy będziemy uważani za prawdziwych wierzących. Dlatego musimy zanurzyć się w modlitwie, zwłaszcza w tych dniach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że szczególnie Ahmadi muszą zwrócić na to uwagę, ponieważ Ahmadi na całym świecie borykają się z wielkimi trudnościami. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy modlić się o uratowanie od zła przeciwników Ahmadiyya.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy się także modlić o uratowanie przed pandemią, której obecnie doświadcza cały świat.

Wzywanie błogosławieństw dla Proroka (saw) – Ramadan i Duruud

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, konieczne jest skierowanie pozdrowienia do Proroka (saw). Relacjonuje się, że kiedyś Prorok (saw) powiedział, że ten, kto porzuca wysyłanie mu pozdrowień, porzuca ścieżkę prowadzącą do Raju. Przy innej okazji Prorok (saw) powiedział, że ten, kto posyła mu pozdrowienie, Bóg ześle na tę osobę dziesięć pozdrowień, podniesie go o dziesięć stopni i zapisze dziesięć dobrych uczynków pod jego imieniem. To daje nam wyobrażenie o tym, jak ważne jest wysyłanie pozdrowień Prorokowi (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy uczynić wysyłanie pozdrowień Prorokowi (saw) stałym nawykiem w naszym życiu. Nie tylko po to, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, ale abyśmy mogli żyć w czystości przez całe nasze życie, abyśmy mogli osiągnąć bliskość Boga i wzrastać w naszej duchowości. Powinniśmy nie tylko twierdzić, że zaakceptowaliśmy prawdziwego sługę Proroka (saw), ale powinno to być odzwierciedlone w naszych czynach.

Objawienie Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące Duruud

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił cytat z pism Obiecanego Mesjasza (as), wyjaśniając objawienie, które otrzymał, w którym nakazano mu wysyłanie pozdrowień Prorokowi (saw). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że to dowodzi, że wszystko, co otrzymał, było wynikiem jego całkowitego posłuszeństwa i poddania się Prorokowi (saw). W ten sposób ranga Obiecanego Mesjasza (as) została mu nadana ze względu na to, że był prawdziwym sługą Proroka (saw), będąc mu całkowicie poddanym w wypełnianiu swojej misji.

Jego Świątobliwość (aba) opowiedział incydent z Obiecanym Mesjaszem (as), w którym stwierdza, że ​​pewnej nocy wysłał pozdrowienia Prorokowi (saw) tak obficie, że jego serce zostało pokonane. Wtedy zobaczył we śnie, że aniołowie zbliżają się do niego z naczyniami światła wypełnionymi czystą i słodką wodą. Aniołowie powiedzieli Obiecanemu Mesjaszowi (as), że są to błogosławieństwa z powodu wysłania pozdrowień Prorokowi (saw). Przy innej okazji Obiecany Mesjasz (as) ujrzał sen, w którym ludzie szukali prawdziwego sługi Proroka (saw). Kiedy go spotkali, powiedzieli: „Oto jest osoba, która naprawdę kocha Posłańca (saw) Allaha”.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jako ci, którzy zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as) i starają się wypełniać jego misję, czy nie powinniśmy być tymi, którzy będą mówić światu, że poprzez prawdziwego sługę Proroka (saw), zrozumieli prawdziwego ducha wysyłania mu pozdrowień? Zwłaszcza w czasie Ramadanu nie tylko modlimy się za siebie, ale staramy się szerzyć przesłanie Proroka (saw) na całym świecie. Starajcie się pomóc ludziom uświadomić sobie, że tylko ta wiara jest tą, która może ustanowić prawdziwy związek między człowiekiem a Bogiem i jest to wiara, która głosi, że z powodu miłości Proroka (saw) Bóg odpowiada na błagania swoich wyznawców.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że naszym obowiązkiem jest rozpowszechnianie tego przesłania na całym świecie. Jeśli pragniemy uczestniczyć w tych błogosławieństwach w tym życiu i w życiu ostatecznym, musimy nieustannie wysyłać pozdrowienia Prorokowi (saw). Jeśli to zrobimy, zobaczymy, że intrygi i plany przeciwników zawodzą na naszych oczach. Zobaczymy, jak my i nasi przyszli potomkowie walczą i prosperują w duchowości. Zobaczymy wspaniałe przykłady akceptacji modlitwy, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Jednak warunek jest taki, że musieliśmy wysyłać pozdrowienia do Proroka (saw) z prawdziwą szczerością.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że można naprawdę i szczerze modlić się tylko wtedy, gdy się wie, co się mówi. Zwykłe wypowiadanie słów nie może mieć takiego samego wpływu na serce. A jeśli ono nie zostanie dotknięte, wtedy niezbędny zapał może się nie pojawić. Dlatego konieczne jest poznanie znaczenia słów, które się wypowiada. Jest wielu na świecie, którzy powtarzają słowa Duruud [modlitwa o wysłanie pozdrowienia Prorokowi (saw)], ale nie wiedzą, co to znaczy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie przedstawiał znaczenie Duruud w świetle pism Hadhrata Mirzy Bashirdduina Mahmuda Ahmada (ra), Drugiego Kalifa Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya.

Zrozumieć  Duruud – Ramadan i Duruud

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy mówimy: „O Allahu, błogosław Muhammada (saw)” oznacza to, że niech Allah obdarzy Proroka (saw) wszystkim, co jest dobre. Nie znamy zakresu dobra, którym Bóg może obdarzać. Tak więc pozostawiamy Bogu, aby obdarzył Proroka (saw) całym dobrem, które jest w Jego nieskończonej wiedzy.

Następnie, kiedy modlimy się „O Allahu, obdarz powodzeniem Muhammada (saw)” modlimy się, aby Bóg zwiększył te błogosławieństwa, którymi obdarzył Proroka (saw), o które wcześniej modlono się. Odnosi się to również do modlitw zanoszonych przez Proroka (saw) za swój lud. W ten sposób my również możemy skorzystać z tej modlitwy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że samo wypowiedzenie tych słów nie wystarczy. Ta modlitwa musi być nie tylko odmawiana ze szczerością serca, ale także nasze czyny muszą ją odzwierciedlać. Nie możemy być jak ci, którzy wychodzą na ulice żarliwie głosząc swoją miłość do Proroka (saw), a jednak blokują ulice, a nawet utrudniają chorym dotarcie do szpitala. Dlatego nasze czyny muszą również odzwierciedlać słowa, które wypowiadamy, a nasze czyny muszą odzwierciedlać prawdziwe nauki Proroka (saw). Dopiero wtedy możemy odnieść pożytek z wysyłania pozdrowień do Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że sam Bóg Wszechmogący nakazał wierzącym pozdrawiać Proroka (saw). W Koranie jest powiedziane:

„Allah zsyła swoje błogosławieństwa na Proroka, a Jego aniołowie modlą się za niego. O wy, którzy wierzycie, wy również powinniście błagać Go o błogosławieństwa dla niego oraz pozdrawiać go pozdrowieniem pokoju.’’ (33:57)

Fakt, że Bóg i Jego aniołowie wysyłają pozdrowienia Prorokowi (saw), pokazuje, jak ważne jest czynienie tego. Co więcej, dowiadujemy się z tego, że poprzez ciągłe wysyłanie pozdrowień ranga Proroka (saw) stale rośnie. Kiedy wysyłamy pozdrowienia, my także będziemy uczestniczyć w jego błogosławieństwach. Następnie, kiedy otrzymamy te błogosławieństwa, musimy być wdzięczni i możemy być wdzięczni, wysyłając pozdrowienia Prorokowi (saw) jeszcze więcej niż wcześniej. To z kolei da nam jeszcze więcej błogosławieństw, a cykl wysyłania pozdrowień i otrzymywania błogosławieństw będzie trwał.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy byli w stanie wypełnić obowiązek wysłania pozdrowienia Prorokowi (saw).

Następnie wyrecytował Duruud sharif:

Pobłogosław, O Allah, Muhammada i jego lud, tak jak pobłogosławiłeś Abrahama i jego lud. Zaprawdę, jesteś Godny Chwały, Wspaniały!
Wynieś, o Allah, Muhammada i jego lud, tak jak wyniosłeś Abrahama i jego lud. Zaprawdę, Ty jesteś Godny Chwały, Wspaniały!’’ 

Znaczenie szukania przebaczenia 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że drugą rzeczą, na którą pragnie zwrócić uwagę, jest poszukiwanie przebaczenia, szczególnie poprzez następującą modlitwę:

Proszę Boga, mojego Pana, o przebaczenie wszystkich moich grzechów i zwracam się do Niego”.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as) w wyjaśnieniu tego wersetu, który stwierdził, że ta modlitwa oznacza, że ​​Bóg może zakryć popełnione błędy i niech Bóg ocali osobę szukającą pokuty od wrodzonej słabości, którą każdy człowiek posiada. Tak jak Bóg stworzył człowieka, tak też stworzył sposób na ocalenie człowieka od upadku. Tak więc Bóg nakazał nam, abyśmy szukali przebaczenia, a ocalenie nas może być jedynie poprzez ciągłe szukanie u Niego przebaczenia.

Poszukiwanie przebaczenia poprzez tę modlitwę umożliwia także wypełnienie przykazań Bożych. Nie należy się nią modlić dopiero po popełnieniu błędu, ale powinno się to robić w sposób ciągły, aby także zostać uwolnionym od możliwości popełnienia przyszłych błędów, a tym samym osiągnąć bliskość z Bogiem. Dlatego konieczne jest, aby prosić o przebaczenie zarówno w przypadku popełnienia winy, jak i wtedy, gdy jej nie popełniono. Szatan jest zawsze gotowy do ataku w dowolnym momencie. Dlatego Bóg stwierdza, że ​​aby uchronić się od takich ataków, musimy nieustannie korzystać z tej modlitwy.

Przykład miłosierdzia Bożego 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miłosierdzie Boże jest niezwykle rozległe. W rzeczywistości sam Bóg Wszechmogący stwierdził, że Jego miłosierdzie obejmuje wszystko. Wyjaśnia to historia opisana przez Proroka (saw). Był człowiek, który popełnił 99 morderstw. Czuł się źle i poszedł do osoby, aby zapytać czy można mu wybaczyć. Ten człowiek powiedział, że po popełnieniu 99 morderstw nie było sposobu, aby mu wybaczono, więc ten zabił tego człowieka, zabijając w ten sposób 100 osób. Następnie poszedł do innej osoby z tym samym pytaniem. Ta osoba powiedziała mu, że drzwi do Bożego miłosierdzia są zawsze otwarte i powiedział, że powinien udać się do takiego a takiego miejsca, gdzie znajdzie ludzi, którzy będą błagać Boga. Powinien przyłączyć się do nich i prosić o przebaczenie. Jednak nigdy nie mógł wrócić do swojego dawnego miasta, ponieważ jego prawdziwa skrucha nigdy miałaby tam nigdy nie nastąpić. Dlatego wyruszył w to miejsce, ale po drodze zginął. Aniołowie odpowiedzialni za litość i karę przybyli, aby zadecydować o jego losie. Anioł odpowiedzialny za karę powiedział, że powinien zostać ukarany za swoje zbrodnie, podczas gdy pozostali aniołowie szukali miłosierdzia, aby zostało mu przebaczone. Zdecydowano, że okaże się, czy będzie bliżej początku swojej podróży, czy bliżej upragnionego celu, a to zadecyduje o jego losie. Kiedy mierzyli, był tylko trochę bliżej celu, więc Bóg okazał miłosierdzie i został zabrany do Raju.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to pytanie, które wielu młodych ludzi zadaje w dzisiejszych czasach, jak rozległe jest rzeczywiście Boże przebaczenie i czy można im przebaczyć. Wiadomo, że Bóg zwraca się z miłosierdziem do tych, którzy się do Niego zwracają. Prorok (saw) powiedział, że ten, kto idzie do Boga, Bóg biegnie do niego. Zatem miesiąc Ramadan jest doskonałą okazją do zwrócenia się do Boga, szukania przebaczenia i pokuty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jako Ahmadi, którzy stoją w obliczu wielkich trudności, jedynym rozwiązaniem jest dla nas ustanowienie połączenia z Bogiem Wszechmogącym. Kiedy to zrobimy i kiedy nasze Duruud oraz nasze poszukiwanie przebaczenia zostanie zaakceptowane przez Boga, wtedy zostaniemy uratowani z uścisków przeciwników.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w naszych modlitwach podczas Ramadanu musimy modlić się o zbawienie od zła przeciwników. Powinniśmy modlić się za tych, którzy przechodzą przez trudności, aby otrzymali ulgę. Szczególnie Ahmadi w Pakistanie powinni modlić się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział również, że modli się o ocalenie przed obecną pandemią, przed którą stoi świat.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy stali się tymi, którzy szczerze przesyłają pozdrowienia Prorokowi (saw) i prawdziwie proszą o przebaczenie.


Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions. 

Udostępnij