Znakomici ludzi – Hadhrat Hamza(ra) i życzenia z okazji Nowego Roku - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzi – Hadhrat Hamza(ra) i życzenia z okazji Nowego Roku

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że po zakończeniu wzmianki o życiu Hadhrat Abu Bakra (ra) wspomniał, że byli jacyś Towarzysze, co do których istniały dalsze szczegóły, które zostaną dodane po opublikowaniu serii kazań. Jednak Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wiele osób pisało do niego, mówiąc mu, jak wiele skorzystali ze słuchania tych kazań. Dlatego Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uważa za stosowne wspomnieć o tych dalszych szczegółach również w kazaniach, tak, aby jak największa liczba osób mogła z nich skorzystać.

Miłość Świętego Proroka do imienia Hadhrat Hamzah (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że najpierw wymieni Hadhrat Hamzah (ra). Był wujem Proroka (sa) i był mu bardzo drogi. Przekazano, że Prorok (saw) kochał imię „Hamzah”. Pewnego razu ktoś zapytał Proroka (saw), jak powinni nazwać swojego nowonarodzonego syna. Prorok (saw) poradził, aby nadać chłopcu imię Hamzah bin Abi Muttalib, ponieważ bardzo mu się podobało to imię.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Hamzah (ra) był również znany jako Abu Ammarah, po jego córce Ammarah, która urodziła się z jego drugiej żony Khaulah. Hadhrat Hamzah (ra) miał także inną córkę o imieniu Umama. Zapisano, że na podstawie Traktatu z Hudaibiyah, kiedy nadszedł czas, aby Prorok (sa) opuścił Mekkę, Umama biegła za Prorokiem (sa). Hadhrat Ali (ra) wziął ją i przekazał Hadhrat Fatimah (ra) i poprosił, by się nią zaopiekowała. Następnie Hadhrat Ali (ra), Hadhrat Ja’far (ra) i Hadhrat Zaid (ra) wszyscy chcieli wziąć ją pod swoją opiekę. Sprawa została skierowana do Proroka (saw), który powiedział, że powinna pozostać pod opieką swojej ciotki ze strony matki, ponieważ ciotka ze strony matki jest jak matka. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nawet najdrobniejsze sprawy zostały wyjaśnione, jak ta, która odpowiada na pytanie, dlaczego dzieci są oddawane ich ciotce lub babci ze strony matki, kiedy pewne istotne sprawy są kierowane do arbitrażu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że początkowo Hadhrat Hamzah (ra) ze złości wyraził swoją wierność Prorokowi saw, a później żałował, że porzucił wiarę swoich przodków. Tej nocy nie mógł spać, więc udał się do Ka’by i modlił się o rozwianie swoich wątpliwości. Jeszcze nawet nie skończył się modlić, jego serce uspokoiło się i był przekonany, po czym udał się do Proroka (saw) i opowiedział o całym incydencie. Słysząc to, Prorok (saw) modlił się do Boga, aby obdarzył Hadhrata Hamzę (ra) niezłomnością.

Niosący flagę w różnych wyprawach

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Safar 2 AH Prorok (saw) przekazał islamską flagę Hadhrat Hamzie (ra) podczas wyprawy w kierunku Banu Zamrah w Ghaddan. Prorok (saw) rozmawiał z wodzem plemienia, co zaowocowało traktatem pokojowym między nimi a muzułmanami. Było to również to samo miejsce, w którym zmarła matka Proroka (saw).

Jego Świątobliwość powiedział, że w Jamadi al-Ula 2 AH Prorok (saw) wyruszył z grupą 150-200 Towarzyszy Migrantów w kierunku Ushairah i podczas tej wyprawy ponownie Hadhrat Hamzah (ra) niósł białą flagę Świętego Proroka (sa). Wyprawa ta zaowocowała także zawarciem traktatu pokojowego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na początku bitwy pod Badr Kurajszyci wezwali do pojedynku, na który Prorok (saw) wysłał Hadhrat Hamzę (ra), Hadhrat Ali (ra) i Hadhrat Ubaidah (ra). Zarówno Hadhrat Hamzah (ra) jak i Hadhrat Ali (ra) z łatwością odnieśli zwycięstwo w swoich bitwach, jednak Ubaidah (ra) został poważnie ranny i zmarł w drodze powrotnej z Badr.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu, przed zakazem spożywania alkoholu w islamie, Hadhrat Hamzah (ra) był nietrzeźwy i w tym stanie zabił dwa wielbłądy Hadhrat Alego (ra). Prorok (saw) został o tym poinformowany, udał się do Hadhrat Hamzah (ra) i wyraził swoje niezadowolenie. Hadhrat Hamzah (ra) nadal był pod wpływem alkoholu i powiedział, że wszyscy są podporządkowani jego przodkom. Prorok (saw) powiedział, że najlepiej będzie z nim nie rozmawiać, gdy jest w tym stanie. Później, kiedy alkohol został zakazany w islamie, Hadhrat Hamzah (ra) natychmiast go porzucił. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że jest to dla nas piękny przykład. Czasami, gdy pojawia się instrukcja, niektórzy ludzie mówią, że potrzebują czasu, aby ją przyjąć, jednak, gdy tylko usłyszał ten nakaz zakazu spożywania alkoholu, Towarzysze nie marnowali czasu i nie zadawali pytań, tylko zaakceptowali go całym sercem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Hamzah (ra) był również niosącym flagę podczas wyprawy w kierunku Banu Qainqah, który już planował zabójstwo Proroka (sa). Po bitwie pod Badr Banu Qainqah jako pierwsi wśród Żydów w Medynie zerwali traktat ze Świętym Prorokiem (saw) i zaczęli stwarzać problemy oraz spiskować przeciwko muzułmanom. Pomimo wyrażania nienawiści przez naród żydowski, Prorok (saw) pozostał cierpliwy. W rzeczywistości nadal szanował naród żydowski. Pewnego razu Żyd dał pierwszeństwo Mojżeszowi (as) nad wszystkimi prorokami, na co pewien Towarzysz ostro zareagował. Kiedy sprawa została przedstawiona Prorokowi (sa), powiedział, aby nie dawał mu pierwszeństwa przed Mojżeszem (as), jako miły gest troski o uczucia Żyda. Był inny incydent, kiedy muzułmanka poszła do sklepu żydowskiego kupca, który zachowywał się bardzo niewłaściwie w stosunku do muzułmanki, a nawet wbił cierń w jej ubranie, tak że kiedy się poruszyła, została rozebrana. Kiedy muzułmanie zwrócili się do Banu Qainqah, aby zaprzestali takiego zachowania, odpowiedzieli z oburzeniem, mówiąc muzułmanom, że nie powinni być dumni ze zwycięstwa w Badr, ponieważ nie osiągnęliby takiego samego rezultatu, gdyby mieli z nimi walczyć.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w końcu Prorok (saw) oblegał fortecę Banu Qainqah i kiedy nie mieli już innego wyjścia, musieli poddać się. Chociaż zgodnie z ich własnym prawem mojżeszowym wszyscy podlegali karze śmierci za zdradę, Prorok (saw) był dla nich miłosierny i zaproponował im osiedlenie się gdzie indziej. Dlatego przesiedlenie Banu Qainqah zostało powierzone Hadhratowi Ubadah bin Samit (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektórzy twierdzą, że gdy Banu Qainqah otworzyli bramy swojej fortecy, Prorok (saw) zamierzał zabić ich żołnierzy, jednak tak nie może być, ponieważ otworzyli swoje drzwi dopiero po tym, kiedyt mieli pewność, że ich życie oraz życie ich żon i dzieci zostanie oszczędzone. Chociaż być może zasługiwali na karę śmierci, Prorok (saw) okazał im miłosierdzie i nie wydał takiego wyroku. Dlatego zarzut ten jest całkowicie fałszywy.

Męczeństwa Hadhrat Hamzy (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Hamzah (ra) zginął śmiercią męczeńską w bitwie pod Uhud, co zostało przepowiedziane przez Proroka (saw). Pewnego razu Prorok saw miał sen, w którym zobaczył, jak łamie się róg jego miecza, co zinterpretował jako oznaczające męczeńską śmierć wybitnego członka jego rodziny. Ciało Hadhrat Hamzy (ra) zostało brutalnie okaleczone, co sprawiło Prorokowi (saw) ogromny ból. Przekazano, że Prorok (saw) był tak głęboko zasmucony tym widokiem, że powiedział, że gdyby mógł, zrobiłby to samo trzydziestu Quraisz. To na tej podstawie został objawiony następujący werset Koranu:

„A jeśli postanowicie ukarać prześladowców, ukarzcie ich zgodnie z tym, jak wam zaszkodzili. Jeżeli jednak okażecie cierpliwość, wówczas zaiste najlepsze jest to dla tych, którzy są cierpliwi”. (Koran, 16:127)

Na to Prorok (saw) powiedział, że pozostanie cierpliwy i zaoferował zadośćuczynienie za to, co powiedział.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (sa) i jego rodzina wykazali się wzorową cierpliwością po męczeńskiej śmierci Hadhrat Hamzy (ra). Poza płynącymi łzami, co było naturalne, nie było płaczu ani nadmiernego wyrażania żalu. Początkowo Prorok (saw) nie pozwolił Hadhrat Safiyyi (ra) zobaczyć ciała Hadhrat Hamzah (ra), jednak po jej ślubowaniu cierpliwości pozwolił na to i pozostała wierna swojej obietnicy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że na tym kończy się wzmianka o Hadhrat Hamzah (ra) i że w przyszłości będzie nadal wspominał o innych Towarzyszach.

Modlitwy na Nowy Rok

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nowy rok zaczyna się za dwa dni. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Wszechmogący Allah obdarzył Swoimi błogosławieństwami z nadejściem tego nowego roku. Niech ten nowy rok będzie błogosławiony dla Wspólnoty. Niech wszystkie spiski i podstępy wroga zostaną udaremnione. Niech Ahmadi na całym świecie spełnią cel swojego życia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jego Świątobliwość (aba) również nakazał modlić się za świat. Niech Allah uratuje świat od wojny. Warunki na świecie wciąż pogarszają się, a świat stoi na krawędzi zniszczenia. Wydaje się, że wszyscy nie pragną niczego poza osobistymi korzyściami. Niech Allah się zmiłuje. Jego Świątobliwość (aba) zalecił również modlitwę za wszystkich Ahmadi, którzy doświadczają niesprawiedliwości. Niech Allah Wszechmogący chroni wszystkich członków Wspólnoty przed niesprawiedliwością i okrucieństwem w nowym roku.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij