Obserwacja księżyca/półksiężyca - Ramadan 2022 - Kalendarz islamski
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obserwacja księżyca/półksiężyca – Ramadan 2022

półksiężyca

Zdefiniowanie islamskiego miesiąca

Wiele społeczności muzułmańskich tworzy kalendarz przewidujący daty islamskich miesięcy (takich jak Ramadan i Dhul Hijja) w oparciu o naukowe przewidywania, kiedy księżyc/półksiężyc powinien być widoczny. Rzeczywisty początek i koniec miesiąca Ramadanu (tak jak każdy inny miesiąc w kalendarzu islamskim) opiera się na obserwacji księżyca. Nie należy mylić islamskiego nowiu, kiedy księżyc jest po raz pierwszy widoczny, z „astronomicznym nowiem”. Astronomiczny nów księżyca, wymieniony w gazetach i większości miejsc astronomicznych (takich jak Obserwatorium Marynarki Wojennej USA), występuje wtedy, gdy następuje koniunkcja, a księżyc jest ciemny. Od tego momentu zaczyna się wiek księżyca. Islamski nów księżyca jest wtedy, gdy pierwszy mały skrawek księżyca (półksiężyc lub „wzgórze”) jest po raz pierwszy widoczny. Tej nocy zaczyna się nowy miesiąc w kalendarzu islamu, a następny dzień jest uważany za pierwszy dzień kolejnego islamskiego miesiąca.

Objaśnienie widoczności księżyca/półksiężyca

Widoczność półksiężyca nie jest funkcją wieku księżyca (czasu, który upłynął od koniunkcji lub „astronomicznego nowiu”). Widoczność nowiu/półksiężyca jest funkcją głównie kąta między księżycem, obserwatorem i słońcem (co wpływa na jasność półksiężyca) oraz pozornej wysokości księżyca nad horyzontem i słońca pod horyzontem (co ma wpływ na jasność tła, na której księżyc ma być obserwowany). Oczywiście, gdy księżyc „starzeje się”, kąty te rosną, więc im więcej czasu upływa, tym większe jest prawdopodobieństwo, że go zobaczymy. Ale nie można ignorować rzeczywistej pozycji księżyca na niebie. Tak więc wiek księżyca nie przewiduje automatycznie widoczności nowiu/półksiężyca. Więc jeśli nów księżyca (koniunkcja) nastąpi jednego dnia, wtedy półksiężyc niekoniecznie będzie widoczny następnego wieczoru (a nawet następnego!).

Obliczenia naukowe do przewidywania widoczności księżyca/półksiężyca

Istnieje wiele warunków do obserwacji księżyca w dowolnym miejscu. Jednak wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wzrosła zdolność przewidywania obserwacji księżyca. Bez wdawania się w debatę na temat tego, który zestaw kryteriów zastosować, wśród naukowców doszło do konsensusu, aby zastosować metodę opracowaną przez astronoma BD Yallop, która jest obecnie jedną z najdokładniejszych dostępnych metod. W Wielkiej Brytanii HM Nautical Almanac Office przyjęło tę formułę do określania widoczności księżyca. Ta formuła daje parametr widoczności podany w zakresie od A do F. Zasięg parametru odpowiada następującym typom widoczności dla nowego półksiężyca:

  1. dobrze widoczny gołym okiem
  2. widoczny w idealnych warunkach atmosferycznych
  3. może potrzebować pomocy optycznej, aby znaleźć cienki sierp księżyca, zanim będzie można go zobaczyć gołym okiem
  4. można zobaczyć tylko przez lornetkę lub teleskop
  5. poniżej normalnej granicy wykrywania za pomocą teleskopu
  6. niewidoczny, poniżej teoretycznej granicy

(patrz „Nota techniczna NAO nr 69 – Metoda przewidywania pierwszego ujrzenia Księżyca w nowiu przez BD Yallop”).

http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/background.html

Następna mapa świata w nowiu – http://astro.ukho.gov.uk/moonwatch/nextnewmoon.html

(Na marginesie, Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych publikuje również bardzo przydatne dane astronomiczne. Jednak, gdy wspomina się o „x% oświetlonego dysku widzialnego Księżyca”, nie zawsze przekłada się to bezpośrednio na widoczność z Ziemi. Chociaż to jest czynnikiem i może być wskaźnikiem, księżyc może nadal nie być widoczny z ziemi, nawet jeśli jego część jest oświetlona. Patrz powyżej „Wyjaśnienie widoczności księżyca/półksiężyca”).

Wielu preferuje jednak stary styl, a zdrowy rozsądek wydaje się podpowiadać, że jeśli ktoś rzeczywiście widzi księżyc własnymi oczami, to uncja obserwacji jest warta mnóstwa kalkulacji! Oczywiście musisz uważać, bo ludzie często będą popełniać błąd ( w dobrej wierzez), widząc rzeczy, których nie ma. (Był eksperyment, w którym astronomowie zabrali ludzi w teren i kazali im szukać bardzo słabej gwiazdy. Około 15-20% ludzi widziało gwiazdę. Jednak to była naprawdę sztuczka. Gwiazdy nie było! Może to być porównane nieco analogiczne do efektu placebo w medycynie.)

Wniosek

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, większość społeczności muzułmańskich tworzy kalendarz przewidujący daty miesięcy islamskich (takich jak Ramadan lub 2 „Iids”). Ponieważ wschód i zachód słońca można obliczyć z dużą dokładnością, wraz z dokładnymi pozycjami planet, komet i innych ciał niebieskich, nie powinno być zaskoczeniem, że nauka doszła do miejsca, w którym możemy przewidzieć (z większą dokładnością niż w przeszłości), kiedy Księżyc również powinien być najpierw widoczny. Biorąc pod uwagę parametr widoczności opublikowany przez HM Nautical Almanac Office, typy widoczności A, B i C dobrze korespondują z islamską koncepcją możliwości zobaczenia księżyca na oko na początku miesiąca islamskiego. Parametr ten można uzyskać korzystając z usługi Websurf HM Nautical Almanac Office.

Dlatego chociaż wielu uważa, że ​​należy dokonać oficjalnego rozpoczęcia islamskiego miesiąca dopiero po tym, jak faktycznie zobaczy się księżyc własnymi oczami, wykorzystanie tych sprawdzonych obliczeń naukowych z najnowszych, najnowocześniejszych narzędzi zbiegło się z rzeczywistymi obserwacjami, które czyniliśmy na niebie od lat. To może być jeszcze jeden przykład na to, że nie ma sprzeczności między tradycyjnymi zasadami islamu a współczesnością, mogą się całkowicie zgadzać; a tradycje islamu są tak samo istotne i aktualne dzisiaj, jak były przez wieki.

Ramadan 2022

Według tych danych, półksiężyc jest widoczny w Europie drugiego kwietnia
To znaczy:

Pierwszy Tarałih:                     02.04.2022
Pierwszy dzień postu:    03.04.2022


Powiązane treści

Udostępnij