Wykład z nauk Koranu | Recytacja Koranu - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Recytacja Koranu

Ramadan 2022 Dzień 2 | 04.04.2022 | Recytacja Koranu |

Dars-ul-Quran Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya prezentuje ekskluzywny program Ramadanu. W tym programie codziennie o godzinie 4:00 przedstawiamy Państwu egzegezę z Koranu. Tym razem Imam Muneeb Ahmed zajmuje się Surą Al-Baqarah: wersety 186 i 122.

00:00 Wstęp
00:34 Recytacja
1:49 Związek między Koranem i Ramadan
5:46 Ramadan – oczyścienie serca
6:52 Jak czerpać korzyści z recytacji Koranu?
8:49 Jaki rodzaj recytacji należy się Koranowi?

„Miesiąc Ramadan to ten, w którym Koran został objawiony jako przewodnictwo dla całej ludzkości z wyraźnymi dowodami prowadzenia i Roztropności.”

„Ci, którym daliśmy Księgę postępują zgodnie z nią, tak jak to powinni robić. To oni w nią wierzą.”

W tych dwóch wersetach Allah wyjaśnił nam ścisły związek między Koranem a miesiącem Ramadan.

Anioł Gabriel wyrecytował cały Koran z Prorokiem Muhammadem(saw) w miesiącu Ramadan i podczas ostatniego Ramadanu przed śmiercią Proroka (saw), anioł Gabriel nawet dwukrotnie powtórzył Koran z Prorokiem Muhammadem (saw).

Dlatego jesteśmy zachęcani i pouczani, abyśmy spróbowali przeczytać cały Koran przynajmniej raz w ciągu miesiąca Ramadan.

W innym przypadku Prorok Muhammad (saw) powiedział: „Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi, którym można zazdrościć. Po pierwsze, człowiek, któremu Allah obdarzył błogosławieństwami Koranu. Kto recytuje go w  dzień i noc.” To znaczy, człowiek otrzymał możliwość recytowania Koranu, nauczył się go i recytuje go regularnie. To jest błogosławieństwo Allaha i należy tego zazdrościć osobie. „Po drugie, osoba, którą Allah pobłogosławił bogactwem, a ona wydaje je dzień i noc na sposób Allaha.” Chodzi tu więc o gotowość do poświęceń finansowych.

Następnie istnieją różne zasady postępowania podczas recytacji Koranu. Na przykład, kiedy ktoś czyta werset o błogosławieństwach Allaha, powinien przywoływać błogosławieństwa Boga.  A gdzie jest mowa o karze Bożej, kiedy więc czytamy fragmenty, w których chodzi o ukaranie pewnych narodów i ludzi przez Boga, to w tym miejscu należy szukać schronienia u Boga, pomocy Bożej.

Udostępnij