Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr(ra) (16) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr(ra) (16)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że w ostatnim kazaniu wygłoszonym na temat życia Hadhrat Abu Bakr (ra) przedstawił odniesienia, które dowiodły, że Hadhrat Abu Bakr (ra) nie karał ludzi za ich odstępstwo, raczej karał ich z powodu ich buntu.

Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostaje zdecydowany w obliczu ogromnych wyzwań

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hakam  (sędzia) i  Adl  (sprawiedliwy arbiter) tego wieku, Obiecany Mesjasz (as) również potwierdził, że odstępcy w czasie Hadhrat Abu Bakr (ra) podjęli bunt. Obiecany Mesjasz (as) opisał ten niebezpieczny i burzliwy czas, który nastąpił z powodu otwartego buntu, w obliczu którego Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostał odważny i stanowczy. Hadhrat Abu Bakr (ra) był bardzo zasmucony tym, co stało się z tymi ludźmi i płakał w modlitwie. Jego córka Hadhrat Aisza (ra) opisuje, że Hadhrat Abu Bakr (ra)na początku swego kalifatu był świadkiem wszelkiego rodzaju buntów i powstań, tak że gdyby ten sam ciężar został nałożony na góry, to by rozpadły się. Jednak z pomocą Boga Wszechmogącego, Hadhrat Abu Bakr (ra) stał stanowczo, gdy wykorzenił wszystkie zagrożenia, które pojawiły się.

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) został obdarzony płaszczem kalifatu, muzułmanie byli w niezwykle niestabilnym stanie, jednak Bóg wyciągnął muzułmanów z głębokich głębin ciemność przez Hadhrat Abu Bakr (ra) tak, że później ludzie nieustannie wychwalali i gratulowali Hadhrat Abu Bakr (ra) i byli gotowi być mu posłuszni w każdej sprawie. Wszystko to było spowodowane prawdomównością i niezłomnością Hadhrat Abu Bakra (ra).

Hadhrat Abu Bakr (ra) gromadzi muzułmanów do walki z buntem

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas tej fali buntu Hadhrat Abu Bakr (ra) wysłał różnych wysłanników. Byli tacy, którzy stali się odstępcami i odmówili dawania Zakatu, ale byli też tacy, którzy stali się odstępcami, a potem również przyjęli bunt i zaczęli zabijać muzułmanów. Hadhrat Abu Bakr (ra) postanowił uzyskać informacje wywiadowcze dotyczące ruchów tej grupy, zebrał więc armię muzułmańską i wyruszył z Medyny. Hadhrat Ali (ra) poprosił Hadhrata Abu Bakra (ra), aby zamiast sam towarzyszyć tej armii, wysłał w jego miejsce kogoś innego z obawy, że coś się z nim stanie podczas bitwy. Hadhrat Abu Bakr (ra)przyjął tę sugestię i polecił armii wyruszyć, gdy wróci do Medyny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) podzielił armię muzułmańską na jedenaście batalionów z wyznaczonymi przywódcami, z których każdy przypisał własną flagę. Zostali wysłani do różnych miejsc, gdzie buntownicy, w tym ci pod przywództwem fałszywych pretendentów do proroctwa, podnieśli swój bunt. Hadhrat Abu Bakr (ra) poinstruował również każdy batalion, aby pozostawił niektórych silnych muzułmanów na obszarach, do których zostali rozmieszczeni, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa w regionie. Hadhrat Abu Bakr (ra)był stale informowany i na bieżąco informowany o ruchach każdego z tych batalionów i wiedział, kiedy te bataliony odniosły zwycięstwo. Rebelia rozpoczęła się zaledwie trzy miesiące wcześniej, a ponieważ buntownicy myśleli, że mają przewagę i będą w stanie wymazać muzułmanów w mgnieniu oka, wcale nie byli przygotowani na zorganizowaną muzułmańską armię, z którą musieli stawić czoła. W ten sposób zostali pokonani.

Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że ta dystrybucja dokonana przez Hadhrata Abu Bakra (ra) ustanowiła doskonały system, dzięki któremu armia muzułmańska pozostawała w stałej komunikacji ze sobą, nawet gdy bataliony były wysyłane do różnych obszarów. Hadhrat Abu Bakr (ra) również trzymał część armii w Medynie w celu ochrony kwatery głównej, a także utrzymywał grupę starszych Towarzyszy do konsultacji w różnych sprawach. W ten sposób pod przywództwem Hadhrata Abu Bakra (ra) ustanowiono system rządów.

List Hadhrat Abu Bakra(as) do całej Arabii

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym czasie Hadhrat Abu Bakr (ra) napisał list do wszystkich mieszkających w Arabii, stwierdzając, że wierzy w to, co przyniósł Prorok (sa) i wszystkich tych, którzy temu zaprzeczają są niewierzący. Powiedział, że Prorok (saw) został posłany na ten świat z prawdą jako zwiastun dobrej nowiny i ostrzegający. Ci, którzy go przyjęli, otrzymali Bożę światło przewodnictwa. Hadhrat Abu Bakr (ra) wyjaśnił następnie poprzez wersety Koranu, że po wypełnieniu swoich obowiązków, Prorok (sa) miał odejść tak, jak wszyscy muszą odejść, więc on też. Na przykład Bóg Wszechmogący stwierdza:

„Nie daliśmy wiecznego życia żadnemu śmiertelnikowi przed tobą. Gdybyś ty miał umrzeć, to czy oni będą tu żyć na wieki?” (Koran, 21:35 )

I również:

„Jedynie Muhammad jest Posłańcem. Zaprawdę, wszyscy Posłańcy umarli przed nim. Jeśli zatem on umrze lub zostanie zabity, to czy wy odwrócicie się na pięcie? Ten, kto odwraca się na pięcie, wcale nie krzywdzi Allaha. Allah z pewnością wynagrodzi wdzięcznych. ( Koran, 3: 145 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że ktokolwiek czcił Proroka (sa) powinien wiedzieć, że odszedł. Ci, którzy czcili Boga, powinni wiedzieć, że On wciąż żyje i zawsze będzie. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że nakazał wszystkim wierzyć w Boga i Przesłanie przyniesione przez Proroka (saw). Powiedział, że przewodnictwo mogą otrzymać tylko ci, którym jest ono dane przez samego Boga. Co więcej, dobre uczynki ludzi znalazłyby akceptację w oczach Boga, kiedy przyjęli Boga i Jego wiarę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ten list został wysłany z każdym z przywódców wyznaczonych do różnych batalionów, a Hadhrat Abu Bakr (ra) poinformował ludzi, że polecił armiom nie walczyć, ale zapraszać ludzi do przyjęcia Przesłania zawartego w niniejszym piśmie. Gdyby jednak odmówili i uparli się, armie nie miałyby innego wyjścia.

Upomnienia dla dowódców każdego batalionu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również napisał list zaadresowany do każdego z przywódców przydzielonych do jedenastu batalionów. Nakazał im, aby przyjęli sprawiedliwość i nie walczyli po osiągnięciu wyznaczonego celu. Najpierw niech zapraszają ich do wiary oraz wypełniania swoich obowiązków. Jeśli jednak zobaczyliby, że ludzie są nastawieni na bunt i walkę, nie powinni wahać się przed chwyceniem za broń, aby położyć kres niesprawiedliwości i okrucieństwu, których dopuścili się. Jego Świątobliwość (aba)ponownie podkreślił fakt, że nie byli to jedynie odstępcy, ale ludzie, którzy dopuścili się potwornych zbrodni i okrucieństw, a więc postępowano z nimi zgodnie z przykazaniem Koranu, które mówi, że zadośćuczynienie za zbrodnię powinno być podobne. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje narracja, która mówi, że wydano polecenie spalenia buntowników. Nie była to ogólna instrukcja, ponieważ, jak stwierdził Prorok (saw), tylko Allah może karać ogniem. W tym przypadku to przykazanie zostało wydane tylko dlatego, że ci, o których mowa, podpalili muzułmanów, a zatem ta instrukcja została przekazana jako forma sprawiedliwej i równej kary.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że mogą pojawić się kazania na inne tematy w czasie miesiąca Ramadan, ale będzie kontynuował ten temat za każdym razem, gdy wygłosi następne kazanie o życiu Hadhrata Abu Bakra (ra).

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij