Znaki prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Znaki prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as)

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), wyrecytował następujący werset Świętego Koranu:

„On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich, i naucza ich Księgi, i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry.” ( Koran 62:3-4 )

Powstanie Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że 23 marca jest znany w Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as). Mamy szczęście, że przyjęliśmy Mesjasza i Mahdiego, których przyjście było zgodne z obietnicą Bożą.

23 marca 1889 roku Obiecany Mesjasz (as) po raz pierwszy przyjął przysięgę wierności w Ludhianie i w ten sposób powstała Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieją różne przypadki, w których przepowiadano przyjście Obiecanego Mesjasza (as), na przykład wersety 62 rozdziału wyrecytowane na początku, które przepowiadają nadejście prawdziwego sługi Świętego Proroka (saw). Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi wyjaśnienie powyższych wersetów wraz z różnymi znakami nadejścia Mesjasza słowami samego Obiecanego Mesjasza (as).

Znaki prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że te wersety wyjaśniają, że Święty Prorok (saw) został posłany przez Boga w czasie, gdy ludzie całkowicie zbłądzili, zgubili drogę. W ten sposób, poprzez wysłanie Świętego Proroka (saw), ludzie ci zostali przemienieni z najniższego stanu do najwyższego etapu rozpoznawania Boga. Podobnie wersety te wskazują, że podobny czas ciemności zamanifestuje się w Dniach Ostatnich, kiedy ludzie będą pozbawieni wiedzy i zrozumienia. Kiedy ten czas nadejdzie, ludziom tamtych czasów zostanie pokazane to, co zostało pokazane Towarzyszom w czasach Świętego Proroka (saw), tzn. środki ich reformacji przez osobę posłaną przez Boga. Wyjaśniając te właśnie wersety, Święty Prorok (saw) położył rękę na ramieniu Salmana Persa (ra) i powiedział, że kiedy wiara dotrze aż do Plejad, przywróci ją człowiek pochodzenia perskiego. Tą osobą był nikt inny jak Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), który rzeczywiście był pochodzenia perskiego.

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że werset „I między innymi spośród tych, którzy jeszcze do nich nie dołączyli”. jest z pewnością na korzyść wspólnoty Obiecanego Mesjasza (as). Tak jak Towarzysze Świętego Proroka (saw) widzieli znaki i cuda oraz wypełnianie się proroctw, tak samo ludzie w Dniach Ostatnich byli świadkami podobnych rzeczy. Dokładnie to miało miejsce 1300 lat po Świętym Proroku (saw), te drzwi zostały ponownie otwarte i znaki takie jak zaćmienia Księżyca i Słońca w tym samym miesiącu Ramadan dokładnie zgodnie z tym proroctwem spełniło się. W istocie był to cud Świętego Proroka (saw), który prorokował, że ma nadejść jako środek do udowodnienia prawdziwości jego Mahdiego. Rzeczywiście, te znaki spełniły się, gdy pojawił się pretendent do bycia Mahdim. Istnieje mnóstwo znaków zgodnych z proroctwami Świętego Proroka (saw), takich jak Dhus Sineen  (Wielka Kometa), zaraza i wiele innych.

Wspólnota wierzących, którzy przypominają Towarzyszy Świętego Proroka (saw)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie ma innej wspólnoty, która byłaby tak podobna do Towarzyszy Świętego Proroka (saw). Znaki, których świadkami byli Towarzysze, są widoczne także dzisiaj. Trudy i trudności, z jakimi borykali się Towarzysze, spotykamy również dzisiaj. Oczywiste znaki Boga, które Towarzysze widzieli w ten sposób wzmacniając ich wiarę, są widoczne dzisiaj. Również Towarzysze płakali w modlitwie i widzieli znaki oraz sny, które są widoczne również dzisiaj. Tak jak Towarzysze poświęcili swoje bogactwo wyłącznie dla Allaha, tak samo czynią ludzie dzisiaj. Tak jak Towarzysze nie bali się śmierci w imię Allaha, mieli delikatne serca i kroczyli ścieżką prawości, tak również dzisiaj czynią ludzie należący do tej Wspólnoty. Stąd, wszystkie te zalety, które były w Towarzyszach, znajdują odzwierciedlenie we Wspólnocie Obiecanego Mesjasza (as).

Jego Świątobliwość (aba) nadal cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Mesjasz Dni Ostatnich (as) będzie miał dwa podobieństwa: podobieństwo do Jezusa (as), z powodu którego zostałby nazwany Mesjaszem, oraz podobieństwo do Świętego Proroka (saw), z powodu którego zostałby nazwany Mahdim. Przyjście Jezusa (as) nadeszło w czasie, gdy Tora i jej nauki były poważnie atakowane, a ludzie szydzili z proroctwa Mojżesza (as). Tak więc, wysyłając Jezusa (as) 1400 lat po Mojżeszu (as), Bóg zamierzał ponownie wzmocnić prawo Mojżeszowe i dostarczyć nowe znaki świadczące o jego prawdomówności. Przyjście Obiecanego Mesjasza (as) miało miejsce dokładnie w ten sam sposób, z dokładnie tych samych powodów. Aby bronić islamu przed niezliczonymi atakami skierowanymi przeciwko niemu, Świętemu Prorokowi (saw) i Świętemu Koranowi z nowymi znakami i dowodami. I to właśnie z tego powodu Obiecany Mesjasz(as) był poinstruowany przez Boga, aby deklarował, że został wysłany przez Boga.

Pilna potrzeba Bożego przewodnictwa

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że niektórzy twierdzą, że Jezus (as) przyszedł, aby ożywić przesłanie Mojżesza (as) jako proroka. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że drzwi dla innego niosącego prawo proroka, który ma przyjść po Proroku (saw), są zamknięte, jak dowodzi Święty Koran i wypowiedzi Świętego Proroka (saw). Nie oznacza to jednak, że drzwi do rozmowy i połączenia z Bogiem zostały zamknięte. Stąd, skoro udowodniono, że Jezus (as) umarł, było pewne, że Mesjasz musi objawić się na świecie, a zgodnie z proroctwami Świętego Proroka (saw) i w świetle kondycji muzułmanów było pewne, że ktoś miał zostać wysłany przez Boga, aby ożywić przesłanie islamu. Dlatego należy przynajmniej przyjąć, że nawet przyjaciel Boga może być wysłany przez Boga do tego zadania. Ponadto, jest udowodnione poprzez Hadis , że nawet Muhaddathi są zaliczani do tych wysłanych przez Boga, tak jak byli prorocy. Co więcej, hadisy dowodzą, że Mesjasz będzie prorokiem. Nawet słowo „Posłaniec” użyte w wersecie 3 rozdziału 62 również odnosi się do Obiecanego Mesjasza (as). W istocie jest to kolejnym dowodem wielkości i prawdomówności Świętego Proroka (saw).

Bóg posyła reformatora na przełomie wieków

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że widząc obecny stan świata, Bóg posłał Obiecanego Mesjasza (as), aby szerzył prawdę. W ten sposób Obiecany Mesjasz (as) otwarcie ogłosił, że tym, który miał zostać wysłany na przełomie wieków, aby pociągnąć świat do reformacji, był właśnie on. Zostało mu wyjaśnione poprzez Boże objawienie, że obiecanym Mesjaszem i Mahdim, który miał ożywić wiarę nowymi znakami, przepowiedzianymi 1300 wcześniej przez Świętego Proroka (saw), byli nikt inny jak on, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as).

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że kiedy świat oddala się od Boga i coraz bardziej zwraca w stronę niewiary, cześć Boga nakazuje, aby Jego Istota ponownie ukazała się światu, i to właśnie z tego powodu i aby pokazać oczywiste znaki, Obiecany Mesjasz (as) został posłany na świat w tym czasie i w tej epoce.

Dlaczego twierdzenie (as) Obiecanego Mesjasza musi zostać zaakceptowane

Następnie Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który odpowiedział tym, którzy pytali, skąd mogą wiedzieć, że naprawdę jest Obiecanym Mesjaszem (as). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że wszystkie wstępne znaki i warunki, które miały towarzyszyć przyjściu Obiecanego Mesjasza (as), wypełniły się w nim, w jego czasach i w jego kraju. Dlatego znaki takie jak zaćmienia , plagi, trzęsienia ziemi i niezliczone inne są znakami wyraźnie wskazującymi, że nie tylko był to czas na przyjście Mesjasza w Dniach Ostatnich , ale że rzeczywiście był on właśnie tym Obiecanym Mesjaszem.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że były różne znaki intelektualne, które również towarzyszyły jego przyjściu. Na przykład pewien hindus chciał poprowadzić konferencję światowych religii i zwrócił się do Obiecanego Mesjasza (as) z prośbą o napisanie przemówienia na temat islamu. Odpowiedział, że nie może nic powiedzieć bez prowadzenia przez Boga. Dlatego Obiecany Mesjasz (as) modlił się o umiejętność napisania dyskursu, który przyćmiłby wszystkie inne. Zobaczył wtedy, że została w niego wlana niebiańska zdolność napisania tego przemówienia, po czym zaczął pisać z taką szybkością, że ci, którzy kopiowali, nie nadążali. Kiedy skończył pisać, Bóg objawił mu, że ta przemowa zwycięży. Dlatego po wygłoszeniu tego przemówienia, osoba prowadząca sesję oświadczyła przed wszystkimi, że nie ma wątpliwości, że ten dyskurs był najlepszym z całej konferencji. Niezliczone publikacje również otwarcie świadczyły o wyższości tego dyskursu i jednoznacznie najlepszym z konferencji. Był to oczywiście dyskurs znany jaki Filozofia nauk islamu.

Akceptowanie Modlitw Obiecanego Mesjasza (as)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg objawił mu, że elokwencja wypłynie z jego ust. Poprzez jego głębokie pisma ludzie różnych wyznań i środowisk musieli zaświadczyć, że jego pisma nie mają sobie równych, czy to w języku urdu, czy nawet w języku arabskim.

Wtedy też pojawiły się oznaki przyjęcia modlitwy. Kiedy chłopiec został ugryziony przez wściekłego psa i ustalono, że nic innego nie można dla niego zrobić i wkrótce umrze, Obiecany Mesjasz (as) modlił się za niego wylewnie i z wielkim bólem. Obiecanego Mesjasza (as) ogarnął taki stan gorliwości, że jego modlitwy zaowocowały cudowną poprawą stanu chłopca i w ciągu kilku dni całkowicie wyzdrowiał. Wtedy stało się jasne, że ta choroba chłopca nie miała na celu jego śmierci, ale była okazją do ponownego zamanifestowania majestatu Boga.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który zacytował znak dr Alexandra Dowiego, który zginął po odbyciu modlitewnego pojedynku z Obiecanym Mesjaszem (as). Osoba ciesząca się wielką sławą i mocą, zginęła w upokorzeniu w wyniku chęci obalenia twierdzeń Obiecanego Mesjasza (as) i wyzwania go na pojedynek modlitewny.

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który odpowiedział tym, którzy twierdzą, że nie daj Boże był fałszywy i posiadał w sobie szeroki wachlarz wad i zła. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jeśli to byłaby prawda, to jak to możliwe, że jego Społeczność nadal odnosi sukcesy, a Bóg nadal pokazuje oczywiste znaki na jego korzyść. Czy to nie jest zachłannym dowodem jego prawdomówności?

Mesjasz, który zjednoczy muzułmańską Ummah

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że gdyby tylko przeciwnicy przeczytali jego książki i zastanowili się nad Bożymi znakami, które towarzyszyły Obiecanemu Mesjaszowi (as). Przeciwnicy przynajmniej akceptują to, że obecna epoka wzywa do nadejścia reformatora i Mahdiego, ale zaprzeczają temu, który już nadszedł i jednocześnie sprowadzają muzułmanów na manowce. Niebiańskie znaki towarzyszyły przyjściu Obiecanego Mesjasza (as), jednak ci ludzie nadal ich nie rozpoznają. Gdyby dzisiejsi muzułmanie uznali i zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as), wówczas muzułmańska Ummah [ludzie] mogłaby zyskać przewagę na świecie. Jeśli nie, to ich stan pozostanie taki, jaki jest. Niech Allah obdarzy ich rozumem i zrozumieniem.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas miesiąca Ramadan, wraz z modlitwą za siebie i Wspólnotę, Ahmadi powinni również modlić się za muzułmańską Ummah, aby Allah otworzył ich oczy, wyprowadził ich z ciemności i pozwolił im rozpoznać, że Obiecany Mesjasz (as) i jego Społeczność są tymi, którzy naprawdę rozumieją status Świętego Proroka (saw) jako Pieczęci Proroków.

Modlitwy za Ahmadi na całym świecie

Jego Świątobliwość (aba) wezwał członków do modlitwy za Ahmadi w Pakistanie i za sam Pakistan. Niech Allah uratuje ten kraj przed tymi, którzy dążą do stworzenia chaosu oraz samolubnymi przywódcami. Jego Świątobliwość (aba) wezwał także do modlitwy za Ahmadi w Burkina Faso i Bangladeszu. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby wszyscy Ahmadi na całym świecie byli bezpieczni od wszelkiej krzywdy, niech Allah da Ahmadi niezłomność i spowoduje wzrost ich wiary.

Jego Świątobliwość (aba) również nalegał na modlitwę w intencji ocalenia świata od zniszczenia. Warunki dzisiejszego świata sprawiają, że stoi on nad przepaścią ognia. Świat stoi nie tylko na krawędzi fizycznej zagłady w postaci wojen, ale także moralnej degradacji, która wciąż pogłębia się, ponieważ ludzie oddalają się od Boga. Niech naprawią swoje drogi, aby nie ściągnęli na siebie gniewu Bożego.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah chronił Ahmadi przed wszelkim złem oraz umożliwił im wypełnianie ich obowiązków i odpowiedzialności, jednocześnie mając ich w swojej opiece.

Ogłoszenie dotyczące gazety Al-Fazl

Jego Świątobliwość (aba) ogłosił, że począwszy od 23 marca „ Al-Fazl” , które ukazywało się dwa razy w tygodniu, będzie teraz ukazywać się codziennie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ci, którzy znają język urdu, powinni korzystać z niego tak bardzo, jak tylko mogą, zapisując się do niego i czytając go. Jego Świątobliwość (aba) modlił się również, aby ci, którzy piszą, mogli stworzyć doskonałe artykuły.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij