Kalif: długoterminowe destabilizujące konsekwencje pandemii Covid-19 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Kalif: długoterminowe destabilizujące konsekwencje pandemii Covid-19

długoterminowe destabilizujące konsekwencje pandemii Covid-19

Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya mówi o długoterminowych destabilizujących konsekwencjach pandemii Covid-19.

Jego Świątobliwość wezwał muzułmanów Ahmadi do samo reformowania się i poinformowania świata o pilnej potrzebie wyrzeczenia się niesprawiedliwości i zwrócenia się ku Wszechmogącemu Bogu.

W Nowy Rok Światowy Przywódca Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Piąty Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, zwrócił uwagę na trudności, z jakimi borykała się ludzkość w minionym roku i powiedział, że musi ona zdać sobie sprawę, że jest to ostrzeżenie od Boga Wszechmogącego, aby powstrzymała się od niesprawiedliwości.

Przemawiając w meczecie Mubarak w Islamabadzie w Tilford podczas Piątkowego Kazania wygłoszonego 1 stycznia 2021 r., Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Dzisiaj jest pierwszy dzień nowego roku i jest to również pierwsza Piątkowa Modlitwa, dlatego powinniśmy szczególnie modlić się, aby ten rok okazał się błogosławiony dla społeczności muzułmańskiej Ahmadiyya, świata i ludzkości. Obyśmy wypełniali nasze zobowiązania, jeszcze bardziej zwrócili się ku Wszechmogącemu Bogu i podnosili nasze standardy czczenia. Niech ludzie na całym świecie, realizując cel swego stworzenia, wypełniają swoje zobowiązania wobec Wszechmogącego Allaha. Zamiast uzurpować sobie prawa innych, niech, zgodnie z przykazaniami Allaha Wszechmocnego, wypełniają wzajemnie należne im prawa. Kiedy materialistyczni ludzie tego nie czynią, Bóg Wszechmogący kieruje ich uwagę na ich obowiązki na swój własny sposób. Obyśmy my i ludzie na całym świecie zrozumieli ten ważny punkt i uczynili nasze życie dobry na tym i następnym świecie.”

Zastanawiając się nad bezprecedensowymi zmianami, jakie świat widział w ciągu ostatniego roku, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z niezwykle groźną, zjadliwą chorobą. Żaden kraj na świecie nie jest wolny od pandemii, która dotknęła jednych bardziej niż innych. Wydaje się jednak, że większość świata nie chce brać pod uwagę możliwości, że ta pandemia może być znakiem od Wszechmogącego Allaha, w jaki sposób musimy wypełniać nasze zobowiązania i obowiązki. Nie chcą myśleć, że Allah Wszechmogący może próbować nas obudzić, pokierować i sprawić, byśmy wypełniali nasze obowiązki.

Jego Świątobliwość powiedział, że zeszłego lata napisał do różnych światowych przywódców, aby zwrócić ich uwagę na ostrzeżenie przekazane przez Założyciela Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadiyya, Obiecanego Mesjasza (pokój z nim), że klęski żywiołowe oraz pandemie są wynikiem przestępstw i narastającej niesprawiedliwości wobec ludzkości oraz rezygnacji z praw Wszechmogącego Boga.

Jego Świątobliwość powiedział, że chociaż niektórzy przywódcy odpowiedzieli na listy wyrażając pragnienie pokoju, w rzeczywistości udzielili jedynie niejasnych i dyplomatycznych odpowiedzi, nie biorąc na poważnie przesłania zawartego w listach, aby doprowadzić do duchowej i moralnej reformacji. Jego Świątobliwość powiedział, że nie poruszyli aspektu religijnego zawartego w listach, w których Jego Świątobliwość zwracał uwagę na wypełnianie zobowiązań wobec Boga Wszechmogącego jako środka do ustanowienia pokoju.

Komentując przywództwo polityczne, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Tam, gdzie Covid-19 wpływa na zdrowie ludzi, ma również ogromny wpływ ekonomiczny. W rzeczywistości łamie plecy wielu bogatym i potężnym narodomMaterialistyczni ludzie widzą tylko jedno rozwiązanie tego problemu. Gdy osiągną punkt, w którym ich gospodarka zostanie zniszczona, będą próbowali zagarnąć bogactwo i gospodarki innych mniejszych krajów oraz będą próbować uwikłać ich w swoje sieci, a następnie, pod takim czy innym pretekstem, zawłaszczą ich bogactwo. Aby to osiągnąć, utworzą bloki, a takie sojusze są już kształtowane. Odrodzi się zimna wojna. W rzeczywistości mówi się, że w pewnym sensie to się już zaczęło i jest całkiem możliwe, że ostatecznie wojna wybuchnie z użyciem wojsk i broni, co doprowadzi do katastrofy.”

Zastanawiając się w jaki sposób dokonać samoreformacji, zanim ktoś będzie mógł doradzać innym, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Ten rok będzie rokiem gratulacji tylko wtedy, gdy wypełnimy naszą odpowiedzialność, informując ludzi i sprawiając, że wypełnią swoje obowiązki wobec Boga i siebie nawzajem. Oczywiste jest, że aby tego wszystkiego dokonać musimy najpierw spojrzeć na nasz własny stan. Po przyjęciu Obiecanego Mesjasza (pokój z nim) musimy szczerze zadać sobie pytanie, czy nasze własne stany moralne są takie, że wypełniamy obowiązki należne Bogu Wszechmogącemu? Czy wypełniamy prawa ludzkości wyłącznie ze względu na Allaha? A może jest tak, że wciąż musimy się zreformować i wynieść w naszych sercach miłość chowaną dla innych? ”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Dlatego każdy muzułmanin Ahmadi powinien zwrócić uwagę na fakt, że ponosi odpowiedzialność za wykonanie wielkiego zadania i aby go wypełnić, musi najpierw stworzyć atmosferę miłości, przywiązania i braterstwa w swoim muzułmańskim środowisku Ahmadi, a następnie sprowadź świat pod tę flagę, która została podniesiona przez Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa będą z nim), która jest flagą Jedności Allaha Wszechmogącego.’’

Doradzając muzułmanom Ahmadi, aby złożyli przysięgę doprowadzenia do reformacji moralnej, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Każdy Ahmadi: mężczyzna, kobieta, młoda osoba, dziecko i osoba starsza powinni w tym roku złożyć przysięgę, rozumiejąc, że muszą wykorzystać wszystkie swoje zdolności, aby doprowadzić do duchowej i moralnej rewolucji na świecie. Niech Allah umożliwi to każdemu muzułmaninowi oraz muzułmance Ahmadi.”

Pod koniec kazania piątkowego Jego Świątobliwość mówił o trwających prześladowaniach muzułmanów Ahmadi w Algierii i Pakistanie. Jego Świątobliwość wezwał muzułmanów Ahmadi do modlitwy, aby Bóg wkrótce postawił sprawców okrucieństw przed wymiarem sprawiedliwości.

Mówiąc o tych, którzy używają państwowego prawa dotyczącego bluźnierstwa, aby fałszywie prześladować muzułmanów Ahmadi w imię poszanowania honoru Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim), Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„W rzeczywistości ci ludzie, którzy nas prześladują, zniesławiają imię tej szanowanej osoby, której nadano tytuł „Miłosierdzia dla całej ludzkości”. W rzeczywistości muzułmanie Ahmadi to ci, którzy poświęcają swoje życie dla zachowania honoru Proroka Mahometa (sa)() Zatem ci materialistyczni ludzie mogą wyrządzać nam niesprawiedliwość, używając światowych rządów i bogactwa, jednak powinni pamiętać że wierzymy w tego Boga, który jest „doskonałym Obrońcą i wspaniałym Pomocnikiem”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zakończył, przypominając prawdziwą przyczynę obchodów w czasie, kiedy wielu świętuje świt nowego roku.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Prawdziwe świętowanie nastąpi wtedy, gdy cała ludzkość stanie na straży wartości ludzkości; kiedy zemsta między ludźmi zamieni się w miłość.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
info@alislam.pl
tel. 22 863 88 92

Udostępnij