Kalif przemawia w obronie praw narodu palestyńskiego podczas kazania Iid
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma innego Boga oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Kalif przemawia w obronie praw narodu palestyńskiego podczas kazania Iid (Świątecznego).

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza
Znaczenie modlitwy piątkowej

Informacja Prasowa

14 maj, 2021r.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wzywa narody muzułmańskie do pokazania zjednoczonego frontu oraz przeciwstawienia się okrucieństwu i niesprawiedliwości popełnianym wobec Palestyńczyków.

W dniu dzisiejszym, Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, zdecydowanie potępił podczas wygłoszonego przez niego Kazania z okazji Święta Iid-ul-Fitr, okrucieństwa popełniane na ludności palestyńskiej przez Izrael.

Przemawiając w międzynarodowej siedzibie Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, w meczecie Mubaraka w Islamabadzie w Tilford, Jego Świątobliwość potępił nieuzasadnione użycie siły zastosowanej w ostatnich dniach przez państwo izraelskie wobec Palestyńczyków i ich próby eksmisji palestyńskich rodzin z ich domów w dzielnicy Sheikh Jarrah.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Dziś musimy szczerze modlić się za naród palestyński, który jest obecnie poddawany poważnym okrucieństwom. W ostatnich dniach, kiedy szli na modlitwę do meczetu Al-Aksa, zostali brutalnie zaatakowani i pobici przez siły państwowe. Podobnie, są wypierani z Sheikh Jarrah, małej dzielnicy, która jest ich własną ziemią.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„(Izraelska) policja używa gazu łzawiącego i kul, a teraz rozpoczęły się naloty. Mówią, że celują w swoich wrogów i bojowników, ale w rzeczywistości dochodzi do przerażających i niesprawiedliwych okrucieństw, a niewinni cywile są atakowani. Pojawiły się również doniesienia medialne, że izraelska policja odmówiła rannym dostępu do pomocy medycznej i leczenia.”

Modląc się za Palestyńczyków, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Oby Allah zlitował się nad uciśnionymi i postawił ciemiężycieli przed sądem.

Jego Świątobliwość mówił również o tym, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych do tej pory nie potępił zabójstwa w poniedziałek dziewięciu niewinnych dzieci przez izraelskie naloty. Od tego czasu zginęło znacznie więcej niewinnych Palestyńczyków.

Jego Świątobliwość odniósł się do raportów opublikowanych przez organizacje praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Amnesty International, podkreślające dyskryminacyjną politykę i okrutne traktowanie narodu palestyńskiego.

Jego Świątobliwość odniósł się również do doniesień medialnych opisujących aktualną sytuację.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział dalej:

„Artykuł w izraelskiej gazecie Haaretz stwierdza: „Oto wyjątkowa wersja sprawiedliwości, która jest tutaj praktykowana: to, co moje, jest moje na zawsze, a co twoje – jest również moje na zawsze”. Dokładnie w ten sposób przywłaszczane są prawa Palestyńczyków. Niech Allah Wszechmocny zmiłuje się nad nimi. To święto przyniosło Palestyńczykom góry smutku, a nie radości. Niech Allah przekształci ich smutek w radość i niech będą mogli żyć w pokoju i pogodzie ducha.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Oby naród palestyński znalazł przywódców, którzy poprowadzą ich we właściwy sposób. Z pewnością kraje muzułmańskie powinny zjednoczyć się i odegrać swoją rolę, aby chronić Palestyńczyków i innych muzułmanów, którzy są uciskani na świecie. Jednak świat muzułmański jest podzielony, a między narodami muzułmańskimi brakuje jedności. Z pewnością w tym przypadku krajom muzułmańskim nie udało się wykazać reakcji, jaką powinny. Wydali słabe oświadczenia, podczas gdyby wszyscy zebrali się i wydali jednolite oświadczenie, miałoby to znacznie większy wpływ i miałoby znacznie większą wagę.

Podsumowując, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niech Allah obdarzy muzułmańskich przywódców rozsądkiem i mądrością. Oby także dał rozsądek Izraelczykom, aby powstrzymali się i wycofali ze swej niesprawiedliwości. Co więcej, niech Allah prowadzi Palestyńczyków, którzy cierpią z powodu braku przywództwa, jeśli jest jakakolwiek niesprawiedliwość z ich strony – chociaż w rzeczywistości tak nie jest. Jeśli oni (Palestyńczycy) używają kijów, są poddawani ciężkim pociskom i wyrafinowanej broni, o czym również wspomniałem wcześniej. Nie ma porównania pod względem siły używanej przez obie strony. Dlatego musimy modlić się za Palestyńczyków. Niech Allah Wszechmogący poprawi ich sytuację i stworzy środki dla ich wolności oraz niech nadal trzymają się swoich prawowitych miejsc zamieszkania i ziemi, które zostały im przydzielone w początkowym traktacie.”

Jego Świątobliwość przypomniał również muzułmanom Ahmadi, aby modlili się za cały świat i powiedział, że powinni modlić się za wszystkich potrzebujących ludzi na świecie oraz tych, którzy są narażeni na niesprawiedliwość.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

info@alislam.pl

tel. 22 863 88 92

Komentarze są wyłączone

Udostępnij