Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra)(12). Specjalne modlitwy za świat w obliczu zagrożeń związanych z wojną nuklearną - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

 Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra)(12). Specjalne modlitwy za świat w obliczu zagrożeń związanych z wojną nuklearną

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra)

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Wybór Hadhrata Abu Bakra (ra) na Kalifa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal wspominał o wydarzeniach związanych z wyborem Hadhrata Abu Bakra (ra) na Kalifa. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Khubab bin Munzir (ra) zachęcał  Ansarów ,  aby nie różnili się między sobą i pozostali przy swoim stanowisku, że powinien być lider spośród nich i lider spośród  Muhadżiriin . Hadhrat Umar (ra) powiedział, że Arabowie nigdy tego nie zaakceptują, ponieważ nie może być dwóch mieczy w jednej pochwie. Co więcej, niedopuszczalne byłoby, aby przywódca był wybierany spośród tych, którzy nie byli ludem z którego pochodził Prorok (saw) , tj. Quraisz. Doprowadziło to do dalszych sporów i różnic zdań.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Ubaidah (ra) powiedział  Ansarom , że jako pierwsi poparli Proroka (sa) i że teraz nie powinni być pierwszymi, którzy podnoszą spór. Następnie Hadhrat Umar (ra) chwycił dłoń Hadhrata Abu Bakra (ra) i zapytał, kto to jest, o czym Prorok (sa) powiedział: „Nie smuć się, bo Allah jest z nami”. Był to jego Towarzysz w jaskini, którym był nikt inny jak Hadhrat Abu Bakr (ra). Hadhrat Umar (ra) następnie zobowiązał się do wierności Hadhrat Abu Bakrowi (ra) i zachęcił wszystkich do pójścia w jego ślady. W ten sposób, jeden po drugim, ludzie występowali i przysięgali wierność Hadhrat Abu Bakrowi (ra) jako pierwszemu Kalifowi islamu. Było to znane jako Bai’at Thaqifah Banu Sa’idah.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że następnego dnia Hadhrat Umar (ra) wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Bóg Wszechmogący powierzył lud w ręce osoby, która była najlepsza z nich, która była jedną z dwóch wymienionych w jaskini. Ponownie zachęcał wszystkich do złożenia mu przysięgi wierności, co zrobili.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że będzie dążył do przyznania każdemu ich praw. Powiedział, że ludzie powinni iść za nim, dopóki pozostaje posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi (sa).

Hadhrat Ali (ra) deklaruje wierność Hadhrat Abu Bakrowi (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Hadhrat Ali (ra) został poinformowany, że Hadhrat Abu Bakr (ra) przyjmuje przysięgę wierności, pospiesznie wyszedł, nawet nie przygotowując się w pełni, aby nie zwlekać i przyrzekł mu wierność. W przeciwieństwie do niektórych zapisów, które mówią, że Hadhrat Ali (ra) opóźnił złożenie przysięgi Hadhrat Abu Bakrowi (ra), Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zapisy, które mówią, że Hadhrat Ali (ra) zobowiązał się do wierności Hadhrat Abu Bakr (ra) na pierwszy lub drugi dzień po śmierci Proroka (sa) są najbardziej dokładne, ponieważ Hadhrat Ali (ra) nigdy nie opuścił boku Hadhrat Abu Bakra(ra) .

Abu Quhafah potwierdza wiarę po tym, jak jego syn został wybrany na Kalifa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że do Mekki dotarła wiadomość, że ludzie przysięgają swoją wierność. Ta wiadomość dotarła również do ojca Hadhrat Abu Bakra (ra), Abu Quhafah. Był zdumiony, wymieniał różne plemiona i pytał, czy oni również przysięgli mu wierność i otrzymał odpowiedź twierdzącą. W związku z tym Abu Quhafah oświadczył: „Świadczę, że nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i składam świadectwo, że Muhammad (sa) jest Jego Posłańcem”. Chociaż już wcześniej przyjął islam, usłyszenie, że jego syn – który nie miał dużego znaczenia przed islamem – jest teraz akceptowany przez Arabów jako ich przywódca, jeszcze bardziej wzmocniło jego wiarę.

Sen dotyczący Kalifatu Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (sa) zobaczył sen, który wskazywał na Kalifat (ra) Hadhrata Abu Bakra. Zobaczył, że stoi przy studni, a potem zobaczył, jak Hadhrat Abu Bakr (ra) przyszedł i wyciągnął wodę ze studni. Potem przyszedł Hadhrat Umar (ra), a wiadro stało się większe i on również z wielką siłą wyciągnął wodę ze studni.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) również widział sen, w którym miał na sobie jemeński płaszcz z dwiema plamami. Kiedy opowiadał sen Prorokowi (sa), zinterpretował jemeński płaszcz jako oznaczający, że Hadhrat Abu Bakr (ra) będzie miał ogromne potomstwo, a dwie plamy oznaczają, że będzie władcą nad ludźmi przez dwa lata.

Pokora Hadhrata Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pomimo bycia przywódcą i posiadania kontroli nad wszystkimi funduszami, nie zabrał dla siebie żadnego bogactwa. Zamiast tego Hadhrat Abu Bakr (ra) zdecydował się sprzedać trochę ubrań, aby mieć wystarczająco dużo środków na jedzenie. Kiedy Hadhrat Umar (ra) to zobaczył, powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) powinien wziąć stypendium ze skarbca. Chociaż Hadhrat Abu Bakr (ra) był niezdecydowany, Hadhrat Umar (ra) powiedział, że Koran pozwolił na to, a więc nie powinien czuć niechęci. W ten sposób wyznaczono mu stypendium, jednak było ono minimalne, do tego stopnia, że ​​wystarczyło na jego najbardziej podstawowe potrzeby w postaci jedzenia i ubrania.

Pięć wyzwań Hadhrat Abu Bakra (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział od początku swojego Kalifatu, Hadhrat Abu Bakr (ra) musiał zmierzyć się z pięcioma wyzwaniami:

  1. Smutek z powodu śmierci Proroka (saw).
  2. Strach przed podziałem wśród muzułmanów.
  3. Odejście armii Hadhrat Uthmana (ra).
  4. Kwestia tych muzułmanów, którzy odmówili płacenia zakatu.
  5. Ci, którzy otwarcie zadeklarowali swoje odejście od islamu, w tym fałszywi pretendenci do proroctwa.

Podobieństwo do proroka Jozuego (as)

Jednak Bóg umożliwił mu pokonanie wszystkich tych wyzwań. Obiecany Mesjasz (as) porównał Hadhrat Abu Bakr (ra) do Yusha bin Nun (as), pierwszego następcy Mojżesza (as). Tak jak podtrzymał prawo Mojżesza (as) po jego śmierci, tak też Hadhrat Abu Bakr (ra) podtrzymał dyspensę Proroka (sa) po jego śmierci.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował te wydarzenia w przyszłych kazaniach.

Apel o modlitwy w sprawie groźby wojny nuklearnej

Jego Świątobliwość (aba) zaapelował o modlitwę w świetle panującej sytuacji na świecie i pogarszających się warunków wojennych. Teraz istnieją nawet groźby wojny nuklearnej, która będzie miała katastrofalne skutki i wpłynie na przyszłe pokolenia, o czym wcześniej ostrzegał Jego Świątobliwość(aba). Tylko Bóg może dać tym ludziom jakiś rozsądek.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tych dniach należy w większym stopniu koncentrować się na recytowaniu Duruud Szarif  (pozdrowienia dla Proroka (sa) ) i  Istighfar  (prośba o przebaczenie). Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah wybaczył nam nasze winy i dał zrozumienie światowym przywódcom.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przy pewnej okazji Obiecany Mesjasz (as) poradził Wspólnocie wielokrotnie odmawiać następującą modlitwę:

„Panie nasz, daj nam dobro na tym świecie, jak i dobro w świecie przyszłym oraz uchroń nas przed mękami Ognia”. (Koran, 2:202)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) również radził, aby ta modlitwa była szczególnie odmawiana po wstaniu po ruku’  w modlitwie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w dzisiejszych czasach powinniśmy przyjąć tę samą praktykę.

Modlitwa pogrzebowa 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi zaoczną modlitwę pogrzebową za następującego zmarłego członka:

Abul Farj al-Husni z Syrii, który zmarł 13 lutego 2022 r. Miał piętnaście lat, gdy po raz pierwszy usłyszał w radiu recytację Koranu, co bardzo go poruszyło. Następnie poprosił swojego wuja, aby przekazał mu więcej o Bogu i dał mu trochę literatury Obiecanego Mesjasza (as) którą przeczytał, a następnie zaakceptował Obiecanego Mesjasza (as). Był niezwykle szczery i posiadał wiele cnotliwych cech. Miał zaszczyt poznać trzeciego, czwartego i piątego Kalifa Wspólnoty. Został pobłogosławiony odwiedzeniem Rabwah i nauczył się urdu, a także odwiedził Qadian i wspiął się na szczyt Minaratul Masih. Był bardzo mądry i posiadał duchową wnikliwość. Widział wiele snów, które później spełniły się. Bardzo pilnie studiował księgi Obiecanego Mesjasza(as). Był też niezwykle skromny. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem i miłosierdziem, podniósł jego pozycję i zaakceptował jego modlitwy.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij