Znamienici ludzie - Hadhrat Abu Bakr(ra) (04)
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znamienici ludzie – Hadhrat Abu Bakr(ra) (04)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) kontynuował relacjonowanie wydarzeń z życia Hadhrata Abu Bakra (ra).

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra)

Po wyrecytowaniu TashahhudTa`ałłuz i Surah al-Fatihah, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal podkreślał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był jednym z tych, którzy towarzyszyli Prorokowi (saw) w Baiՙat-e-Aqabah Thaniah (drugie zobowiązanie wierności w Akabie). W tym czasie Hadhrat Abu Bakr (ra) został wyznaczony wraz z Hadhrat Ali (ra) do pełnienia straży.

Towarzyszenie Prorokowi (saw) podczas migracji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) towarzyszył również Prorokowi (saw) podczas jego migracji do Medyny. Mekkańczycy surowo prześladowali muzułmanów i w związku z tym muzułmanie musieli migrować. Opierając się na śnie, Prorok (saw) początkowo myślał, że migracja miała odbyć się w kierunku Yamamy. Jednak później stało się jasne, że migracja miała odbywać się w kierunku Jathrib, znanego później jako Medyna. Tak więc, gdy mieszkańcy Medyny zaczęli akceptować islam, muzułmanom z Mekki doradzono, aby migrowali do Medyny. Ostatecznie większość muzułmanów z Mekki wyemigrowała do Medyny, z wyjątkiem tych, których Koran opisuje następująco:

„Z wyjątkiem tych słabych wśród mężczyzn, niewiast i dzieci, którzy nie są w stanie przyjąć żadnego planu ani znaleźć żadnej drogi ucieczki”. (4:99)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) czekał na przykazanie Boga przed migracją. Hadhrat Abu Bakr (ra) poprosił o pozwolenie na migrację, na co Prorok (saw) odpowiedział, że powinien poczekać, ponieważ wkrótce on również może otrzymać przykazanie migracji.

Mekkańczycy spiskują w celu zamordowania Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym samym czasie wodzowie Mekki byli wściekli z powodu ucieczki muzułmanów. W ten sposób wodzowie zebrali się, aby knuć spisek przeciwko Prorokowi (saw), ponieważ nie chcieli, aby on również odszedł. Omawiali różne plany i intrygi. Ostatecznie zdecydowano, że każdy z każdego plemienia Quraisz powinien otrzymać miecz i wszyscy raze, powinni zamordować Proroka (saw) w tym samym czasie. Bóg poinformował Proroka (saw) o tym spisku, kiedy stwierdził:

„I przypomnij sobie czas, kiedy niewierni snuli plany przeciwko tobie, by cię uwięzić lub zabić lub wypędzić. Oni planowali, lecz Allah także planował, a jest On najlepszym z planistów”. (8:31)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po otrzymaniu Bożego pozwolenia, Prorok (saw) rozpoczął przygotowania do migracji. Prorok (saw) najpierw udał się do domu Hadhrata Abu Bakra (ra) i poinformował go, że otrzymał pozwolenie na migrację i że Hadhrat Abu Bakr (ra) będzie mu towarzyszył. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że przygotował już do tego celu dwa wielbłądy, z których jeden odda Prorokowi (saw). Prorok (saw) powiedział, że zabierze wielbłąda dopiero po zapłaceniu za niego i w ten sposób kupił go od Hadhrat Abu Bakr (ra) za 400 dirhemów. Zdecydowano, że pierwszym przystankiem będzie jaskinia Thaura, w której pozostaną przez trzy dni. Postanowili też zatrudnić osobę, która miała głęboką wiedzę na temat różnych ścieżek na pustyniach Arabii. W tym celu zatrudnili Abdullaha bin Uraiqita, który miał spotkać się z nimi w jaskini Thaura za trzy dni.

Hadhrat Ali (ra) poinformowany o planach Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po sporządzeniu tego planu i powrocie do domu, Prorok (saw) poinformował Hadhrat Ali (ra) o swoim planie migracji. Powierzył Hadhrat Ali (ra) obowiązek spędzenia tej nocy w swoim łóżku, używając tego samego koca, którego sam używał. Prorok (saw) zapewnił go, że wróg nie wyrządzi mu żadnej krzywdy. Poinstruował również Hadhrata Ali (ra), aby zwrócił wszystkie fundusze powierzone Prorokowi (saw), po czym powinien dołączyć do niego w Medynie. Przez cały czas napastnicy znajdowali się w pobliżu domu Proroka (saw), czekając na zapadnięcie zmroku, aby rozpocząć atak. Prorok (saw) słyszał, jak Abu Jahl szydzi z niego, a w odpowiedzi Prorok (saw) wyrecytował:

,,Ya Siin. Na Koran, pełen mądrości. Tyś rzeczywiście jesteś jednym z Posłańców na właściwej ścieżce. Oto objawienie od Potężnego, Litościwego, abyś mógł ostrzec lud, którego ojcowie nie zostali ostrzeżeni, przez co ci są nierozważni. Zaiste, słowo okazało się prawdziwe przeciwko większości z nich, albowiem nie uwierzyli. Wokół ich szyi zawiesiliśmy obroże sięgające aż po brodę, tak że głowy trzymają podniesione. I umieściliśmy przeszkodę przed nimi oraz przeszkodę za nimi i okryliśmy ich z góry tak że nie widzą.” (36: 2-10)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że o zmroku, chociaż napastnicy byli już na zewnątrz i zaglądali do domu Proroka (saw), był w stanie opuścić swój dom niepostrzeżenie, podczas gdy niewierzący myśleli, że mężczyzna znajdujący się w łóżku był Prorokiem (saw), choć w rzeczywistości był to Hadhrat Ali (ra). O świcie napastnicy zdali sobie sprawę, że ich cel przemknął im przez palce i że w rzeczywistości był to Hadhrat Ali (ra) leżący w łóżku.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieją różne narracje dotyczące pory nocy, o której Prorok (saw) opuścił swój dom. Niektóre narracje mówią, że było to we wcześniejszej części nocy, inne mówią, że był to środek nocy, a jeszcze inne mówią, że odbyło się to późną częścią nocy. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według Hadhrat Mirza Bashira Ahmada Sahiba (ra), Prorok (saw) opuścił swój dom we wcześniejszej części nocy, ponieważ niewierzący stojący na zewnątrz jego domu nie spodziewali się, że wyjdzie tak wcześnie, dlatego Prorok (saw) mógł odejść niepostrzeżenie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według Obiecanego Mesjasza (as) Prorok (saw) opuścił swój dom bardzo wcześnie rano. W każdym razie Prorok (saw) mógł odejść niezauważony.

Prorok (saw) żegna się z Mekką

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po opuszczeniu domu, Prorok (saw) udał się prosto do domu Hadhrat Abu Bakra (ra). Tam córki Hadhrata Abu Bakra (ra) szybko przygotowały jedzenie na podróż. Potem obaj wyruszyli.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas tej wędrówki, Prorok (saw) kontynuował recytowanie następujących słów:

„I powiedz: ,,O Panie mój, uczyń moje wejście dobrym wejściem, moje wyjście zaś dobrym wyjściem. I udziel mi od Siebie pomocnej siły” ’’. (17:81)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy Prorok (saw) przechodził obok Kaՙaba, spojrzał w stronę Mekki i zwrócił się do niej, mówiąc: „Na Boga, z całej ziemi Bożej, o Mekko, jesteś mi najdroższa i z całej ziemi Bożej, jesteś najdroższa Bogu. Gdyby twoi mieszkańcy nie zmusili mnie do wyjazdu, nigdy bym nie wyjechał.’’

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy podróżowali do Jaskini Thaura, czasami Hadhrat Abu Bakr (ra) szedł przed Prorokiem (saw), czasami za nim, czasami po jego prawej, a czasami po lewej stronie. Prorok (saw) zapytał go o to, na co Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział, że czasami pomyśli, że ktoś może nadejść z przodu, z tyłu lub z boków, więc starał się zakryć wszystkie strony, aby chronić Proroka (saw).

Dotarcie do jaskini Thaura

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy dotarli do jaskini, Hadhrat Abu Bakr (ra) wszedł do środka pierwszy i oczyścił teren. Następnie Prorok (saw) wszedł i położył się, kładąc głowę na nodze Hadhrat Abu Bakr (ra). W jaskini znajdowała się dziura, którą Hadhrat Abu Bakr (ra) zakrył stopą. Przez całą noc coś go gryzło, ale w obawie, że niepokoi Proroka (saw), nie poruszył się. Kiedy Prorok (saw) obudził się, zobaczył, że kolor twarzy Hadhrat Abu Bakra (ra) zmienił się i zapytał, co jest nie tak. Kiedy Hadhrat Abu Bakr (ra) mu powiedział, Prorok (saw) przyłożył swoją ślinę do rany, która następnie zagoiła się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Mekkańczycy zdali sobie sprawę, że Prorok (saw) odszedł, zaczęli go szukać. Przesłuchali Hadhrata Ali (ra) i pobili go. Następnie udali się do domu Hadhrat Abu Bakr (ra) i zapytali jego córkę, Hadhrat Asmaa’ (ra), o miejsce pobytu jej ojca. Odpowiedziała, że ​​nie wie, na co Abu Jahl uderzył ją.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Mekkańczycy wynajęli tropiciela, który był w stanie wyśledzić kroki Proroka (saw) do Jaskini Thaura. Mekkańczycy stali przed jaskinią, a Hadhrat Abu Bakr (ra) twierdził, że ​​widział ich stopy. Gdyby zajrzeli do jaskini, znaleźliby ich. Jednak nie byli sami, bowiem Bóg był z nimi, który sprawił, że wyrosło drzewo, posłał pająka, aby tkał sieć u wejścia do jaskini, i gołębia, który zrobił gniazdo i złożył jaja.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał życie Hadhrat Abu Bakr (ra) w przyszłych kazaniach.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij