Obiecany Mesjasz – spełnione proroctwa - Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz – spełnione proroctwa

spełnione proroctwa

Obiecany Mesjasz – spełnione proroctwa

autor: Ataul Wahid LaHaye, Kanada

Pojęcie Mesjasza

Zanim przejdę do omawianego tematu, czy założyciel Ruchu Ahmadiyya wypełnił proroctwa dane Obiecanemu Mesjaszowi (as), jak twierdził, muszę najpierw wyjaśnić pojęcie Mesjasza i jak należy urzeczywistnić przyjście Mesjasza.

Zrozumienie tych dwóch pojęć jest warunkiem wstępnym zastosowania wielu proroctw o przyjściu Mesjasza w inteligentny i logiczny sposób.

Odkrywamy, że wszystkie religie zawierają proroctwa dotyczące nadejścia szczególnej osobowości religijnej w ostatnich dniach. Hindusi oczekiwali nadejścia awatara Neha Kalank, który został przepowiedziany w ich pismach. Chrześcijanie czekają na pojawienie się ich Mesjasza. Muzułmanie czekają na pojawienie się Mahdiego i Mesjasza. Zoroastrianie wierzą w przybycie Mesio Darbahme. Prorok Budda również przewidział jego powrót, a Guru Baba Nanak przewidział nadejście wielkiego reformatora. Gdyby nadejście przyszłych Posłańców ustało, jak wszyscy ci ludzie mogliby zgodzić się co do jedynego faktu, że Obiecany w Dniach Ostatnich miał dopiero pojawić się.

Jeśli wszystkie te proroctwa są prawdziwe i spełnią się, wtedy między każdym pretendentem pojawi się konkurencja, wzywająca ludzkość do swojego obozu, powodująca tylko zamieszanie, zakłopotanie i konflikty. Jest to więc przeciwieństwo tego, czego się oczekuje. Złotej ery pokoju.

Z jednej strony podobieństwa znaków zawartych w proroctwach dotyczących Obiecanego pokazują, że nie mogą one być fałszywe, a z drugiej strony wyznaczone zadanie wszystkich Obiecanych uniemożliwia, że w tym samym czasie wszyscy ci oczekiwani Zbawiciele sprawili, by ich religie zatriumfowały nad wszystkimi innymi.

Ludzkość, w ciągu ostatnich dwóch stuleci, posuwała się naprzód w kierunku celu i zamiaru jednostki, a wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w celu zbliżenia różnych sekcji do bliższych relacji, stanowią najsilniejszą wskazówkę, że wielki Mesjasz w Dniach Ostatnich byłby jedną osobą w kliku rolach i ta osoba za pomocą swoich duchowych mocy gromadziłaby ludzi wszystkich wyznań oraz prowadziła narody świata właściwą ścieżką.

Islam akceptuje również Jezusa Chrystusa jako Mesjasza dla żydów, Proroka Bożego, więc pojawia się pytanie, jaka była charakterystyczna cecha Mesjasza zaobserwowana w jego życiu i co postawiło go na innej platformie niż reszta żydowskich proroków?

Z Biblii jasno wynika, że ​​przed czasami Jezusa żydom pozwolono na odwet siłą i działali w obrębie tego prawo. Odwet mieczem i obrona przed mieczem, była dozwolona wszystkim prorokom żydowskim, którzy poprzedzili Jezusa, do tego stopnia, że ​​pozwolenie na obronę stało się środkiem do popełniania okrucieństw przeciwko innym. Prawdziwy cel zemsty całkowicie stracił swój sens i znaczenie, a religia żydowska została powiązana z okropnościami, okrucieństwem i zatwardziałością. Żydzi odmówili również posłuszeństwa autorytetowi Boga i Torze, a zamiast tego zaakceptowali autorytet swoich przywódców religijnych, jakkolwiek niewłaściwie by nie mówili.

Religia straciła swoją duchowość i skupiła się bardziej na rytuale. W ten sposób Mesjasz jest lekarstwem na choroby zatwardziałych serc, okrucieństw, okropności i na odmowę przyjęcia autorytetu Boga, który powoli wkradł się do religii żydowskiej. Były to choroby żydów, które nie zostały wyleczone przez poprzednich proroków. Dawidowi i Salomonowi pozwolono także bronić swoich praw mieczem i występują jako agresorzy zamiast obrońcy.

Dlatego świat wierzył, że agresorami stał się cały naród żydowski, łącznie z ich prorokami, a Mesjasz przyszedł naprawić to błędne przekonanie.

Prawa przyznane przez Torę nadal obowiązują wyznawców mesjasza, ale Jezus nauczał, że w imię religii, w obronie Tory i Mojżesza musimy składać ofiary i przestać bronić swoich praw siłą. W ten sposób w judaizmie nastąpiła całkowita rewolucja. Teraz wrogowie użyli miecza, przerzucono na nich wykroczenie, pozostawiono im okrucieństwo, agresja stała się ich praktyką, a naród Boży został całkowicie rozbrojony.

Ten naród został pozostawiony ze składaniem ofiar, ofiar z ich własności i życia. To jest koncepcja Mesjasza.

Prawdziwy fenomen Mesjasza

Przestudiowanie całej historii judaizmu i jego proroków sprawi, że ta koncepcja stanie się całkiem oczywista i w ten sposób Mesjasz różni się od reszty proroków żydowskich.

Jednak ta historia poświęceń i bezbronności wobec najpotężniejszego wroga i bez widocznych środków zwycięstwa pokazuje nam postępujące zwycięstwo słabych i bezbronnych przeciwko najpotężniejszym. To jest Mesjasz.

Założycielem judaizmu był prorok Mojżesz(as) i od tego czasu postawiono mu zarzut. Zarzucono mu, że nie był osobą racjonalną i że miał tendencję do wygrywania siłą i uciskiem. Kontynuowano budowę tej religii w okresie od Mojżesza(as) do Jezusa(as). Judaizm nadal był uważany za religię brutalną i był rozpowszechniany tylko siłą. Jak Jezus mógł obalić ten zarzut i udowodnić, że jest bezpodstawny?

Musiał zmienić całą koncepcję judaizmu, przekazując miecz wrogowi, pozostawiając swoich wyznawców jedynie ofiarami i bez przemocy poddawanie się prześladowaniom.

Czy miecz zwyciężył w pierwszej kolejności, a bezradność zwyciężyła później? Jeśli bezradność całkowicie pokonała miecz noszony przez bezbożnych ludzi, czego to dowodzi?

Ustala, że ​​to piękno i siła przesłania Boga oraz pomoc Boża zapewniły ostateczne zwycięstwo. To jest Mesjasz.

Dokładnie to samo zjawisko powtórzyło się w naszych czasach, Muhammad(saw) był przynoszącym prawo jak Mojżesz (as). Był podobny do Mojżesza(as) według twierdzenia Koranu.

,,Zaprawdę, wysłaliśmy do was Posłańca, który jest świadkiem waszej sprawy, tak jak wysłaliśmy Posłańca do Faraona.” (73:16)

Ten werset odnosi się do biblijnego proroctwa:

„Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. (Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa, 18:18 – 19).

Prorokowi Muhammadowi (saw) pozwolono bronić się, gdy okrucieństwa przeciwko niemu i jego Towarzyszom przekroczyły wszelkie granice, aby ustanowić wolność religijną. Gdy zaczął bronić się, te same zarzuty, które skierowano pod adresem Mojżesza, zostały skierowane przeciwko niemu. Jego wrogowie twierdzili, że islam jest religią barbarzyństwa, a tajemnicą jego propagacji i sukcesu jest miecz, a nie jego przesłanie. Powstał związek między rozprzestrzenianiem się islamu a mieczem islamu, a islam i jego wyznawcy zostali oznaczeni jako ludzie agresywni.

Pomysł ten, niestety, został dodatkowo poparty przez niektórych bardzo popularnych współczesnych muzułmańskich uczonych, którzy twierdzą, że dopóki Muhammad (niech spoczywa w pokoju) opierał się na argumentach i duchowych mocach, nie mógł skutecznie szerzyć islamu w Arabii.

Błędnie twierdzą, że Arabowie nawrócili się w momencie, gdy wziął miecz i zmusił ich do wysłuchania jego przesłania.

Jeśli Bóg bronił Mojżesza przed podobnymi zarzutami, dlaczego nie miałby bronić Muhammada (niech pokój będzie z nim), który jest Mu bliższy? Jak pierwszy Mesjasz (Jezus) stał w stosunku do Mojżesza(as), tak też został naznaczony Mesjasz dla wyznawców Muhammada (niech pokój będzie z nim), aby wywołać tę samą rewolucję. Rewolucja w tym sensie, że chociaż nie będą uciekać się do przemocy, ostatecznie odniosą zwycięstwo.

Prześladowania, które znoszą, zamiast pokonać ich, uczynią ich silniejszymi. To był fenomen pierwszego Mesjasza, który miał powtórzyć się i jest to fenomen, przez który przechodzi Islamski Ruch Ahmadiyya.

Pierwsze sto lat Islamskiej Wspólnoty Ahmadiyya rozwinęło się dokładnie tak, jak pierwsze sto lat chrześcijaństwa, a po każdym prześladowaniu stajemy się potężniejsi i zyskujemy większy wpływ. Zamiast być pozbawieni, otrzymujemy wzrost liczebności i bogactwa. To jest fenomen Mesjasza.

Prześladowanie nie ze stratą, ale z zyskiem. W ten sposób bronimy Muhammada (niech pokój będzie z nim) i islamu. Poprzez nasze ofiary i naszą krew. U początków islamu zwycięski był Koran i jego przesłanie, a nie miecz. Dziś inni posiadają miecz, a Koran jest najwyraźniej bezbronny. Jednak racjonalność i piękno Koranu zapewnia zwycięstwo w każdym spotkaniu, a prawdziwy islam wygrywa z każdą godziną. To jest prawdziwy fenomen Mesjasza, a podobieństwa są oczywiste.

Jak należy urzeczywistnić przyjście Mesjasza – podobieństwa

Co więcej, Muhammad (niech pokój będzie z nim) przepowiedział przez wnioskowanie, że Mesjasz miał pojawić się na początku czternastego wieku islamu. Jezus przyszedł na początku XIV wieku po Mojżeszu, a założyciel Islamskiego Ruchu Ahmadiyya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, pojawił się na początku XIV wieku islamu.

Jezus twierdził, że nie przyszedł zmienić prawa. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Ewangelia wg Mateusza, 5:17). Podobnie Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), ale aby uzupełnić to w istocie i praktyce.

Muhammad (niech pokój będzie z nim) również przewidział, że jego lud w dniach Mesjasza będzie w takim samym stanie, w jakim żydzi byli w czasie przyjścia ich mesjasza. Powiedział, że podobieństwo będzie tak pełne, jak podobieństwo między prawymi i lewymi butami. Cierpią na te same choroby i zatwardziałe serca. Tak więc, jeśli mieliby cierpieć z powodu tych samych chorób, lekarstwo musi być to samo, Mesjasz. Musi pojawić się Mesjasz, aby poprowadzić ich od rytuałów do duchowości, od agresji do bezbronnej ofiary.

Jezus pojawił się, spoglądając na wieże z kości słoniowej Imperium Rzymskiego, a Hadhrat Ahmad ukazał się w Indiach, kraju pod panowaniem brytyjskim w tym czasie. Sam Winston Churchill przyznał, że Imperium Brytyjskie było tylko przedłużeniem Cesarstwa Rzymskiego. Muzułmanie w Indiach w porównaniu z Imperium Brytyjskim byli tak nieznaczący jak żydzi dla Imperium Rzymskiego, kiedy pojawił się pierwszy Mesjasz. W tym czasie doszło do starcia między Jezusem a duchowieństwem żydowskim. Chcąc pokonać Mesjasza, żydzi wnieśli fałszywe oskarżenia przeciwko Jezusowi do rzymskich sądów i zażądali, by był prześladowany. Twierdzili, że nie był lojalny wobec cesarza i próbował ustanowić się królem. Podjęto więc próbę pokonania drugiego Mesjasza, Hadhrata Ahmada. Został jednak ułaskawiony i uratowany przez brytyjskiego sędziego, tak jak Jezus przez rzymskiego suwerena, Piłata.

Koncepcja odkupienia ludzkości obraca się wokół koncepcji Obiecanego Mesjasza (as). Na przykład chrześcijanie wierzą, że złota era ludzkości nie nadejdzie, dopóki nie pojawi się Obiecany Mesjasz (as), a w ich przypadku oczekują powrotu Jezusa. Oczekują nowej ery, w której ludzkość zostanie sprowadzona pod jednym sztandarem i zgromadzi się wokół wezwania Chrystusa jako jedna wspólnota. Takie było ich oczekiwanie od dziewiętnastu stuleci. Podobnie muzułmanie wyznają to samo przekonanie. Wierzą również, że odkupienie ludzkości obraca się wokół ponownego pojawienia się Jezusa. Te dwie strony wierzą, że Chrystus fizycznie wstąpił do nieba i ma zejść z nieba w Dniach Ostatnich. Jedyna różnica polega na tym, że chrześcijanie wierzą w boskość Chrystusa, a muzułmanie przyjmują go jako proroka i posłańca. Wierzymy również w ponowne pojawienie się Jezusa Chrystusa, ale w inny sposób. Proroctwo o powrocie proroka jest powszechnym aspektem wielu religii. Budda, Kryszna, Konfucjusz, itd. przewidzieli własny powrót. Ilekroć takie proroctwa są wypowiadane, są one zawsze źle rozumiane przez ludzi, wśród których ma nastąpić ponowne pojawienie się. Skutkuje to tym, że ludzie patrzą w zupełnie innym kierunku, niż z którego on się pojawi i będą tęsknić za jego przybyciem.

Czy nie stało się to w czasach Jezusa Chrystusa? Czyż żydzi nie spodziewali się, że zarówno Eliasz pojawi się ponownie z nieba, jak i Mesjasz będzie ziemskim królem ? Jezus rzeczywiście pojawił się jako Mesjasz, ale nikt nie był świadkiem zstąpienia Eliasza z nieba.

To był główny sprzeciw żydów. Kpili z wyznawców Jezusa, mówiąc: „Oczywiście, że uwierzymy w waszego Mesjasza, ale najpierw wytwórzcie Eliasza”. Odpowiedź na tę szyderczą postawę jest zapisana w Nowym Testamencie. Jan Chrzciciel jest tym Eliaszem, który miał pojawić się z nieba, wierzcie lub nie, to zależy od was. Jest to zjawisko, które powtarzało się na całym świecie za każdym razem, gdy miał pojawić się reformator religijny.

Reformator, zamiast pochodzić z nieba, jest zawsze produkowany z najskromniejszego surowca w kraju. Ludzie reszty świata nie mogą sobie wyobrazić, że reformator, czyli osoba od Boga, mogła pojawić się w taki sposób. Zamiast tego patrzą w niebo. Jednak żadna taka osoba ani Prorok nigdy nie pojawił się ponownie z nieba, chociaż wielu myślało o wzniesieniu się. Nasze przekonanie jest tym, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło i nie wydarzy się w przyszłości. Niestety, ludzkość popełnia ten sam błąd, a zjawisko religijne rozwija się ponownie, dokładnie tak, jak miało to miejsce za pierwszym razem.

Według nas ten sam chwalebny wygląd powtórzył się w osobie Hadhrat Ahmada. Gdyby pojawienie się drugiego Mesjasza nastąpiło w inny sposób, cały cel religii byłby stracony. Jeśli ktoś pojawia się częściowo w takiej chwale, że wszyscy muszą go zaakceptować, jak słońce, jak może zostać zreformowana ludzkość. Nie osiągnie żadnej wartości. Bez zrozumienia fenomenu reformacji nie można oczekiwać, że zrozumiecie, jak i gdzie oczekiwać reformatora.

Zjawisko reformacji zaczyna się od prześladowań

Zjawisko reformacji zaczyna się od prześladowań. Bariera tortur i prześladowań jest zawsze tworzona wokół osoby reformatora, a kiedy ludzie przekraczają tę barierę, doświadczają skrajnego lżenia. Niektórzy tracą w tym procesie żony i rodziny. Kiedy to zaczyna dziać się, połowa walki została wygrana. Spotykanie Boga, gdy jesteś grzeszny i odchodzisz od prawdziwych wartości religijnych, spotykanie Boga bez wysiłku i poświęcenia jest bezużyteczne. Aby iść w tym kierunku do Boga, trzeba zaakceptować wrogość w imię osiągnięcia Boga, oczyszczając w ten sposób swoją duszę, bo tylko czysta dusza może spotkać swego stwórcę. Ludzie muszą osiągnąć ten stan, aby móc zaakceptować ciężar religii, co jest bardzo trudne do zaakceptowania przez niereligijne społeczeństwo.

Jeśli ludzkość zaakceptuje to zjawisko, ich los zostanie uratowany, jeśli nie, mogą zostać zniszczeni. Wiele dawnych cywilizacji jest ilustracjami tego zjawiska. Pompeje, Imperium Rzymskie, Imperium Majów w Ameryce Południowej to przykłady. Narody są zawsze niszczone, gdy znajdują się w stanie skrajnego luksusu, a nie na początku.

Lud Noego i faraon nie doznali litości, gdy odrzucili Posłańców. Studiujcie historię żydów i bądźcie świadkiem ich zniszczenia przez Imperium Rzymskie, kiedy nie zważali na ostrzeżenie ich Mesjasza. Spojrzenie wstecz w historię staje się tak łatwe i powszechne, aby zobaczyć, jak głupie było ignorowanie tego, co oczywiste. Kiedy jednak cofniecie się w czasie do tych okresów, zaczniecie rozumieć, co dzieje się z ludźmi, gdy pojawia się posłaniec. Ludzie chcą posłańca od Boga, aby dostosował się do ich wartości, poglądów i doktryn. Nie oczekują, że Posłaniec wyjdzie spośród nich i odrzuci społeczeństwo jako całkowicie zagubione i bezużyteczne. Nie oczekują, że posłaniec powie im, że muszą się zmienić lub zostać zniszczeni.

Zjawisko to nie ma wyjątku, a nasz założyciel Hadhrat Ahmad pasuje do tej formy. Reformatorzy zawsze pochodzą z najskromniejszego rodu ludzi, na których wielkie cywilizacje patrzą z góry, a w 1889 r., kiedy podwaliny Ruchu Ahmadiyya położył jego założyciel, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad z Qadian, takie było jego twierdzenie, a tak właśnie był traktowana przez Imperium Brytyjskie, ludność Indii i muzułmanie. Wszyscy kpili z niego, ponieważ urodził się w małej wiosce, dwanaście mil od najbliższego nasienia cywilizacji, bez kolei i telegrafu. Prosta, mała, odrzucona wioska.

,,Podniósł się głos i stwierdza, że ​​Bóg powołał mnie w imieniu Chrystusa, abym wezwał cały świat do tej jedności, na którą zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie oczekiwali od wielu stuleci’’.

Powiedział: „Wiem, że zostanę odrzucony, ale ci, którzy naprawdę opowiadają się za wartościami religijnymi i są posłani przez Boga, ostatecznie zwyciężą”. W ten sposób wypowiedział proroctwo, że pomimo jego odrzucenia, jego społeczność rozprzestrzeni się na cały świat i nie będzie ani jednego kraju na świecie, do którego jego przesłanie nie dotrze. Od tego jednego człowieka, samotnego i odrzuconego, z mało znanej wioski w Indiach, jego ruch liczy obecnie ponad dziesięć milionów i ma swoją siedzibę w ponad 200 krajach.

Sam Chrystus, według Biblii, popiera tę koncepcję zarówno mesjasza, jak i reformacji. Chrystus jest pytany, jakie znaki miały być przyjściem Obiecanego Mesjasza (as). Odpowiedział, że pojawi się wielu fałszywych Chrystusów, będą wojny i pogłoski o wojnach, głodzie, zarazie i trzęsieniach ziemi (Mat. 24:4,5,7), a następnie opisuje, jak będą traktowani ci, którzy przyjmą Drugiego Mesjasza.

„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia”. (Ewangelia wg Mateusza, 24:9)

Znowu w innej księdze opisuje los tych, którzy mieli przyjąć tego, który przyszedł w jego imieniu:

„Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie.’’ (Ewangelia wg Łukasza, 21:12, 16,17,18).

Cóż za żywy i przerażający opis wyznawców Mesjasza w Dniach Ostatnich przedstawia Chrystus. Mieli być prześladowani, zdradzeni przez własne rodziny, mordowani, torturowani, więzieni i traktowani w najbardziej okrutny sposób. Jednak te okrucieństwa w żaden sposób nie wpłyną na rozwój ruchu, jak mówi Chrystus: „Ani włos na głowie nie zginie”.

Jest to dokładnie sposób, w jaki został potraktowany Ruch Ahmadiyya, a mimo to wciąż zdobywamy siłę i nawracamy się. Na przykład, pierwsi nawróceni na Ahmadiyya w Afganistanie zostali ukamienowani za to, że nie potępili Hadhrat Ahmada(as), tak jak pierwsi chrześcijanie zostali zamęczeni. W kwietniu 1984 roku Pakistan wydał rozporządzenie, w myśl którego członkowie społeczności nazywali siebie muzułmanami, odmawiali modlitwy lub zachowywali się jak muzułmanie. Kara to nieograniczona grzywna i trzy lata więzienia.

Wiele meczetów zostało zniszczonych, zamkniętych i zdewastowanych. Setki osób zostały uwięzione, a dziesiątki zamordowane. Aby uzyskać wizę na wyjazd za granicę, należy podpisać część formularza potępiającą Hadhrata Ahmada. Rząd Arabii Saudyjskiej odmówił Ahmadi pozwolenia na odbycie pielgrzymki. W Pakistanie nie wolno nam chować naszych zmarłych w przyzwoity sposób. W większości krajów muzułmańskich nie wolno nam szerzyć naszego przesłania. Dlaczego? Ponieważ głosimy, że Bóg ponownie pobłogosławił ludzkość Posłańcem, który przyszedł w imieniu Jezusa, nauczając pokoju i miłości do wszystkich, a nienawiści do nikogo. Jednak to prześladowanie nie było bez korzyści. Ruch rozprzestrzenia się szybciej niż kiedykolwiek w swojej historii.

Wezwanie muzułmanów do porzucenia miecza i przemocy

Nasz założyciel, Obiecany Mesjasz (as), wezwał muzułmanów do porzucenia miecza i przemocy oraz do szerzenia i obrony islamu za pomocą logiki, inteligentnych argumentów i miłości. Chrystus ponownie powiedział nam, że Obiecany miał użyć tej metody, aby dotrzeć do ludzkości.

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.” (Ewangelia wg Łukasza, 21:15)

Cóż za jasny opis metody stosowanej przez Hadhrat Ahmada do propagowania islamu. W swoim życiu napisał osiemdziesiąt cztery książki i rzucił otwarte wyzwanie wszystkim swoim przeciwnikom, aby tworzyli pisma równie dobre jak jego. Jego przeciwnicy unikali tych wyzwań, nagród pieniężnych nie mogąc ich zwabić. Znowu Chrystus stwierdza.

„Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.” (Ewangelia wg Mateusza, 24:30)

Tutaj Chrystus przedstawia wyraźny dowód na to, że Obiecany Mesjasz (as) nie zgodzi się ze współczesną myślą i nie będzie popierał żadnej grupy, ani religijnej, ani politycznej. On, poprzez swoją mądrość i wezwanie ludzkości do reformy lub zniszczenia, spowoduje wiele rozpoznania/doszukiwania się i niepokoju wśród narodów.

Proroctwa obiecanego Mesjasza – I wojny światowej

Ponownie, Hadhrat Ahmad skarcił wszystkie religie, pokazując w każdym przypadku, gdzie uległy zepsuciu i porzuciły prawdę. Przeczytajcie jego własne słowa, kiedy ostrzega ludzkość przed swoim losem, jeśli zignoruje ostrzeżenie Mesjasza.

„Za kilka dni pojawi się znak, który zdominuje wieś, miasto i łąkę. Ludzie zostaną porwani falą gniewu Bożego, tak nagle, że nagi nie będzie miał czasu, aby zabezpieczyć się przepaską biodrową. Nagle trzęsienie ziemi poważnie wstrząśnie człowiekiem, drzewami, skałami i oceanami. W mgnieniu oka ziemia zostanie przytłoczona, a strumienie krwi popłyną jak pływy kanałów. Ci, których szaty nocne były białe jak jaśmin, obudzą się w żałobie, jakby odziani w czerwień. Człowiek i zwierzęta zwariują, a gołębie i słowiki zapomną o swoich pieśniach. Ta godzina będzie ciężka dla każdego podróżnika, a ci w podróży zgubią się w agonii. Wody potoków górskich spłyną czerwienią krwi zmarłych jak czerwone wino. Ludzie na wysokich i niskich poziomach będą drżeć ze strachu, a sam car o tej godzinie będzie smutnym przypadkiem. Ten Boży znak będzie okazem terroru. Niebo zaatakuje wyciągniętym mieczem. Nie spiesz się z tym, głupcze, bo od spełnienia tego znaku zależy moja prawda. Jest to proroctwo oparte na objawieniu Bożym i na pewno spełni się. Czekaj więc chwilę w sprawiedliwości i wytrwałości. Objawienie Boże wielokrotnie używało w tym kontekście słowa trzęsienie ziemi, ale nie jestem w stanie stwierdzić z całą pewnością, że w rzeczywistości będzie to trzęsienie ziemi, ale jakieś straszliwe nieszczęście, jakiego nigdy wcześniej nie widziano, które spowodowałoby wielkie zniszczenie życia i własności. Jeśli ludzie nie zreformują otwarcie swojego stylu życia i nie pojawi się żaden nadzwyczajny znak, to w takim przypadku okażą się fałszywe.”

Historia świadczy o tym, jak wypełniło się to przerażające proroctwo. Dziewięć krótkich lat po wzmiance o świecie było świadkiem masowych zniszczeń I wojny światowej. Sześćdziesiąt pięć milionów ludzi zostało zmobilizowanych do działań zbrojnych, a dziesięć milionów zginęło. Całe populacje cierpiały z powodu głodu, chorób i przemieszczeń. Szkody majątkowe oszacowano na dwieście miliardów dolarów. Car abdykował z tronu w 1917 roku i niedługo potem został brutalnie zamordowany.

Spełnienie się biblijnych proroctw

Dalsze dowody na poparcie naszej koncepcji Mesjasza i reformacji widzimy, gdy Chrystus wyraźnie wskazuje, że Obiecany Mesjasz (as) miał być tym, który przyszedł w jego imieniu.

„Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.” (Ewangelia Mateusza, 23:39)

Kolejne proroctwa wypowiedziane przez pierwszego Mesjasza, Jezusa, które spełniły się w czasie życia Hadhrata Ahmada, następują po nim.

„Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.” (Ewangelia wg Mateusza, 24:29)

Ostatni wiek obfitował w komety, deszcze meteorów i zaćmienia. Hadhrat Ahmad urodził się w 1835 i odszedł z tego świata w 1908. Lata, jak zobaczycie, tej astronomicznej aktywności przypadają między 1833 a 1910, a lata jego narodzin i śmierci są naznaczone niebiańskimi znakami.

Kometa Bielids została odkryta po raz pierwszy w 1772 roku. W 1832 kometa przeszła bardzo blisko ziemi. W 1845 zaobserwowano, że kometa pękła na dwie części i w momencie jej spodziewanego powrotu w 1866 roku nie została odnaleziona. Deszcze meteorów zaobserwowane z tej komety zaobserwowano w latach 1830, 1838 i 1885. W ciągu 4 godzin zaobserwowano 39 546 meteorów. Od 1899 roku zaobserwowano bardzo niewiele deszczów meteorytów z tej komety. W latach 1966-67 rój meteorytów Leonidy spowodował najbardziej spektakularne deszcze współczesności. Wielka kometa z 1882 roku, jedna z najjaśniejszych współczesnych czasów, przeszła w odległości trzech milionów mil od Słońca. Kometa z 1843 roku miała ogon o długości 200 milionów mil.

Kometa Haleya pojawiła się w 1835 i ponownie w 1910. Kometa Holmesa pojawiła się w 1899 i miała średnicę przekraczającą milion mil. Kolejna wielka kometa pojawiła się w 1861 roku, którą można było zobaczyć w biały dzień. Kometa Morehouse z 1908 roku wykazała najszybsze zmiany w wyglądzie, tak że z dnia na dzień nie można było jej rozpoznać jako tej samej komety. W czerwcu 1908 roku na Syberii miał miejsce największy w dziejach upadek meteorytu. Jej zniszczenie można oglądać do dziś.

O miejscu pojawienia się Obiecanego Mesjasza (as) Chrystus mówi:

„Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.” (Ewangelia wg Mat, 24:27)

Jezus był w Jerozolimie, kiedy wspomniał o tym proroctwie, a Indie, Qadian, miejsce narodzin Hadhrata Ahmada, znajdują się na wschód od Jerozolimy. Biblia w wielu miejscach nadaje szczególne znaczenie wschodowi.

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy.” (Ewangelia wg Mateusza, 2:1)

„(…) A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi. (…) ” (Ewangelia wg Mateusza, 2:9)

„I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,[a] mającego pieczęć Boga żywego.” (Apokalipsa Jana, 7:2)

W kategoriach biblijnych wschód reprezentuje światło Boga, Jego przewodnictwo i mądrość i to właśnie przyniósł ludzkości Hadhrat Ahmad.

W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, Jezus mówi również:

 „A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.” (Ewangelia wg Mateusza, 24:12)

Hadhrat Ahmad urodził się w świecie niewolnictwa, okropieństwa, bezprawia i eksterminacji całych ras. Był to świat, w którym kapitalizm był w najgorszym stanie i nastała rewolucja przemysłowa. Nawet dzieci nie były odporne na te okrucieństwa i wyzysk. Jezus dalej wyjaśnia.

„Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych (…)” (Ewangelia wg Mateusza, 24:6)

Poniżej znajduje się częściowa lista wojen, których świat był świadkiem w ciągu ostatniego stulecia:

 1. Wojna między Chinami a Anglią zakończyła się utratą Hongkongu na rzecz Anglii, a traktat został podpisany w 1842 roku.
 2. Wojna krymska, Anglia, Francja i Turcja przeciwko Rosji w 1854 roku.
 3. Powstanie Sipajów 1857-1858.
 4. Francja i Włochy przeciwko Austrii 1859.
 5. Wojna domowa USA, 1861-1865.
 6. Wojna francusko-pruska 1870-1871
 7. Wojna rosyjsko – turecka 1877-1878
 8. Chiny i Japonia 1890 do 1900
 9. Turcja i Grecja 1890-1900
 10. Inwazja na Chiny przez wszystkie wielkie mocarstwa w latach 1890-1900.
 11. Wojna Burska 1890-1900.
 12. Wojna Kanadą – USA 1812

Inną oznaką przyjścia Mesjasza było to, że miało się pojawić wielu fałszywych Mesjaszów, a w czasach Hadhrata Ahmada było kilku pretendentów do tego urzędu.

Spełnienie się proroctw Świętej Księgi Sikhów

Proroctwa z innych Pism Świętych dotyczące nadejścia wielkiego reformatora Dni Ostatnich są następujące:

W związku z tym Guru Baba Nanak, który był bardzo prawym i świętym człowiekiem, który rzeczywiście otrzymał objawienie od Boga. Jego słowa są zapisane i zachowane w Świętej Księdze Sihków. Znaleźliśmy:

„Panowanie Mogołów potrwa od 1578 do 1897 ery Bikrama, a potem powstanie reformator. (Janam Sakhi z Bhai Bala, str. 272)

„Nadejdzie czas w późnej epoce, kiedy ludzie przestaną postępować zgodnie ze swoimi pismami świętymi i nie będą przestrzegać postów ani modlitw. Wtedy doskonały nauczyciel zmiażdży ich wszystkich. Taki jest dekret niebios, który z pewnością wypełni się. (Janam Sakhi str. 527)

Guru Nanak również przepowiedział, że będzie muzułmaninem, sprawiedliwym i wiernym, że będzie pochodził z okolic Batala w dystrykcie Gurdaspur oraz że będzie pochodził z plemienia Mogołów.  (Janam Sakhi s. 234, 251 i 452)

Podobieństwa między proroctwami Guru Nanaka a proroctwami Chrystusa w Nowym Testamencie są oczywiste. Wskazują na tę samą ogólną lokalizację jego pojawienia się i oboje zgadzają się, że byłby on osobą o wielkiej mądrości. Era jego pojawienia się również jest taka sama, a wszystkie te proroctwa spełnił Mirza Ghulam Ahmad z Qadian w Indiach.

Proroctwa o reformatorze Dni Ostatnich – Koran i Hadisy

Koran, księga, co do której wszyscy muzułmanie zgadzają się, że jest objawionym Słowem Boga, również wspomina o kilku proroctwach o reformatorze Dni Ostatnich.

„I przypomnij sobie, kiedy Jezus syn Marii, powiedział: O Dzieci Izraela, ja niechybnie jestem Posłańcem Allaha do was, wypełniającym to, co przede mną spośród przepowieści Torah, i niosącym dobrą nowinę o Posłańcu, który nadejdzie po mnie, a jego imię będzie Ahmad.’’ A kiedy przybył on do nich ze zrozumiałymi dowodami, oni rzekli: ,, To najwyraźniej czary.’’ (Koran, 61:7)

,,Kto bowiem czyni większe zło niż ten, który wymyśla kłamstwo przeciwko Allahowi, podczas gdy zachęcany jest do przyjęcia islamu? Allah nie prowadzi ludzi czyniących zło. Oni chcą zgasić Światło Allaha podmuchem z ich ust, lecz Allah czyni swe światło doskonałym, bez względu na to, jak bardzo mogłoby się ono nie podobać niewiernym. On jest Tym, który wysłał swojego Posłańca z przewodnictwem i Religią prawdy, aby uczynić, iż zwycięży ona nad wszystkimi religiami, bez względu na to, jak bardzo mogłaby się ona nie podobać tym, którzy przypisują Allahowi partnerów.’’ (Koran, 61:8-10)

Te wersety przepowiadają posłańca, który przyjdzie i ujawni błędy i pomyłki, które wkradły się do wszystkich religii, ustanawiając w ten sposób swoje zwierzchnictwo. Uwaga, ci, którzy kojarzą partnerów z Allahem, są chrześcijanami, a te wersety sugerują, że ten posłaniec przybędzie, gdy chrześcijaństwo będzie u szczytu i uzna jego nauki za bardzo niepokojące. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad rozpoczął swoją misję, gdy Imperium Brytyjskie rządziło światem, a chrześcijańscy misjonarze mieli do dyspozycji nieograniczone fundusze i zasoby. Zniszczył doktrynę chrześcijaństwa, udowadniając, że Jezus przeżył ukrzyżowanie i został pochowany w Kaszmirze.

„On jest Tym, który wśród ciemnego ludu Posłańca powołał spośród nich samych, który przedstawia im Jego Znaki i oczyszcza ich i naucza ich Księgi i Mądrości, choć przedtem oni zdecydowanie błądzili. On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył. On jest Potężny, Mądry”. (Koran, 62:3-4)

Towarzysz Proroka(saw) opowiada: Pewnego dnia siedzieliśmy z Prorokiem, kiedy ten rozdział został objawiony. Zapytałem Muhammada (niech pokój będzie z nim). Kim są ludzie, do których odnoszą się słowa „spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył”? Sulman, Pers siedział wśród nas. Prorok położył rękę na Sulmana i powiedział. Gdyby wiara wróciła do Plejad, człowiek spośród nich z pewnością by ją znalazł.’’ (Bukhari)

Hadhrat Ahmad jest Persem i udowadniając, że islam jest nadrzędny od wszystkich religii oraz usuwając wtrącenia, które wkradły się do islamu na przestrzeni wieków, przywrócił prawdziwe nauki islamu i metaforycznie uratował islam, z gwiazd.

„I z najodleglejszego zakątka miasta przybył mężczyzna biegnąc. Powiedział: O ludu mój, idź za Posłańcami. Idź za tymi, którzy nie proszą was o żadną nagrodę i którzy są właściwie prowadzeni.’’ ’’ (Koran, 36:21-22)

Najdalsza część miasta oznacza miejsce oddalone od centrum islamu. Słowo biegnące wskazuje, że ten człowiek będzie pracował dla islamu bez zmęczenia, a podążanie za Posłańcem oznacza, że ​​nie przyniesie on nowego posłania, ale tylko ożywi to Posłannictwo, które zostało już dane ludzkości. Przesłanie islamu. Ponownie, życie Hadhrata Ahmada(as) było odzwierciedleniem tych wersetów.

Prorok przepowiedział o Imamie Mahdi, że pojawi się pewna liczba fałszywych pretendentów do urzędu Imama Mahdiego i że Mahdi będzie pochodził spośród muzułmańskiej Ummah. Tylko jeden byłby prawdziwym Mahdim, który byłby prawdziwym wyznawcą Proroka. Aby ustalić prawdziwość jego twierdzenia, miały się pojawić dwa niebiańskie znaki. Te znaki byłyby zaćmieniem słońca i księżyca w miesiącu Ramadanu. Zaćmienie Księżyca nastąpi w pierwszą z możliwych nocy takiego zaćmienia, 13 dnia miesiąca, a zaćmienie Słońca nastąpi w drugim z możliwych dni, kiedy może nastąpić zaćmienie Słońca. W ten sposób wypełniło się to proroctwo.

W 1890 roku Hadhrat Ahmad oświadczył światu, że jest Obiecanym Mesjaszem i Mahdim, i przyszedł jako wypełnienie proroctw Biblii i Koranu. Zaćmienia Księżyca i Słońca miały miejsce dokładnie tak, jak przewidywano w 1894 roku na półkuli wschodniej i w 1895 roku na półkuli zachodniej. To proroctwo jest również wspomniane w Biblii.

„Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.” ( Ewangelia wg Mateusza, 24:29)

Muhammad (niech pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) również złożył kilka oświadczeń dotyczących tożsamości Imama Mahdiego. Powiedział:

 1. Jego imię przypominałoby imię Proroka.
 2. Będzie pochodzenia perskiego i spokrewniony z Prorokiem.
 3. Przybędzie na wschód od Damaszku.
 4. Będzie miał ciemną karnację ani białą, ani czarną, będzie miał bystre oczy, miękkie włosy i bardzo długą brodę.
 5. Będzie cierpiał na dwie choroby.
 6. Otrzyma Boże objawienie.
 7. Czas trwania jego misji wyniesie 40 lat.
 8. Będzie wspierany przez niebiańskie znaki.
 9. Będzie miał dwie misje: zreformować muzułmanów i wskazać fałszywość pozostałych doktryn.
 10. Przywróci Khalifat.

Wszystkie te stwierdzenia pasują do Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, a szanse na to, że jeden człowiek spełni te oczekiwania, a jednocześnie będzie fałszywy, wynosi 1 razy 10 do potęgi 20.

Proroctwa Kryszny

Studiując religie Indii, odkrywamy, że Shri Krishna, ze wszystkich duchowych luminarzy Indii, był prawdziwy, najwspanialszy. Żaden z Vedi Riszich i Avtarów nie mógł się z nim równać pod względem wielkości i chwały. Kryszna otrzymał swoje światło z nieba, oczyścił Aryavartę ze wszystkich grzechów i poprowadził swój lud na właściwą ścieżkę. Prorok powiedział. „W Indiach był prorok o śniadej karnacji, nazywał się Kahin”. Czytamy w Bhagavada Gicie:

„Ilekroć następuje rozkład karmy, o Bharato i wzrost, i wyrzut nieprawości, wtedy sam wychodzę, aby promować dobro i zniszczyć złoczyńców, i w celu trwałego ustanowienia sprawiedliwości. Urodziłem się z wieku na wiek.’’(Gita 4:7-8)

Minęły wieki od czasu ogłoszenia tego przez Krysznę. Świat często wpada w konwulsje z powodu imadła korupcji. Tylko jeden człowiek twierdził, że reprezentuje swoje drugie przyjście. Obecny wiek jest powszechnie uznawany za wiek duchowej ciemności oraz niewiary i słusznie nazywa się go Kalyuga. Jeśli Kryszna ma przyjść ponownie, obecny wiek był najbardziej odpowiedni dla jego pojawienia się. Wiek, w którym Kryszna ma przyjść ponownie, w Pismach hinduskich nazywa się Kalyuga. Maha Rishi Vuyas wspomniał w Gicie o dużej liczbie znaków rozpoznania Kalyugi.

„Nastąpi stopniowy upadek prawości i wiary, cywilizacji i kultury, pobożności i czystości, wieku i siły. Ludzie będą niscy, a ich wiek wynosić będzie średnio tylko 30 lat. Bogaci będą traktowani z honorem i szacunkiem, a biedni zostaną uznani za nieczystych i nietykalnych. Jedynym znakiem braminów będzie jego święta nić, podobnie jak Sanyase, jego płaszcz ze skóry lamparta. Nieuczeni i ignoranci będą pozować na mądrych i świętych mężów oraz wygłaszać kazania z wysokich kazalnic. Zapuszczając na ciele długie włosy i paznokcie, ludzie staną się Wahaturą. Sadhu wyrzeknie się życia w dżungli, wróci do miast i odda się cudzołóstwu. Duża część ludzi będzie ateistami i odwróci się od wielbienia jedynego, prawdziwego Boga. Miejsca kultu zostaną wyludniona i opuszczone, a sklepy z winami i tawerny będą często odwiedzane. Ludzie, mimo bycia ubogimi, będą oddawać się zmysłowym przyjemnościom. Fryzjerstwo w różnych stylach będzie uważane za znak piękna. Kobiety z odkrytymi twarzami będą chodzić po bazarach jak prostytutki. Ośmioletnie dziewczynki zostaną matkami. Synowie nazwą swoich rodziców głupcami. Plony ziemi będą niewielkie, opady skąpe i nie w porę. Rzeki będą zbaczać z ich kursu. Władcy będą uciskać i eksterminować swoich poddanych. W Kalyuga królowie zasiądą na tronach Anglii, Turcji, Japonii i Chin. To w tym czasie na scenie świata pojawi się Shri Jishkalan Avtar. Ale, podobnie jak Nasi Bhagat, zostanie podniesiony z miejsca, które nie będzie zgodne z oczekiwaniami Hindusów, a zatem powierzchowny obserwator nie będzie w stanie go rozpoznać.’’

XIX wiek doświadczył po raz pierwszy zmian biegu rzek, ponieważ rewolucja przemysłowa wyprodukowała maszyny zdolne do tego zadania. Kanał Sueski został ukończony w 1869, a Kanał Panamski w 1903. Królowie zasiadali na tronach krajów wymienionych w czasach Kalyugi. Tylko Hadhrat Ahmad z Qadian, który pojawił się w tym czasie, twierdził, że reprezentuje powrót Kryszny.

Wniosek

Jeśli chodzi o Jego Ruch, powiedział:

„Słuchajcie wszyscy ludzie! To jest proroctwo Tego, który stworzył niebo i ziemię. On rozszerzy tę Swoją Wspólnotę we wszystkich krajach i uczyni ją najwyższą ponad wszystkimi, poprzez rozum i argumenty. Nadchodzą dni, rzeczywiście, są blisko, kiedy to będzie jedyna religia, która będzie honorowana. Bóg obdarzy tę religię i ruch niezwykłymi błogosławieństwami. Sfrustruje każdego, kto chce go zniszczyć. Ta władza będzie trwała do dnia sądu.

Pamiętaj, że nikt nie zstąpi z nieba. Wszyscy nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj żyją, umrą i nikt nie zobaczy Jezusa, syna Marii zstępującego z nieba. Wtedy ich następne pokolenie przeminie i żadne z nich nie zobaczy tego spektaklu. Wtedy następne pokolenie odejdzie, nie widząc syna Marii zstępującego z nieba. Wtedy Bóg sprawi, że będą się niepokoić, że chociaż czas wyższości krzyża minął, a świat przeszedł wielkie zmiany, to jednak syn Marii nie zstąpił z nieba. Wtedy mądrzy ludzie nagle odrzucą to przekonanie. Trzeci wiek od dnia dzisiejszego nie dobiegnie jeszcze końca, kiedy ci, którzy wyznają tę wiarę, czy to muzułmanie, czy chrześcijanie, stracą wszelką nadzieję i porzucą tę ideę z obrzydzeniem. Wtedy na świecie będzie dominować tylko jedna religia i tylko jeden przywódca. Przyszedłem tylko zasiać ziarno, które zostało zasiane moją ręką. Teraz będzie kiełkować, rosnąć i rozkwitać, a nikt nie może powstrzymać jego wzrostu.”

Udostępnij