Ofiary finansowe i Łaqfe-Dżadid - Islam Ahmadiyya - Kazania Jummuah
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ofiary finansowe i Łaqfe-Dżadid

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Obiecanemu Mesjaszowi (as) objawione zostało:

„Nie ma Boga oprócz Mnie, więc weź Mnie Samego jako Opiekuna.” (Tadhkirah, str. 626)

Bóg zapewnił tutaj Obiecanego Mesjasza (as), że nie musiał zwracać się do nikogo innego, że sam Bóg uczyni, aby wszystko wyszło dobrze i że On sam będzie Opiekunem oraz On to zapewni wszystkie środki. Bóg zapewnił, że On sam posiada moc, aby uczynić wszystko pomyślnym i że doprawdy On tak zrobi.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że poprzez to objawienie Bóg stwierdził, że On sam był Opiekunem i że Obiecany Mesjasz (as) nie powinien nawet brać pod uwagę udziału nikogo innego w swojej pracy. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, każdy członek Dżama’at powinien pamiętać o tym objawieniu, a mianowicie, że Bóg nie jest zależny od jakiejkolwiek pomocy, posługi lub ofiary. On Sam założył tą wspólnotę i On Sam sprawi, że będzie ona funkcjonować. Jakkolwiek członkowie zdolni są służyć Dżama’at, powinni uznać to za łaskę Bożą. Ludzie Dżama’at w tamtym czasie zrozumieli to i dla wypełnienia misji, byli przygotowani na każdą ofiarę, wykazując wysokie ideały ofiar finansowych. Nie uważali, że ofiary te były jakiegoś rodzaju przysługą, natomiast byli wdzięczni Bogu za umożliwianie im złożenia tych ofiar. Ten duch żyje do dzisiaj.

Kalifatowi, który nastąpił po Obiecanym Mesjaszu (as), objawianie to wskazuje również, że ze względu na ducha oddania człowieka dla Boga, pomocy należy szukać jedynie u Boga. W dzisiejszych czasach nadal doświadczamy pomocy i łaski Bożej. Bóg umieszcza w sercach Ahmadi znaczenie poświęcenia finansowego, a oni ukazują tego niezwykłe modele. W Dżama’at istnieje wiele systemów finansowych, z których jednym jest Łaqfe Dżadid.

Łaqfe Dżadid znacznie się rozrosło i pokazuje niesamowite przykłady poświęceń finansowych. System ten zainicjowany został w celu wspierania wysiłków Tarbijjat i Tabligh w obszarach wiejskich i odległych w Pakistanie, ale później został rozciągnięty na cały świat. Nadal ma on konkretne cele i niektóre obszary/regiony wyznaczone są, aby z niego korzystać. Jako tak, tylko konkretne kraje i regiony finansowane są ze składek przyniesionych przez Łaqfe Dżadid. Generalnie są to kraje afrykańskie i obszary wiejskie w Indiach, gdzie Łaqfe Dżadid finansuje wiele projektów.

Dzięki łasce Boga, w dniu 31 grudnia 2015 roku, zakończył się 58 rok Łaqfe Dżadid. Kontrybucje w tym celu sięgnęły sumy £ 6 891 155, co oznacza wzrost w wysokości £ 682 000 z porównaniem z rokiem ubiegłym.

Trzecia część składek otrzymanych poprzez Łaqfe Dżadid użyta jest w krajach, w których jest zebrana. Jedna część z pozostałych dwóch części składek użyta jest w Qadian i na obszarze Indii. Pozostała część składek użyta jest w Afryce i innych krajach. W zeszłym rok, w Indiach, poprzez Łaqfe Dżadid sfinansowane były budowy 19-stu meczetów oraz 23 domów misyjnych. Z projektu tego pokryte były także koszty związane z Dżalsa Gah w Qadian i inne przedsięwzięcia. W Nepalu, który jest administrowany przez Dżama’at w Indiach, zbudowane zostały dwa meczety oraz dwie tymczasowe wiaty. Budowie meczetów i domów misyjnych ze składek Łaqfe Dżadid poświęca się szczególną uwagę. Wydatki na mu’alims (nauczyciele religijni) również pokrywane są z Łaqfe Dżadid. W Indiach mamy ponad tysiąc nauczycieli, a w 26-ciu krajach afrykańskich łączna liczba mu’alim to ponad tysiąc ludzi. W ciągu ostatniego roku, w krajach afrykańskich, wybudowaliśmy ponad 130 nowych meczetów i 82 domy misyjne. Tam też odbywają się rozbudowane kursy Tarbijjat dla nowych Ahmadi. W ubiegłym roku zorganizowanych zostało ponad 2000 takich kursów oraz liczne kursy podyplomowe, w których udział wzięło sto tysięcy nowych Ahmadi.

W 2010 roku w programie Łaqfe Nau udział wzięło 600 000 osób. W tym czasie Hadhrat Khalifatul Masih doradzał, że ofiary finansowe są integralną częścią Tarbijjat i zachęcał do ich czynienia. Dzięki łasce Bożej, w 2015 roku liczba uczestników wzrosła do ponad 1 200 000. Hudhur powiedział, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia.

Następnie Hudhur nawiązał do wielu relacji na temat ludzi składających ofiary finansowe w krajach afrykańskich, Finlandii, Indiach, Mauritiusie, Australii, Norwegii, Niemczech i Kanadzie.

W roku 2015, jeśli chodzi o składki, po Pakistanie, pierwsze dziesięć krajów to: Wielka Brytania, USA, Niemcy, Kanada, Indie, Australia, Indonezja, kraje Bliskiego Wschodu, Belgia i Ghana.

Jeśli chodzi o wzrost składek na podstawie lokalnej waluty, pierwsze trzy kraje to: Ghana, USA i Wielka Brytania.

W odniesieniu do składek przypadających na mieszkańca, wyróżniające się kraje to: kraj Bliskiego Wschodu, USA, kolejny kraj Bliskiego Wschodu, Szwajcaria, Wielka Brytania, Australia, Belgia, Niemcy i Kanada.

Pod względem wzrostu uczestników programu, oprócz Afryki, głównymi krajami były: Indie, Kanada, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

W Afryce, gdzie miejsce miał największy wzrost ofiarodawców, na czele stanęły: Nigeria, Kamerun, Gwinea, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzania i Uganda.

Pierwszymi trzema Dżama’at w Pakistanie pod względem składek złożonych przez dorosłych były: Lahore, Rabwah i Karaczi. Główne regionami/dzielnicami były: Faisalabad, Islamabad, Sargodha, Gujranwala, Gujrat, Multan, Umerkot, Narowal, Hyderabad i Bahawalpur.

Pierwszymi trzema Dżama’at w Pakistanie, jeśli chodzi o wkłady Atfal, były: Lahore, Karaczi i Rabwah oraz powiaty: Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Gujrat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Multan, Kotli, Mirpur Khas i Peshawar.

W Wielkiej Brytanii, Dżama’at, które stanęły na czele to: Worcester Park, Raynes Park, Birmingham, West, Fazl Mosque, Wimbledon Park, Gillingham, Cheama South, New Malden, Bradford South i Glasgow.

Natomiast głównym regionami w Wielkiej Brytanii były: Midlands, North East, Londyn A, Londyn B i Middlesex.

W USA wyróżniającymi się Dżama’at były: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Wirginia, Los Angeles, Silver Spring, York, Harrisburga, Boston, Dallas i Houston North.

Kilka z wyróżniających się miejsc w Niemczech to: Hamburg, Frankfurt i Wiesbaden.

Głównymi trzema miejsca w Kanadzie były: Calgary, Vaughan i Vancouver. Podczas gdy pięć głównych Dżama’at to: Milton – Georgetown, Durham, Edmonton West, Saskatoon North i Ottawa West.

Jeśli chodzi o wkład Atfal to na kilku pierwszych miejscach spośród kanadyjskich Dżama’at znalazły się: Durham, North West, Calgary – Georgetown, Milton-Georgetown, Peace Village East i Woodbridge.

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że wszystkie duże Dżama’at powinny pracować nad Łaqfe Dżadid tak jak robi to Dżama’at w Kanadzie. Hudhur wyjaśnił, że chociaż istnieje Łaqfe Dżadid dla Atfal nie istnieje odrębny dział Atfal w Tehrike Dżadid.

Wyróżniającymi się regionami Indii były: Kerala, Tamil Nadu, Dżammu Kaszmir, Telangana, Karnataka, Bengal Zachodni, Orisa, Pendżab, Utter Pradesh, Delhi i Maharasztra.

Dżama’at(ami) wyróżniającymi się w Indiach były: Kerala, Calicut, Hyderabad, Pathapiriyam, Qadian, Kannur Town, Kalkuta, Solor, Bangalore, Gadi i Rishinager.

W Australii głównymi Dżamaat były: Melbourne South, Castle Hill, Mount Druitt, Adelaide South, Lambton, Brisbane South, Logan, Marsden Park i Blacktown.

Niechaj Allah pobłogosławi ofiarodawców, da im więcej i być może w tym roku będziemy w stanie ponieść większe ofiary pod względem składek jak i ofiarodawców.

Następnie ogłoszone zostały modlitwy pogrzebowe za:

Muhammad Aslam Shaad Mangla Sahib, który zmarł w dniu 31 grudnia 2015 roku i miał prawie 71 lat.

Ahmad Sher Joya Sahib, który zmarł w wieku 67 lat, a mieszkał w Belgii.

Udostępnij