Spełnienie Wielkiej Obietnicy – MTA - Drogi szerzenia nauk Islamu
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

MTA – Spełnienie Wielkiej Obietnicy

Spełnienie Wielkiej Obietnicy

MTA – Spełnienie Wielkiej Obietnicy – Wystąpienie Przywódcy Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, Jego Świątobliwości Hadhrat Mirza Masroora Ahmada (aba), na sesji końcowej Międzynarodowej Konferencji MTA 2021.

Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, V Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), wygłosił przemówienie na zakończenie Międzynarodowej Konferencji MTA w niedzielę, 27 czerwca 2021 r. Jego Świątobliwość (aba) przewodniczył ostatniej sesji ze swojego biura w Islamabadzie w Tilford w Wielkiej Brytanii, podczas gdy uczestnicy konferencji dołączyli wirtualnie z meczetu Baitul Futuh w Londynie i kilku innych studiów MTA International z całego świata. W konferencji wzięło udział wirtualnie ponad 600 uczestników z trzydziestu krajów i obejmowała szkolenia dotyczące zwiększania produktywności i wyznaczania przyszłych celów. Oficjalny zapis przemówienia wygłoszonego z tej okazji przez Jego Świątobliwość (aba) znajduje się poniżej:

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i  Bismillah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział:

Alhamdulillah [wszelka chwała Allahowi], MTA zorganizowało w ten weekend swoją Międzynarodową Konferencję i mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy skorzystali z różnych programów i szkoleń, które miały miejsce.

Cel misji Obiecanego Mesjasz(as) w Dniach Ostatnich

W tej erze Obiecany Mesjasz (as) został wysłany przez Allaha Wszechmogącego, aby ożywić prawdziwe nauki Koranu i Proroka (sa) oraz przekazać te szlachetne nauki całemu światu. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) sam stwierdził, że era Proroka islamu (sa) była wiekiem doskonałości prawdziwego przewodnictwa oraz że jego era miała być wiekiem zakończenia propagacji doskonałego przewodnictwa, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i zasobów, które nie były dostępne w minionych epokach. Krótko mówiąc, wielką misją Obiecanego Mesjasza (as) było szerzenie nauk Proroka (sa) do wszystkich narodów i ludów, a aby osiągnąć ten wielki cel, sam Allah Wszechmogący zapewnił środki.

Sposoby szerzenia prawdziwych nauk islamu przez Obiecanego Mesjasza(as)

Podczas swojego życia Obiecany Mesjasz (as) napisał wiele książek, aby propagować nauki islamu i bronić go przed niezliczonymi fałszywymi zarzutami i krytyką ze strony jego przeciwników. Każda z jego książek świeciła ponadczasowym i oświecającym światłem nieskazitelnych i wspaniałych nauk islamu. Obiecany Mesjasz (as) poinformował świat, że tylko dzięki wzniosłym naukom islamu można teraz wykuć pełną miłości i czystą więź między ludzkością a jego Stwórcą. Tylko poprzez islam ludzie mogli naprawdę wypełnić prawa Boga Wszechmogącego.

Podobnie nauczał, że tylko działając zgodnie z naukami islamu, wierzący może w pełni wypełnić prawa należne bliźnim. To właśnie te doskonałe nauki islamu Obiecany Mesjasz (as) nieskazitelnie przedstawił w swoich książkach, przemówieniach i innych dyskursach. Zgodnie z warunkami swojej epoki, ponad sto lat temu, Obiecany Mesjasz (as) wymyślił wspaniały plan tabligh [propagowania religii] i wykorzystywał różne środki do szerzenia przesłania islamu.

Ponieważ media drukowane były już wtedy ugruntowane i były skutecznym środkiem przekazywania informacji oraz dzielenia się swoimi przekonaniami, Obiecany Mesjasz (as) regularnie publikował artykuły lub oświadczenia jako reklamy w gazetach, aby przesłanie i prawdziwe nauki islamu mogły być szeroko rozpowszechniane daleko i szeroko. Ponadto, w celu szerzenia się islamu, Obiecany Mesjasz (as) poinstruował swoich wyznawców, aby zdobyli dogłębną wiedzę o swojej wierze i wierzeniach, a następnie poświęcili swoje życie na propagowanie i głoszenie tego innym. Z całą pewnością, aż do ostatniego tchnienia, Obiecany Mesjasz (as) starał się wypełnić swoją Bożą misję przekazywania nauk islamu nie tylko w swoim narodzie, ale także poza granicami i kontynentami.

Rzeczywiście, historia świadczy o tym, że orędzie Obiecanego Mesjasza (as) dotarło za jego życia do Stanów Zjednoczonych, Europy i Wielkiej Brytanii poprzez szereg relacji medialnych. Na przykład, o otwartych wyzwaniach, jakie stawiał przeciwnikom islamu, donosiły znane zachodnie gazety. W tej chwili nie trzeba wspominać o szczegółach tych incydentów, ale wystarczy powiedzieć, że Obiecany Mesjasz (as) często wykorzystywał media drukowane w celu służenia islamowi i przekazywania jego szlachetnych nauk szerokiemu gronu odbiorców.

Drogi szerzenia nauk Ahmadiyya przez Musleh Mauda(ra)

Następnie, po jego odejściu z tego świata, Allah Wszechmogący ustanowił instytucję Kalifat-e-Ahmadijja. Od samego początku podejmowano wielkie wysiłki, aby kontynuować misję Obiecanego Mesjasza (as) i zapewnić dotarcie nauk islamu do ​​wszystkich części świata. Na przykład, w czasach Hadhrata Khalifatula Masiha I (ra), misjonarz Dżama’at [Społeczności] został wysłany do Wielkiej Brytanii, aby przedstawić Brytyjczykom nauki i wierzenia prawdziwego islamu. Następnie, w epoce Drugiego Kalifa (ra), wysiłki tabligh gwałtownie przyspieszyły, a przesłanie Dżama’at rozprzestrzeniło się coraz dalej i dotarło do kilku krajów europejskich oraz afrykańskich, a także do Ameryki Północnej, różnych innych narodów i wysp.

Poczyniono wielkie postępy, gdy Dżama’at nadal rozkwitało i rozszerzało się. Jednak ze względu na nasze ograniczone zasoby przesłanie Ahmadiyyat nie mogło dotrzeć do każdej części świata we wczesnych latach Drugiego Kalifatu. Niemniej jednak, Allah Wszechmogący nadal błogosławił na wiele sposobów wszelkie ograniczone środki, jakie Dżama´at posiadał. W tym wczesnym okresie najskuteczniejszymi środkami szerzenia nauk islamu pozostały media drukowane i wydawanie literatury.

Następnie, w 1938 roku, rozpoczął się nowy rozdział w historii Dżama´at, kiedy po raz pierwszy przesłanie prawdziwego islamu zostało przekazane poprzez głos Kalifa do szerokiej publiczności za pomocą głośnika. Z tej historycznej okazji Drugi Kalif (ra) wygłosił przemówienie w Masdżid Aqsa w Qadian. W tamtych czasach użycie głośnika do wzmocnienia jego głosu uważano za rewolucyjny sposób postępu i niezwykły sposób przekazywania nauk islamu. Jednak w tym momencie, gdy ludzie radowali się przez głośnik, Drugi Kalif (ra) prorokował i oświadczył, że z pewnością zbliża się czas, kiedy Khalifah czasu wygłosi przemówienie w Qadian, podczas gdy jednocześnie jego głos będzie słyszany przez każdy naród i każdy zakątek świata.

W następnych latach pojawiły się przebłyski tej błogosławionej przyszłości, gdy przesłanie Obiecanego Mesjasza (as) i głos Kalifah tego czasu wciąż docierały dalej. Na przykład misjonarze Dżama’at i inni przedstawiciele wyznaczeni przez ówczesnego Kalifah zostali wysłani do różnych krajów, skąd mogli przekazywać przesłanie islamu za pośrednictwem radia. Nasi misjonarze byli w stanie zdobyć wejścia w publicznych lub komercyjnych stacjach radiowych, dzięki czemu mogli zaprezentować doskonałe nauki islamu i Ahmadiyyat znacznie szerszej publiczności. W tamtym czasie te audycje radiowe były uważane za wielkie osiągnięcie oraz źródło dumy i radości dla członków Dżama’at. Przypominam sobie, że kiedy misjonarze zwykli wysyłać relacje ze swoich programów radiowych do markaz [centrum międzynarodowe] były one publikowane z wielkim entuzjazmem przez gazety Dżama’at, takie jak Al-Fazl i cieszyły się dużym rozgłosem.

Metody Tabligh obecnie

Jeśli przejdziemy szybko do przodu, zobaczymy, jak dzięki Łasce Allaha Wszechmogącego nie jest już tak, że jesteśmy zależni od innych, aby okazjonalnie zdobywać wejścia radiowe. Raczej w niektórych krajach afrykańskich i tutaj w Wielkiej Brytanii jesteśmy teraz w stanie szerzyć przesłanie Ahmadiyyat poprzez nasze własne stacje radiowe i kanały. Oczywiście nie ograniczamy się już do radia, ale dzięki ogromnemu błogosławieństwu i łasce Allaha Wszechmogącego jesteśmy teraz w stanie przekazać przesłanie islamu za pośrednictwem telewizji.

Spełnienie Wielkiej Obietnicy – Uruchomienie MTA

Kiedy telewizja zaczęła działać, była to bardzo ograniczona platforma, na której wiadomości i informacje były nadawane w kanałach telewizyjnych na poziomie lokalnym w granicach kraju. Jednakże, kiedy Allah Wszechmogący dostarczył naszemu Dżama´at inspiracji, zasoby i możliwości uruchomienia własnego kanału telewizyjnego, stworzył również sposób, poprzez satelitę, dla naszego kanału, aby nadawać wspaniałe nauki islamu do każdego zakątka świata. Niewątpliwie jest to wypełnienie wielkiej obietnicy i objawienia Allaha Wszechmogącego Obiecanemu Mesjaszowi (as):

„Sprawię, że twoje przesłanie dotrze do krańców ziemi”.

Alhamdulillah, dzięki czystej łasce Allaha oraz wypełnieniu tego objawienia i proroctwa, dziś na całym świecie powstało 19 studiów MTA. Pracują pod nadzorem centralnej administracji MTA International oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami Khalifatul Masih. Jak wszyscy wiecie, główne studia międzynarodowe znajdują się tutaj, w Wielkiej Brytanii, skąd transmitowana jest większość programów MTA.

Jednak dodatkowo otworzyliśmy pełne studia w Qadian, Ghanie, Gambii, Tanzanii, Indonezji, Niemczech, Kanadzie, USA, Kababirze, Mauritiusie, Bangladeszu, Australii i Ugandzie. Ze względu na ograniczenia prawne, nasze studia MTA Pakistan są teraz mniej aktywne, ale tam, gdzie te niesprawiedliwe i okrutne ograniczenia starały się utrudnić nasz postęp, Allah Wszechmogący pobłogosławił nas wieloma studiami na całym świecie, z których każdy zapewnia nowe, wysokiej jakości treści. Poza w pełni wyposażonymi studiami, powstały zespoły MTA wyposażone w wysokiej jakości zaplecze produkcyjne w krajach takich jak Sierra Leone, Nigeria, a w wiele innych Dżama’at pracują na mniejszą skalę nad tworzeniem raportów dla MTA.

Dzięki łasce Allaha wiele programów na żywo jest obecnie regularnie nadawanych z Qadian i z Abdul Wahab Studios w Ghanie. Podobnie MTA Germany Studios uruchomiło kilka nowych programów w języku niemieckim. W rzeczywistości, poza naszą treścią w języku angielskim i urdu, programy są produkowane w różnych językach, między innymi po francusku, suahili, turecku. Dlatego, dzięki łasce Allaha, przesłanie prawdziwego islamu dociera do wszystkich części świata poprzez MTA.

Jeśli przeanalizujemy nasze zasoby finansowe i ludzkie w kategoriach czysto światowych, prawda jest taka, że ​​nigdy nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego sami. W rzeczywistości wszystko, co zostało osiągnięte, było rezultatem i wypełnieniem tej Bożej obietnicy i objawienia, że:

„Sprawię, że twoje przesłanie dotrze do krańców ziemi”.

Każdego dnia widzimy na własne oczy chwalebną manifestację pomocy i łaski Boga Wszechmogącego. Tam, gdzie początkowo był tylko jeden kanał MTA, teraz Allah Wszechmogący umożliwił MTA uruchomienie kilku kanałów nadających w różnych językach na całym świecie. Mamy MTA-1 World, który jest flagowym kanałem MTA i jest oglądany na całym świecie.

Poza tym MTA-2 Europe, MTA-3 Al-Arabiya, MTA-4 Africa, MTA-5 Africa, MTA-6 Asia, MTA-7 Asia i MTA-8 North America. Te kanały MTA można oglądać na telewizorach smart TV, urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych oraz platformach i aplikacjach MTA do przesyłania strumieniowego. Poprzez transmisję strumieniową online każda osoba, w dowolnej części świata, może uzyskać dostęp do dowolnego kanału MTA, którego pragnie słuchać, w dowolnym preferowanym języku. Ponadto MTA nadaje w telewizji naziemnej w niektórych krajach, takich jak Surinam i Gambia. Niedawno MTA Ghana wystartowała również w telewizji naziemnej. W tych krajach MTA nadaje równolegle z krajowymi kanałami telewizyjnymi bez potrzeby użycia anteny satelitarnej i trwają prace nad rozszerzeniem tych usług naziemnych również na inne kraje.

Programy produkowane prze MTA

Pod względem treści, dzięki łasce Allaha, programy nadawane na MTA informują oraz oświecają ludzi na świecie o prawdziwych i pięknych naukach islamu. Na przykład w MTA są obecnie produkowane i emitowane filmy dokumentalne o tematyce religijnej, edukacyjne i inne. Powstaje również więcej treści mających na celu edukację i wychowanie dzieci. Ponadto realizowane są różnorodne programy dyskusyjne, które mają na celu edukowanie widzów o religii, a także o problemach współczesności. Istnieją programy, w których pisma Obiecanego Mesjasza (as) są opowiadane i wyjaśniane. Również recytacja Koranu jest transmitowana przez cały dzień o różnych porach. Istnieje wiele innych programów, które służą moralnemu, duchowemu oraz religijnemu szkoleniu członków Dżama’at i okazują się niezwykle pożyteczne. Programy MTA służą także ludziom spoza naszego Dżama’at w doskonaleniu nauczania islamu. W ten sposób, gdzie MTA jest stałym środkiem tarbijjat [trening moralny] dla członków Dżama’at jest również doskonałą platformą dla tabligh.

Wirtualne Mulaqaat – nowa wspaniała komunikacja Khalifatul Masih i Ahmadis

Co więcej, w ciągu ostatnich 18 miesięcy, okresu, w którym narody na całym świecie zmagały się z pandemią COVID-19, widzieliśmy i byliśmy świadkami jeszcze większej liczby niż wcześniej wielkich błogosławieństw związanych z MTA. W tym okresie nie byłem w stanie podróżować i Ahmadi nie mogli mnie odwiedzać. Jednak dzięki błogosławieństwu MTA, bezpośredni kontakt oraz komunikacja między Khalifatul Masih i członkami Dżama’at nie tylko trwała, ale wzrosła i osiągnęła nowe wyżyny, Alhamdulillah. Oprócz cotygodniowego Kazania Piątkowego, które jest transmitowane na żywo na cały świat, w tym okresie pojawiła   się nowa droga –  mulaqat [spotkanie] – wirtualne mulaqat.

Dzięki tym interaktywnym mulaqatom mogę spotykać się bezpośrednio z członkami Dżama’at z całego świata i organizować spotkania z przedstawicielami biura. Jednego dnia spotykam Ahmadi z Australii, następnego dnia z Indonezji lub Stanów Zjednoczonych, albo z Qadian, Europy, Afryki, Kanady i innych części świata. Kiedy siedzimy tutaj, w Islamabadzie, słowa i głos Kalifah tego czasu docierają do każdego zakątka świata. Gdy jesteśmy świadkami tych błogosławieństw i obserwujemy ten szybki postęp, nie możemy nie przypomnieć sobie proroctwa Hadhrat Musleh Mauda (ra), o którym wspomniałem wcześniej, gdzie powiedział, że nadchodzi czas, kiedy głos Kalifa czasu będzie słyszany na żywo po krańce świata.

Jak wspomniałem, co tydzień Kazanie Piątkowe Kalifa czasu jest transmitowane na żywo do wszystkich części świata. Ponadto na MTA transmitowanych jest również wiele innych programów lub wydarzeń Kalifah czasów. Na przykład, MTA tworzy regularny program prezentujący kluczowe punkty, zarówno z perspektywy tabligh, jak i tarbijjat, różnych wirtualnych mulaqat.  Dzięki Łasce Allaha niosą ogromne korzyści dla widzów.

Wiele osób przesyła opinie, że po obejrzeniu mulaqat wzmocniła się ich wiara i więź z Kalifatem lub że nauczyli się nowych punktów, które pomogą im w rozwoju moralnym i duchowym. Inni piszą, że dzięki tym programom dowiedzieli się o systemie administracyjnym Dżama’at, podczas gdy niektórzy piszą, że od dawna mieli w swoich sercach pytania, na które odpowiedziano podczas mulaqat.

Ludzie piszą również, że lepiej zrozumieli wizję i poglądy Kalifa na poszczególne kwestie, zarówno religijne, jak i współczesne. Wielu pisze również, w jaki sposób te programy zmotywowały ich do osobistej reformy i doskonalenia się oraz do dążenia do zwiększenia ich służby dla Dżama’at oraz do odegrania swojej roli w zapewnieniu, że jedność naszego Dżama’at tylko wzrasta.

W konsekwencji, zarówno z perspektywy duchowej, jak i administracyjnej, MTA odgrywa wielką rolę w przekazywaniu i wzmacnianiu głosu Kalifa tamtych czasów. Eliminuje odległości, usuwa bariery, a przede wszystkim zapewnia, że ​​Dżama’at Obiecanego Mesjasza (as) pozostanie zjednoczony pod ręką Kalifatu i że Ahmadi na całym świecie wyznają dokładnie te same religijne nauki i wierzenia. Z jednego zakątka świata do drugiego – od Azji po Europę, od Afryki po Amerykę, od Dalekiego Wschodu po różne wyspy świata, ze Wschodu na Zachód, z Północy na Południe – nauki Obiecanego Mesjasza (as) i instrukcje Kalifa tego czasu docierają do wszystkich narodów i ludów poprzez MTA.

Wolontariusze oraz stały personel MTA

W związku z tym wszyscy Ahmadi powinni być wdzięczni tym, którzy służą w MTA. Obejmuje to stałych pracowników i personel, którzy służą z wielką pasją i szczerością. Jakiekolwiek zasiłki lub wynagrodzenie, jakie otrzymują, są minimalne w porównaniu z tym, co zarobiliby, gdyby pracowali w ziemskim środowisku. Co więcej, w naszych różnych studiach na całym świecie są setki, a nawet tysiące wolontariuszy, którzy, mimo że nie są opłacani, pracują niestrudzenie i z wielkim oddaniem.

Jeśli weźmie się pod uwagę czas, wysiłek i umiejętności, jakie wnoszą, nie będzie przesadą stwierdzenie, że dzięki swoim wysiłkom każdego roku oszczędzają oni dla Dżama’at miliony funtów.

Utrzymanie MTA kosztuje około pięć lub sześć milionów funtów rocznie, a czasem nawet więcej, a większość tej kwoty przeznacza się na koszty satelitów, a także inne niezbędne wydatki bieżące. Jednocześnie podobną kwotę oszczędzamy dzięki wysiłkom i służbie naszych wolontariuszy. Przypominam sobie, jak kiedyś na jakimś wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych siedziałem z wicegubernatorem stanu i w naszej dyskusji pojawił się temat MTA. Poinformowałem go, że MTA jest całodobowym kanałem religijnym, który nadaje na całym świecie i że różni się od innych kanałów, ponieważ nie otrzymuje żadnych funduszy państwowych ani komercyjnych za pośrednictwem reklam.

Słysząc to, wicegubernator był wyraźnie zszokowany i zaskoczony. Zapytał mnie, jak moglibyśmy prowadzić całodobowy, globalny multikanał bez żadnych dochodów z reklam. Rzeczywiście, dla światowych i materialnych ludzi z pewnością nie jest możliwe zrozumienie, w jaki sposób MTA może nie tylko przetrwać jako globalny kanał, ale w rzeczywistości prosperować bez jakiejkolwiek formy komercjalizacji. Jednak nie zdają sobie sprawy, że MTA jest manifestacją tej wielkiej obietnicy Allaha Wszechmogącego, którą dał Obiecanemu Mesjaszowi (as): „Sprawię, że twoje przesłanie dotrze do krańców ziemi”.

Konkluzja

Rzeczywiście, to sam Allah Wszechmogący zaszczepił w członkach Dżama´at taką pasję i zaangażowanie, aby poświęcić swoje dni i noce dla dobra MTA i odegrać swoją rolę w jego ciągłym rozwoju. Tak więc powtarzam, że zarówno stały personel MTA, jak i każdy wolontariusz, gdziekolwiek służą, wszyscy zasługują na nasze szczere uznanie i modlitwy. Bez względu na to, o co ich poproszą, nadal służą i robią to z uśmiechem na twarzy i wielkim oddaniem. Z pewnością moje serce jest przepełnione wdzięcznością dla was wszystkich.

Niech Allah Wszechmogący wynagrodzi wami i pozwoli kontynuować służbę z pokorą i bezinteresownością. Niech On umożliwi wam wszystkim odegranie swojej roli w szerzeniu przesłania Obiecanego Mesjasza (as), które w rzeczywistości jest przesłaniem i nauką Koranu oraz Proroka islamu (sa). Zawsze modlę się również, abyście zachowali pokorę i nigdy nie pozwolili, aby nawet ślad arogancji lub dumy wszedł do waszych serc. Nigdy nie myślcie, że sukces MTA lub Dżama’at zależy od waszych umiejętności lub czasu, albo że zasługujecie na pochwałę lub nagrodę materialną.

Z pewnością, jeśli pozostaniecie na zawsze szczerzy i oddani oraz będziecie służyć z prawdziwą pokorą, osiągniecie najlepszą nagrodę od samego Allaha Wszechmogącego. Niech Allah Wszechmogący umożliwi wam zawsze spełnianie oczekiwań Kalifa czasu i obyście zawsze zwiększali swoją służbę dla MTA, bez względu na to, czy pracujecie tutaj, w markaz, czy w którymkolwiek z naszych studiów lub zespołów na całym świecie.

Niech Allah Wszechmogący pobłogosławi was najlepszymi nagrodami i pozwoli wam zawsze służyć misji Obiecanego Mesjasza (as) najlepiej jak potraficie –   AmiinDżazak’Allah. [Niech Allah wynagrodzi].’’

Udostępnij