Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (34) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr (ra) (34)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra).

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmada (aba), Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Niezachwiane poparcie Hadhrat Abu Bakra (ra) dla Proroka (sa)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Aisza (ra) relacjonuje ten werset:

Ci, którzy odpowiedzieli na wołanie Allaha i Posłańca po tym, jak zostali ranni – ci spośród nich, którzy czynią dobro i sprawiedliwie postępują, otrzymają wielką zapłatę.” ( Koran, 3:173 )

Zapisano, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był jednym z tych w dniu Uhud, że kiedy wróg odszedł, Prorok (sa) miał przeczucie, że powrócą i zapytał, kto za nimi pójdzie. Było siedemdziesiąt osób, które przedstawiły się Prorokowi (sa), wśród których był Hadhrat Abu Bakr (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po śmierci Proroka (sa), Hadhrat Abu Bakr (ra) zasugerował Hadhrat Umarowi (ra), aby odwiedzili Hadhrat Umm Aiman ​​(ra), jak miał to zwyczaj czynić Prorok (sa). Kiedy odwiedzili Hadhrat Umm Aiman ​​(ra), ta zaczęła płakać, mówiąc, że teraz objawienie z niebios ustało. To spowodowało, że zarówno Hadhrat Abu Bakr (ra), jak i Hadhrat Umar (ra) również płakali.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (sa) powiedział, że był czas, kiedy wszyscy mu odmawiali i stwierdził, że jednak w tym czasie, że Hadhrat Abu Bakr (ra) nie wahał się popierać go.

Hadhrat Abu Bakr (ra) uspokaja muzułmanów po traktacie z Hudaibiyah

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy ustalano warunki traktatu z Hudaibijah, obecni Towarzysze byli niezwykle emocjonalni i nieszczęśliwi, jednak kontrolowali swoje emocje przed Prorokiem (saw). W końcu Hadhrat Umar (ra) wyraził swoje obawy, pytając Proroka (saw), że jeśli był prawdziwym prorokiem, to dlaczego musieli stawić czoła takiemu upokorzeniu? Prorok (saw) powiedział, że będąc Posłańcem Allaha, rozumiał Jego pragnienia i nie sprzeciwiał się im. Następnie Hadhrat Umar (ra) zapytał, czy Prorok (sa) nie powiedział, że będą krążyć wokół Ka’by? Prorok (sa) odpowiedział, że tak, jednak nie powiedział, że stanie się to w tym samym roku. Hadhrat Umar (ra) nadal nie był usatysfakcjonowany, udał się do Hadhrat Abu Bakra (ra) i wyraził te same obawy. Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiedział mu, mówiąc, że powinien pozostać niezachwiany i nie chwiać się w swoim oddaniu Prorokowi (saw), ponieważ osoba, w której ręce oddali swoje życie, była z pewnością prawdomówna. To właśnie na tej podstawie Hadhrat Umar (ra) zdał sobie sprawę i poczuł żal z powodu swoich czynów oraz ofiarował różne dobrowolne modlitwy i ofiary jako zadośćuczynienie.

Poczucie Honoru dla Statusu Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedyś kłóciło się dwóch mężczyzn: muzułmaninem i żydem. Kłócili się o status swoich proroków, a kiedy żyd wyraził swoją opinię o wyższości Mojżesza (as), muzułmanin go spoliczkował. Żyd udał się do Proroka (sa) i opowiedział mu, co się stało, po czym Prorok (sa) wezwał muzułmanina i powiedział mu, aby nie przyznawał mu wyższości nad Mojżeszem (as). W komentarzu do tej narracji odnotowuje się, że muzułmaninem był Hadhrat Abu Bakr (ra).

Związek ogromnej miłości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) miał związek wielkiej miłości z Prorokiem (sa). Kiedy został objawiony następujący rozdział Koranu:

,,(…) Kiedy nadejdzie pomoc od Allaha i Zwycięstwo, i ujrzysz, jak ludzie przyjmują religię Allaha gromadnie, wychwalaj swego Pana Jego chwałą i szukaj Jego przebaczenia. On, zaiste, często powraca z łaską.’’ ( Koran, 110:2-4 )

Prorok (saw) wygłosił kazanie, w którym poinformował muzułmanów o tym rozdziale i powiedział, że dano mu wybór między bliskością Boga a światowym sukcesem i wybrał bliskość Boga. Muzułmanie ucieszyli się słysząc to, jednak Hadhrat Abu Bakr (ra) krzyknął w agonii. Powiedział do Proroka (saw), aby jego rodzice, żona i dzieci oraz wszystko, co miał, zostały poświęcone za niego. Niektórzy Towarzysze zastanawiali się, dlaczego Hadhrat Abu Bakr (ra) reagował w ten sposób na otrzymane wiadomości. Prorok (sa) wyczuł oszołomienie ludzi i reakcję Hadhrat Abu Bakr (ra), po czym powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) był dla niego tak ukochany, że gdyby wolno było uczynić z kogokolwiek poza Allahem  Khalila  (przyjaciela), uczyniłby Hadhrat Abu Bakra(ra) swoim  Khalilem, a mimo to nadal był jego Towarzyszem. Następnie Prorok (sa) powiedział, że każdy, kto ma okna wychodzące na wnętrze meczetu, powinien je zamknąć, z wyjątkiem Hadhrat Abu Bakra (ra). To był wielki wyraz miłości Proroka (saw). To z miłości do Proroka (sa) Hadhrat Abu Bakr (ra) był w stanie uświadomić sobie, że ten rozdział nawiązywał do rychłej śmierci Proroka (saw).

Wyraźna Świadomość Hadhrat Abu Bakra(ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Hadhrat Umar (ra) zaniósł kopię Tory do Proroka (sa) i zaczął ją czytać. Kiedy to zrobił, na twarzy Proroka (saw) pojawił się wyraz niezadowolenia. W związku z tym Hadhrat Abu Bakr (ra) zapytał Hadhrata Umara (ra), czy nie zauważył, że to nie podoba się Prorokowi (sa)? Hadhrat Umar (ra) zatrzymał się i przeprosił. Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że niezadowolenie wyrażone przez Proroka (sa) nie wynikało z prostego czytania Tory na głos, lecz z faktu, że Hadhrat Umar (ra) czytał konkretną część, która była sprzeczna z naukami islamu i właśnie to nie podobało się Prorokowi (saw). Dalej można przeczytać na ten temat w  Al-Tafsir Al-Kabīr   (Wielka egzegeza) autorstwa Hadhrat Mirzy Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra) , w tomie 6, pod rozdziałem 24 werset 3.

Staranność w powstrzymywaniu się od światowości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Hadhrat Abu Bakr (ra) rozmawiał z innymi Towarzyszami, kiedy poprosił jednego ze swoich pracowników o przyniesienie wody. Kiedy przyniesiono mu naczynie, już miał wypić łyk, gdy zdał sobie sprawę, że w wodzie jest zmieszany miód. Hadhrat Abu Bakr (ra) odłożył naczynie i zaczął płakać tak obficie, że ludzie wokół niego początkowo próbowali go pocieszyć, ale widząc go w tym stanie, sami również zaczęli płakać. W końcu, gdy ponownie zapytali, dlaczego płacze, odpowiedział, że podczas ostatniej choroby Proroka (saw) widział go mówiącego „odejdź”. Hadhrat Abu Bakr (ra) zapytał go, co to jest, że oddala się od niego. Prorok(sa) powiedział, że zostały mu przedstawione luksusy tego świata, które od siebie oddalał. Hadhrat Abu Bakr (ra) wyjaśnił zbolałym głosem, że miód zmieszany z wodą sprawił, że zaczął się zastanawiać, czy był pochłonięty światowością i sama myśl o tym spowodowała, że ​​tak bardzo płakał.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował opowiadanie o tych wydarzeniach w przyszłych kazaniach.

Modlitwy pogrzebowe 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi zaocznie modlitwy pogrzebowe następujących zmarłych członków:

Samiullah Sial

Samiullah Sial, który służył jako Łakilul Zira’at w  Tahrik-e-Dżadid . Zmarł w wieku 89 lat. Kiedy jego ojciec przyjął Ahmadiyyat, miał tylko cztery lata. Dowiedziawszy się o jego nawróceniu, matka Samiullaha Siala porzuciła męża i zabrała go ze sobą. Drugi Kalif (ra) poradził mu, aby wszczął postępowanie sądowe, aby jego syn wrócił do niego, w której odniósł sukces. Poświęcił swoje życie na służbę Wspólnocie po zdaniu testu, który został sformułowany przez samego Drugiego Kalifa (ra). Służył w Sierra Leone, po czym został powołany na urzędy na różnych stanowiskach. Był pobożną i pokorną osobą, która dawała pierwszeństwo instrukcjom Kalifatu. Był też bardzo gościnny. Kiedy jego ojciec zginął śmiercią męczeńską, członkowie rodziny ze strony matki namawiali go do opuszczenia Ahmadiyyat, w wyniku czego obiecali go wspierać, jednak odmówił i pozostał wierny Ahmadiyyat. Za każdym razem, gdy napotykał trudności, zwracał się do Boga i szukał Jego pomocy w obfitej modlitwie. Kiedy poświęcił życie dla wiary, miał zostać wysłany, aby uzyskać tytuł magistra. Ktoś powiedział Drugiemu Kalifowi (ra), że być może po otrzymaniu stopnia naukowego będzie kontynuował wykonywanie jakiegoś ziemskiego zajęcia. Drugi Kalif (ra)odpowiedział, że Sials nie jest nielojalny. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go miłosierdziem i przebaczeniem, aby jego potomstwo pozostało przywiązane do Kalifatu i Wspólnoty oraz obdarzył ich cierpliwością w obliczu tej straty.

Siddiqa Begum

Siddiqa Begum, który niedawno zmarł. Jej syn Abdul Hadi Tariq jest misjonarzem i profesorem w Dżamia Ahmadiyya Ghana. Kiedy jej ojciec zmarł, Drugi Kalif (ra) zadbał o rodzinę. Była synową Towarzysza Obiecanego Mesjasza (as), żoną i matką osób, które poświęciły życia służbie religii. Posiadała wiele cnót, między innymi pokorę, bojaźń Bożą, gościnność, życzliwość, wyrozumiałość. Regularnie odmawiała pięć codziennych modlitw, Tahadżdżud (dobrowolne modlitwy przed świtem) i recytowała Koran. Pozostawiła dwie córki i trzech synów. Jeden z jej synów, który jest misjonarzem, nie mógł uczestniczyć w pogrzebie matki z powodu pełnienia służby. Jego Świątobliwość(aba) modlił się, aby Allah umożliwił jej potomstwu kontynuowanie spuścizny jej cnót, aby obdarzył ją miłosierdziem i przebaczeniem oraz podniósł jej pozycję.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij