Kalif przemawia w obronie praw narodu palestyńskiego podczas kazania Iid
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Kalif przemawia w obronie praw narodu palestyńskiego podczas kazania Iid (Świątecznego).

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza
kryzysu rosyjsko-ukraińskiego

Informacja Prasowa

14 maj, 2021r.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wzywa narody muzułmańskie do pokazania zjednoczonego frontu oraz przeciwstawienia się okrucieństwu i niesprawiedliwości popełnianym wobec Palestyńczyków.

W dniu dzisiejszym, Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, zdecydowanie potępił podczas wygłoszonego przez niego Kazania z okazji Święta Iid-ul-Fitr, okrucieństwa popełniane na ludności palestyńskiej przez Izrael.

Przemawiając w międzynarodowej siedzibie Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, w meczecie Mubaraka w Islamabadzie w Tilford, Jego Świątobliwość potępił nieuzasadnione użycie siły zastosowanej w ostatnich dniach przez państwo izraelskie wobec Palestyńczyków i ich próby eksmisji palestyńskich rodzin z ich domów w dzielnicy Sheikh Jarrah.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Dziś musimy szczerze modlić się za naród palestyński, który jest obecnie poddawany poważnym okrucieństwom. W ostatnich dniach, kiedy szli na modlitwę do meczetu Al-Aksa, zostali brutalnie zaatakowani i pobici przez siły państwowe. Podobnie, są wypierani z Sheikh Jarrah, małej dzielnicy, która jest ich własną ziemią.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„(Izraelska) policja używa gazu łzawiącego i kul, a teraz rozpoczęły się naloty. Mówią, że celują w swoich wrogów i bojowników, ale w rzeczywistości dochodzi do przerażających i niesprawiedliwych okrucieństw, a niewinni cywile są atakowani. Pojawiły się również doniesienia medialne, że izraelska policja odmówiła rannym dostępu do pomocy medycznej i leczenia.”

Modląc się za Palestyńczyków, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Oby Allah zlitował się nad uciśnionymi i postawił ciemiężycieli przed sądem.

Jego Świątobliwość mówił również o tym, że Departament Stanu Stanów Zjednoczonych do tej pory nie potępił zabójstwa w poniedziałek dziewięciu niewinnych dzieci przez izraelskie naloty. Od tego czasu zginęło znacznie więcej niewinnych Palestyńczyków.

Jego Świątobliwość odniósł się do raportów opublikowanych przez organizacje praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Amnesty International, podkreślające dyskryminacyjną politykę i okrutne traktowanie narodu palestyńskiego.

Jego Świątobliwość odniósł się również do doniesień medialnych opisujących aktualną sytuację.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział dalej:

„Artykuł w izraelskiej gazecie Haaretz stwierdza: „Oto wyjątkowa wersja sprawiedliwości, która jest tutaj praktykowana: to, co moje, jest moje na zawsze, a co twoje – jest również moje na zawsze”. Dokładnie w ten sposób przywłaszczane są prawa Palestyńczyków. Niech Allah Wszechmocny zmiłuje się nad nimi. To święto przyniosło Palestyńczykom góry smutku, a nie radości. Niech Allah przekształci ich smutek w radość i niech będą mogli żyć w pokoju i pogodzie ducha.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

„Oby naród palestyński znalazł przywódców, którzy poprowadzą ich we właściwy sposób. Z pewnością kraje muzułmańskie powinny zjednoczyć się i odegrać swoją rolę, aby chronić Palestyńczyków i innych muzułmanów, którzy są uciskani na świecie. Jednak świat muzułmański jest podzielony, a między narodami muzułmańskimi brakuje jedności. Z pewnością w tym przypadku krajom muzułmańskim nie udało się wykazać reakcji, jaką powinny. Wydali słabe oświadczenia, podczas gdyby wszyscy zebrali się i wydali jednolite oświadczenie, miałoby to znacznie większy wpływ i miałoby znacznie większą wagę.

Podsumowując, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Niech Allah obdarzy muzułmańskich przywódców rozsądkiem i mądrością. Oby także dał rozsądek Izraelczykom, aby powstrzymali się i wycofali ze swej niesprawiedliwości. Co więcej, niech Allah prowadzi Palestyńczyków, którzy cierpią z powodu braku przywództwa, jeśli jest jakakolwiek niesprawiedliwość z ich strony – chociaż w rzeczywistości tak nie jest. Jeśli oni (Palestyńczycy) używają kijów, są poddawani ciężkim pociskom i wyrafinowanej broni, o czym również wspomniałem wcześniej. Nie ma porównania pod względem siły używanej przez obie strony. Dlatego musimy modlić się za Palestyńczyków. Niech Allah Wszechmogący poprawi ich sytuację i stworzy środki dla ich wolności oraz niech nadal trzymają się swoich prawowitych miejsc zamieszkania i ziemi, które zostały im przydzielone w początkowym traktacie.”

Jego Świątobliwość przypomniał również muzułmanom Ahmadi, aby modlili się za cały świat i powiedział, że powinni modlić się za wszystkich potrzebujących ludzi na świecie oraz tych, którzy są narażeni na niesprawiedliwość.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

info@alislam.pl

tel. 22 863 88 92

Udostępnij