Wydawanie na drodze Allaha - Łaqf-e-Dżadid 2022
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wydawanie na drodze Allaha – Łaqf-e-Dżadid 2022

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował:

„Przypadek zaś tych, którzy wydają swe bogactwo, by przypodobać się Allahowi i wzmocnić swe dusze, jest jak przypadek ogrodu na wzgórzu. Spada nań obfity deszcz, by mógł on wydać dwakroć tyle owoców. A jeśli nie spada nań obfity deszcz, to wystarczy i lekki. Allah widzi, co czynicie.” (Koran, 2:266)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym wersecie Bóg Wszechmogący wspomina tych wierzących, którzy rozdają na drodze Allaha, aby osiągnąć Jego zadowolenie. W ten sposób wzmacniają także swoją wspólnotę i misję. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tej erze Obiecanemu Mesjaszowi (as) powierzono zadanie szerzenia światu prawdziwego przesłania islamu i ta sama odpowiedzialność spoczywa na jego wyznawcach. Dlatego każdy musi być przygotowany na poświęcenie swojego życia, bogactwa i honoru dla dobra tej misji. To rzeczywiście jest prawdziwe odzwierciedlenie wiary.

Osiąganie przyjemności Boga poprzez ofiary finansowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że prawdziwi wierzący wydają swoje bogactwa dla dobra Boga i szerzenia Jego misji. Robią to nie po to, by zaimponować innym, ale po to, by osiągnąć upodobanie Boże, wzmocnić własną wiarę i pomóc wzmocnić wspólnotę. Ludzie, którzy składają takie ofiary, starają się osiągnąć najwyższe standardy, w wyniku czego Bóg akceptuje ich wysiłki i obdarza ich Swoimi błogosławieństwami. Bóg zna stan serc wszystkich. Nie obchodzi go, czy poświęcenie finansowe jest duże, czy małe, raczej zwraca uwagę na intencje.

Znaczenie czyichś intencji podczas składania ofiar

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg przyrównał tych, którzy składają ofiary finansowe, do ulewnego lub lekkiego deszczu, co oznacza, że ​​bogaci są w stanie dawać duże sumy, podczas gdy ci, którzy nie posiadają tyle bogactwa, dadzą mniej. Jednak oba są korzystne dla wzrostu owoców, ponieważ ostatecznie to Allah powoduje wzrost owoców i widzi intencje danej osoby, które tylko On może sprawić, aby były owocne. Dlatego wszystko, co robimy, musi być czynione dla Bożego zadowolenia .

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasach Obiecanego Mesjasza (as) wielu jego Towarzyszy nie było bardzo zamożnych, jednak byli na czele ofiar finansowych. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że tę samą pasję i oddanie obserwujemy dzisiaj we wspólnocie Obiecanego Mesjasza (as) . Takie przykłady można znaleźć nawet u nowo nawróconych, którzy nie zdobyli jeszcze takiej wiedzy o wierze jak inni, a mimo to są mocno zaawansowani na poziomie oddania spawie. Podobnie, dzisiejsza społeczność jest tak lojalna i wierna Kalifatowi, że jak stwierdził Obiecany Mesjasz (as) , nawet przeciwnicy są zdumieni takim poziomem oddania. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w czasach, gdy ludzie są pogrążeni w światowości, ci ludzie rywalizują miedzy sobą w poświęceniach finansowych, tylko ze względu na Allaha.

Wspaniałe przykłady muzułmanów Ahmadi składających ofiary finansowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi kilka przykładów tego, jak ludzie wyrażają swoją wiarę i pewność poprzez ofiary finansowe i jak Allah Wszechmogący w rezultacie udziela Swoich błogosławieństw.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest odległy obszar w Sierra Leone, gdzie miejscowy misjonarz wyraził usilną prośbę o poświęcenie finansowe. Imam tamtejszego meczetu stwierdził, że nie będą w stanie osiągnąć celu. Miejscowy misjonarz poprowadził ich wszystkich w cichej modlitwie, a następnie udał się do domu misyjnego. Zanim dotarł do domu misyjnego, miejscowy imam zadzwonił do niego i powiedział, że jedzie się z nim spotkać. Kiedy przybył, wyjaśnił, że po cichej modlitwie jeden z jego krewnych podszedł do niego i dał mu 100 000 Leonów. Natychmiast wyraził chwałę Allaha i powiedział, że brakowało im do ślubowanej kwoty na Łaqf-e-Dżadid, a gdy tylko pomodlili się, ta osoba przyszła i zaoferowała tak dużą sumę.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że takie przykłady można znaleźć również wśród kobiet. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Czadzie była kobieta, która zadeklarowała 70 000 franków na Łaqf-e-Dżadid, jednak nie była w stanie zorganizować funduszy na wypełnienie zobowiązania. W ten sposób sprzedała posiadanego wielbłąda za 170 000 franków. Wykorzystała to, aby wypełnić swoje zobowiązanie, ale pozostałej kwoty nie zatrzymała dla siebie, raczej przedstawiła to również jako wkład finansowy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podobne przykłady można znaleźć również wśród młodzieży. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że Belize to miejsce w Ameryce Środkowej, które jest dość daleko, a Khalifa nigdy tam nie pojechał. Wszyscy są nowo nawróconymi, ale ich mentalność oddania jest taka sama. W piątkowym kazaniu Jego Świątobliwość wspomniał o 14-letnim chłopcu, który przekazał darowiznę dla Tehrik-e-Dżadid. Wiele osób gratulowało mu, a ktoś wręczył mu nagrodę w wysokości 200 dolarów. Wiele dzieci wzięłoby taką kwotę i kupiłoby sobie gry. Jednak ten młody chłopak powiedział, że potrzebuje 30 dolarów, aby otrzymać kartę ubezpieczenia społecznego, a pozostałe 170 dolarów przekaże jako wkład finansowy. Pochodzi z ubogiego gospodarstwa domowego i poproszoną go, aby zatrzymał tę kwotę dla siebie. Jednak był stanowczy w swojej decyzji. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że to przykład dawania pierwszeństwa wierze nad światem. Modlił się, aby Allah utrzymał tę mentalność w młodym chłopcu i ocalił go od wpływów światowości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że takie przykłady można znaleźć w krajach najbiedniejszych. Ludzie mogą patrzeć z góry na takich ludzi, ponieważ nie są dobrze wykształceni, ale w rzeczywistości ci ludzie posiadają większą wiedzę wiary niż ludzie najbardziej uczeni. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że misjonarz w Gwinei-Konakry wygłosił kazanie na temat wagi ofiar finansowych, w którym przedstawił również różne cytaty Jego Świątobliwości (aba) . Pod koniec kazania osoba, która była dość biedna, ale bardzo szczera, wyjęła z kieszeni 218 500 franków i zaoferowała je na Łaqf-e-Dżadid. Kiedy misjonarz zapytał go, dlaczego daje tak dużą sumę, powiedział, że był pod ogromnym wrażeniem słów Jego Świątobliwości (aba), że serce nie może kochać dwóch rzeczy naraz. Trzeba albo kochać Boga, albo kochać bogactwo. Powiedział, że nie może dać wszystkiego w swoim domu, tak jak zrobił to Hadhrat Abu Bakr (ra) , ale przynajmniej mógł dać wszystko, co miał w kieszeni. Wyjaśnił też, że odkąd zaczął składać ofiary finansowe, zauważył, że Bóg zwiększył jego wiarę i pewność.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie w krajach rozwiniętych również mają tego samego ducha poświęcenia. Misjonarz w Niemczech zachęcał członków do zwiększania ofiar finansowych. Niemka, która jakiś czas temu przeszła na Ahmadiyyat, zaprezentowała 19 000 euro. Powiedziała, że ​​chociaż odkładała tę kwotę na zakup samochodu, powiedziała, że ​​wolałaby osiągnąć przyjemność Allaha Wszechmogącego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że osoba z Wielkiej Brytanii otrzymała list od gminy informujący go, że ma zaległe opłaty za media. Otrzymał również telefon w sprawie spłaty jego przyrzeczenia na rzecz Łaqf-e-Dżadid. Postanowił, że najpierw zapłaci obiecaną kwotę za Łaqf-e-Dżadid. Następnego dnia otrzymał kolejny list od gminy, wyjaśniający, że pomylili się i zamiast być im winien pieniądze, zdali sobie sprawę, że w rzeczywistości oni byli mu winni pieniądze i wysłali mu kwotę dziesięciokrotnie wyższą niż kwotę, którą zaoferował za Łaqf-e-Dżadid.

Różne osiągnięcia społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya w 2021 r.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w świetle wspominania o poświęceniach finansowych na rzecz szerzenia wiary, chciałby wspomnieć, że w ciągu ostatniego roku Bóg umożliwił społeczności na całym świecie założenie 187 meczetów, z czego 105 meczetów jest obecnie w budowie w Afryce. Podobnie utworzono 144 domy misyjne, z których wiele znajduje się w Afryce, a 45 jest obecnie w budowie. Tam, gdzie nie można zbudować domów misyjnych, budynki nabywa się na wynajem. W związku z tym istnieje 731 domów misyjnych, które zostały nabyte na wynajem w Afryce. W innych krajach azjatyckich są wynajmowane 632 domy misyjne. Jego Świątobliwość (aba) wspomniał, że generalnie większość sumy zebranej na Łaqf-e-Dżadid trafia do krajów afrykańskich.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że budowa meczetów nie jest łatwa, ponieważ nasza społeczność musi stawić czoła ogromnemu sprzeciwowi. Ponieważ jednak nasza społeczność robi te rzeczy w imię Boga Wszechmogącego, On również udziela Swojej pomocy. Na przykład budowano meczet w Kongo-Kinszasie. Tam sunniccy muzułmanie stworzyli wiele problemów i próbowali utrudnić budowę tego meczetu, a gdy ich próby zawiodły, zaczęli grozić śmiercią. Mimo to budowa meczetu trwała nadal. Pewnego dnia przyszedł chrześcijański profesor z miejscowego uniwersytetu i zaczął pomagać Ahmadi w budowie meczetu. Tak więc tam, gdzie byli ci, którzy próbowali utrudnić budowę meczetu, Bóg zapewnił innych, aby pomogli w jego dokończeniu.

To tylko kilka przykładów przedstawionych przez Jego Świątobliwość (aba) .

Raport z 2021 r. i ogłoszenie 65 roku Łaqf-e-Dżadid 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi raport z poprzednich lat dla Łaqf-e-Dżadid. Dzięki łasce Allaha Wszechmogącego zakończył się 64 rok Łaqf-e-Dżadid i rozpoczął się nowy rok Łaqf-e-Dżadid. W ciągu ostatniego roku łączna zbiórka wyniosła około 11,2 miliona funtów. Jest to wzrost o 742 tys. w stosunku do roku poprzedniego. W świetle sytuacji na świecie jest to wielkie osiągnięcie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pod względem ogólnej zbiórki pierwsze miejsce zajęła Wielka Brytania, a następnie Niemcy, Kanada, USA, Indie, Australia, Indonezja, kraj z Bliskiego Wschodu, Ghana i Belgia.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił raport o pozycjach z krajów zajmujących najwyższą pozycję.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah Wszechmogący pobłogosławił wszystkich tych, którzy złożyli finansowe ofiary.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij