Znakomici ludzie: Abu Bakr(ra)(18) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Abu Bakr(ra)(18)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie –  Abu Bakr (ra)

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że wspominał wysiłki Hadhrat Abu Bakra (ra) w celu zwalczania niepokojów, które powstały w jego czasach.

Odstępstwo i niesprawiedliwość Malika bin Nuwairah

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Khalid bin Łalid (ra) również prowadził swoje poselstwo w kierunku Malika bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah pochodził z Banu Yarbu, filii Banu Tamim. Przyjął islam w 9 AH wraz ze swoim plemieniem, którego był przywódcą. Został wyznaczony przez Proroka (saw) jako inkasent Zakatu od swojego ludu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po śmierci Proroka (sa) znalazł się wśród ludzi, którzy stali się odstępcami. W rzeczywistości cieszył się ze śmierci Proroka (saw). Zabił także tych muzułmanów ze swojego plemienia, którzy pozostali nieugięci po zaoferowaniu zakatu i wysłaniu go do Medyny. W ten sposób nie tylko stał się odstępcą, odmówił ofiarowania Zakat i zwrócił zebrane bogactwo Zakat ludziom, ale także Sadżah, która była fałszywą pretendentką do proroctwa i była jedną z tych, którzy próbowali zaatakować Medynę.

Sadżah bint al-Harith – fałszywa pretendentka do proroctwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Sadżah była arabską wróżbiarką pochodzącą z Banu Tamim i Banu Taghlib, którzy byli w większości chrześcijanami, a zatem i sama była chrześcijanką. Podróżowała z armią z Iraku, planując zaatakować Medynę. Po przybyciu do Arabii po raz pierwszy udała się do Banu Tamim, gdzie była jedna grupa ludzi, która nadal chciała dawać Zakat i być posłuszna Khalifah, podczas gdy była inna grupa ludzi, która się temu sprzeciwiała. Była też trzecia grupa ludzi, która nie była pewna, jaką przyjąć postawę. W ten sposób różnice te spowodowały niezgodę w samym plemieniu. Sadżah myślała, że ​​po jej twierdzeniu o proroctwie, Banu Tamim zjednoczą się i odłożą na bok dzielące ich różnice, po czym wyruszą do Medyny i będą walczyć z armią Abu Bakr (ra) .

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Malik bin Nuwairah i Sadżah byli w kontakcie i spotkali się. Zgodzili się na traktat, ale Malik bin Nuwairah odradził jej atakowanie Medyny, a zamiast tego poradził, by rozwiązała spory wewnątrz plemienia, na które się zgodziła. To jednak spowodowało wielki rozlew krwi w plemieniu, po czym zdali sobie sprawę, że mylili się, ufając Sadżah, więc wodzowie Banu Tamim połączyli się i zawarli pakt, który zaowocował pokojem w Banu Tamim.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdy zorientowała się, że jej plan nie powiódł się, wyruszyła w kierunku Medyny i spotkał ją Aus bin Khuzaimah i jego armia, z którymi walczyła i przegrała. Aus bin Khuzaimah następnie przyjął od niej przyrzeczenie, że odejdzie i nie wróci do Medyny.

Sadżah wychodzi za mąż za Musailimah Kazzab

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy przywódcy jej armii dyskutowali o tym, jak mogliby udać się do Medyny, powiedziała, że ​​pójdą do Yamamah, gdzie połączą siły z Musailimah Kazzabem, innym fałszywym pretendentem do proroctwa. Spotkali się i byli pod wrażeniem. Musailimah zasugerował, że powinni skonsolidować swoje proroctwa i wziąć ślub, na co Sadżah zgodziła się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że potem powróci do Banu Taghlib, gdzie po pewnym czasie powróciła do islamu.

Hadhrat Khalid bin Łalid (ra) wyjaśnia śmierć Malika bin Nuwairaha

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Abu Bakr (ra) polecił Khalidowi bin Łalidowi (ra) zwalczać nieporządek stworzony przez Malika bin Nuwairaha. Istnieją narracje, że Nuwairah został następnie zabity. Pewnej nocy, gdy było bardzo zimno, Khalid (ra) powiedział, że więźniom należy zapewnić ciepło, jednak byli tacy, którzy źle zrozumieli to, co powiedział i pomyśleli, że polecił zabić więźniów, w wyniku czego Nuwairah został również zabity. Według innej narracji Khalid (ra)wezwał Nuwairaha i zganił go za to, co zrobił oraz decyzje, które podjął, i wyjaśnił mu, że Zakat jest przykazaniem, tak jak ofiarowanie modlitwy. Nuwairah powiedział, że tego też pragnął Prorok (saw), ale nie odwoływał się do niego po imieniu, zamiast tego powiedział „człowiek spośród was”. Hadhrat Khalid (ra) następnie rozkazał zabić Nuwairah. To wywołało poruszenie wśród niektórych, którzy powiedzieli, że Khalid (ra) zabił innego muzułmanina.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Abu Bakr (ra) wezwał Khalida bin Łalida (ra) i zapytał go o wydarzenia i to, co się wydarzyło. Ten wyjaśnił wszystko Hadhrat Abu Bakrowi (ra) i wyraził swój żal, po czym Hadhrat Abu Bakr (ra) wybaczył mu i zaoferował pieniądze za krew Nuwairah.

Bezpodstawne zarzuty przeciwko Hadhrat Khalidowi bin Łalidowi (ra) w odniesieniu do Malika bin Nuwairaha

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Khalidowi (ra) postawiono zarzut, że poślubił żonę Nuwairaha w czasie bitwy, nie czekając na wyznaczony okres. Jego Świątobliwość (aba) przedstawił wyjaśnienie Shaha Abdula Aziz Dehlvi, który powiedział, że jest to wymysł przeciwko Khalidowi (ra). Jeśli się z nią ożenił, historia pokazuje, że Nuwairah rozwiódł się już z żoną, ale trzymał ją w swoim domu. W ten sposób Khalid (ra) poślubił ją po tym, jak rozwiodła się oraz po upływie przepisowego okresu oczekiwania.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieje inny zarzut, że Khalid (ra) poślubił żonę Nuwairaha podczas lub bezpośrednio po bitwie, co było sprzeczne z tradycją arabską. Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że to nieprawda. Dr Ali Muhammad Sallabi wyjaśnił, że jeśli tak naprawdę wydarzyło się, zatem w tym przypadku precedens został ustanowiony prze Proroka (saw), który po bitwie pod Muraisi poślubił Juwairiyah bint Harith. Podobnie, Prorok (sa) poślubił Safiyyah (ra) po bitwie pod Khaibar. Stąd nie ma żadnego uzasadnionego zarzutu, który można by postawić Hadhrat Khalidowi (ra). Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że wspomniał o tym wszystkim, aby pokazać, że Hadhrat Abu Bakr (ra) podjął właściwą decyzję w odniesieniu do Hadhrat Khalida (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że później Khalid (ra) został wysłany, by zwalczać nieporządek wywołany przez lud Banu Hanifah i Musailimah, fałszywego pretendenta do proroctwa. W ten sposób Khalid (ra) zebrał swoje siły i wyruszył w kierunku Banu Hanifah. Hadhrat Abu Bakr (ra) również wysłał dużą armię za Hadhrat Abu Bakr (ra), aby nie mógł zostać zaatakowany od tyłu.  Khalid (ra) udał się do Yamama, gdzie miała miejsce bitwa o Yamama.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłych kazaniach wspomni o bitwie pod Jamama.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij