Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra)(13). Lekcja dla muzułmańskiego świata w świetle bieżących spraw - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Abu Bakr (ra)(13). Lekcja dla muzułmańskiego świata w świetle bieżących spraw

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Radzenie sobie z żalem po śmierci Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pierwszą trudnością był smutek po śmierci Proroka (saw). Hadhrat Abu Bakr (ra) był prawdopodobnie jego najbliższym Towarzyszem i znał go od dzieciństwa. Był niezwykle lojalny, wierny i bardzo kochał Proroka (saw), dlatego też naprawdę przeżył ten smutek. Jednak pomimo tego smutku był silny i nawet gdy wielu nie chciało zaakceptować śmierci Proroka (saw), dawał im ukojenie i pomagał zrozumieć rzeczywistość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Abu Bakr (ra) cytował werset Koranu:

„Jedynie Muhammad jest Posłańcem. Zaprawdę, wszyscy Posłańcy umarli przed nim. Jeśli zatem on umrze lub zostanie zabity, to czy wy odwrócicie się na pięcie? Ten, kto odwraca się na pięcie, wcale nie krzywdzi Allaha. Allah z pewnością wynagrodzi wdzięcznych.’’ (Koran, 3:145)

W ten sposób Hadhrat Abu Bakr (ra) nie tylko pomógł muzułmanom dać pociechę, ale także potwierdził jedność Boga.

Zajęcie się sprawą Kalifatu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że drugą trudnością jest zjednoczenie muzułmanów w odniesieniu do kalifatu. Początkowo wydawało się, że Ansar [mieszkańcy Medyny] nie byli skłonni zaakceptować Kalifa od  Muhadżiriin  [migrantów do Medyny], ani  Muhadżiriin nie byli  skłonni zaakceptować Kalifa z  Ansar . Jednak to dzięki elokwencji Hadhrat Abu Bakra (ra) muzułmanie zjednoczyli się w sprawie kalifatu.

Decyzja w sprawie armii wysłanej z Hadhrat Usamą (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że trzecia trudność dotyczy odejścia armii (ra) Hadhrata Usama. Prorok (saw) wysłał tę armię do Syrii w ramach przygotowań do walki z Rzymianami, w obawie, że mogą zaatakować Arabów. W ten sposób Hadhrat Usama (ra) został wysłany wraz ze swoją armią na dwa dni przed śmiercią Proroka (saw). Prorok (saw) poinstruował, że jeśli odniosą zwycięstwo, powinni tam pozostać tylko przez krótką chwilę i że powinien wysłać informatorów przed wysłannikiem. Prorok (sa) przyznał również Hadhrat Usamie (ra) flagę. Armia zebrała się poza Medyną i wszyscy Towarzysze, w tym starsi, zostali wezwani do przyłączenia się. Niektórzy skarżyli się, że na przywódcę starszych wyznaczono młodszą osobę. Kiedy Prorok (sa) dowiedział się o tym, zwrócił się do muzułmanów, mówiąc, że ludzie również kwestionowali wyznaczenie ojca Usamy (ra) na przywódcę, a jednak obaj byli zdolni do przewodzenia i byli jednymi z najbardziej ukochanych przez Proroka osobami (sa). Pomimo słabego zdrowia Prorok (saw) nalegał, aby armia kontynuowała swój marsz. Gdy armia przygotowywała się, Hadhrat Usama (ra) odwiedzał Proroka(saw), ale z powodu słabości nie mógł mówić i kładł ręce na głowie Hadhrata Usamy (ra), aby zasygnalizować, że modli się za niego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Prorok (sa) zmarł, ta armia wróciła z okolic Medyny, gdzie się przygotowywali. Następnie, po tym, jak Hadhrat Abu Bakr (ra) został wybrany na Kalifa, powiedział, że misja tej armii powinna być kontynuowana zgodnie z planem. Jednak po śmierci Proroka (saw) ludzie stawali się odstępcami, a żydzi i chrześcijanie postrzegali muzułmanów jako słabych i mniej liczebnych. Ludzie mówili Hadhrat Abu Bakrowi (ra), że wynikało to z faktu, że myśleli, iż armia Hadhrata Usamy (ra) to wszystko, co pozostało z muzułmanów, których było około 3000. Dlatego lepiej nie wysyłać tej armii do przodu. Jednak Hadhrat Abu Bakr (ra) pozostał zdecydowany w swojej decyzji. Powiedział, że jego pierwszym aktem jako Kalifa nie może być odwołanie armii, która została zlecona i wysłana przez samego Proroka (saw). Powiedział, że nawet gdyby stanął w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, podtrzymałby tę decyzję. Tym samym podtrzymał decyzję podjętą przez Proroka (saw ) i powiedział, że wszyscy ci, którzy zostali pouczeni przez Proroka (sa) , aby należeć do tej armii, powinni wrócić do wojska.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy armia zebrała się ponownie poza Medyną, Hadhrat Abu Bakr (ra) poszedł i przeprowadził inspekcję armii. Poprosił Hadhrat Usamę (ra), aby zostawił mu Hadhrata Umara (ra), aby pomagał mu w różnych sprawach. Hadhrat Abu Bakr (ra)następnie doradził armii dziesięć rzeczy: nie być nieuczciwym, nie kraść z łupów, nie łamać przysięgi, nie okaleczać ciał, nie zabijać dzieci, osób starszych ani kobiet, nie ścinać ani nie palić daktylowców ani drzew owocowych, nie składać w ofierze zwierząt oprócz jedzenia ich, a jeśli natkną się na jakichś księży lub mnichów, to powinni ich zostawić. Jeśli inni ofiarowali im pożywienie, powinni wymówić imię Boga i je zjeść. Potem powiedział, że spotkają ludzi, którzy ogolili głowę na środku i mają włosy po bokach głowy – to nie będą księża, ale chrześcijańscy przywódcy. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że należy nimi zająć się. Następnie Hadhrat Abu Bakr (ra) doradził Hadhrat Usamie (ra)zrobić dokładnie tak, jak został poinstruowany przez Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że armia wyruszyła i ostatecznie zwyciężyła. Hadhrat Abu Bakr (ra) był niezwykle zadowolony z powrotu do Medyny, który miał miejsce po 40-70 dniach. Zapisano, że flaga dana przez Proroka (sa) pozostała w domu Hadhrata Usamy (ra) aż do jego śmierci.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że widząc niesamowity wpływ zwycięstwa odniesionego przez tę armię, nawet ci, którzy początkowo sprzeciwiali się jej wysłaniu, zdali sobie sprawę z wielkiej mądrości i dalekowzroczności w decyzjach podejmowanych przez Kalifa.

Kwestia tych, którzy odmawiają zapłaty Zakat

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czwartym wyzwaniem, przed którym stanął Hadhrat Abu Bakr (ra), byli ci, którzy byli przeciwni Zakat. Odnotowano, że ludzie z różnych plemion odwracali się od islamu po śmierci Proroka (saw). Kiedy muzułmanie z Quraisz to zobaczyli, zaczęli wahać się w swojej wierze. Hadhrat Suhail bin Amr (ra) poradził im, że to oni jako ostatni przyjęli islam i nie powinni jako pierwsi zostać apostatami, zapewniając ich, że ostatecznie islam zawsze pozostanie zwycięzcą. To potwierdziło wiarę Quraisz i pozostali stanowczy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie stają się odstępcami z różnych powodów i na różne sposoby. Niektórzy całkowicie porzucili wiarę, niektórzy przyjęli fałszywych proroków, niektórzy odrzucili takie sprawy, jak modlitwy i  Zakat , podczas gdy inni odrzucili albo modlitwy, albo  Zakat , powołując się na te rzeczy jako ograniczone do czasów Proroka (saw) .

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w odniesieniu do tych, którzy sprzeciwiali się  Zakat, Hadhrat Abu Bakr (ra) naradzał się z niektórymi starszymi Towarzyszami, czy należy podjąć działania przeciwko nim. Niektórzy radzili, aby włączyć ich do apostatów, niektórzy doradzali podjęcie surowych działań przeciwko nim, podczas gdy inni radzili, aby spróbowali sprawić, by zrozumieli, aby ponownie zaczęli dawać  Zakat . Hadhrat Umar (ra) powiedział, że Prorok (saw) otrzymał polecenie walki, dopóki ludzie nie oświadczą, że nie ma Boga prócz Allaha, po czym ich życie i bogactwo będą bezpieczne, z wyjątkiem tego, co jest należne. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że będzie walczył z tymi, którzy przestali płacić  Zakat jako to należne bogactwo. Po tym wyjaśnieniu Hadhrat Umar (ra) zaakceptował to i zgodził się z Hadhrat Abu Bakr (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie kontynuował ten temat w przyszłych kazaniach.

Lekcja dla narodów muzułmańskich w świetle obecnej sytuacji na świecie

Jego Świątobliwość (aba) po raz kolejny zwrócił uwagę na modlitwę za obecny stan rzeczy na świecie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby rządy miały rozsądek i unikały rozlewu krwi. 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że muzułmanie powinni uczyć się na podstawie obecnego stanu świata i tego, jak, w świetle ostatnich wydarzeń, świat został zjednoczony, a mimo to muzułmanie nadal nie są w stanie zjednoczyć się pomimo głoszenia tego samego wyznania. Kraje takie jak Irak, Syria i Jemen stoją w obliczu zniszczenia z rąk innych, jednak muzułmanie nie są w stanie zjednoczyć się.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby świat muzułmański mógł zjednoczyć się, co może nastąpić tylko wtedy, gdy zaakceptuje Imama Wieku.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby muzułmanie zreformowali się i modlili za resztę świata, aby został uratowany od wojny.

Modlitwa pogrzebowa 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi zaocznie modlitwę pogrzebową następujących zmarłych członków:

Syedah Qasirah Zafar Hashmi żona Zafar Iqbal Hashmi z Lahore. Po ślubie mieszkała w różnych miejscach. Służyła wspólnocie w Lahore. Posiadała wiele cnotliwych cech i była w czołówce ofiar finansowych. Pozostawiła męża, pięciu synów i córkę. Jeden z jej synów jest obecnie więźniem z powodu Allaha w Pakistanie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że sytuacja jest taka, że ​​uwięziony Ahmadi nie może nawet odmawiać modlitw pogrzebowych, podczas gdy osoby oskarżone o haniebne zbrodnie otrzymują pozwolenie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeden z jej wnuków, Asim Iqbal Hasmi, służy jako misjonarz w Wielkiej Brytanii. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby jej potomstwo kontynuowało jej cnoty i aby Allah obdarzył ją przebaczeniem i miłosierdziem.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij