Wydatki na sposób Allaha: Łaqfe Dżadid 2024 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wydatki na sposób Allaha: Łaqfe Dżadid 2024

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie Piątkowe wygłoszone w meczecie Mubarak, Tilford, Wielka Brytania

Błogosławieństwa starania się swoim bogactwem i rozpoczęcie 67 roku Łaqf-e-Dżadid

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował  wersety 61:11-13 z Świętego Koranu:

,,O wy, którzy wierzycie! Czy mam wskazać wam handel, który wybawi was od bolesnej kary?

Abyście wierzyli w Allaha i Jego Posłańca i starali się dla sprawy Allaha waszym bogactwem i waszymi osobami. Tak jest dla was lepiej, gdybyście tylko wiedzieli.

On odpuści wam wasze grzechy i dopuści was do Ogrodów, przez które przepływają strumienie, i do czystych i przyjemnych mieszkań w Ogrodach Wieczności. Oto najwyższe zwycięstwo.’’

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że został posłany tak samo, jak Mesjasz został posłany po Mojżeszu (as). Tak jak Jezus (as) został wysłany z naukami o miłosierdziu i przebaczeniu, tak też został wysłany z islamskimi naukami o miłosierdziu i przebaczeniu, jako Mesjasz Proroka Świętego (sa).

Przyszedł także, aby zakończyć wszelkie wojny religijne, gdyż obecna era polega na szerzeniu przesłania islamu, a nie na epoce walki mieczem. Jednakże, aby szerzyć przesłanie islamu, trwa Dżihad piórem i szerzenie islamu.

Aby utrzymać ten dżihad, wymagane są te same wymagania dotyczące poświęcenia życia, bogactwa i czasu, jakie były na początku islamu.

Ofiara bogactwa zapewnia bliskość Boga

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzisiaj ludzie są skłonni do zdobywania światowych bogactw i zapomnieli o swojej wierze. Próbują zwiększyć swoje doczesne interesy i wygody.

W takich okolicznościach bliskość Boga można osiągnąć poprzez ofiary, bo to jest najlepszy interes, jak stwierdził Bóg Wszechmogący w powyższych wersetach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w epoce Obiecanego Mesjasza (as) szczególnie istotne jest podjęcie Dżihadu bogactwem, który pomaga osiągnąć zadowolenie i bliskość Allaha.

Allah Wszechmogący w różnych miejscach Świętego Koranu zwracał uwagę na ofiary finansowe. Na przykład:

„I dlaczego jest tak, że nie wydajecie na sposób Allaha (…).” ( 57:11 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wszystko, co mamy, pochodzi od Allaha Wszechmogącego, a następnie, aby osiągnąć nagrodę, nakazuje nam wydawać na Jego sposób. Jeśli mamy prawdziwą wiarę, to wymaga ona poświęceń na Jego sposób. Bóg mówi w Świętym Koranie:

„I łóżcie na sprawę Allaha, i nie pogrążajcie się w ruinie w wyniku działania waszych własnych rąk jak i czyńcie dobro (…)” ( 2:196 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to poprzez ofiary finansowe człowiek staje się skłonny do poświęcenia siebie i swoich pragnień na rzecz postępu wiary, a wszystko to przy jednoczesnym uzyskaniu niezliczonych błogosławieństw od Boga Wszechmogącego. Allah Wszechmogący poinformował o interesie, który jest korzystny zarówno na tym świecie, jak i na następnym.

Światowy handel przynosi jedynie doczesne korzyści, podczas gdy prowadzenie interesów z Allahem przynosi korzyści zarówno w tym świecie, jak i w życiu przyszłym. Bóg mówi w Świętym Koranie:

„Przypadek zaś tych, którzy wydają swe bogactwo, by przypodobać się Allahowi i wzmocnić swe dusze, jest jak przypadek ogrodu na wzgórzu. Spada nań obfity deszcz, by mógł on wydać dwakroć tyle owoców. A jeśli nie spada nań obfity deszcz, to wystarczy lekki. I Allah widzi, co czynicie.’’ ( 2:266 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha dzisiaj to Ahmadi rozumieją znaczenie poświęceń finansowych. Nawet ci, którzy są w stanie ofiarować jedynie niewielkie kwoty, widzą powrót głębokich błogosławieństw. Często można zauważyć, że ci, którzy mają mniej szczęścia i mniej bogactwa, ofiarowują większe ofiary. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że od czasu do czasu przedstawia różne zdarzenia podkreślające takie przypadki. Ci, którym jest lepiej, powinni używać tych incydentów jako przykładu i środka do rozważenia własnego standardu.

Znaczenie czystych intencji przy składaniu ofiary

Kalif (aba) powiedział, że w Afryce czy Pakistanie są ludzie, którzy poświęcają wszystko, co mają, poświęcają się finansowo, zamiast wydać te pieniądze na zakup żywności, a nawet leków dla siebie lub swoich dzieci. W zamian Allah Wszechmogący nie porzuci ich ofiary, nie obdarzając ich głębokimi błogosławieństwami, zwiększając w ten sposób ich wiarę. Dlatego nawet ci o słabszej wierze nie powinni nigdy myśleć, że Allah Wszechmogący nie nagradza ofiar finansowych złożonych w czystych intencjach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg nie potrzebuje naszego bogactwa. Te ofiary, których od nas żąda, dają nam szansę na osiągnięcie dalszych błogosławieństw. Od czasów Obiecanego Mesjasza (as) aż do chwili obecnej stale znajdujemy przykłady tych członków Wspólnoty, którzy rezygnują ze swoich własnych potrzeb i priorytetowo traktują potrzeby Wspólnoty.

Hudhur (aba) powiedział, że ci ludzie rozumieją wypowiedź Proroka (saw), który ostrzegł, aby ratować się przed ogniem, nawet ofiarowując połowę daktyla. Święty Prorok (saw) również ostrzegał przed skąpstwem, gdyż to skąpstwo doprowadziło do zagłady poprzednich narodów.

Towarzysze powiedzieli, że ilekroć Prorok (saw) wzywał do ofiary finansowej, oni udawali się na rynek, załatwiali jakieś sprawy, a następnie ofiarowywali Prorokowi (sa) wszystko, co otrzymali.

Przykłady z przeszłości łask Allaha dla tych, którzy ponieśli ofiary finansowe

Kalif (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyraził swoje zdumienie szczerością trzech braci, którzy nie mieli zbyt dobrych dochodów, ale regularnie składali ofiary finansowe, lub innej biednej osoby, która ofiarowała sto rupii, co zajęłoby starzeje się, żeby oszczędzać. Byli to ludzie, których pasją było osiągnięcie zadowolenie Obiecanego Mesjasza (as). Choć nie mieli wiele do dania, to jednak dali i teraz stali się częścią historii. Potomkowie tych towarzyszy i starszych powinni pamiętać, że dzisiejszy sukces zawdzięczają poświęceniom ich przodków.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nawet dzisiaj to właśnie mniej zamożni we Wspólnocie ustanawiają najwyższe standardy poświęceń finansowych. Ci, którym jest lepiej, powinni się im przyjrzeć i przeanalizować swój własny standard.

Pewnego razu Prorok (saw) powiedział, że jeden dirham jest cenniejszy niż sto tysięcy dirhamów. Towarzysze zapytali, jak to możliwe. Święty Prorok (saw) powiedział, że był człowiek, który miał dwa dirhamy i poświęcił jednego z nich. Była też inna osoba, która posiadała mnóstwo bogactwa i majątku, z którego poświęciła sto tysięcy dirhamów. Ale ta ofiara, choć większa pod względem kwoty, nie była w sumie większa w porównaniu z ofiarą złożoną przez biednego człowieka.

Poświęcenie ma mniej wspólnego z ilością, a bardziej z pasją, która za nim stoi.

Hudhur (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha większość Wspólnoty składa dziś ofiary finansowe. W rzeczywistości są tacy, którzy składają zdumiewające ofiary, nawet w odległych wioskach Afryki, i którzy chcą być pomocnikami w szerzeniu przesłania Obiecanego Mesjasza (as) i prawdziwego islamu.

Jak powiedział Obiecany Mesjasz (as), nie można kochać jednocześnie bogactwa i Boga. Człowiek może naprawdę kochać tylko jedno(z nich). Zatem szczęśliwi są ci, którzy kochają Boga. 

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ci, którzy poświęcają swoje bogactwa na drodze Boga, z pewnością Go znajdą.

Przykłady z obecnego czasu i wieku licznych błogosławieństw Allaha

Kalif (aba) powiedział, że widzimy przykłady tego, jak ludzie poświęcają się na drodze Boga, a wtedy Bóg natychmiast zwraca im ich bogactwo. Takie zdarzenia stają się środkiem do wzrostu wiary ludzi. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi takie zdarzenia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Afryce Środkowej jest nowo nawrócony, który kupił działkę pod budowę domu, ale nie był w stanie zaoszczędzić odpowiedniej kwoty (na budowę domu). Odkąd dołączył do Wspólnoty, próbował składać wszelkie ofiary finansowe, jakie tylko mógł. Pomyślał o tym, że zanim został Ahmadi, nigdy nie składał żadnych ofiar finansowych. Następnie przekazał datki na rzecz Łaqf-e-Dżadid, po czym ktoś podarował mu dziesięć tysięcy cegieł na jego dom. Dzięki temu możliwe było dokończenie prac, które odkładano latami. Wyraził pewność, że było to spowodowane jego poświęceniem finansowym.

Hudhur (aba) powiedział, że w kopalni złota w Kirgistanie jest osoba, która co pół roku ofiarowuje swoje datki finansowe. Zaczął oferować datki przekraczające kwotę, którą obiecał. Zapytany, dlaczego to zrobił, odpowiedział, ponieważ rozumie, że wszystko stało się droższe, a wydatki Wspólnoty z pewnością wzrosły, dlatego zdecydował się spróbować zaoferować większą kwotę.

Kalif (aba) powiedział, że ludzie twierdzą, że chodzimy i prosimy o datki finansowe, a mimo to ta osoba podjęła ten krok bez pytania. Był to raczej cnotliwy pomysł, który sam miał.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w Kamerunie młody człowiek przyjął Ahmadiyyat. Był biedny i podwoził ludzi na swoim motocyklu. Oznajmił, że od chwili wstąpienia do Wspólnoty i złożenia wyrzeczeń finansowych nastąpiła w jego życiu zmiana. Teraz jest zadowolony i żyje spokojnie.

W istocie spokój wewnętrzny jest tym, czego każdy szuka, a on go znalazł dzięki Wspólnocie i ofiarom finansowym.

Kalif (aba) powiedział, że kobiecie Ahmadi w Togo nie wystarczyło, aby wypełnić swoje przyrzeczenie na rzecz Łaqf-e-Dżadid. Uprawiała warzywa, które zabrała na rynek, sprzedała i przekazała kwotę Łaqf-e-Dżadid. Są to tego samego rodzaju przykłady, które ożywiają pamięć o starszych, którzy w podobny sposób składali ofiary finansowe.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że urodzony Ahmadi z Indonezji powiedział, że zwykł wpłacać datki finansowe po prostu z przyzwyczajenia, ale nie oferował datków na rzecz Łaqf-e-Dżadid i Tahrik-e-Dżadid. Kiedy zwrócono jego uwagę na fakt, że są one również ważne, zaczął wnosić w nieswój wkład. Dzięki temu doświadczył wielkiej zmiany w swoim życiu i teraz czuje się bliżej Boga. Za prawdziwe uznał stwierdzenie Boga, że ​​jeśli pójdziesz ku Niemu, On podbiegnie do Ciebie.

Hudhur (aba) powiedział, że w Australii zaapelowano do osób zamożnych, aby przekazali 5000 dolarów. Zaoferował już 4000 dolarów, ale zapragnął zaoferować tysiąc więcej. Myślał i modlił się, w jaki sposób mógłby ofiarować tę kwotę. Jego partner biznesowy przyszedł do niego i pogratulował mu podpisania nowego kontraktu, który przyniesie im po 15 000 dolarów każdy. Partner biznesowy, który był chrześcijaninem, powiedział, że dzięki modlitwom Ahmadi on również mógł odnieść korzyść i powiedział, że on również chciałby wnieść swój datek.

Kalif (aba) powiedział, że nowo nawrócony z Mikronezji został poinformowany o wyrzeczeniach finansowych i ich celu oraz o tym, że mają one służyć osiągnięciu miłości Bożej, a nie są podatkiem. W związku z tym nowo nawrócony zaczął co miesiąc oferować datki finansowe. Powiedział, że chodził do kościoła i nic się nie działo. Ale teraz, odkąd zaczął składać ofiary finansowe, zaobserwował wielką zmianę w swoim życiu. Jeśli potrzebuje pieniędzy, jakoś udaje mu się je znaleźć, albo ktoś przyjdzie i mu je da, albo jeśli brakuje mu żywności, to jakoś udaje mu się znaleźć na to środki.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewna kobieta z Kanady chciała przekazać datki na rzecz Łaqf-e-Dżadid. Kiedy sprawdziła stan swojego konta bankowego, zorientowała się, że nie wystarczy jej na wpłatę i wypełnienie zobowiązania. Modliła się o możliwość złożenia ofiary finansowej. Kilka dni później ponownie sprawdziła swój bank i znalazła 300 dolarów, czyli dokładnie tę kwotę, którą obiecała zaoferować za Łaqf-e-Dżadid.

(To tylko kilka przykładów różnych wydarzeń przedstawionych przez Hudhura(aba) )

Kalif (aba) powiedział, że poprzez takie ofiary realizowane jest dzieło szerzenia przesłania islamu powierzone Obiecanemu Mesjaszowi (as). Nawet pomimo poświęceń poniesionych przez mieszkańców Afryki, wciąż nie wystarczy to na zaspokojenie potrzeb szerzenia islamu w ich krajach, dlatego też duża część datków wnoszonych przez bogatsze narody jest wydawana na rzecz biedniejszych narodów.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się za wszystkich, którzy dokonali datków i ofiar finansowych.

Ogłoszenie 67 roku Łaqf-e-Dżadid

Kalif (aba) powiedział, że 66 rok Łaqf-e-Dżadid dobiegł końca i teraz rozpoczął się 67 rok. W zeszłym roku w ramach Łaqf-e-Dżadid zebrano około 13 milionów funtów, co stanowi wzrost o ponad 700 000 funtów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jego Świątobliwość powiedział, że jeśli chodzi o ogólną zbiórkę, miejscami są Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, USA, Pakistan, Indie, Australia i kraj Bliskiego Wschodu. Indonezja, kraj Bliskiego Wschodu, Belgia.

Apel o modlitwę za Palestyńczyków

Kalif (aba) przypomniał wszystkim, aby modlili się za naród palestyński. Każdy w swoim środowisku powinien wypowiadać się na rzecz Palestyńczyków i informować społeczeństwo, zwłaszcza polityków. Nie wygląda na to, że Izrael zamierza zaprzestać swego niesprawiedliwego postępowania.

W rzeczywistości wysłali wiadomość do swoich żołnierzy, mówiąc, że wojna będzie kontynuowana do 2026 roku. Niech Allah Wszechmogący zlituje się nad Palestyńczykami. Mówi się także, że istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wojny na cały region, co może w konsekwencji doprowadzić do wojny światowej.

Rozpoczęli bombardowanie okolic Bejrutu. Wydaje się, że ich liczba jedynie wzrasta, mimo że Stany Zjednoczone zalecały im ograniczenie ataku. Jednak i one wydają się być jedynie słowami i daremnymi głosami.

Wygląda na to, że ich prawdziwym celem jest wykorzenienie Palestyńczyków z Gazy, a następnie przejęcie tej ziemi.

Niech Allah Wszechmogący zlituje się nad Palestyńczykami, a także obdarzy muzułmanów rozumem i zrozumieniem oraz umożliwi im usłyszenie i przyjęcie wezwania Imama Wieku.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij