Wydarzenia z życia Hadhrat Uthman (ra) | Właściwie kierowani Kalifowie
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Właściwie kierowani Kalifowie – Hadhrat Uthman (ra) 01

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia z życia Hadhrat Uthman (ra)

Po wyrecytowaniu TashahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że zacznie przedstawiać wydarzenia z życia Hadhrata Uthmana (ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że chociaż Hadhrat Uthman (ra) fizycznie nie brał udziału w bitwie pod Badr, to jednak był jednym z tych ośmiu towarzyszy, którym Prorok (sa) dał łupy wojenne, tym samym zaliczając ich do uczestników bitwy pod Badr.

Pochodzenie Hadhrat Uthman (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jego pełne imię to Uthman bin Affan bin Abil Aas bin Umayyah bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusayy bin Qilab. Był spokrewniony Prorokiem (sawg), ponieważ pochodził z rodu Abd Manafa. Jego matka miała na imię Arwah bint Quraiz, a babka ze strony matki była siostrą ojca Proroka (saw). Ojciec Hadhrata Uthmana (ra) zmarł przed nadejściem islamu.

Posiadacz dwóch świateł 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (sa) wydał za mąż swoją córkę Ruqayyah za Hadhratem Uthmanem (ra), jednak zmarł w czasie bitwy pod Badr. Później Prorok (sa) dał Hadhratowi Uthmanowi (ra) za żonę jeszcze jedną ze swoich córek, Umm Kulthum . Zatem Hadhrat Uthman (ra) był również znany jako Dhun-Noorain.

Jego Świątobliwość (aba) powiedaział, że pewnego razu Hadhrat Uthman (ra) udał się na spotkanie z Prorokiem (saw) wraz z Hadhrat Talhah bin Ubaidillah (ra) . Prorok (sa) skorzystał z okazji, aby głosić im prawdziwe przesłanie islamu, na podstawie którego zarówno zaakceptował islam, jak i zaświadczył o prawdziwości Proroka (sa) . Hadhrat Uthman (ra) powiedział Prorokowi (saw) , że właśnie wrócił z Syrii, gdzie pewnej nocy usłyszał, jak ktoś wołał, mówiąc, że Ahmad zamanifestował się w Mekkce. Potem, kiedy wrócił do Mekki, usłyszał o twierdzeniu Proroka (sa) i poszedł na spotkanie z nim. Zatem Hadhrat Uthman (ra) zaakceptował islam jeszcze przed czasami Dar-e-Arqam.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Hadhrat Uthman (ra) i jego żona Hadhrat Ruqayyah (ra) byli znani z wielkiej urody. Pewnego razu Prorok (saw) będąc z wizytą w ich domu, powiedział swojej córce, że powinna bardzo opiekować się Hadhratem Uthmanem (ra) , ponieważ wśród jego towarzyszy, Hadhrat Uthman (ra)  najbardziej przypomina jego cechy moralne.

Migracja do Abisynii

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zarówno Hadhrat Uthman (ra) jak i jego żona Hadhrat Ruqayyah (ra) byli częścią pierwszej migracji do Abisynii. Przed odejściem, Prorok (saw) poradził Hadhrat Uthman (ra) , aby zabrał ze sobą Hadhrat Ruqayyah (ra), tak aby obaj mogli być dla siebie środkiem wsparcia. Po ich odejściu Prorok (saw) zapytał o stan ich podróży. Po otrzymaniu wiadomości o ich odejściu Prorok (saw) powiedział, że po Locie (as) i Abrahamie (as) przodowali w migracji. Hadhrat Uthman (ra)pozostał w Abisynii przez jakiś czas i wrócił do Mekki wraz z innymi towarzyszami dopiero po usłyszeniu wiadomości, że Quraisz zaakceptowali islam. Jednak po dotarciu do Mekki dowiedzieli się, że ta wiadomość jest fałszywa. Później Hadhrat Uthman (ra) i Hadhrat Ruqayyah (ra) również brali udział w migracji z Mekki do Medyny.

Incydent w Ka’bah

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił narrację wyjaśniającą, dlaczego uważano, że Quraisz zaakceptowali islam. W narracji jest powiedziane, że kiedyś Prorok (sa) stał w pobliżu Ka’by i recytował Surę Najm w głęboki i szczery sposób. Po zakończeniu recytacji Prorok (sa) upadł na twarz, na co wszyscy muzułmanie, a nawet obecni Quraisz, również upadli. Jego Świątobliwość (aba)wyjaśnił, że czasami, w świetle pewnych okoliczności, słyszenia lub widzenia pewnych rzeczy, serce zostaje poddane takiemu wpływowi, że osoba robi coś, co pozornie jest poza jej kontrolą. Mogą coś zrobić, chociaż mogą w to nie wierzyć, na przykład Quraisz, który upadł na twarz wraz z muzułmanami, z powodu sposobu, w jaki Prorok (saw) recytował Koran oraz wersetów, które zostały wyrecytowane. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to coś, co widzimy nawet dzisiaj, że czasami nawet ateiści będą wzywać Boga, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że on sam zapytał o to ateistów, a ci odpowiedzieli, że to absolutna prawda.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po migracji do Medyny istnieją różne narracje na temat tego, z kim została ustanowiona więź braterstwa Hadhrat Uthmana (ra). Istnieje również narracja, która stwierdza, że ​​Prorok (saw) ustanowił więź braterstwa Hadhrat Uthmana (ra) ze sobą.

Śmierć Hadhrat Ruqayyah (ra) i małżeństwo z Hadhrat Umm Kulthum (ra)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Prorok (saw) wyruszył na bitwę pod Badr, poinstruował Hadhrat Uthmana (ra), aby został z tyłu i opiekował się chorą Hadhrat Ruqayyah (ra). Później, po powrocie z bitwy pod Badr, Prorok (saw) przeznaczył część łupów dla Hadhrata Uthmana (ra) , która była równa tym, którzy brali udział w wojnie. Hadhrat Ruqayyah (ra) zmarła w dniach bitwy pod Badr. Pewnego dnia po jej śmierci Prorok (saw) spotkał Hadhrat Uthmana (ra)w meczecie i powiedział mu, że Anioł Gabriel poinformował go, że Bóg postanowił, że jego córka Umm Kulthum ma poślubić Hadhrat Uthman (ra) . Pewnego razu Prorok (saw) zapytał Umm Kulthum, jakim mężem był Hadhrat Uthman (ra) , na co odpowiedziała, że ​​jest wspaniałym mężem. Hadhrat Umm Kulthum (ra) zmarła w dziewiątym roku po migracji. Prorok (saw) poprowadził jej modlitwę pogrzebową. Jest przekazywane, że ​​Prorok (saw był wzruszony, gdy stał przy jej grobie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (saw) zobaczył Hadhrat Uthmana (ra) płaczącego i zapytał, co jest nie tak. Hadhrat Uthman odpowiedział, że jest smutny, ponieważ nie jest już zięciem Proroka (saw). Prorok (saw) odpowiedział, że nie ma się o co martwić, bo gdyby miał sto córek, oddał by mu za żonę jedną po drugiej.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal wspominał incydenty z życia Hadhrat Uthmana (ra).

Apel o modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) ponownie zaapelował o modlitwę za Ahmadi w Pakistanie. Chociaż przeciwnicy kontynuują swoje próby, zapominają, że istnieje Wyższa Istota, która ich obserwuje i bierze pod uwagę. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby widzieli rozsądnie i postępowali sprawiedliwie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się w podobny sposób za Ahmadi z Algierii i wszystkich tych w innych miejscach, którzy borykają się z takimi trudnościami.

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że poprowadzi modlitwy pogrzebowe in absentia za następujące osoby:

Maulana Sultan Mahmood Anwar Sahib były Nazir Islah-o-Irshad, który zmarł 11 stycznia. Był jedynym synem Chaudhary Muhammad Din i Rahmat Bibi. Udał się do Jamia Ahmadiyya Rabwah, skąd uzyskał stopień Szahid. Pozostawił czterech synów i dwie córki. Jeden z jego synów poświęcił swoje życia [dla wiary]. Maulana Sultan Mahmood Anwar sahib służył jako misjonarz w różnych miejscach w Pakistanie. Służył również jako misjonarz w Ghanie w tym samym czasie, gdy Jego Świątobliwość (aba) służył w Ghanie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zna go jako twardego i bezinteresownego pracownika. Później służył na różnych stanowiskach w Rabwah. Był bardzo biegły w mówieniu i rozpowszechnianiu przesłania islamu Ahmadiyya. Był świetnym mówcą, który potrafił urzekać publiczność. Jego Świątobliwość(aba) powiedział, że każdy, kto o nim pisał, mówił, że był niezwykle miły. Jego Świątobliwość (aba) również skomentował jego wzorowy poziom posłuszeństwa.

Jego Świątobliwość (aba) wspomniał również o niektórych publikacjach, które napisał. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah traktował zmarłego miłosierdziem i przebaczeniem oraz umożliwił jego potomstwu podążanie śladami jego cnót.

Maulana Muhammad Umar Sahib, który zmarł 21 stycznia 2021 r. Pochodził z Kerali. Kiedy był studentem, miał zaszczyt chodzić do domu towarzysza Obiecanego Mesjasza (as) i recytować Koran codziennie przez rok. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że służył jako doskonały misjonarz. Brał udział w bardzo ważnych debatach i często przemawiał na takich imprezach. Miał możliwość otrzymania bezpośrednich wskazówek w tym zakresie od Czwartego Kalifa ( aba) . W rzeczywistości Czwarty Kalif (aba) kiedyś pochwalił Maulana Muhammada Umar sahiba w jednym ze swoich kazań za szybkość, z jaką tłumaczył kazania i rozpowszechniał je w swojej lokalnej społeczności. Przetłumaczył także różne książki na języki: malajalam i tamilski. Jego Świątobliwość (aba) wspomniał również o różnych stanowiskach, na których służył. Pozostawił cztery córki. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że miał zapał do służenia Wspólnocie i propagowania jej przesłania. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah okazał zmarłemu miłosierdzie i przebaczenie oraz wywyższył jego pozycję w raju. Niech jego potomstwo zawsze pozostaje przywiązane do Wspólnoty i służy jej.

Habib Ahmad Sahib, który zmarł 25 grudnia 2020 r. Był misjonarzem, który służył w różnych okręgach Pakistanu. Służył również w Nigerii, gdzie był także prezydentem kraju i odpowiedzialnym za misje. Był niezwykle pokorny i znakomicie pracował. Pozostawił żonę, trzy córki i dwóch synów. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah okazał zmarłemu miłosierdzie i przebaczenie oraz pozwolił jego potomstwu pozostać wiernym związkiem ze Wspólnotą.

Badaruz Zaman Sahib, który zmarł 3 stycznia 2021 r. Pracował w Wakalat-e-Maal w Wielkiej Brytanii. Pracował z wielkim poświęceniem. Był zaszczycony, że był więźniem na drodze Allaha w Pakistanie na podstawie fałszywego oskarżenia. Służył również na różnych stanowiskach w Pakistanie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah traktował zmarłego z miłosierdziem i przebaczeniem.

Mansoor Ahmad Taseer Sahib, który zmarł 30 grudnia 2020 r. Był pracownikiem Nazrat Umur-e-Amma Rabwah. Służył Wspólnocie w różnych urzędach przez około 25 lat. Był bardzo miły i sympatyczny. Miał wielką miłość do Kalifatu. Rozwiązywał sprawy z wielką starannością i często stawiano mu sprawy trudne, gdyż byłby w stanie je rozwiązać. Miał duży zapał, by służyć Wspólnocie, do tego stopnia, że ​​nawet rano w dniu ślubu córki szedł do biura, aby wykonać jakąś pracę. Pozostawił żonę, dwóch synów i dwie córki. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że znał go od dzieciństwa i zawsze wiedział, że jest bardzo miły, serdeczny i nigdy się nie złościł. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah okazał zmarłym miłosierdzie i przebaczenie.

Dr Eedi Ibrahim Moanga Sahib z Tanzanii, który zmarł 9 grudnia 2020 r. Był pierwszym lekarzem Ahmadi z Afryki Wschodniej. Przyjął Ahmadiyya po przeprowadzeniu badań i nawiązaniu kontaktu z misjonarzem Ahmadi. Miał wielką pasję do propagowania przesłania islamu Ahmadiyya. Zawsze nosił ze sobą książki Wspólnoty. Mawiał, że w szpitalu leczy dolegliwości fizyczne, a teraz leczy dolegliwości duchowe. Był mocno przywiązany do Wspólnoty i zapewniał, że jego dzieci też. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby jego dzieci zawsze pozostały przywiązane do Wspólnoty w ten sposób i aby Allah traktował zmarłych z miłosierdziem i przebaczeniem.

Sughra Begum Sahiba, która zmarła 6 stycznia 2021 roku. Była córką towarzysza Obiecanego Mesjasza (as) . Posiadała wiele wspaniałych cnót, regularnie modliła się i bardzo kochała Kalifat. Służyła w Krajowych Pomocniczych Organizacjach Kobiet. Pozostała przy życiu dwóch synów i dwie córki. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah okazał zmarłemu miłosierdzie i przebaczenie oraz pozwolił jej potomstwu zachować przy życiu dziedzictwo cnót.

Chaudhary Kiramatullah Sahib, który zmarł 26 grudnia 2020 roku. Był wnukiem towarzysza Obiecanego Mesjasza (as) . Posiadał wiele wspaniałych cnót. Zawsze był wdzięczny Bogu. Był bardzo gościnny. Służył także w Furqan Force. Później zgłosił się również jako wolontariusz do biura Al-Fazal International. Jego dzieci i potomstwo również służą Wspólnocie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah okazał zmarłemu miłosierdzie i przebaczenie oraz pozwolił jego potomstwu zachować przy życiu dziedzictwo jego cnót.

Chaudhary Munawwar Ahmad Khalid Sahib, który zmarł 20 sierpnia 2020 r. Był niezwykle przywiązany do Wspólnoty i pełnił różne funkcje w Niemczech. Kiedy był w Pakistanie, służył tam również Wspólnocie. Bardzo kochał Kalifat. Pozostawił żonę, pięciu synów i sześć córek.

Naseera Begum Sahiba, która zmarła 28 listopada 2020 roku. Posiadała wiele cnotliwych cech. Jego Świątobliwość modlił się, aby Allah okazał zmarłym miłosierdzie i przebaczenie.

Rafiuddin Butt Sahib, który zmarł 6 grudnia 2020 roku. Był synem towarzysza Obiecanego Mesjasza (as) . Służył Wspólnocie na różnych stanowiskach. Był również zaszczycony byciem więźniem na drodze Allaha. Pozostawił cztery córki i syna. Jego Świątobliwość modlił się, aby Allah okazał zmarłym miłosierdzie i przebaczenie.

*Streszczenie Kazania zostało przygotowane przez The Review of Religions.


Czytaj

Udostępnij