Hadhrat Abu Bakr(ra) - Suraqa bin Malik i bransolety Khusrov - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znakomici ludzie: Hadhrat Abu Bakr(ra); Suraqa bin Malik i bransolety Chosrowa. (06)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakra (ra).

Suraqah bin Malik ściga Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Mekkańczycy wyznaczyli nagrodę dla każdego, kto mógł schwytać Proroka (sa) i Hadhrata Abu Bakra (ra). Tak więc ludzie tacy jak Suraqah próbowali schwytać Proroka (sa), gdy on i Hadhrat Abu Bakr (ra) migrowali, jednak Bóg uniemożliwił mu to. Dlatego poprosił Proroka (saw) o bezpieczeństwo, kiedy doszedł do władzy. Prorok (sa) przepowiedział wtedy Suraqah, że pewnego dnia będzie nosił bransolety Chosrowa. Później, w erze Hadhrat Umara (ra), kiedy Chosrow został obalony, Hadhrat Umar (ra)wezwał Suraqah i dał mu bransolety Chosrowa, spełniając w ten sposób proroctwo Proroka (sa).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Suraqah wracał ze swojego spotkania ze Prorokiem (sa), natknął się na inną mekkańską karawanę, która również wyruszyła w poszukiwaniu Proroka (sa). Kiedy Suraqah rozmawiał z nimi, nie wspomniał nic o miejscu pobytu Proroka (saw). W rzeczywistości rozmawiał z nimi w taki sposób, że byli przekonani do zakończenia poszukiwań i powrotu.

Incydent z Umm Ma’bad

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas migracji, Prorok (sa) i Hadhrat Abu Bakr (ra) przechodzili obok namiotu kobiety o imieniu Umm Ma’bad i pytali, czy ma jakieś jedzenie, mięso lub daktyle, które mogliby od niej kupić, jednak nie miała niczego, ponieważ jej lud przeżywał czasy trudów i głodu. Prorok (saw) zobaczył kozę w kącie namiotu i zapytał o to. Umm Ma’bad powiedziała, że ​​ta koza była bardzo słaba, do tego stopnia, że ​​nie mogła nawet produkować mleka. Prorok (saw) zapytał, czy mógłby spróbować ją wydoić. Tak więc Prorok (as)modlił się, a potem doił kozę uzyskując tyle mleka, że cała grupa ludzi mogła pić jej mleko. Prorok (sa) dał Umm Ma’bad mleko, a ona wypiła do syta, po czym sam Prorok (sa) wypił trochę. Następnie zostawił wiadro mleka u Umm Ma’bad, kupił od niej kozę i kontynuował swoją podróż.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że później, w poszukiwaniu Proroka (sa), udali się do Umm Ma’bad i zapytali, czy wie o jego miejscu pobytu. Odmówiła powiedzenia im cokolwiek, a gdy naciskali dalej i stali się szorstcy, Umm Ma’bad odważnie powiedziała, że ​​jeśli nie odejdą, wezwie swoich współplemieńców, by ich zaatakowali. W ten sposób Mekkańczycy odeszli.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po drodze Prorok (sa) spotkał Hadhrata Zubaira (ra), który wracał z karawaną handlową z Syrii. Hadhrat Zubair (ra) dał białe szaty zarówno Prorokowi (sa) jak i Hadhrat Abu Bakr owi(ra).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas tej podróży spotkali różne karawany handlowe, które rozpoznały Hadhrata Abu Bakra (ra) jako człowieka interesu, jednak nie rozpoznali Proroka (sa). Kiedy pytali, kim on jest, Hadhrat Abu Bakr (ra) odpowiadał, że ta osoba była jego przewodnikiem.

Przybycie do Quba’ podczas migracji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po ośmiu dniach podróży dotarli do Quby w poniedziałek, czyli od dwóch do trzech mil od Medyny. Mieszkańcy Medyny słyszeli o odejściu Proroka (sa) z Mekki i czekali na jego przybycie. Pewnego dnia, żyd stojący na szczycie wzgórza zauważył zbliżającego się Proroka (sa) oraz Hadhrat Abu Bakra (ra) i ogłosił muzułmanom, że ich przywódca przybył. Muzułmanie wybiegli im na spotkanie. Gdy zbliżyli się, Hadhrat Abu Bakr (ra) wstał, podczas gdy Prorok (sa) spokojnie siedział. Niektórzy ludzie z Medyny, którzy jeszcze nie widzieli Proroka (sa), po raz pierwszy zbliżyli się do Hadhrat Abu Bakra (ra) i zaczęli go witać. W tym czasie Hadhrat Abu Bakr (ra) wziął swój płaszcz i osłonił Proroka (sa) przed słońcem, po czym ludzie zdali sobie sprawę, że to był właśnie Prorok (sa).

Położenie fundamentu pod meczet Quba’ i zaoferowanie modlitwy w pierwszy piątek

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zanotowano, iż Prorok (sa) przebywał w Quba’ przez około dziesięć nocy. Podczas tego pobytu Prorok (sa) położył fundament pod meczet, zwany Meczetem Quba’. Prorok (saw) powiedział, że fundamentem tego meczetu była sprawiedliwość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po pobycie w Quba, Prorok (sa) wyruszył do Medyny. W drodze Prorok (saw) był w dolinie Banu Salim bin Auf, kiedy nadszedł czas na piątkową modlitwę. Tak więc Prorok (saw) odmówił piątkową modlitwę w meczecie w dolinie Ranunah wraz ze 100 muzułmanami. Meczet ten stał się znany jako Meczet Modlitwy Piątkowej, ponieważ była to pierwsza piątkowa modlitwa ofiarowana przez Proroka (saw) w Medynie. Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że meczet ten zostanie  formalnie założony później.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po ofiarowaniu piątkowej modlitwy Prorok (as) kontynuował podróż w kierunku Medyny, jadąc na swoim wielbłądzie z Hadhrat Abu Bakrem (ra) siedzącym za nim.

Radujcie się, gdyż Prorok (sa) przybywa do Medyny

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Buraidah był kolejną osobą, którą zwabiła nagroda ustanowiona przez Mekkańczyków za schwytanie Proroka (sa). W ten sposób wyruszył z 70 mężczyznami z Banu Sahm. Kiedy mijali Proroka (saw), zapytał ich, kim są i skąd pochodzą, a Buraidah poinformował go. Kiedy Buraidah zapytał go, kim on jest, Prorok (sa) odpowiedział, że jest Muhammadem (sa) bin Abdullah, Prorokiem Allaha. Po tym Buraidah przyjął islam wraz ze wszystkimi, którzy z nim byli. Następnego dnia powiedział, że Prorok (saw) powinien wejść do Medyny z flagą. W ten sposób zdjął turban, przywiązał go do włóczni i stanął przed Prorokiem(sa) gdy wkraczał do Medyny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (sa) podążał wraz ze swoją karawaną muzułmanów w kierunku Medyny. Kiedy Prorok (saw ) przechodził pośród domów ludzi, ci oferowali swoje domy dla niego, a Prorok (saw) modlił się za nich. Kobiety i dzieci stały na dachach swoich domów, śpiewając słowa powitania Proroka (saw) . Prorok (sa) dotarł do ludzi z Banu Najjar, którzy stali w formacji nosząc zbroje, aby powitać Proroka (sa), a kobiety z Banu Najjar śpiewały wiersze z podziękowaniami i uwielbieniem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po kilku dniach Prorok (sa) wysłał Hadhrat Zaida (ra) do Mekki, aby sprowadzić resztę rzeczy Proroka (sa) do Medyny. Prorok (saw) nabył ziemię w Medynie, na której najpierw położył podwaliny pod meczet, a następnie zaczął budować domy dla siebie i swoich towarzyszy. Hadhrat Abu Bakr (ra) przebywał w miejscu w okolicach Medyny zwanym Sun’a, które było dwie mile od miasta Medyny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal omawiał wydarzenia z życia Hadhrat Abu Bakr (ra) w przyszłych kazaniach.

Modlitwy pogrzebowe 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wspomni o kilku zmarłych członkach Wspólnoty.

Chaudhary Asghar Ali Kilaar, który był więźniem na drodze Allaha. Zmarł 10 stycznia w niewoli. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że w ten sposób jest uważany za męczennika. Został aresztowany 24 września 2021 r. w Bahawalpur po tym, jak przeciwko niemu wszczęto sprawę na podstawie pakistańskiego prawa o bluźnierstwie. Jego stan zdrowia pogorszył się w więzieniu, w związku z czym 4 stycznia trafił do szpitala, gdzie zmarł w wieku 70 lat, po odbyciu kary 3 miesięcy i 15 dni. Rozprawa w sprawie kaucji odbyła się 11 stycznia, ale zmarł przed tą datą. Zaakceptował Ahmadiyyat, kiedy był studentem i był jedyną osobą z jego rodziny, która to zrobiła. Jego rodzina przestała go wspierać finansowo, więc uczył dzieci, aby opłacić swoją edukację. Miał wielką miłość do Kalifatu i szanował osoby poświęcające swoje życie służbie Dżama’at. Z pasją wzywał ludzi do Allaha i dzięki jego wysiłkom wielu ludzi weszło do owczarni Ahmadiyyat. Regularnie modlił się i pościł, pomagał biednym i potrzebującym oraz był życzliwy dla swojej rodziny pomimo ich sprzeciwu. Będąc w więzieniu miał trzy sny, w których Bóg przekazał mu pozdrowienia pokoju. Służył Gminie na różnych stanowiskach. Pozostawił żonę, dwóch synów i córkę. Jego Świątobliwość(aba) modlił się, aby Allah potraktował go z przebaczeniem i miłosierdziem, podniósł jego pozycję i obdarzył jego rodzinę cierpliwością. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, aby modlić się za wszystkich innych więźniów na drodze Allaha.

Mirza Mumtaz Ahmad pracownik Łakalat-e-Ulya Rabwah. Służył Wspólnocie przez długi czas. Pozostawił żonę, dwóch synów i córkę. Posiadał wiele wspaniałych cech i był oddany swojej pracy. Po ukończeniu własnej pracy pomagał w pracy innych. Pomimo tego, że był starszym pracownikiem, był bardzo skromny, cierpliwy i zadowolony. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że widzi w nim wyciszoną osobę z małym kręgiem przyjaciół, chodzącego do biura, a potem wracającego prosto do domu. Był bardzo pracowity. Niech Allah obdarzy go przebaczeniem i miłosierdziem i umożliwi jego dzieciom kontynuowanie jego cnót.

Pułkownik dr Abdul Khaliq, były administrator szpitala Fazl-e-Umar. Pozostawił dwóch synów i dwie córki. Kiedy Pakistan ogłosił, że Ahmadi są niemuzułmanami, zrezygnował z pracy w rządzie i poświęcił swoje usługi w ramach programu Nusrat Jahan. Został wysłany do Sierra Leone, gdzie służył przez trzy lata. Służył również w Samarkandzie, gdzie pomagał wielu ludziom i rozpowszechniał przesłanie Ahmadiyyat. Został mianowany przez IV Kalifa administratorem szpitala Fazl-e-Umar, które to stanowisko pełnił około dziesięć lat. Posiadał głęboką miłość do Koranu i zawsze go recytował. Podejmował wszystkie decyzje zgodnie z naukami Koranu. Regularnie ofiarowywał Tahażżud [dobrowolne modlitwy przed świtem] oraz bardzo kochał Kalifat. Posiadał wiele wspaniałych cech. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył go przebaczeniem i poświęceniem oraz umożliwił jego dzieciom kontynuowanie jego cnót.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij